wersja mobilna
Online: 1112 Środa, 2017.03.29

Gospodarka

Planowanie produkcji, czyli jakie narzędzia IT wspierają działalność firm wytwórczych

piątek, 27 lutego 2015 11:48

W procesie planowania operacyjnego najważniejsza jest terminowość i optymalizacja kosztów - to jedne z kluczowych wniosków płynących z nowego raportu opublikowanego przez wrocławską firmę DSR. Badaniem objęto około 100 firm wytwórczych, których przedstawicieli zapytano o to, jak przygotowują plany produkcyjne, jakie są ich zdaniem korzyści z wdrażania rozwiązań IT oraz generalne tendencje w zakresie narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji.

Co się liczy?

Kluczowymi korzyściami związanymi z wykorzystaniem rozwiązań IT do operacyjnego planowania produkcji jest zapewnienie terminowości dostaw - tak stwierdziło aż ¾ ankietowanych. Takie narzędzia pozwalają zarówno na skrócenie cyklu produkcyjnego, jak też zapewnienie terminowości, czego elementem jest minimalizacja czasów przezbrojeń.

Dla respondentów ważne były też kwestie związane z oszczędnościami. Najważniejszym celem jest tu minimalizacja kosztów produkcji (46% ankietowanych wybrało tę odpowiedź jako kluczową) oraz maksymalizacja wykorzystania zasobów (44%). Z kolei celem, na który firmy zwracają najmniejszą uwagę - przynajmniej wg badania - jest minimalizacja wielkości partii czy serii produkcji. Dla 61% respondentów nie miał on większego znaczenia, natomiast aż 19% uznało go za zupełnie nieistotny.

- Firmy są zmuszone do planowania zleceń produkcyjnych w środowisku swoich prawdziwych, ograniczonych zasobów, a co za tym idzie informować klientów o realnym terminie wykonania. Często przedsiębiorstwa przechodzą z planowania tygodniowego na harmonogramowanie dzienne, godzinowe, a czasami jeszcze dokładniejsze. Niezmiennie, muszą optymalizować przebiegi w celu obniżenia kosztów. Używane do tego celu oprogramowanie najczęściej nie jest w stanie odwzorować realnych ograniczeń występujących w procesie produkcji - komentuje Piotr Rojek, dyrektor zarządzający DSR Polska.

Warto dodać, że według opinii 38% przedstawicieli firm w proces tworzenia krótkookresowego planu produkcji jest zaangażowanych 4 lub więcej osób. Niemal połowa respondentów przyznała, że do tego zadania zatrudnia 2-3 osoby. Średni czas potrzebny do opracowania krótkoterminowego planu produkcji to wg połowy osób badanych od 4 do 8 godzin, a 35% firm utrzymuje, że zajmuje to mniej niż 4 godziny.

Jakie narzędzia i systemy?
Rozwiązania IT w przedsiębiorstwach (źródło: DSR)

Rozwiązania IT w przedsiębiorstwach (źródło: DSR)

Badanie obejmowało również analizę narzędzi wykorzystywanych do wspierania tworzenia okresowego planu produkcji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z jego wynikami 77% ankietowanych firm korzysta tu przede wszystkim z rozwiązań klasy ERP/MRPII. Również podobny odsetek, tj. 71%, cały czas bazuje (lub wspomaga się) arkuszami kalkulacyjnymi (patrz rys. 1). Często ma miejsce połączenie obydwu przypadków, czyli sytuacja, gdzie korzysta się z systemów ERP, aby później realizować zadania planistyczne z użyciem danych tylko w Excelu. Relatywnie ciągle niewiele, bo 19% firm, korzysta z systemów MES, zaś 13% przedsiębiorstw wykorzystuje narzędzia dedykowane do zaawansowanego harmonogramowania produkcji (APS).

Które elementy planowania produkcji są wspierane przez ERP? Systemy te wykorzystywane są przede wszystkim do głównego planowania produkcji (63%) i tradycyjnego planowania potrzeb materiałowych (60%). Z kolei w zakresie dystrybucji okresowych planów produkcji cały czas najczęściej stosowane są formy najbardziej "klasyczne" - arkusze kalkulacyjne jak np. MS Excel (65%) oraz zlecenia papierowe (42%). Moduły systemów klasy MRP/ERP funkcjonują w tym zakresie w około co trzecim przedsiębiorstwie. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku zbierania danych dotyczących realizacji krótkoterminowego planu produkcji, gdzie ponad połowa firm wykorzystuje systemy MRP/ERP. W tym zakresie arkuszy kalkulacyjnych używa 46%, a z przewodników produkcyjnych - 35% badanych.

Podsumowując
Elementy planowania produkcji wspierane przez systemy ERP (źródło: DSR)

Elementy planowania produkcji wspierane przez systemy ERP (źródło: DSR)

Badanie obejmowało przede wszystkim "górną" część systemów IT stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a więc z wyłączeniem rozwiązań bliższych automatyce oraz maszynom, takich jak SCADA/HMI i podobne. Warto przy tym zauważyć, że nawet na tym poziomie wiele firm cały czas korzysta z tradycyjnych metod dystrybucji okresowych planów produkcji, a więc arkuszy kalkulacyjnych i wydruków papierowych. Z kolei ci, którzy wdrożyli rozwiązania IT, zwracają przede wszystkim uwagę na możliwość zachowania odpowiedniej terminowości produkcji i zmniejszania kosztów.

- Zauważalnym trendem w dziedzinie zaawansowanego planowania produkcji jest nacisk na czas dostaw. To czynnik wpływający na konkurencyjność producentów. Zawsze bardzo ważny - szczególnie dla rynku polskiego określanego jako "wrażliwy cenowo" - jest aspekt kosztowy. Firmom zależy na utrzymaniu niskiego kosztu wytworzenia, co sprawia że ich towary są cenowo konkurencyjne. Tu oczywiście nic się nie zmieniło - presja cenowa jest cały czas mocna, jeśli nie mocniejsza niż kiedyś - dodaje Paweł Koprowski, dyrektor sprzedaży DSR Polska.

Prezentowane wyniki utworzono na podstawie odpowiedzi przedstawicieli prawie stu dużych i średnich polskich firm produkcyjnych z takich sektorów jak motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, metalowy i elektromaszynowy.

 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Komputer embedded o wymiarach 86 x 81 x 33 mm

2017-03-28   |
Komputer embedded o wymiarach 86 x 81 x 33 mm

ADLEPC-1500 to ultraminiaturowy komputer embedded PC o wymiarach 86 x 81 x 33 mm, którego parametry pozwalają na zastosowania w pojazdach zdalnie sterowanych (UAV, UUV), robotyce, systemach zarządzania ruchem drogowym, przemysłowych systemach sterowania, kamerach oraz innych aplikacjach pracujących w wymagających warunkach środowiskowych.
czytaj więcej

Kurtyna pomiarowa z IO-Link

2017-03-28   | BALLUFF Sp. z o.o.
Kurtyna pomiarowa z IO-Link

Kurtyna pomiarowa z interfejsem IO-Link stosowana może być do identyfikacji różnych obiektów podczas produkcji, pakowania lub kontroli jakości. Pozwala na pomiar wielu wielkości, takich jak średnica, położenie obiektu, szerokość szczeliny, położenie szczeliny lub krawędzi. Ma również dodatkowe tryby pracy, w tym porównanie wartości nominalnych i rzeczywistych, które mogą być stosowane w tym samym czasie.
czytaj więcej