wersja mobilna
Online: 455 Środa, 2017.05.24

Raporty

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - rynek polski i oferowane produkty - Strona 2

wtorek, 30 listopada 2010 13:52

Przełączniki i przyciski tablicowe, lampki sygnalizacyjne, kasety sterownicze i klawiatury przemysłowe - pomimo popularyzacji nowoczesnych paneli operatorskich rola osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego nie maleje. Wykorzystywany jest on w maszynach, szafach sterowniczych i systemach automatyki, w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych, windach, dźwigach i różnorodnych aplikacjach konsumenckich.

Spis treści » Przemysł i branża maszynowa
» Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, czyli
» Kto i czego szuka?
» Stała grupa dostawców
» Rynek wrócił do wzrostów
» Kierunek rozwoju technologicznego
» Pokaż wszystko
KTO I CZEGO SZUKA?

Rys. 4. Popularne marki (producenci) osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego na rynku polskim - zestawienie nie odzwierciedla wielkości sprzedaży lub udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest informacją o popularności danych produktów w kraju na bazie odpowiedzi ankietowych; na wykresie podano liczbę głosów na każdą z kategorii; do "inne" zaliczono m.in. firmy: Allen-Bradley, Autonics, C&K, Elma, GE, Mafelec, Microprecision, New Elfi n, Omron Electronics, Schurter, Werma Signaltechnik

Wymogi odbiorców osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego, jeżeli chodzi o cechy tych produktów, są zasadniczo niezmienne. Cały czas główną rolę ogrywają tutaj przede wszystkim cena oraz jakość wykonania (odpowiednio 25% i 23% w rankingu bazującym na odpowiedziach ankietowanych przedstawicieli firm - patrz wykres 3). Wyniki te są analogiczne do rezultatów badania rynku przedstawionych w pierwszej edycji raportu (publikacja w styczniu 2009 roku).

Do kolejnych, równie ważnych cech klienci zaliczają kompletność asortymentu (w tym możliwość kompletowania całego zestawu od jednego dostawcy), markę producenta oraz, w części przypadków, certyfikaty i atesty produktów. Przypatrzmy się powyższym warunkom nieco dokładniej. Wymogi stawiane konkretnym produktom związane są zazwyczaj z cechami aplikacji, w której mają być wykorzystywane.

Przykładowo dla firm produkującej windy kluczowa będzie odporność mechaniczna, niezawodność i wzornictwo, z kolei producenci maszyn poszukiwali będą najczęściej podzespołów mogących pracować w warunkach niekorzystnych środowiskowo oraz pozwalających na pracę z dużymi wartościami prądów i napięć. Klamrą łączącą te wszystkie wymogi wydaje się szeroko rozumiana jakość. Przyciski i przełączniki to elementy elektromechaniczne, które są - w odróżnieniu od podzespołów elektronicznych - znacznie bardziej narażone na uszkodzenia spowodowane złymi warunkami pracy i wynikające ze zużywania się.

W tym przypadku jakość wprost przekłada się na niezawodność i czas ich pracy. Inwestycjom w wyroby o dobrej jakości sprzyja też coraz większe otwieranie się krajowej gospodarki na rynki unijne, gdzie firmy rodzime - np. producenci maszyn - działają jako dostawcy lub poddostawcy produktów dla klientów, którzy zazwyczaj wymagają gwarancji odpowiedniej niezawodności urządzeń. W parze z tym idzie też często spełnianie określonych norm oraz posiadanie przez produkty atestów i certyfikatów.

Tomasz Szewczyk

Sitaniec Technology

  • Jakie są trendy w technologiczne w osprzęcie sterowniczo-sygnalizacyjnym? Jakie są typowe aplikacje tego typu komponentów i na co zwracają uwagę klienci?

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny od wielu lat ewoluuje. Nie są to zmiany rewolucyjne, jednak można je zauważyć. Dotyczy to przede wszystkim materiałów - stosuje się coraz więcej tworzyw sztucznych. Wykonania metalowe przeznacza się tylko do zastosowań specjalnych. Jako źródła światła w miejscu tradycyjnych żarówek powszechne są diody LED. Ponadto na rynku został praktyczne jeden standard - do otworu 22mm.

Wydaje mi się, że coraz większą rolę będzie odgrywał wygląd, design osprzętu, jak również rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnych odbiorców - customizowane. Najwięcej aplikacji tradycyjnie znaleźć można w różnych gałęziach przemysłu. Poziom skomplikowania współczesnych maszyn wymaga interakcji z użytkownikiem w wielu przypadkach.

Co prawda systemy HMI - np. panele operatorskie, przejmują dużą część wspomnianych funkcji, ale proste przyciski są niezastąpione w wielu miejscach - np. do obsługi w rękawicach. Nowi klienci zwracają uwagę na łatwość montażu, trwałość, odporność mechaniczną, liczbę dostępnych w systemie elementów, jak również i na wygląd. Jednakże w wielu przypadkach decydującym argumentem jest cena.

  • Jaki charakter ma krajowy rynek produkcji i dystrybucji omawianych produktów? Co zmieniło się po kryzysie?

Krajowy rynek tradycyjnie podzielony jest pomiędzy kilku znanych dostawców. Możemy znaleźć na nim znane i cenione marki, jak również producentów dla których najistotniejszym parametrem jest cena produktu. Sądzę że rynek osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego jest rynkiem stabilnym. Wynika to między innymi z przyzwyczajeń klientów, którzy niechętnie zmieniają dostawcę z uwagi na mnogość elementów wchodzących w skład stosowanych systemów rozwiązań.

Moim zdaniem chwilowe załamanie rynku związane ze zmniejszeniem ilości produkowanych maszyn mamy już za nami. Zmniejszony popyt przyczynił się do zwiększenia konkurencji na rynku. Klienci, którzy w okresie dekoniunktury zdecydowali się na zmianę dostawcy, w wielu przypadkach mogli liczyć na lepsze warunki handlowe.

Jak producenci zapewniają odpowiednią jakość? Tablicowe elementy sterownicze są zazwyczaj poddawane testom, w których sprawdza się parametry takie jak napięcie izolacji, maksymalne przewodzone prądy, a także odporność na wibracje, zmiany temperatury i wpływ różnych czynników środowiskowych. W przypadku przycisków i przełączników szczególnie istotna jest trwałość mechaniczną (liczba możliwych cykli przedstawieniowych), która wynosi typowo od kilkuset tysięcy do kilku milionów.

Fot. 1 Labeditor - edytor etykiet udostępniany przez firmę Eaton (Moeller), który umożliwia użytkownikowi samodzielne zaprojektowanie wyglądu przycisków i innych elementów

Należy jednak zaznaczyć, że jej określanie nie zawsze odbywa się na podstawie testów, a do tego na rzeczywisty czas pracy danych elementów wpływa wiele czynników - m.in. środowisko ich użytkowania i wielkości przewodzonych prądów. Warto też dodać, że nie wszyscy klienci będą zainteresowani produktami spełniającymi rygorystyczny warunek kilku milionów cykli przełączeniowych.

Przykładowo gdy przełączniki stosowane są w urządzeniach, gdzie użyte mogą być jedynie kilkakrotnie w ciągu całego czasu ich życia, postawienie na produkt o wytrzymałości kilku milionów cykli nie ma raczej większego uzasadnienia. Sądzić jednak można, że w ogóle aplikacji przemysłowych tego typu przypadki stanowią mniejszość. Oprócz omawianych cech jeszcze jedna, jak już wspomniano, jest dla części klientów bardzo istotna - jest nią możliwość zakupu u jednego producenta (dystrybutora) kompletu przycisków, przełączników i innych podzespołów pozwalających na stworzenie jednolitego panelu lub tablicy do kontroli pracy maszyny.

Na takie zapotrzebowanie odpowiada wielu dostawców, oferując standaryzowane rodziny (systemy) osprzętu. Przykładowo Spamel dostarcza produkty z serii ST-22, w Eaton (Moeller) znajdziemy popularną rodzinę RMQ-Titan, a Schneider Electric proponuje klientom kilka rodzin produktów Harmony. Z pewnością na tego typu dostawców stawia wielu klientów chcących mieć możliwość elastycznego dopasowania konfiguracji do tworzonego projektu, a także możliwość jego bezproblemowej modyfikacji w przyszłości. 

 

Szukaj w serwisie Semicon

zobacz wszystkie Nowe produkty

Specjalizowana płytka rozwojowa dla robotyki

2017-05-24   | Farnell element 14
Specjalizowana płytka rozwojowa dla robotyki

Farnell element14 oferuje nową płytkę projektową BeagleBone Blue opracowaną przez fundację BeagleBoard.org i przeznaczoną do tworzenia aplikacji z obszaru robotyki i pojazdów autonomicznych. BBB bazuje na komputerze BeagleBone i systemie Linux oraz na dodatkowych układach peryferyjnych pozwalających na wygodne sterowanie silnikami, urządzeniami wykonawczymi i odczyt czujników wchodzących w skład robotów.
czytaj więcej

Monitorowanie miniaturowych systemów lutowania na fali

2017-05-24   | Fluke Europe B. V.
Monitorowanie miniaturowych systemów lutowania na fali

Fluke Process Instruments prezentuje najmniejszy na rynku system profilowania termicznego zaprojektowany specjalnie do monitorowania miniaturowych systemów lutowania selektywnego na fali. Datapaq SelectivePaq korzysta z czterech termopar mierzących temperaturę modułu elektronicznego przechodzącego przez fazy nagrzewania wstępnego i lutowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA