wersja mobilna
Online: 1900 Środa, 2017.04.26

Raporty

Jakie sterowniki programowalne wybierają polscy automatycy?

wtorek, 25 października 2011 09:54

Sterowniki programowalne stanowią od ponad czterdziestu lat jedne z najważniejszych elementów systemów automatyki i sterowania. W tym czasie przeszły one wiele zmian funkcjonalnych, dzięki czemu są obecnie wielofunkcyjnymi urządzeniami, które oprócz sterowania pozwalają na gromadzenie danych, ich udostępnianie oraz zdalną diagnostykę.

Spis treści » Znacznie więcej niż przemysł maszynowy
» Co sprzedaje się w Polsce?
» Przywiązanie do marki - pomaga i jednocześnie przeszkadza
» Sześciu producentów rozdaje karty
» PLC obroniły się, ale istnieją zagrożenia
» Spojrzenie w przyszłość
» Pokaż wszystko

Rozwinął się również rynek z nimi związany - początkowo stosowane w maszynach i na liniach produkcyjnych, obecnie sterowniki są powszechne w instalacjach w energetyce, systemach automatyki budynkowej, pojazdach szynowych oraz w obiektach związanych z ochroną środowiska. Jakie produkty sprzedają się w kraju najczęściej?

Co jest ważne dla polskich automatyków i w jaki sposób kształtują ofertę lokalnie działające firmy? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w nowej edycji raportu poświęconego sterownikom PLC i kontrolerom PAC. Przyglądamy się również sektorom rynku, które dla ich dostawców są najważniejsze i prognozujemy, jak będzie wyglądało to w przyszłości, a wraz z tym jakie zmiany technologiczne będą zachodziły w kolejnych latach.

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Rys. 1. Najważniejsze obszary wykorzystania PLC i PAC w Polsce

Rynek związany z dystrybucją PLC i PAC należy do tradycyjnych obszarów branży automatyki. Urządzenia te trafiają jednocześnie do wielu sektorów rynku i stosowane są w różnych, często bardzo odmiennych aplikacjach.

Sterowniki programowalne wykorzystywane są w systemach kontroli pracy maszyn i urządzeń, w systemach kontroli pracy linii technologicznych oraz poza przemysłem. Tworzy to szeroki rynek dla ich dostawców, a jednocześnie wymaga oferowania produktów dopasowanych do konkretnych użytkowników, gdyż każda z branż ma nieco inne wymagania względem charakteru używanych systemów sterowania i kontroli.

Przykładowo w przemyśle liczy się zazwyczaj duża liczba we/wy i odpowiednia moc obliczeniowa PLC, w automatyce budynkowej - możliwości komunikacji sieciowej i zdalnej kontroli, a w transporcie - odporność środowiskowa i kompaktowość urządzeń. Sektorem w naturalny sposób związanym z rynkiem sterowników programowalnych, który od lat stanowi główny rynek zbytu omawianych w raporcie produktów, jest cały czas branża maszynowa.

Tak jest również w Polsce - zdaniem większości respondentów redakcyjnej ankiety są tam właśnie klienci najczęściej kupujący PLC, PAC i podobne produkty (patrz rys. 1).

Rys. 2. Bieżąca koniunktura na polskim rynku sterowników programowalnych

Kolejnym ważnym obszarem rynku jest sektor przemysłowy (zakłady produkcyjne), szczególnie te związane z produkcją spożywczą oraz chemiczną. W tym przypadku sterowniki trafiają do nowych instalacji oraz kupowane są na potrzeby modernizacji istniejących oraz utrzymania ruchu.

Ważną branżą jest też energetyka, gdzie PLC wykorzystywane są w elektrowniach, podstacjach energetycznych oraz różnych instalacjach do zarządzania przesyłem i dystrybucją prądu elektrycznego. Polski rynek PLC to także zastosowania w automatyce budynkowej (obiekty komercyjne, budynki użyteczności publicznej i podobne) oraz w transporcie (głównie pojazdy szynowe i infrastruktura).

Zdaniem polskich dostawców koniunktura na rynku jest obecnie dobra lub wręcz bardzo dobra (patrz rys. 2). Praktycznie nie ma śladu po niedawnym kryzysie, choć z opinii przedstawicieli firm branżowych - wyrażanych choćby podczas wrześniowych targów Energetab - wnioskować można, że wielu z nich zaniepokojonych jest obecną sytuacją makroekonomiczną, co przekłada się na brak pewności co do przyszłego rozwoju rynku.

Podczas tworzenia raportu tradycyjnie poprosiliśmy respondentów o oszacowanie wielkości sektora związanego z dystrybucją PLC i PAC. W grupie kilkunastu odpowiedzi pojawiły się wartości od około 50 mln rocznie do ponad miliarda złotych. Odrzucając skrajne liczby i dokonując uśrednienia pozostałych, stwierdzić można, że omawiany rynek ma w kraju wartość około 250 mln zł rocznie.

Wojciech Znojek

Dyrektor Generalny Sabur

Trendy w rozwoju sterowników PLC to kontynuacja tendencji obserwowanych tym rynku w ostatnich latach. Pierwszym z nich jest znaczne uproszczenie tworzenia i obsługi systemów automatyki będące efektem zbliżenia światów automatyki oraz IT.

Użytkownik, często niebędący inżynierem, może w intuicyjny sposób, taki jaki zna z komputerów i różnych na co dzień używanych urządzeń, pobierać, analizować i przetwarzać zebrane informacje oraz je wizualizować, wykorzystując standardową przeglądarkę internetową.

Sterowniki mają możliwość wysyłania wiadomości e-mail, pracują jako serwery FTP i WWW, komunikują się z wykorzystaniem GPRS i Bluetooth, a także pozwalają na przechowywania danych na karcie pamięci Flash w systemach plików. Standardem stało się również wbudowanie w urządzenia interfejsów USB oraz do sieci Ethernet, co umożliwia łatwe wykorzystanie PLC w aplikacjach, gdzie zagregowane dane muszą być przesyłane do i ze sterownika.

Dzięki wzrastającej otwartości komunikacyjnej coraz łatwiejsza staje się integracja i wymiana informacji z innymi urządzeniami. Sterowniki już dawno przestały bowiem funkcjonować samodzielnie, stając się integralną częścią większych, rozproszonych systemów sterowania.

Normy związane z ochroną środowiska, szczególnie w zakresie emisji CO2 oraz zużycia energii na metr kwadratowy, a także rosnące wymagania samych klientów powodują, że konieczne staje się stosowanie coraz bardziej zaawansowanych, ale jednocześnie coraz prostszych w serwisowaniu systemów automatyki. Ważne jest także, aby systemy te przyczyniały się do minimalizacji zużycia mediów. Warto zauważyć, że w przypadku tych ostatnich również stają się coraz popularniejsze sterowniki programowalne.

CO SPRZEDAJE SIĘ W POLSCE?

Rys. 3. Najczęściej kupowane przez polskich klientów rodzaje PLC i podobnych produktów

W branży automatyki największe ilościowo użycie sterowników dotyczy urządzeń kompaktowych, czyli tych o kilkudziesięciu we/wy - tak jest również w Polsce. PLC tego typu integrują CPU, interfejsy I/O i inne elementy tworzące sumarycznie autonomiczny układ sterowania.

Nieco mniejszy odsetek sprzedaży stanowią sterowniki duże, modułowe, gdzie wykorzystuje się ponad 100 we/wy oraz nanosterowniki, które przeznaczone są do aplikacji najmniejszych. Te pierwsze to urządzenia, w przypadku których użytkownik dobierać może moduły we/wy (dostępne są podzespoły cyfrowe, analogowe, komunikacyjne oraz różne specjalizowane - np. do sterowania napędami czy bezpieczeństwa).

Popularność pozostałych wersji PLC oraz innych rozwiązań (sterowników PC Based, czyli softwarowych, systemów embedded i innych) pokazano na rysunku 3. Należy zaznaczyć, ze stan ten jest niezmienny praktycznie od lat i znajduje on odzwierciedlenie w ofertach firm działających w branży.

Większość przedsiębiorstw bazuje na oferowaniu urządzeń kompaktowych i modułowych, które są mikrosterownikami i sterownikami średniej wielkości. Ankietowani przez nas dostawcy wskazywali również na rosnącą popularność urządzeń integrujących sterowniki z innymi podzespołami.

Przykładem są PLC połączone z HMI oraz PLC z kontrolerami ruchu (szczególnie przeznaczonymi do pracy w układach serwonapędowych). Zdaniem respondentów również coraz więcej krajowych odbiorców zwraca uwagę na możliwość zdalnej diagnostyki sterowników i ich teleserwisu. W tym miejscu warto spojrzeć na rozwój technologii i rynku kontrolerów PAC (Programmable Automation Controllers).

Urządzenia ta wywodzą się ze sterowników programowalnych, ale mają znacznie większe możliwości w zakresie wydajności obliczeniowej, przechowywania danych, komunikacji oraz programowania (mogą być zazwyczaj programowane w językach wysokiego poziomu). PAC bazują również na wykorzystaniu systemu operacyjnego, dzięki czemu są wielofunkcyjnymi platformami sterowania i kontroli.

Tabela 1. Oferta firm dostarczających sterowniki PLC i kontrolery PAC

Na rynku dostępne są nowe produkty tego typu, jak również coraz więcej klientów wybiera PAC ze względu na ich możliwości w miejsce systemów, które składały się dotychczas z kilku różnych podzespołów (np. PLC i komputerów przemysłowych). PLC i podobne urządzenia są cały czas produktami, na bazie których można budować ofertę firmy - tak stwierdziła ponad połowa ankietowanych przez nas osób (patrz rys. 4).

Wprawdzie wymogi klientów rosną i odbiorcy wraz z zakupami sterowników chcą często skompletować większy system - obejmujący przykładowo panele operatorskie, napędy i sieci komunikacyjne, lecz PLC wydają się dobrym pomysłem na stworzenie bazy oferty i jej solidnym fundamentem. Jest tak tym bardziej, że większość sterowników sprzedaje się w kompletacjach (patrz również rys. 4). 

 

Szukaj w serwisie Semicon

zobacz wszystkie Nowe produkty

Precyzyjny przetwornik wilgotności gazów o zakresie pomiarowym od 1 ppbV do 126,71 ppmV

2017-04-25   |
Precyzyjny przetwornik wilgotności gazów o zakresie pomiarowym od 1 ppbV do 126,71 ppmV

Przetworniki wilgotności Pura firmy Michell Instruments zostały zaprojektowane do zastosowań wszędzie tam, gdzie nawet śladowe ilości wilgoci w gazie są traktowane jako zanieczyszczenia. Przykładem może tu być produkcja podzespołów półprzewodnikowych i optycznych oraz przemysłowa produkcja gazów. Przetworniki Pura oferują zakres pomiaru temperatury punktu rosy od -120 do -40°C odpowiadający wilgotności bezwzględnej od 1 ppbV do 126,71 ppmV.
czytaj więcej

Laserowy czujnik grubości o dokładności 10 µm w cenie poniżej 10 tys.

2017-04-25   | WObit E.K.J.Ober s.c.
Laserowy czujnik grubości o dokładności 10 µm w cenie poniżej 10 tys.

Firma Micro-Epsilon, specjalizująca się w produkcji czujników precyzyjnych, oferuje nowy laserowy system pomiaru grubości ThicknessSensor zapewniający dokładność 10 µm, którego cena nie przekracza 10 tys. GBP. Poza dużą dokładnością do jego zalet należy też małogabarytowa konstrukcja oraz możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pomiarów, bez czasochłonnej konfiguracji.
czytaj więcej

Nowy numer APA