wersja mobilna
Online: 535 Piątek, 2017.04.28

Technika

Vital - najbardziej elastyczny aplikacyjnie przekaźnik bezpieczeństwa. Prosty system o bogatej funkcjonalności

poniedziałek, 18 marca 2013 14:03

Zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy ograniczonych kosztach nie jest łatwe. Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z normą EN-954-1/EN ISO 13849-1 była dotąd osiągalna przy użyciu zaawansowanych modułów programowalnych z rozbudowanym zaawansowanym aparatem wykonawczym. Wiązało się to z programowaniem modułów nadzorujących, a co za tym idzie - ze znaczącymi kosztami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku firma ABB Jokab Safety postawiła na opracowanie prostego w implementacji, a jednocześnie technicznie zaawansowanego i ekonomicznie efektywnego systemu bezpieczeństwa Vital. Vital to moduł z dynamicznym obwodem bezpieczeństwa umożliwiający nadzór nawet do 30 czujników z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Moduły Tina Duo pozwalają na rozszerzenie pętli bezpieczeństwa, zwiększając tym samym liczbę czujników aparatów wykonawczych nadzorujących dany system lub proces. Vital dostępny jest w trzech wykonaniach zależnych od ilości i rodzaju wykonawczych elementów nadzorujących. Vital 1 umożliwia podłączenie do 30 czujników dynamicznych i ich nadzór za pomocą jednego modułu.

Rys. 1. Połączenie szeregowe komponentów bezpieczeństwa

Vital 2 to dwa niezależne obwody dynamiczne - każdy z możliwością podłączenia maksymalnie do 10 czujników. Moduł w tej wersji ma 3 różne tryby pracy. Dodatkowo drugi obwód dynamiczny ma możliwość ustawienia opóźnień.

Konieczność stosowania zabezpieczeń zarówno statycznych, jak i dynamicznych wymusiła wprowadzenie na rynek Vital 3, z jednym obwodem statycznym i jednym dynamicznym. Także w tym przypadku dwie pętle, statyczna i dynamiczna, są monitorowane niezależnie przez jeden moduł. Podobnie jak w Vital 2 istnieje możliwość ustawiania opóźnień i pracy w trzech różnych trybach.

NADZÓR STANOWISKA ROBOTA - TYLKO JEDEN MODUŁ VITAL!

Rys. 2. Przykładowa cela robota z modułem Vital

Na przykładzie (rys. 2) pokazano prosty system bezpieczeństwa zaimplementowany na bazie modułu Vital 1 z dynamicznymi czujnikami bezpieczeństwa. Każda ze stacji załadowczych jest kontrolowana przez kurtynę bezpieczeństwa - sprawdzana jest obecność kończyn operatora w obszarze ryzyka. Czujnik bezdotykowy Eden nadzoruje strefę pracy robota - wygrodzenie z drzwiami zabezpieczonymi tym sensorem.

Po otwarciu drzwi następuje zatrzymanie maszyny, świadczy to o tym, że człowiek i robot znajdują się w tym samym obszarze ryzyka. Po oczyszczeniu strefy pracy robota może nastąpić ponowne uruchomienie, pracownik naciska dozorowany przycisk kasowania podłączony do kurtyny bezpieczeństwa.

ELIMINACJA CZASÓW I KOSZTÓW PRZESTOJU - SYGNALIZACJA LED

Fot. 1. Wyłącznik Smile

Każdy aktywny element dynamicznego obwodu bezpieczeństwa ma sygnalizację za pomocą diod LED umożliwiającą identyfikację aktualnego stanu systemu i komponentów go nadzorujących. Oprócz stanu prawidłowego działania - zielona barwa świecenia diod na poszczególnych dynamicznych czujnikach bezpieczeństwa, przerwa w obwodzie jest wskazana kolorem czerwonym na komponencie, który został aktywowany.

Dodatkowymi wskazówkami lokalizującymi czujnik, który był przerwą w pętli, jest pulsujące światło LED na komponentach będących za nim w obwodzie.

WYŁĄCZNIKI SMILE I INCA

Fot. 2. Wyłącznik Inca

Wszystkie wyłączniki awaryjne bezpieczeństwa mają w standardzie sygnalizację LED w celu łatwiejszego zlokalizowania aktywowanego wyłącznika. ABB oferuje wyłączniki bezpieczeństwa serii Smile przeznaczone do montażu na profilach wygrodzeniowych lub ścianach. Są one dostępne również w wersji bez adaptera do dynamicznych sygnałów bezpieczeństwa (do nadzoru przez standardowe przekaźniki bezpieczeństwa np.: RT-9).

Wyłączniki INCA (skrót z ang. "in cabinet" - do montażu w szafach) są przeznaczone do montażu w otworach 22,5 mm w panelach i szafach sterujących. Tutaj także dostępne są wersje bez adaptera do dynamicznych sygnałów bezpieczeństwa.

CZUJNIK BEZDOTYKOWY EDEN

Fot. 3. Czujnik bezdotykowy Eden

Eden to czujnik bezdotykowy oparty na sygnale samotestującym o częstotliwości 200 Hz. Czujnik charakteryzuje się szerokim zasięgiem działania i najwyższym poziomem bezpieczeństwa (kat. 4). Istnieje możliwość podłączenia wielu czujników Eden do tego samego obwodu bezpieczeństwa i jego dynamicznego nadzoru za pomocą modułu bezpieczeństwa Vital lub sterownika programowalnego bezpieczeństwa PLC Pluto.

Czujnik Eden E jest przeznaczony do pracy w trudnych środowiskach - ma stopień ochrony IP67, oraz ekstremalnych temperaturach - od -70 do +100°C. Istnieją wersje w obudowach o IP69K. Czyjnik cechuje się prostym montażem mechanicznym i dużą odpornością na wibracje. Okablowanie ze złączami M12 zapobiega i eliminuje błędy w okablowaniu. Możliwość odczytu stanu każdego czujnika za pomocą sygnału informacyjnego.

MOŻLIWOŚĆ NADZORU STATYCZNYCH KOMPONENTÓW BEZPIECZEŃSTWA - TINA

Moduł Vital ma możliwość podłączenia dowolnych komponentów wyposażonych w standardowe styki jak np: zamki, rygle, listwy przeciwzakleszczeniowe, maty bezpieczeństwa. W tym celu wykorzystuje się adaptery Tina - przekształcające sygnały statyczne na dynamiczne.

Adam Rasiński
ABB Sp. z o. o.

www.abb.pl/jokabsafety

 

 

Szukaj w serwisie Semicon

zobacz wszystkie Nowe produkty

Jednoosiowy czujnik przyspieszenia MEMS o zakresach pomiarowych od ±2 g do ±400 g

2017-04-27   |
Jednoosiowy czujnik przyspieszenia MEMS o zakresach pomiarowych od ±2 g do ±400 g

Firma Silicon Designs wprowadza na rynek nowy jednoosiowy czujnik przyspieszenia MEMS bazujący na chipie MEMS VC, oznaczony symbolem 2210. Jest to czujnik niskoszumowy dostępny w 8 wersjach o ustalonym fabrycznie zakresie pomiarowym FS, wynoszącym od ±2 g (sufix "-002") do ±400 g (sufix "-400"), wyposażony w wyjście analogowe mogące pracować w trybie asymetrycznym lub różnicowym.
czytaj więcej

Wieloobrotowe absolutne enkodery magnetyczne do aplikacji heavy-duty

2017-04-27   |
Wieloobrotowe absolutne enkodery magnetyczne do aplikacji heavy-duty

Wieloobrotowe, absolutne enkodery magnetyczne Posihall firmy ASM Sensors występują w trzech wariantach różniących się średnicą obudowy: PH36, PH58 i PH68 (odpowiednio Ø36, 58 i 68 mm). Jako elementy adresowane do zastosowań przemysłowych, charakteryzują się szerokim zakresem dopuszczalnych temperatur pracy od -40 do +85°C, odpornością na silne udary (100 g/11 ms) i wibracje (20 g/10 Hz...2 kHz) oraz stopniem ochrony do IP69 zapewniającym ochronę przed kurzem i wilgocią.
czytaj więcej

Nowy numer APA