wersja mobilna
Online: 415 Wtorek, 2017.05.23

Technika

Technologia kogeneracyjna i trójgeneracyjna oraz odzyskiwanie ciepła w systemach zintegrowanych zapewniają oszczędności

piątek, 04 października 2013 12:41

O nowych możliwościach technologicznych i pracach badawczo-rozwojowych w zakresie oszczędzania i odzyskiwania ciepła mówi Ilario Vigani, prezes firmy IBT Group.

  • Jak doszło do założenia IBT Group i co zmieniło się od tego czasu?

Firma IBT powstała w 2000 z początkowym celem dostarczania innowacyjnych technologii w dziedzinie telekomunikacji i efektywności energetycznej w budynkach. W związku z tym nasze pierwsze instalacje związane były z rynkiem telekomunikacyjnym, głównie przesyłem danych, oraz systemami automatyki domowej. Kilka lat po założeniu firmy - dzięki spotkaniu z Capstone - zaczęliśmy jednak angażować się w tematykę kogeneracji, ponieważ szybko zrozumiałem znaczenie rozwoju tej innowacyjnej technologii w Europie. Szczęśliwie to bliskie partnerstwo trwa do dzisiaj.

Jeśli chodzi o kogenerację, to obecnie oczekujemy na rozwój takich technologii jak ogniwa paliwowe, które sprawdzą się doskonale w systemach kogeneracyjnych. Już teraz niektóre instalacje mogą być napędzane wodorem i jednocześnie produkować energię elektryczną oraz ciepło. Co więcej - jedynym odpadem w przypadku ogniw wodorowych jest woda, a więc technologię tę nazwać można prawdziwie bezemisyjną. Na daną chwilę instalacje te nie są jednak jeszcze dostosowane do masowego użytku, ale na pewno jest to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju kogeneracji. Niezależnie od dalszych prac nad ogniwami paliwowymi, już teraz mikroturbiny gazowe pracujące z wykorzystaniem paliw kopalnych zapewniają najniższy poziom emisji, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne obecnie rozwiązania kogeneracyjne.

  • Jakie działania R&D obecnie prowadzicie?

Jedną z innowacji, nad którą pracujemy, jest system odzysku ciepła odpadowego w procesie produkcji energii. Jest to dla nas kluczowe zagadnienie, ponieważ IBT Group jako członek konsorcjum pracującego na rzecz odnawialnych źródeł energii otrzymało dofinansowanie projektu Clim-Wasterner z europejskiego programu LIFE+. Celem tego projektu jest zwalczanie negatywnych przyczyn wpływających na zmianę klimatu dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego do produkcji "zielonej" energii elektrycznej.

Dofinansowanie w wysokości 2,5 mln euro, które otrzymało konsorcjum, obejmuje projektowanie, rozwój, wdrażanie i upowszechnianie technologii ORC (organiczny obieg Rankina). Cykl ten pozwala na odzysk ciepła odpadowego np. z elektrowni opalanych biogazem do produkcji dodatkowej energii elektrycznej. Jest to o tyle ważne, że obecnie większość ciepła wytwarzanego przez turbiny czy silniki zasilane biogazem z odpadów jest uwalniana do środowiska i tym samym w procesie traci się około 30% możliwej do odzyskania energii.

Zastosowanie technologii ORC będzie bardzo korzystne we wszystkich tych branżach, które mogą korzystać z odzyskania ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych. Znajdzie ono zastosowania, np. w oczyszczalniach ścieków, papierniach, rafineriach, na platformach wiertniczych oraz w firmach korzystających z komór fermentacyjnych i układów skojarzonych.

  • Jakie są nowości technologiczne w zakresie mikroturbin?

Mikroturbina Capstone Turbine CorporationNiedawno Capstone Turbine Corporation - firma produkująca mikroturbiny, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, otrzymała dofinansowanie od rządu USA w wysokości 17 mln USD na rozwój nowej turbiny o jeszcze wyższej wydajności. Ta rewolucyjna technologia już w niedalekiej przyszłości może zmienić także rynek kogeneracji w Polsce. Nowe turbiny zapewnią nie tylko wydajność elektryczną na poziomie 42% przy mocy 370 kW, ale też będą miały bardzo niską emisję zanieczyszczeń i możliwość integracji z modułem odzyskiwania ciepła dającym wydajność na poziomie 85%. Rozwiązanie to zapewni niższy koszt za kilowatogodzinę, a tym samym większe oszczędności dla konsumenta końcowego.

Dodatkowo firma Capstone pracuje także nad projektem mającym na celu wsparcie sektora "zielonej" energii odnawialnej poprzez rozwój "elastycznych" elektrowni wiatrowych dla aplikacji w rolnictwie (działające na gaz syntezowy z wysoką zawartością wodoru). Istnieje tylko kilka firm na świecie, które mogą pozwolić sobie na tak drogie badania, jeśli chodzi o technologię bezolejową, i szczęśliwie Capstone należy do jednej z nich.

  • Dlaczego mikroturbiny w niektórych zastosowaniach sprawdzają się lepiej niż silniki spalinowe?

Na wstępie należy zaznaczyć, że miktorurbiny nie są dla wszystkich - sprawdzają się wyjątkowo dobrze w wybranych branżach i zastosowaniach. Stosować mogą je firmy i instytucje, które m.in. potrzebują różnego poboru mocy w ciągu dnia i nocy oraz w czasie zmieniających się pór roku (hotele, spa, baseny, szpitale, domy opieki, itp.). Ich adresatami są także branże używające pary w procesie produkcyjnym (np. spożywcza, tekstylna, farmaceutyczna, papiernicza, cementownie, producenci granulatu, itp.), rolnictwo oraz oczyszczalnie ścieków. Dotyczy to głównie urządzeń o mocach od 30 do 125 kW.

Budowa mikroturbiny CapstoneMikroturbiny w stosunku do silników spalinowych są bardzo ciche i cechują się niewielkimi wibracjami, ponieważ pracują z bardzo dużymi obrotami. Jednocześnie nie potrzebują specjalnie przygotowanych dodatkowych przestrzeni. Dodatkowo pozwalają one na całkowite wykorzystanie powstałej w trakcie pracy energii cieplnej do podgrzania wodny lub oleju. Powstała w ten sposób energia cieplna może być używana w niektórych procesach przemysłowych do sterylizacji lub osuszania, w szczególności w branży spożywczej, tekstylnej, farmaceutycznej czy papierniczej. Mikroturbiny sprawdzają się także na wysypiskach śmieci czy w oczyszczalniach ścieków, ponieważ mogą pracować przy zasilaniu biogazem o niskiej zawartości metanu lub bez stałego jego dopływu.

Wydajność mikroturbiny można również dostosować do rzeczywistych potrzeb w skali od 0% do 100%, ponieważ w przeciwieństwie do silników spalinowych pozwalają na modulowanie produkcji energii zarówno w cyklu dziennym, jak i rocznym (lato/zima). Tym samym są one idealne do szpitali i hoteli potrzebujących stałego dopływu energii oraz ciepłej wody za dnia, ale niekoniecznie z takim samym natężeniem w nocy.

  • Nieraz mówi się o problemie zanieczyszczenia powietrza w strefach znajdujących się w pobliżu instalacji kogeneracyjnych. Czy rzeczywiście jest to problem?

Mowa tutaj nie o instalacjach kogeneracyjnych napędzanych paliwami kopalnymi, ale o tych opartych na odnawialnych źródłach energii, głównie wykorzystujących olej roślinny, biogaz czy różnego rodzaju odpady. Największe zastrzeżenia często dotyczą zanieczyszczeń z elektrowni wykorzystujących w 100% biomasę, które spalają najbardziej zabrudzone i zanieczyszczone paliwa. Dlatego w miejscach największych zanieczyszczeń stosowane są katalizatory i technologie zmniejszania szkodliwości dymu. Dodam, że Capstone oferuje technologię, która zapewnia najniższy poziom emisji z tego typu zastosowań kogeneracyjnych.

  • Czym jest trójgeneracja i koncepcja "zintegrowanego systemu"?

Nasi technologiczni partnerzy - Capstone i Century - dostarczają nam podstawowych technologii, które jednak same w sobie nie są wystarczające do stworzenia kompletnego rozwiązania. Przykładowo Capstone buduje turbiny i zapewnia całe zaplecze technologiczne, ale konkretny system musi zostać podłączony do innych urządzeń i być połączony z instalacją klienta. To właśnie rozumiem pod pojęciem "zintegrowanego systemu".

Można powiedzieć, że zamiast produktów sprzedajemy "szyte na miarę" systemy, które są dostosowane do już istniejącego układu. Systemy trójgeneracyjne to w praktyce połączenie instalacji kogeneracyjnej z chillerem absorpcyjnym. Generuje ona zimną wodę do wykorzystania w okresie letnim z powstałej w trakcie pracy mikroturbiny ciepłej wody. Używamy do tego systemów firmy Century, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Europie. Przykładowo dla Pepsi zrobiliśmy pierwszy instalację trójgeneracyjną tego typu na Ukrainie.

  • Jaka jest strategia IBT Group na kolejne lata i skąd pomysł na rozpoczęcie działalności w Polsce?

Rok 2013 opieramy na dwóch kluczowych kwestiach: z jednej strony będziemy chcieli pomóc naszym klientom w kredytowaniu inwestycji, a z drugiej skupimy się na rozwoju rynku kogeneracji w Europie, zwłaszcza Wschodniej. Z tych powodów zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie naszej działalności w Polsce. Polski rynek ma według nas ogromny potencjał wdrażania mikroturbin. Związane jest to z faktem, że rząd polski w swoich planach do roku 2030 przewidział produkcję blisko 50 tys. GWh prądu pochodzącego właśnie z kogeneracji i trójgeneracji. Z tego też powodu potrzebna będzie odpowiednia wiedza i zaplecze technologiczne, które jesteśmy w stanie zapewnić, bazując na 13-letnim doświadczeniu i realizacjach w ponad 75 krajach.

IBT Group
www.ibtgroup.pl

 

 

Szukaj w serwisie Semicon

zobacz wszystkie Nowe produkty

Lampki kontrolne RLK-1 i RLK-3

2017-05-22   | Relpol S.A.
Lampki kontrolne RLK-1 i RLK-3

W ofercie Relpolu klienci znajdą urządzenia modułowe, takie jak przekaźniki czasowe, przekaźniki nadzorcze do nadzoru prądu i napięcia, przekaźniki instalacyjne, styczniki instalacyjne. W ostatnim czasie do oferty dołączyła nowa grupa urządzeń: lampki kontrolne.
czytaj więcej

Przepływomierze ultradźwiękowe do niewymagających aplikacji

2017-05-22   | AEA Technique
Przepływomierze ultradźwiękowe do niewymagających aplikacji

Przepływomierz ultradźwiękowy KATflow 100 jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym do stacjonarnych pomiarów na pojedynczych rurociągach. Cechuje się on uproszczoną specyfikacją oraz dostępnością różnych typów sond.
czytaj więcej

Nowy numer APA