Informacje z firmy
Kalendarium

W ostatnich latach w branży kablowej coraz częściej wykorzystuje się materiały bezhalogenowe. Wynika to przede wszystkim z ich zachowania w warunkach pożaru. Materiały te nie rozprzestrzeniają płomienia i podczas palenia nie emitują gęstych dymów, a produkty ich spalania są nietoksyczne i niekorozyjne. Dlatego znalazły one zastosowanie do produkcji tzw. kabli bezhalogenowych przeznaczonych dla budownictwa. Instalacje przeciwpożarowe budynków w ponad 95% przypadków wykonuje się z kabli bezhalogenowych. Technokabel oferuje szeroką gamę kabli bezhalogenowych (szczególnie z podtrzymaniem funkcji w warunkach pożaru) przeznaczonych do systemów przeciwpożarowych certyfikowanych przez CNBOP PiB (Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy).

Nowymi konstrukcjami w tej grupie wyrobów są:

  • kable z izolacją silikonową typu HDGs-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, które dzięki odpowiedniej budowie mogą być również stosowane w strefach tryskaczowych, chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi,

  • kable do przekształtników częstotliwości, typu (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, zachowujące swoje funkcje w pożarze, również dopuszczone do stosowania w strefach tryskaczowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) wprowadziło nowe wymagania dotyczące kabli i przewodów, które traktowane są jako wyroby budowlane. Zgodnie z nimi kable pod-dawane są ocenie w zakresie: dymu emitowanego podczas palenia, spadających kropli i korozyjności produktów spalania. Na jej podstawie projektant może dobrać odpowiedni rodzaj wyrobu do określonego zastosowania. Szczególnie wysokie wymagania stawiane są kablom wykorzystywanym w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wysokościowych i wszędzie tam, gdzie występują duże skupiska osób, których ewakuacja w razie pożaru może być utrudniona i wymagać więcej czasu. W takich przypadkach zastosowanie znajdą wielożyłowe kable N2XH- J 0,6/1 kV o klasie B2ca-s1b,d0,a1.

Podwyższone wymagania dotyczące reakcji na ogień stawiane są również kablom instalowanym w obiektach przemysłowych.
Wymagania klasy Cca- s1a,d0,a1 w grupie kabli przeznaczonych do instalacji przemysłowych spełniają:

  • wielożyłowe kable ekranowane typu HKSLHekwżo 300/500 V, HKSLHekw 300/500 V, HKSLHekwżo- Nr 300/500 V, HKSLHekw- Nr 300/500 V,

  • wielożyłowe kable ekranowane typu HvKSLHekwżo 300/500 V, HvKSLHekw 300/500 V, HvKSLHekwżo- Nr 300/500 V, HvKSLHekw- Nr 300/500 V,

  • wieloparowe kable ekranowane typu HKSLHekw-P 300/500 V, HKSLHekw-P-Nr 300/500 V,

  • wieloparowe kable ekranowane typu HvKSLHekw-P 300/500 V, HvKSLHekw-P-Nr 300/500 V.

Do bezpiecznej instalacji teletechnicznej budynków mogą być
zastosowane również takie produkty, jak:

  • bezhalogenowe przewody współosiowe (HWDXpek 75, HWD 75, HWL 75 i inne),

  • bezhalogenowe skrętki komputerowe (UTP-H, FTP-H),

  • kable bezhalogenowe EIB-BUS-H do Europejskiej Magistrali Instalacyjnej w budynkach inteligentnych,

  • kable bezhalogenowe do różnych układów automatyki budynków (LiHH, LiHCH, RD-H(St)H, PROFIBUS 02YS(St)CH i inne).

Kable bezhalogenowe sprawdzą się także w bardziej wymagających warunkach pracy. Przykładowo, przewody jednożyłowe SOLARTECH, przeznaczone do pracy w nowoczesnych systemach solarnych, charakteryzują się podwyższoną odpornością chemiczną i niewrażliwością na warunki atmosferyczne. Kable te służą zarówno do bezpośredniego łączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem.

Z kolei przewody TECHNORAY, przeznaczone do wykonywania połączeń stałych i ruchomych w pojazdach taboru szynowego oraz komunikacji miejskiej, zostały zaprojektowane z myślą o sprostaniu trudnym warunkom eksploatacji. Zastosowanie usieciowanych radiacyjnie tworzyw bezhalogenowych jako izolacji przewodów umożliwia ciągłą pracę w wyższej temperaturze oraz gwarantuje podwyższoną odporność chemiczną.

Firma Technokabel stale śledzi rozwój materiałów i dostarcza na rynek nowoczesne wyroby spełniające wysokie standardy, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom klientów

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
TECHNOKABEL S.A.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).