logo

SEP-BBJ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości

Mieczysława Pożaryskiego 28, Warszawa 04-703

Produkty
Informacje z firmy
Kalendarium

SEP-BBJ należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Od początku istnienia, od 1933r., działa w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako wyodrębniona agenda gospodarcza. Działalność SEP- BBJ jest szeroko uznawana na forum międzynarodowym. Działamy w ramach wielostronnych porozumień jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych.

NASZE KOMPETENCJE

 • Największa krajowa jednostka oceny zgodności wyrobów elektrycznych
 • Doświadczony personel oraz najwyższe standardy sprzętu pomiarowego i metod badawczych
 • Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań laboratoryjnych i w zakresie certyfikacji
 • Uznania organizacji międzynarodowych: ETICS oraz IECEE
 • Sygnatariusz międzynarodowych porozumień dotyczących programów
 • certyfikacji CCA, ENEC, HAR, IECEE-CB Scheme
 • Systematyczne rozszerzanie zakresu akredytowanej działalności w obszarze badań i certyfikacji dostosowanej do potrzeb rynku

AKREDYTACJE I UZNANIA

Badania

Laboratorium Badawcze wykonuje głównie badania dla wykazania zgodności z wymaganiami przepisów prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu i znakowania CE, w szczególności dyrektywy LVD i Ekoprojektu (2014/35/WE i 2009/125/WE). Badania wykonywane są w trzech zakładach:

 • Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego – Warszawa
  W ramach branży elektroinstalacyjnej badamy: gniazda, łączniki, wtyczki, puszki, listwy i kanały instalacyjne, rury sztywne i giętkie, złączki itp. wyroby.
  Dla sprzętu oświetleniowego (źródła światła, oprawy oświetleniowe oraz komponenty w nich stosowane), wykonujemy badania w zakresie: wymagań ogólnych i bezpieczeństwa, fotobiologii, fotometrii i efektywności energetycznej.

 • Zakład Kabli i Przewodów – Lublin
  Nasza działalność obejmuje branżę kablowo-przewodową – badania kabli i przewodów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i grzejnych.

 • Zakład Aparatów Niskiego Napięcia – Lublin
  Zakład LA zajmuje się badaniami rozdzielnic i sterownic nn oraz ich podzespołów miedzy innymi pustych obudów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, elementów zabezpieczeń instalacji (wyłączników nadprądowych – MCB, wyłączników różnicowoprądowych – RCCB i RCBO, bezpieczników, ograniczników przepięć – SPD). Ponadto posiadamy możliwości wykonywania badań elementów urządzeń piorunochronnych (LPSC wg norm serii PN- EN 62561) oraz osprzętu do linii nn), jak również częściowo wyższych napięć.

Certyfikacja

Jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację wyrobów elektrycznych według programu typu 5 oraz typu 1a zgodnie z normą PN- EN ISO/ IEC 17067. Certyfikacja wyrobów prowadzona jest według własnych, jak również światowych (IECEE) i europejskich (ETICS) programów certyfikacji.

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
SEP-BBJ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).