Pompy wirowe - czym są, jak działają i gdzie znajdują zastosowanie?

| Gospodarka

Pompy wirnikowe, czyli inaczej wirowe, są maszynami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie wielu zakładów przemysłowych o zróżnicowanych charakterystykach i profilach. Ich wszechstronność i mnogość zastosowań sprawia, że stanowią one idealny nośnik niemal każdego, wykorzystywanego przez człowieka medium.

Pompy wirowe - czym są, jak działają i gdzie znajdują zastosowanie?

Pompa wirowa jest urządzeniem zaliczanym do grupy maszyn wirnikowych o działaniu, mającym na celu zwiększenie tz. krętu cieczy. Zaopatrzony w łopatki wirnik, obracając się ze stałą prędkością, zapewnia ciągły przepływ cieczy dzięki zastosowaniu siły odśrodkowej, siły wyporu przez zastosowanie łopatek, a czasem nawet obu tych sił jednocześnie. Dzięki tej technologii możliwe jest przekazywanie energii z silnika, bezpośrednio do cieczy. Taki proces polega na przemianie energii ciśnieniowej w kinetyczną, a jej przyrost jest zależy głównie od konstrukcji wirnika i prędkości, z jaką się obraca.

Charakterystyka i zasady działania pomp wirnikowych

Dzięki stosowanym w pompach wirowych łopatkach o odpowiednim profilu, obracający się ze stałą prędkością wirnik wprowadza w ruch ciecz, która znajduje się pomiędzy wyżej wymienionymi łopatkami. Podczas tego procesu, ruch następuje w pierwszej kolejności od strony ssawnej, a następnie ku stronie, z której wytłaczana jest ciecz. Dzięki takim działaniom możliwe jest nadanie zasysanej wodzie przepływającej pomiędzy łopatkami wirnika wspomnianej już energii kinetycznej, która następnie ulega częściowej przemianie w energię ciśnieniową.

Możemy rozróżnić kilka rodzajów pomp, podzielonych ze względu na kierunek przepływu wody przez wirnik:

  • pompy osiowe - umożliwiają cieczy swobodny przepływ przez wirnik,
  • pompy odśrodkowe - pozwalające na przepływ cieczy na prostopadłej do osi wirnika płaszczyźnie,
  • pompy helikoidalne - umożliwiają przepływ ukośny oraz tworzą obwodowy kanał zbiorczy, dla pompowanej wody,
  • pompy diagonalne - przepływ wirnika również jest ukośny, jednak po wypływie z niego, ciecz płynie zgodnie z kierunkiem osiowym.

Podział pomp jest również możliwy, uwzględniając ich zasadę działania, a dzięki niej możemy wyróżnić pompy wyporowe i wirowe. Obecnie rynek został zdominowany przez pompy wirowe, gdyż w przeciwieństwie do wyporowych, są o wiele tańsze i mniejsze, stąd też używanie ich ma uzasadnienie jedynie w przypadkach, w których z jakichś przyczyn niemożliwa jest instalacja pomp wirnikowych.

Istotną grupę stanowią również pompy strumieniowe, które służą jako nośnik takich mediów jak ciecze, gazy, zawiesiny, a nawet drobne ciała stałe jak piasek, działając dzięki tworzonemu podciśnieniu.

Zastosowanie pomp wirowych

Z założenia pompy wirowe służą głównie do transportu wody, jednak mogą być również wykorzystywane jako nośnik dla substancji gazowych. Dzięki ogromnej wszechstronności i szerokiemu zastosowaniu pompa wirnikowa do wody może być wykorzystywana zarówno w przemyśle, jak i do użytku domowego. Stosowane najczęściej jako element automatycznego systemu zaopatrywania w wodę, pompy służą takim celom jak:

  • zaopatrzenie w wodę miast oraz wsi dzięki tworzeniu zautomatyzowanych przepompowni,
  • pompowanie paliwa na stacjach benzynowych,
  • elementy kotłowni energetycznej.

Do produkcji pomp wirowych wykorzystywane są materiały chemicznie odporne. Dzięki takim konstrukcjom cieszą się one popularnością również w przemyśle chemicznym, gdzie służą jako pompy stosowane do transportu substancji silnie żrących i niebezpiecznych.

Aktualnie pompy wirnikowe są najpopularniejszym rodzajem pomp dostępnych dla przemysłu w wielu branżach. Dzięki swojej prostej konstrukcji i działaniu opartemu na łopatkowym wirniku, pompy tworzą zwiększony zasys transportowanego medium, powodując jego ssanie we wlocie i wzrost ciśnienia po tłocznej stronie. Ich zwarta, prosta i zbita konstrukcja zapewnia stały przepływ mediów i gwarantuje długoletnią pracę bez obawy o przeciekanie, czy zapychanie. Taka konstrukcja zapewnia również niezawodną pracę przy pompowaniu substancji o sporym zanieczyszczeniu ciałami stałymi, dlatego pompy wirowe doskonale sprawdzą się również jako element gospodarstwa domowego, przy pompowaniu odpadów komunalnych, chemicznych i petrochemicznych.