wersja mobilna
Online: 324 Środa, 2018.03.21

Galeria produktów

Branża automatyki w Polsce

Przedstawiamy kompendium najnowszych informacji o rynku branżowym w Polsce. Żródłem analiz jest Informator Rynkowy Automatyki 2017

środa, 25 października 2017 10:47
PRODUKCJA MASZYN
Polska branża maszynowa, popularnie często też określana mianem sektora OEM, doświadcza od wielu lat wzrostów, podobnie jak stopień zaawansowania wytwarzanych u nas maszyn. Sprzyja temu rosnące doświadczenie rodzimych firm produkcyjnych oraz ich ekspansja zagraniczna, w efekcie której rozwijają one stosowane technologie i korzystają z markowych komponentów w swoich produktach. W pierwszej z analiz publikowanych w IRA 2018 dokonujemy przeglądu tych obszarów rynku oraz produktów, które są kluczowe dla działalności wymienionych przedsiębiorstw. Wskazujemy również dostawców obecnych w branży oraz główne trendy technologiczne ją kształtujące.
PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH - Montaż szaf sterowniczych
Producenci oraz prefabrykatorzy szaf i rozdzielnic elektrycznych to firmy stanowiące dla dostawców branżowych - szczególnie przedsiębiorstw specjalizujących się w produktach elektrotechnicznych - kluczową grupę klientów. Wraz z producentami maszyn są oni głównymi odbiorcami szaf i obudów elektrycznych, osprzętu elektroinstalacyjnego, a przede wszystkim szerokiego zakresu aparatury elektrycznej. Ich znaczenie jest nawet o tyle większe, że firmy te obsługują nie tylko przemysł, ale też energetykę, sektor transportowy, infrastrukturalny oraz po części teleinformatyczny. Wskutek tego wolumen urządzeń i podzespołów do nich trafiających, podobnie jak ich różnorodność, są znaczące.
poniedziałek, 23 października 2017 09:35
UTRZYMANIE RUCHU I POMIARY
Metrologia przemysłowa to dziedzina o dużym zróżnicowaniu pod względem stosowanych technologii oraz rodzajów i aplikacji aparatury pomiarowej. Ta ostatnia wykorzystywana jest m.in. w pomiarach w instalacjach procesowych oraz w produkcji dyskretnej, ponadto systemy pomiarowe używane są na szeroką skalę w energetyce, w sektorze ochrony środowiska oraz różnorodnych zastosowaniach laboratoryjnych i R&D. Z przenośnych wersji urządzeń pomiarowych korzystają m.in. służby utrzymania ruchu, serwisanci, elektrycy i inne osoby zajmujące się diagnostyką, badaniem stanu technicznego instalacji czy nadzorem przebiegu procesów. W trzeciej części informatora przedstawiamy zbiór analiz dotyczących wymienionych zagadnień.
PRODUCENCI PRZEMYSŁOWI - Odbiorcy końcowi, integratorzy systemów
Czwarta część analiz w bieżącym informatorze poświęcona jest dużej grupie klientów oraz obszarów rynku - odbiorcom końcowym i innym podmiotom związanym z produkcją oraz jej automatyzacją. Są to firmy, które w przeciwieństwie do producentów maszyn czy prefabrykatorów systemów są zazwyczaj odbiorcami dosyć zróżnicowanej grupy komponentów i urządzeń, kupują je w mniejszych wolumenach, a jednocześnie mają zazwyczaj duże wymogi co do zapewniania kompleksowego wsparcia technicznego, z tworzeniem aplikacji włącznie. Zapraszamy do lektury analiz poświęconych takim kluczowym dla branży sektorom jak produkcja i dystrybucja napędów elektrycznych, robotów, urządzeń komunikacyjnych czy komputerów wraz z oprogramowaniem przemysłowym.
piątek, 20 października 2017 10:47
Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to termin, który od kilku lat robi zawrotną karierę w mediach oraz na spotkaniach branżowych. Używa się go jako synonimu zbioru nowych technologii, które mają zapoczątkować kolejną wielką zmianę w przemyśle. W dodatku do tradycyjnych analiz publikowanych w IRA przedstawiamy tematy z nim związane, w tym: możliwości integracji obszarów IT oraz automatyki, przemysłowy Internet Rzeczy, roboty współpracujące, cyberbezpieczeństwo w przemyśle, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz drukowanie przyrostowe.

Najlepsi w branży