Optymalizacja produkcji w branży spożywczej - Automatyzacja, Utrzymanie Ruchu, Efektywność Energetyczna

| Targi Automaticon

Sukces przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności oraz napojów w dużej mierze zależy od stopnia ich automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji. Dynamiczne zmiany w dostępnych rozwiązaniach wymuszają ciągłą aktualizację wiedzy o zaawansowanych technologiach. Ogólnopolska Konferencja Techniczna "Optymalizacja produkcji w branży spożywczej" to branżowe spotkanie, podczas którego wiodący eksperci przedstawią najlepsze praktyki w optymalizacji i automatyzacji procesu produkcji na podstawie prawdziwych przykładów i wdrożeń. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwala poznać najnowsze techniki i światowe technologie nie tylko z zakresu robotyki, ale również Utrzymania Ruchu, bezpieczeństwa i kwestii efektywności energetycznej. To unikalne spotkanie poświęcone kształceniu personelu odpowiedzialnego za produkcję i nawiązywaniu kontaktów biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży spożywczej w Polsce. Integralną częścią konferencji będą warsztaty tematyczne oraz wystawa branżowa firm. W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE: udział we wszystkich prelekcjach networking w gronie managerów produkcji z kluczowych firm sektora bezpośrednie konsultacje z ekspertami praktyczne pokazy i prezentacje w ramach fakultatywnych warsztatów pakiet materiałów konferencyjnych stoisko z prasą branżową przerwy kawowe Imienny Certyfikat Udziału

Optymalizacja produkcji w branży spożywczej - Automatyzacja, Utrzymanie Ruchu, Efektywność Energetyczna
http://www.axonmedia.pl/konferencje/aktualne/optymalizacja_produkcji_branza_spozywcza/