wersja mobilna
Online: 364 Sobota, 2018.01.20
MI6401 EU Poly

MI6401 EU Poly

Złóż ofertę

Produkt firmy: Merserwis Sp. z o.o. Sp. K.

Poly to przyrząd charakteryzujący się niespotykaną dotąd uniwersalnością. Dzięki niemu, zyskujemy „wszystko w jednym”, przyrząd pozwala na pomiaru temperatury, prędkości przepływu powietrza, wilgotności i natężenia oświetlenia. Zestaw oferowany jest w dwóch opcjach, przy czym jeden z nich zawiera certyfikat kalibracji ISO na całe wyposażenie i pozwala dzięki temu na certyfikację warunków środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrząd posiada budowę modułową, co pozwala na podłączenie innych sond pomiarowych - rozszerząjąc możliwości o pomiar np. tlenku i dwutlenku węgla, illuminancji, ciała doskonale czarnego itd
Poly to przyrząd charakteryzujący się niespotykaną dotąd uniwersalnością. Dzięki niemu, zyskujemy „wszystko w jednym”, przyrząd pozwala na pomiaru temperatury, prędkości przepływu powietrza, wilgotności i natężenia oświetlenia. Zestaw oferowany jest w dwóch opcjach, przy czym jeden z nich zawiera certyfikat kalibracji ISO na całe wyposażenie i pozwala dzięki temu na certyfikację warunków środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrząd posiada budowę modułową, co pozwala na podłączenie innych sond pomiarowych - rozszerząjąc możliwości o pomiar np. tlenku i dwutlenku węgla, illuminancji, ciała doskonale czarnego itd

Funkcje pomiarowe:
 • temperatura powietrza, prędkość przepływu powietrza / pomiar wielopunktowy / obliczanie wydajności przepływu,
 • wilgotność względna / punkt rosy,
 • natężenie oświetlenia,.
 • Dwa tryby pracy:
  • miernik dokonujący pomiary w czasie rzeczywistym i wyświetlający aktualne wyniki pomiarów
  • rejestratora danych pomiarowych (loggera), w którym automatycznie zapisuje on dane pomiarowe, z ustalonym odstępem czasowym.
 • Dodatkowe funkcje pomiarowe:
  • luminancja
  • kontrast
  • temperatura ciała
  • temperatura powierzchni mierzona sondą dotykową (termoparą)
  • wskaźniki komfortu cieplnego PMV i PDD oraz WBGT (temperatura termometru mokrego).
 • Oprogramowanie dla PC:
  • Program SensorLink PRO wraz z kablem połączeniowym interfejsu RS 232 oraz uaktualniane oprogramowanie firmowe do obsługi dodatkowych
   sond. Program SensorLink Pro przeznaczono do analizy zarejestrowanych danych pomiarowych, przedstawiania ich w postaci tablic oraz tworzenia raportów.
 • Kategorie produktu

  Pomiary »

  Zobacz podobne produkty