wersja mobilna
Online: 835 Niedziela, 2017.12.17
Nowa wersja oprogramowania SCADA/HMI

Nowa wersja oprogramowania SCADA/HMI

Złóż ofertę

Produkt firmy: COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

Od marca dostępna jest nowa wersja oprogramowania zenon firmy COPA-DATA oznaczona numerem 7.11. Ma ona usprawnienia zwiększające ergonomię pracy z systemem, zwłaszcza w przypadku jego zastosowań w kontroli procesów produkcyjnych (w tym produkcji wsadowej) oraz w energetyce.

Nowy rodzaj ekranu typu Faceplate w oprogramowaniu zenon umożliwia zmniejszenie nakładów pracy inżynieryjnej - pozwala on na wykorzystanie różnych typów ekranów w jednej ramce, istnieje również możliwość kilkukrotnego użycia tego samego rodzaju ekranu w ramach jednego Faceplate. Dostępna jest także uproszczona administracja użytkownikami. Dane użytkownika z domeny Windows mogą być tworzone, edytowane lub usuwane bezpośrednio w zenon Runtime. Dzięki temu w łatwy sposób można również wdrożyć wszystkie centralne zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Do omawianej wersji oprogramowania zenon dodano globalną bibliotekę symboli, która pozwala na automatyczną aktualizację projektów w przypadku wprowadzania zmian w bibliotece. Programiści zwrócili też większą uwagę na automatyczną agregację danych. Nowa wersja oprogramowania ma wstępnie zdefiniowane profile kompresji danych dla modułu Historian w zenon Editor, co stanowi wsparcie dla inżyniera podczas tworzenia struktury archiwum.

Oprogramowanie zenon 7.11 ma ulepszenia w zakresie produkcji wsadowej. Wiele partii jest zwykle produkowanych równocześnie na różnych urządzeniach, co wymaga wysokiego poziomu elastyczności w procesie produkcji oraz rejestracji danych. Extended lot filter to pomocna funkcja, która służy do filtracji danych na podstawie numeru partii. Moduł Batch Control umożliwia też grupowanie faz w recepturach. Każda faza jest przypisana do określonej konfigurowanej strategii kontroli.

Dodatkowe możliwości dają parametry wstępne, które ustawia się na początku procesu produkcji, a system kontroli monitoruje, czy są one utrzymywane. Każda receptura główna otrzymuje numer wersji, którego można użyć także w mechanizmach filtrowania. Dzięki temu można zapewnić, że w określonym czasie dostępna jest tylko jedna zatwierdzona wersja receptury, którą można też monitorować przy użyciu różnych szablonów.

W zenon Runtime można stworzyć tzw. equipment model - wykaz sprzętu mogący być wyświetlony przy użyciu nowego rodzaju ekranu. Wprowadzono także ulepszenia funkcjonalne pozwalające na spełnienie wymogów IEC 61850 edycja 2.

Dodatkowe cechy i nowości:

  • zaktualizowane moduły zenon App Everywhere oraz Everywhere Server, udoskonalony system zabezpieczeń i dostępu do danych w systemie głównym;
  • obsługa plików Report Viewer - zenon 7.11 umożliwia automatyczne tworzenie plików RDL, z których następnie generowane są zbiory danych mogące być importowane z dostępnych szablonów raportów do oprogramowania;
  • dynamiczna treść wykresu Gantta - dane z archiwum mogą być od razu wyświetlane również w postaci tego typu wykresu;
  • tryb redundancji ("rated") umożliwia elastyczne przydzielanie ról serwera i serwera standby;
  • nowe sterowniki: CoDeSys wersja 3.0, Process Gateway Modbus, Beckhoff TC ADS do zenon Logic oraz sterownik zenon Logic CIFX 50-DP Profibus driver od Hilscher.
Więcej na www.copadata.pl

Kategorie produktu

Oprogramowanie »

Zobacz podobne produkty