wersja mobilna
Online: 355 Niedziela, 2017.12.17
Asix.Evo

Asix.Evo

Złóż ofertę

Produkt firmy: ASKOM Sp. z o.o.

Asix jest programowym pakietem projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, zapewniającym bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów HMI / SCADA / MES. Poza standardową wizualizacją i sterowaniem, realizuje wydajną archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, monitorowanie i śledzenie produkcji. To wszystko dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu.

Ponad 7000 użytkowanych licencji to imponująca baza, która potwierdza, jak mocny jest Asix, zastosowany z powodzeniem w bardzo wielu wymagających dziedzinach, m.in.:                                          

 • energetyce i ciepłownictwie,
 • przemyśle spożywczym (mleczarstwo, przemysł mięsny, cukierniczy),
 • przemyśle chemicznym i maszynowym,obiektach gospodarki komunalnej,
 • budynkach inteligentnych,
 • systemach telemetrycznych,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • koksownictwie,
 • przemyśle metalurgicznym.

Ponad 50 firm na terenie całej Polski posiada status IPA - autoryzowanego Integratora Pakietu Asix - a to oznacza dostępność wyszkolonej kadry specjalistów i możliwość znalezienia lokalnego partnera zdolnego przeprowadzić pełny proces projektowania, uruchomienia i serwisowania systemów na platformie Asix.

Lista funkcjonalności Asix.Evo 8:

 • Całkowicie przeprojektowany, nowy system wizualizacji cechujący się w pełni skalowalną grafiką wektorową
 • Konstruktor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time
 • Elastyczne obiekty wizualizacyjne, których wszystkie cechy można uzależniać od dynamicznych parametrów środowiska pracy (wartości zmiennych, stanu alarmów, itp.)
 • Możliwość tworzenia automatycznie aktualizowanych parametryzowanych wzorców obiektów
 • Możliwość tworzenia własnych typów obiektów w oparciu o udostępnione API
 • Zwiększona produktywność konstruowania aplikacji dzięki parametryzacji obiektów z Bazy Definicji Zmiennych oraz interaktywnego parametryzowania w trybie on-line, wspieranego przez moduł Architekta
 • Możliwość dynamicznej wymiany zawartości części okna wizualizacyjnego
 • Wydłużone nazwy zmiennych do 256 znaków
 • Możliwość jednoczesnego korzystania z wielu baz zmiennych
 • Obsługa zmiennych o różnorodnych typach, w tym 64-bitowych oraz tablicowych
 • Pełne wsparcie dla pracy w konfiguracjach wielomonitorowych
 • Bogata biblioteka symboli technologicznych
 • Moduł  harmonogramów,  pozwalający  na  zaawansowane  planowanie  automatycznego wykonywania  akcji  operatorskich
 • Możliwość automatycznej konwersji starszych klasycznych aplikacji Asix do nowej wersji Evo
 • Możliwość uruchomienia aplikacji w pełnej funkcjonalności w środowisku WWW dla przeglądarek Internet Explorer oraz Chrome, Opera, Firefox , z dodatkiem IE Tab
 • Możliwość uruchomienia aplikacji w trybie zdalnego pulpitu Microsoft Remote Desktop, w tym na tabletach i smartfonach z użyciem darmowego klienta RDS
 • Prekonfigurowany uniwersalny portal informacji procesowych dostępny z dowolnych przeglądarek i platform (Windows, Linux, IOS, Android)
 • Superwydajny Historian danych procesowych
 • Rejestracja przebiegów zmiennych w archiwach dobowych, miesięcznych lub rocznych
 • Automatyczna kompresja archiwum danych
 • Automatyczne wyliczanie i archiwizacja różnorodnych agregatów
 • Automatyczna archiwizacja danych na rezerwowych dyskach stałych lub wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa)
 • Bogata lista drajwerów komunikacyjnych (ponad 100), zapewniających łączność z większością dostępnych sterowników przemysłowych i urządzeń pomiarowych
 • Nowy system alarmów z rejestracją pełnych informacji o zdarzeniach oraz przebiegu ich obsługi
 • Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku, z możliwością bieżącego zapisu zdarzeń do baz SQL
 • W pełni synchronizowana obsługa alarmów aktywnych w sieci wielu stanowisk komputerowych
 • Brak ograniczenia na liczbę zdefiniowanych alarmów
 • System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły OPC, OLE DB, OLE Automation, serwery .NET, Web services
 • Wbudowany redundantny tryb pracy w „gorącej rezerwie”, podnoszący niezawodność stacji operatorskich
 • Możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci LAN, WAN, Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, GPRS)
 • Współpraca z istniejącymi starszymi - klasycznymi aplikacjami Asix
 • System skryptów oparty o języki C# oraz Visual Basic platformy .NET, z wbudowanym edytorem z kontrolą i kolorowaniem składni. Możliwość wykorzystania wszystkich usług platformy .NET łącznie z tworzeniem własnych interfejsów użytkownika
 • Narzędzie do analizy danych archiwalnych w postaci wykresów AsTrend, z możliwością interaktywnego tworzenia raportów ad-hoc  oraz analizy danych odczytywanych bezpośrednio z serwerów OPC HDA
 • Narzędzie do analizy statystycznej zarejestrowanych zdarzeń alarmowych AsAlarm
 • Moduł receptur i rejestracji zdarzeniowej danych w bazie SQL AsBase
 • Moduł tworzenia raportów oparty o Microsoft Reporting Services
 • Zintegrowany system kontroli uprawnień oparty na rolach użytkowników
 • Rejestracja wykonanych operacji sterujących w bazie danych typu SQL
 • Możliwość tworzenia aplikacji wielojęzycznych z przełączaniem języka operatora w trakcie pracy.
 • Pełna obsługa standardu Unicode


Zapraszamy do przetestowania wersji Asix.Evo 8 >> http://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/pakiet_probny/.

Więcej na downloads.askom.com.pl/download/pl/Asix.Evo8_broszura_do_druku_RGB.pdf

Kategorie produktu

Oprogramowanie »

Zobacz podobne produkty