wersja mobilna
Online: 632 Sobota, 2017.11.18
Poradnik Automatyka cz. 7. Monitoring maszyn czy system MES?

Poradnik Automatyka cz. 7. Monitoring maszyn czy system MES?

Złóż ofertę

Produkt firmy: ASTOR Sp. z o.o.

Gromadzenie informacji dotyczących aktualnego przebiegu produkcji, stanu pracy urządzeń produkcyjnych oraz jakości produktu stało się nieodzownym elementem codziennego dnia firm produkcyjnych. Rosnące oczekiwania klientów dotyczące realizacji mało powtarzalnej produkcji, gwarancji wysokiej jakości, branżowe regulacje prawne, do których muszą stosować się producenci oraz wewnętrzna presja na obniżanie kosztów produkcji sprawiają, że z roku na rok ilość gromadzonych informacji wzrasta lawinowo.

Cały proces zbierania danych przez pracowników produkcyjnych oraz ich przetwarzania i raportowania przez kierowników sprawia, że mniej czasu jest na stricte operacyjne działania produkcyjne, a jednocześnie stosunkowo łatwo o pomyłkę – zwłaszcza podczas ręcznego wprowadzania danych do formularzy papierowych lub systemów informatycznych.

Wsparciem dla realizacji zadań gromadzenia danych z produkcji oraz prowadzenia analiz on-line są produkcyjne systemy informatyczne klasy MES, mogące przyjąć formę od prostego systemu monitorowania maszyn aż po rozbudowany system zarządzania wykonaniem produkcji zintegrowany z oprogramowaniem biznesowym ERP. 

Od czego zacząć?

Najprostszym możliwym sposobem na gromadzenie wiarygodnych danych z maszyn może być wdrożenie prostego systemu logowania stanu pracy maszyn, który będzie jedynie rejestrował czy maszyna pracuje, czy nie. Już samo rejestrowanie takich wydawałoby się podstawowych informacji, ale zrealizowane w sposób zautomatyzowany sprawi, że lepiej poznamy funkcjonowanie naszego parku maszynowego, a w oparciu wyłącznie o te podstawowe informacje będziemy mogli podejmować wiele lepszych decyzji dotyczących podniesienia dostępności parku maszynowego lub lepszego wykorzystania maszyn.

Kolejnym krokiem będzie wyposażenie stanowisk operatorskich w panele HMI, które pozwolą na uzupełnienie danych zarejestrowanych automatycznie dodatkowymi informacjami kontekstowymi – np. jaka była przyczyna przestoju maszyny, kto aktualnie pracuje przy stanowisku, jakie zlecenie produkcyjne jest aktualnie realizowane, ile sztuk półproduktu lub wyrobu gotowego zostało już wykonanych.

Zbierane danych w takim prostym systemie MES pozwala w kolejnym kroku na przejrzyste raportowanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Zbierane z rozdzielczością co do sekundy dane pozwalają na prezentację informacji o dostępności maszyny w czasie rzeczywistym lub informacje o stanie realizacji zlecenia z opcją predykcji on-line – czy zdążymy zrealizować cel produkcyjny na czas.

W przeciwieństwie do systemów klasy ERP, system monitorowania maszyn lub MES pozwala na raportowanie z rozdzielczością co do minuty, a nie co najwyżej zmiany produkcyjnej, jak ma to miejsce w przypadku ERP.

Budowa systemu monitoringu maszyn

Budowę systemu monitorowania maszyn zaczynamy często od wskazania potencjalnych „wąskich gardeł” produkcyjnych, czyli maszyn, co do których podejrzewamy, że pracują nieefektywnie lub mało wydajnie. Następnie identyfikujemy, czy wytypowane maszyny posiadają interfejsy umożliwiające odczyt informacji o stanach jej pracy i wybranych parametrach. W sytuacji, gdy nie ma takich interfejsów, dokonujemy instalacji odpowiednich czujników. Gdy jesteśmy już w stanie rejestrować podstawowe wytypowane parametry pracy maszyny, zaczynamy rejestrować je w systemie MES. Gromadzone dane przetwarzamy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mechanizmów systemu informatycznego i jednocześnie wizualizujemy na panelach operatorskich. Równolegle wszystkie zebrane informacje o pracy maszyny rejestrujemy w bazie danych, co umożliwia nam zasilanie raportów, które z kolei pozwolą na prowadzenie szczegółowych analiz za wybrany okres czasu.

Dlaczego system MES?

Kierownik projektu odpowiedzialny za wybór systemu informatycznego do gromadzenia i wizualizacji danych produkcyjnych lub monitorowania stanu realizacji zleceń produkcyjnych zapewne zada pytania „Dlaczego powinienem zdecydować się na wybór systemu klasy MES?”, „Czy system ERP, który funkcjonuje w przedsiębiorstwie nie może być wykorzystany do tego zadania?”. Otóż system klasy MES pozwala na automatyzację procesu gromadzenia danych produkcyjnych poprzez integrację z maszynami. Dzięki temu możliwe jest rejestrowanie danych nieobarczonych błędem ludzkim – z dokładnością wystąpienia zdarzenia co do sekundy. Błąd ludzki podczas wprowadzania danych produkcyjnych najczęściej wynika z ręcznego wprowadzania danych. Dodatkowo zupełnie naturalnym ludzkim odruchem jest zaokrąglanie czasu wystąpienia jakiegoś zdarzenia. Przykładowo, gdy podczas realizacji prac produkcyjnych wystąpi awaria na stanowisku operatora, to operator wprowadzając do systemu zgłoszenie awarii zaokrągli czas jego wystąpienia w najlepszym wypadku do pełnej minuty. W takiej sytuacji oczywiście trudno wymagać od operatora wprowadzenia informacji o czasie wystąpienia awarii z dokładnością co do sekundy lub jej dziesiątej części, ale system monitorowania pracy maszyn integrujący się z maszynami zarejestruje taką informację bez problemu.

Czy jestem gotowy na system MES?

Wbrew pozorom wdrożenie systemu zarządzania wykonaniem produkcji MES nie wymaga posiadania w pełni zautomatyzowanego parku produkcyjnego. W takiej sytuacji będziemy mieli komfortową możliwość gromadzenia dowolnych danych i łatwy dostęp systemu MES do maszyn poprzez wykorzystanie któregoś z protokołów komunikacyjnych. Można śmiało stwierdzić, że jeżeli zaistniała u Ciebie świadomość, że dane gromadzone wprost z maszyn pozwalają na osiągnięcie dużo bardziej wiarygodnych, a co za tym idzie bardziej wartościowych informacji, to jesteś gotowy/a na wdrożenie systemu MES. Oczywiście nie musi to być od razu pełny system MES ze wszystkimi możliwymi funkcjonalnościami.

Podstawą funkcjonowania takiego systemu jest gromadzenie danych. Standardowo możliwe są 3 sposoby zasilania systemu MES danymi.

Pierwszym najbardziej pożądanym sposobem jest bezpośredni dostęp do danych z parku maszynowego zautomatyzowanego dzięki sterownikom PLC.

W sytuacji, gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do sygnałów z maszyn, dane mogą być zbierane w sposób pół-automatyczny. Możemy monitorować stan pracy maszyny z wykorzystaniem dodatkowych czujników (np. prądowych, optycznych, itp.), liczników, skanerów, itp. Przykładowo czujnik prądowy rejestrujący brak przepływu prądu pozwala na zapisanie w systemie MES informacji o dokładnym czasie zastopowania pracy maszyny. Jednocześnie na panelu operatorskim operator doprecyzowuje informację o przyczynie przestoju, wybierając przyczynę z listy jednym kliknięciem lub skanując kod awarii czytnikiem kodów kreskowych.

Sytuacją, w której najtrudniej zbierać dane, jest typowo ręczna produkcja. W takiej sytuacji system monitorowania produkcji także znajdzie zastosowanie, a w roli interfejsu do zbierania danych świetnie sprawdzi się panel HMI zintegrowany z czytnikiem kodów kreskowych. Odpowiednio przygotowana aplikacja na panel oraz zastosowanie kodów kreskowych do oznaczenia zleceń, kodów awarii lub produktów, pozwoli na minimalizację ilości błędów podczas zbierania danych – pomimo braku możliwości bezpośredniej integracji z maszynami.

Funkcjonalności rozbudowanego systemu klasy MES

Na monitorowaniu pracy maszyn możliwości systemu MES się nie kończą. Przykładowo oprogramowanie Wonderware MES pozwala na monitorowanie przebiegu produkcji w trzech obszarach.

Pierwszym jest wspomniany już obszar monitorowania wydajności maszyn. Moduł MES Performance umożliwia automatyczne rejestrowanie stanów pracy maszyny oraz automatyczne wyliczanie i raportowanie wartości wskaźnika OEE wraz z jego składowymi: dostępnością, wydajnością i jakością. Oprócz tego możliwe jest rejestrowanie przepływu zleceń produkcyjnych.

Drugim obszarem jest kompleksowe zarządzanie wykonaniem produkcji. W ramach modułu MES Operations możliwe jest tworzenie i zarządzanie marszrutami, listami materiałowymi (BOM) czy magazynami. Śledzenie statusu realizacji zleceń produkcyjnych oraz rejestrowanie wszelkich danych kontekstowych związanych z produkcją pozwala na tworzenie raportów genealogii i genealogii odwrotnej. Poza tym system dostarcza szereg gotowych raportów produkcyjnych.

Trzecim obszarem jest automatyzacja monitorowania jakości wytwarzanych produktów. Moduł MES Quality dostarcza użytkownikom szereg kart kontrolnych pozwalających na prowadzenie analiz SPC. Dzięki automatyzacji gromadzenia danych pomiarowych możliwe jest śledzenie jakości wytwarzanych produktów on-line, co z kolei pozwala na szybkie reagowanie na odchylenia od założonych norm.

Integracja systemu MES z systemem nadrzędnym ERP.

Często finalnym etapem wdrożenia systemu MES w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest jego integracja z oprogramowaniem klasy ERP. Dzięki integracji wybrane dane produkcyjne mogą na bieżąco być przesyłane do systemu ERP – przykładem takich danych są informacje o aktualnym stanie realizacji zlecenia lub dane dotyczące dostępności parku maszynowego. Z drugiej strony z systemu ERP do systemu MES mogą być przekazywane informacje o zaplanowanych zleceniach produkcyjnych wraz z przygotowanym harmonogramem produkcji. W efekcie integracji systemu produkcyjnego MES z oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem ERP, odpowiedni ludzie otrzymują dostęp do informacji pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących bieżącej realizacji produkcji oraz strategicznych decyzji dotyczących rozwoju biznesu.

Kategorie produktu

Oprogramowanie »

Zobacz podobne produkty

28-portowy zarządzany przełącznik
Uniwersalne stanowisko zrobotyzowane
ASTOR - SATELLAR DIGITAL SYSTEM – bezprzewodowa komunikacja Ethernetowa na niezależnej częstotliwości
ASTOR - Przemysłowa baza danych dla systemów produkcyjnych Wonderware Historian
ASTOR - JET-NET 5018G - switch zarządzalny
Dotykowy panel operatorski z funkcjonalnością systemu SCADA
ASTOR – VersaMax Micro Plus - sterownik PLC
ASTOR - Astraada Drive CHF100A - uniwersalne przemienniki częstotliwości
ASTOR - kontrolery PACSystems RX3i
ASTOR - Wonderware MES 4.0 – funkcjonalny, intuicyjny i po polsku!
ASTOR - Radiomodem Satelline EASy(d)
ASTOR - Astraada Drive CHV100 - przemienniki sterowane wektorowo ze sprzężeniem zwrotnym
ASTOR - Proficy Process Systems – system DCS od GE Intelligent Platforms
ASTOR - Radiomodem SATELLINE-EASy PRO 35W
Nowe jednostki centralne i moduły komunikacyjne dla kontrolerów PACSystems RX3i
ASTOR - Platforma Systemowa Wonderware
ASTOR – Modułowy sterownik PLC VersaMax
ASTOR - Radiomodem SATELLINE-1870 / SATELLINE-1870E
ASTOR - Proficy Machine Edition
ASTOR - Astraada Drive GD300 - kompaktowe przemienniki częstotliwości
ASTOR - ArchestrA Workflow – automatyzacja procesów biznesowych w produkcji i utrzymaniu ruchu
ASTOR – Wyprzedaż - upusty do 60%
ASTOR - SATELLINE 3AS(d) 869 - bezprzewodowa komunikacja szeregowa w paśmie wolnym
ASTOR - Astraada HMI Panel – funkcjonalne panele operatorskie w atrakcyjnej cenie
ASTOR - VersaMax Nano - kompaktowy sterownik PLC
ASTOR - Wonderware InBatch – elastyczne zarządzanie procesami wsadowymi
ASTOR - Monitorowanie i optymalizacja kosztów energii elektrycznej i mediów
ASTOR – Kompaktowe sterowniki PLC zintegrowane z panelem operatorskim serii XLe/XLt
ASTOR - AST-CON-485E - Ekonomiczna migracja z sieci szeregowej do sieci Ethernet
ASTOR - PACSystems RX3i - nowe jednostki centralne i kasety montażowe
ASTOR - Komputery przemysłowe Wonderware TPC/OIC
ASTOR - Sprawdzony i niezawodny 90-30
ASTOR - Profesal Maintenance – nowoczesny system klasy CMMS dla działów utrzymania ruchu
ASTOR - Przemienniki częstotliwości Astraada Drive
ASTOR – zaawansowany monitoring i diagnostyka sieci Ethernet
ASTOR - Ekonomiczne układy PACSystems RSTi I/O od GE Intelligent Platforms
ASTOR - Łatwiej , szybciej, bezpieczniej i taniej z Wonderware InTouch 2012
ASTOR - Nowy moduł Profibus DP Master w sterownikach PLC serii VersaMax
ASTOR - 15" panel operatorski w ofercie Astraada HMI Panel
ASTOR - Horner ZX – zintegrowane sterowanie i wizualizacja w jakości FullHD
ASTOR - XL4e – mały, tani i wydajny sterownik PLC zintegrowany z panelem HMI
ASTOR - Astraada Drive GD100 – ekonomiczne przemienniki częstotliwości małej mocy
ASTOR – JET-WAVE-2450 – Ethernet bezprzewodowy w paśmie 2,4 GHz
Panele operatorskie z ekranami dotykowymi 15’’
ASTOR - Pakiet programów raportowych Historian Client
8-portowy switch Ethernet PoE+ 802.3at z dwoma portami optycznymi
Serwer portów szeregowych JetPort 5601 z funkcjonalnością Real COM
Wydajne obliczeniowo panele operatorskie zintegrowane z PLC
Telemetria - monitoring i sterowanie rozproszonymi obiektami przemysłowymi
Zestaw startowy VersaMax Micro PLUS za 890 PLN netto dla wszystkich
Standard Modbus dostępny w RSTi I/O
ASTOR - sterowniki PLC zintegrowane z panelem serii XLe za 1099 PLN
Sterownik PLC all-in-one z ekranem dotykowym
ASTOR - panel Astraada HMI Panel 10” za 2999PLN
ASTOR - Oprogramowanie Profesal Maintenance na medal
JET-NET-6524G-DC - nowy wydajny switch routujący dla sieci Ethernetowych w ofercie ASTOR
Kawasaki BX200L – najnowsze dziecko japońskiego producenta robotów przemysłowych
SATELLAR-20DS(d) - specjalista w obsłudze obiektów rozproszonych
Efektywność produkcji
Platforma Systemowa ArchestrA Starter
Przełącznik ethernetowy do sieci o podwyższonej niezawodności
Radiomodemy o zwiększonej mocy nadawczej
Zestaw startowy Horner APG XLe w cenie 1099PLN
Epson SCARA G3, aby życie było prostsze
Sterownik dla układu RSTi I/O na sieć Profibus DP Master
Astraada HMI Panel dla prostych systemów automatyki za 699 PLN
Poznaj sterownik XL4e – zestaw startowy
Zaawansowana diagnostyka sieci Ethernet w aplikacjach automatyki przemysłowej
Astraada HMI Panel – funkcjonalne panele operatorskie od 590 PLN
VersaMax Micro – sterownik PLC z portem Ethernet w cenie katalogowej już od 1100 PLN
Switche z możliwością zaawansowanej diagnostyki sieci i komunikacją z wykorzystaniem Modbus TCP
Niższe ceny sterowników VersaMax Micro PLC
Miniaturowe radiomodemy UHF do integracji z innymi urządzeniami - SATELLINE-M3-TR3
GE Intelligent Platforms - nowe panele HMI QuickPanel+
Wonderware MES - poznaj efektywny system zarządzania informacją z procesów i produkcji
Radiomodem SATELLAR - integracja radiowej sieci Ethernet i szeregowej w jednym systemie
Cscape 9.5 - Obsługa zmiennych symbolicznych
Astraada Drive GD200 – Uniwersalne przemienniki częstotliwości
Wonderware 2014
Najlepszy sterownik Horner APG w cenie 3400PLN
Wydajne zbieranie i wizualizowanie danych – nowy 12” panel operatorski w ofercie Astraada
Roboty Kawasaki dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego
QuickPanel+. Nowa seria HMI w ofercie ASTOR
SATELLINE-EASy869 – nowy, cyfrowy radiomodem na pasmo wolne
Kontrolery robotów EPSON SCARA
Profesal Maintenance - nowe funkcje oprogramowania CMMS
Kolorowy panel Astraada 4,3” z klawiaturą numeryczną i funkcyjną
Modemy GSM od Astraada
Astraada PLC – sterownik PLC z portem Ethernet za 1139 PLN
Astraada PLC RCC - Ekonomiczny sterownik do automatyzacji małych i średniej wielkości systemów
Przemienniki częstotliwości Astraada DRV
Komputery przemysłowe Astraada HMI Panel PC
Redundantny system sterowania PACSystems HA
Wonderware MES 2014 – nowe funkcjonalności systemu zarządzania produkcją
Szkolenie internetowe "Panele operatorskie Astraada HMI"
Jak zmniejszyć ilość awarii na produkcji?
Mechanizmy wspierające raportowanie w sterownikach Horner APG
Wonderware SmartGlance - dostęp do informacji zawsze i wszędzie
QuickPanel+ produktem roku 2014/2015 czasopisma Napędy i Sterowanie
Poradnik Automatyka cz. 3. - Jak dobrać wizualizację na miarę potrzeb?
Nowości w świecie robotyki Kawasaki
Jakie sterowniki PLC+HMI najczęściej wybierają producenci maszyn i urządzeń?
Niezawodna komunikacja Ethernet z wykorzystaniem zarządzalnych switchy przemysłowych marki Astraada
SmartMod I/O - ekonomiczny moduł rozszerzeń na sieć Modbus RTU
Zegarek wyświetlający kontekstowe informacje z produkcji w czasie rzeczywistym
Astraada DRV-21 – przemienniki częstotliwości małej mocy
Moduł rozszerzeń analogowych Horner APG – taniej o 30%
Comodis - przyjazna automatyka budynkowa
Poradnik Automatyka cz.4. - Jak dobrać komputer przemysłowy?
Nowa, mocna jednostka centralna dla kontrolera PACSystems RX3i
WebMI – zdalny dostęp do ekranów operatorskich w sterownikach Horner APG
SATELLAR XT 5RC – bezprzewodowa sieć Ethernet
JET-WAVE-3220 – Ethernet bezprzewodowy dla produkcji
ASTOR Green Welding - zrobotyzowane spawanie
Poradnik Automatyka cz. 6. Jak wybrać kompaktowy sterownik PLC?
Monitoring zużycia energii elektrycznej EnVidis
Profesal Maintenance Mobile - mobilność w Dziale Utrzymania Ruchu
Oprogramowanie konfiguracyjne do falowników Astraada w polskiej wersji językowej.
Aplikacja do monitoringu zużycia energii elektrycznej
JET-WAVE-2300 - Przemysłowy router 3G/LTE z redundancją i tunelowaniem VPN w ofercie ASTRAADA
Proficy Machine Edition ver. 9.0 – prostsza konfiguracja i programowanie sterowników GE
Ethernet/IP w robotach Kawasaki
Komputery Astraada AS47CN – jedna seria, wiele możliwości
4 na 5 firm z cyberatakami w 2015.
Dostęp online do maszyny na Twoim smartfonie. Sprawdź, jakie to wygodne!
Nowe switche przemysłowe serii JET-NET pozwalają budować systemy komunikacji w standardzie Industry 4.0
System monitoringu zużycia mediów produkcyjnych EnVidis
Dlaczego w sieciach przemysłowych EtherCAT jest lepszy niż Ethernet?
Profesal Maintenance Web Client
Historian InSight - Nowa jakość analizy danych produkcyjnych
Poradnik automatyka cz. 8 - Jak dobierać układy I/O?
Zestaw startowy PACSystems RX3i – promocja limitowana!
Jak szybko serwisować oddalone maszyny?
Komputer przemysłowy – z ekranem rezystywnym czy pojemnościowym?
Z ostatniej chwili! Nowość na rynku SCADA/HMI od Wonderware
Centralizacja danych w przemysłowej sieci Ethernet. 5 kroków doboru switcha.
Proficy Machine Edition – aktualizacja oprogramowania od GE
RSTi-EP CPE100 – następca serii VersaMax
RSTi-EP – układ I/O do ekonomicznych systemów automatyki