wersja mobilna
Online: 708 Środa, 2017.11.22

Prezentacje firm

Jak dobierać oprogramowanie wizyjne?

wtorek, 16 marca 2010 10:10

Jednym z najistotniejszych etapów wdrażania systemów kontroli wizyjnej jest wybór oprogramowania wizyjnego. Wymaga on uprzedniej odpowiedzi na pytania: jaka będzie liczba wdrażanych aplikacji tego samego typu, częstotliwość zmiany kontrolowanych detali oraz czy ma istnieć możliwość wprowadzenia nowych detali do produkcji. Ważne jest również, kto obsługiwał będzie system od strony technicznej - tzn. dodawał nowe produkty oraz modyfikował istniejące algorytmy kontroli.

W ofercie Parameter AB znajdują się trzy typy oprogramowania wizyjnego - proste narzędzie z interfejsem graficznym, zawansowane oprogramowanie z interfejsem graficznym oraz biblioteki wizyjne.

iNspekt - ROZWIĄZANIE DO PODSTAWOWYCH ZASTOSOWAŃ

iNspect jest prostym narzędziem typu point and click. Jego skonfigurowanie aplikacji odbywa się w pięciu krokach. Użytkownik może skorzystać z zestawu narzędzi, które pozwolą zrealizować większość typowych aplikacji. Wśród nich można znaleźć funkcje szukania, odczyt kodów kreskowych i DataMatrix, pomiary, porównywanie do wzorca, OCR czy weryfikacje koloru. Dzięki wsparciu dla obsługi wejść/wyjść i komunikacji z wykorzystaniem sieci Ethernet skonfigurowanie oprogramowania z peryferiami jest bardzo proste. Oprogramowanie to najczęściej wykorzystywane jest w jedno lub dwu kamerowych aplikacjach zintegrowanych na linii produkcyjnej. Dzięki rozszerzeniu możliwe jest również podłączenie do ośmiu kamer GigE.

Omawiane oprogramowanie przeznaczone jest dla pracowników działu utrzymania ruchu z podstawową wiedzą na temat systemów wizyjnych. Do tworzenia aplikacji nie jest potrzebna wiedza programistyczna - użytkownik ma jedynie możliwość konfigurowania narzędzi, ustawiania parametrów, tolerancji, itp., natomiast nie ma możliwości integrowania w algorytmy wykonujące te zadania.

iNspect jest najczęściej wykorzystywany do kontroli obecności części, odczytu kodów i napisów oraz prostych pomiarów. Jest on niezastąpiony tam, gdzie potrzebna jest szybka zmiana programu wizyjnego spowodowana dodaniem nowego lub modyfikacji obecnego kontrolowanego detalu. Funkcje zabezpieczeń i przypisywania uprawnień zapobiegają zmianie aplikacji przez osoby niepowołane.

Oprogramowanie iNspect dostępne jest dla komputerów PC z systemem operacyjnym Windows, komputerów wizyjnych Vision Appliances oraz pojawiło się w BOA - pierwszej inteligentnej kamerze firmy Dalsa.

SHERLOCK - OPROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Do drugiego typu oprogramowani należy Sherlock. Jest to również oprogramowanie z interfejsem graficznym, jednakże nie ma ono gotowych narzędzi tak jak iNspect. Do tworzenia programu kontroli wizyjnej używane są funkcje, które pozwalają użytkownikowi na wybór algorytmów, które będą użyte do wykonania konkretnego zadania. Oprogramowanie to wymaga głębszej wiedzy na temat działania algorytmów komputerowej analizy obrazu. Istniej również możliwość dodawania własnych algorytmów i wykorzystywanie ich w procesie analizy obrazu.

Dzięki swojej elastyczności Sherlock pozwala na realizację większej ilości aplikacji. Przeznaczony jest on głównie dla integratorów i firm budujących maszyny. Dzięki rozbudowanej komunikacji pozwala na współpracę z wieloma urządzeniami peryferyjnymi, również z robotami przemysłowymi. Wszystkie parametry funkcji, zarówno wchodzące jak i wychodzące, można zapisać w postaci zmiennych. Pozwala to na wysyłanie parametrów do sterowników jak i stworzenie własnego przyjaznego interfejsu dla użytkownika końcowego.

W oprogramowaniu Sherlock dodawanie nowych produktów nie jest już tak proste jak w iNspect. Wymaga ono udziału integratora lub przeszkolonej osoby. Sherlock dostępny jest wraz systemami wizyjnymi Vision Appliances oraz na komputery klasy PC z systemem operacyjnym Windows.

Zarówno Sherlock oraz iNspect stworzone zostały przez firmę Dalsa. Oba rozwiązania wykorzystują biblioteki wizyjne Sapera. Omawiane narzędzie licencjonowane jest stanowiskowo, przy czym nie ma podziału na wersję developerską i runtime. Dzięki temu każda aplikacja może być zmodyfikowana w miejscu zainstalowania bez konieczności demontażu.

Omawiane systemy stosowane są na liniach produkcyjnych - tam gdzie najważniejsza jest łatwość integracji i krótki czas wdrażania. Wykorzystywane są one w takich branżach jak samochodowa (kontrola części, montażu), spożywcza (sprawdzanie nadruków, kodów kreskowych, etykiet), elektronicznej (kontrola montażu). Bardzo często zastępują człowieka podczas kontroli międzyoperacyjnych w trakcie procesu produkcyjnego.

BIBLIOTEKI WIZYJNE HALCON

Oprogramowanie HALCON firmy MVTec Soft ware GmbH przeznaczone są dla najbardziej zaawansowanych użytkowników. Jest to zbiór bibliotek z algorytmami analizy obrazu. Jego użycie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy na temat działania algorytmów i systemów wizyjnych, ale również umiejętności programistycznych. W skład oprogramowania wchodzi HDevelop, dzięki któremu w przyjazny sposób użytkownik może stworzyć całą procedurę wizyjną, zobaczyć wynik działania poszczególnych algorytmów, a na koniec eksportować kod źródłowy do środowiska programistycznego.

HALCON nie jest typowym zbiorem bibliotek. Dla ułatwienia pracy oprogramowanie ma tzw. asystentów: pobierania, kalibracji i wyszukiwania. Dzięki temu w łatwy sposób można połączyć się z kamerą (system ma interfejsy do większości kamer i kart akwizycji obrazu czołowych producentów), skalibrować cały system oraz zastosować funkcję szukania na podstawie zdefiniowanego wzorca. Interfejs użytkownika tworzony jest w środowisku programistycznym. Programista zatem decyduje do jakich funkcji użytkownik będzie miał dostęp i jakich zmian parametrów będzie mógł dokonać.

Biblioteki wizyjne wykorzystywane są w trudnych aplikacjach, gdzie oprogramowanie z interfejsem graficznym nie jest już wystarczające oraz w urządzeniach produkowanych masowo. Dzięki podziałowi na licencję developerską oraz runtime koszt wdrożenia aplikacji jest znacznie niższy.

HALCON jest doskonałym narzędziem do tworzenia aplikacji wykorzystujących techniki 3D. Ma ono algorytmy pozwalające na kontrolę trójwymiarową kilkoma metodami: stereowizją, głębią ostrości, triangulacją laserową czy cieniami. Posiada również narzędzia wspierające aplikacje z wykorzystaniem robotów przemysłowych.

JAK DOBIERAĆ OPROGRAMOWANIE?

Na rynku dostępnych jest wiele programów wizyjnych, a dobór właściwego oprogramowania wpływa znacząco na redukcję czasu integracji, jej kosztów oraz - w przyszłości - możliwość wykonywania modyfikacji. Głównym czynnikiem decydującym o doborze programu jest stopień skomplikowania aplikacji wizyjnej. Do prostych aplikacji, takich jak odczyt kodów kreskowych, proste pomiary czy sprawdzanie kompletności części wystarcza oprogramowanie z interfejsem graficznym. Czasami jednak nawet do takich aplikacji konieczne jest użycie bibliotek wizyjnych, gdyż przy zmiennych warunkach oświetlenia, tła czy niepowtarzalności wykonania kodu (często występuje przy wybijaniu kodu DataMatrix na częściach metalowych) tylko użycie specjalistycznych algorytmów pozwala na poprawne wykonanie aplikacji.

Drugim czynnikiem determinującym wybór oprogramowania jest użytkownik końcowy. Jeżeli chce on mieć możliwość samodzielnej modyfikacji procedur wizyjnych, dodawania nowych produktów do sprawdzania, najwygodniejszym rozwiązaniem jest również zastosowanie programu z interfejsem graficznym. Dzięki możliwości tworzenia poziomów dostępu nikt niepowołany nie będzie mógł ingerować w program, a po szkoleniu pracownicy utrzymania ruchu będą w stanie samodzielnie wprowadzać modyfikacje.

Biblioteki wizyjne wykorzystywane są głównie przez firmy produkujące maszyny seryjnie. Dzięki temu mogą one tworzyć oprogramowanie urządzenia w całości w środowisku programistycznym bez konieczności wywoływania programów zewnętrznych. Przy dużych seriach firmy takie otrzymują specjalną licencję runtime przeznaczoną tylko i wyłącznie do jednego typu aplikacji. Dzięki temu w prosty sposób możliwe jest zmniejszenie kosztów produkcji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przetestowania każdego z tych programów.

Firma Parameter AB Sp. z o.o. jest dystrybutorem firmy Dalsa i wyłącznym dystrybutorem firmy MVTec Soft ware. Informacje na temat oprogramowania można uzyskać pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanymi poniżej. Istnieje możliwość zamówienia wersji demonstracyjnej każdego z przedstawionych programów.

Parameter AB
tel. 664 921 922
sales@parameter.pl
www.parameter.pl

 

Powiązane artykuły

Prognoza dla rynku systemów EMI

Prezentacja dołaczona do: