wersja mobilna
Online: 404 Poniedziałek, 2017.12.11

Prezentacje firm

Serwis silników i przekładni, czyli smarowanie i nie tylko!

czwartek, 08 stycznia 2015 12:42

Firma STERNET od czterech lat produkuje i serwisuje motoreduktory Flender. Poza standardowymi, zapewniamy wsparcie również dla bardzo nietypowych aplikacji. Posiadamy obszerny magazyn części montażowych motoreduktorów Flender, w różnych wykonaniach do wielkości odpowiadających momentowi wyjściowemu do 30000 Nm. Dostęp do szerokiego asortymentu części oraz doświadczenie w produkcji i serwisie reduktorów stanowią silne wsparcie dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego i szybkiego serwisu.


Serwisu reduktorów nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od praktyki eksploatacyjnej. Każdy układ napędowy, nawet ten o budowie kompaktowej, składa się z pojedynczych, jednakowo ważnych elementów. Jakość oraz żywotność każdego z nich wpływa na efektywność całego zespołu.

Zespół napędowy motoreduktora zbudowany jest z silnika, ewentualnie sprzęgła, oraz przekładni. Podstawą bezawaryjnej pracy napędu jest przede wszystkim jego odpowiedni dobór. Dzięki naszemu doświadczeniu już na etapie projektu uwzględniamy wszystkie aspekty pracy przekładni, warunki otoczenia itp. po to, aby w przyszłości użytkownik uniknął problemów serwisowych. Pomimo to należy pamiętać, aby podczas eksploatacji ściśle przestrzegać reżimu inspekcji zalecanych przez producenta.

DOBRE PRAKTYKI W EKSPLOATACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH

Do najczęstszych awarii trójfazowych indukcyjnych silników niskiego napięcia dochodzi na skutek błędów w podłączaniu i zabezpieczeniu zasilania. Aby uniknąć błędnego połączenia silnika do źródła napięcia, należy sprawdzić zgodność parametrów sieci z danymi na tabliczce oraz ustalić schemat uzwojeń silnika (w gwiazdę lub w trójkąt) - tak, aby był on właściwy dla konfiguracji sieci zasilającej. Silnik powinien mieć odpowiednio dobrane zabezpieczenie zasilania elektrycznego (przed przeciążeniem, przegrzaniem, zanikiem fazy, zanikiem lub nadmiernym napięciem zasilania itp.).

Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, czy rezystancja izolacji ma odpowiednią wartość, a wirnik obraca się swobodnie bez tarcia. Silnik powinien być poprawnie zmontowany i ustawiony (wyosiowany), przy czym ważnym elementem usytuowania jest właściwe chłodzenie silnika - tak, aby przepływ powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Wszystkie połączenia elektryczne, śruby montażowe i elementy połączeniowe powinny być odpowiednio dopasowane i dokręcone, zaś wszystkie przewody ochronne i zasilające poprawnie zainstalowane. W przypadku tych ostatnich dławiki kablowe zabezpieczają wnętrze silnika przed zapyleniem lub zalaniem.

Elementem testu przed uruchomieniem powinno być również sprawdzenie, czy wszystkie dodatkowe elementy silnika (np. hamulec, enkoder, wentylator zewnętrzny) są w stanie umożliwiającym ich poprawną pracę - czyli są poprawnie zamontowane oraz zasilone. Silnik powinien mieć odpowiednie zabezpieczenie elektryczne zasilania - zarówno zabezpieczenie przeciążeniowe, jak i termiczne.

W aplikacjach silników standardowych, gdzie używane są przemienniki częstotliwości, nie wolno przekraczać prędkości nmax podanej w dokumentacji technicznej danego typu silnika, należy pamiętać również o zachowaniu dopuszczalnych długości kabli zasilających.

PODCZAS EKSPLOATACJI SILNIKÓW...

...należy regularnie sprawdzać:

 • temperaturę węzłów łożyskowych, odgłos pracy, równomierność szumu,
 • temperaturę powierzchni silnika (dopuszczalna temperatura i przyrosty temperatury zależne są od klasy temperaturowej silnika, maksymalna dopuszczalna temperatura podana jest na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej silnika),
 • drożność otworów wentylacyjnych przewietrznika, czystość ożebrowania, odwadnianie,
 • mocowanie styków w skrzynce zaciskowej, prawidłowość pomiaru czujników temperatury zabudowanych w uzwojeniach,
 • prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczeń zasilania silnika,
 • ustawienie silnika, poprawność osiowania, ewentualnie naciąg pasów,
 • stopień zużycia okładzin hamulca (jeśli silnik jest w niego wyposażony), poprawność mocowania enkodera, prawidłowość funkcjonowania dodatkowego przewietrznika,
 • szczelność dławików wyprowadzenia przewodów zasilających silnika.
CZYNNOŚCI SERWISOWE I KONSERWACYJNE

W okresie eksploatacji silnika w silnikach wyposażonych w urządzenia smarujące należy wykonywać dosmarowanie zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce silnika. W przypadku wersji bez urządzenia smarującego należy okresowo wymieniać łożyska lub smar w łożyskach według zaleceń katalogowych producenta. Wraz z wymianą łożysk wymieniać uszczelnienia wału silnika, uszczelnienia skrzynki zaciskowej i uszczelnienia dławików.

Jeżeli chodzi o przekładnię mechaniczną, to również ona wymaga regularnych czynności konserwacyjnych i nadzoru. Takimi są: kontrola temperatury obudowy podczas pracy, kontrola i ewentualne uzupełnienie poziomu oleju, przestrzeganie okresowych wymian oleju oraz wymiany uszczelniających elementów gumowych wałków/tulei oraz uszczelek obudowy, a także kontrola trwałości osadzenia śrub mocujących motoreduktor i elementów nasadzanych, a także kontrola momentów dokręcenia śrub.

NIE TYLKO SILNIKI

Oprócz omawianych zagadnień należy zwrócić też uwagę na diagnostykę i remonty motoreduktorów. W tym zakresie oferujemy:

 • pełną kontrolę sprawności obwodów elektrycznych silnika i obwodów wyposażenia dodatkowego,
 • kontrolę układu smarowania i chłodzenia,
 • sprawdzenie stanu łożysk,
 • nadzór wibrodiagnostyczny motoreduktorów,
 • kontrolę zużycia elementów wewnętrznych przekładni, kół zębatych, wałków uzębionych, itp.,
 • kontrolę szczelności obiegów chłodzenia oraz obiegów smarowania przekładni,
 • serwis olejowy - wymianę oleju u klienta lub w warsztacie firmy,
 • wymianę elementów przekładni, łożysk, kół zębatych, wałków, uszczelnień,
 • regenerację wałów,
 • owiercanie i montaż sprzęgieł.

Po wykonaniu serwisu udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę motoreduktora. Raport serwisowy, oprócz standardowego opisu uszkodzeń oraz wykonanych operacji, zawiera zalecenia eksploatacyjne, których stosowanie zapewnia użytkownikom długą i bezawaryjną pracę napędu.

Wojciech Kordas
STERNET sp. z o.o.

www.sternet.pl

 

Katalog firm