Silniki Lenze Smart Motor tworzą nową jakość silników AC wykorzystywanych do przemieszczania materiałów.

| Automaticon 2018 Silniki i napędy

Standardowe asynchroniczne silniki AC sprawdziły się w przypadku większości przemysłowych napędów pod względem niskich kosztów i wysokiej niezawodności. Teraz firma Lenze dodała do tego jeszcze nową jakość w postaci inteligencji. Silniki AC Lenze Smart Motor wynoszą technologię silników na nowy poziom wzbogacając ją o moment obrotowy, nowe wymiary, większy zakres prędkości.

Silniki Lenze Smart Motor tworzą nową jakość silników AC wykorzystywanych do przemieszczania materiałów.

Fot. 1. Silnik Smart Motor z przekładnią walcową G500

Przeznaczony do aplikacji o ustalonej prędkości, szczególnie w przypadku urządzeń do mechanicznego przemieszczania materiałów. Jeden silnik Lenze Smart Motor, pracując przy pięciu różnych wymaganych prędkościach, może zastąpić kilka motoreduktorów. Prędkości można zaprogramować i regulować za pomocą aplikacji na smartfon. W ten sam sposób można również zaprogramować indywidualne rampy łagodnego rozruchu i zatrzymania.

Silnik Lenze Smart Motor ma możliwość regulacji prędkości obrotowej oraz wyposażony jest w funkcje rampy łagodnego rozruchu i zatrzymywania. Inaczej niż w przypadku napędu, w którym prędkość sterowana jest przemiennikiem częstotliwości - nie jest on przeznaczony do regulacji stałej prędkości. Zamiast tego pracuje on z prędkościami, które są zadawane i swobodnie regulowane na miejscu, co jest idealnym rozwiązaniem wykorzystywanym w przenośnikach.

Fot. 2. Silnik Smart Motor z przekładnią stożkową G500

Obecnie dostępne są dwie wielkości silnika, standardowy typ IEC 63 o znamionowym momencie obrotowym 1,75 Nm oraz typ 80 przy 5,0 Nm. Elektronika napędu zapewnia niezwykle wysoki 400% moment obrotowy przy rozruchu, co daje wartość o 67% wyższą niż w silnikach uruchamianych z sieci. Ten niezwykle wysoki moment rozruchowy pozwala dobrać silnik o jeden typ mniejszy, ponieważ przy doborze silnika użytkownik zwykle kieruje się wielkością momentu obrotowego.

Zastosowanie mniejszego wymiaru silnika daje różne korzyści, i to nie tylko w postaci fizycznie wymaganej przestrzeni. W trakcie pracy normalny silnik zasilany z sieci będzie wykorzystywał tylko część swojej mocy, podczas gdy Smart Motor pracuje, wykorzystując moc znacznie bliższą mocy znamionowej, co zwiększa jego sprawność i obniża koszty energii.

Zamontowana w silniku inteligentna elektronika umożliwia regulację prędkości z dowolnego miejsca w zakresie od 500 do 2600 obr./min (co odpowiada 20-87 Hz). Przy tym zakresie nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego wentylatora. I tak na przykład dodając przekładnię 10/1 - prędkość wyjściową zadać w zakresie od 50 do 260 obr./min. Potencjalnie jeden Smart Motor z przekładnią może zastąpić kilka urządzeń o różnych przełożeniach.

Fot. 3. Bezdotykowe programowanie silnika Lenze Smart Motor odbywa się smartfonem za pomocą technologii NFC

Takie zmniejszenie liczby wariantów daje oszczędności w administrowaniu, logistyce zakupów, magazynowaniu zarówno u producenta, jak i u końcowego użytkownika. W jednym konkretnym przypadku podczas budowy dużego magazynu inwestor był w stanie zastąpić dwanaście motoreduktorów o mocy 0,75 kW dwoma różnymi zestawami Smart Motor. Zachowane zostały przy tym wyjściowe momenty obrotowe i prędkości.

Bezdotykowe programowanie silnika Lenze Smart Motor odbywa się smartfonem za pomocą technologii NFC. NFC to skrót od Near Field Communication - system opracowany jako międzynarodowy standard dla płatności bezgotówkowych. Firma Lenze stworzyła aplikację wykorzystując NFC, która umożliwia zaprogramowanie silnika przez zbliżenie do niego smartfona na odległość 2 cm.

Oprócz wprowadzania wymaganej prędkości aplikacja ta pozwala na niezależne ustawianie ramp łagodnego przyspieszania i hamowania plus dostęp do dziennika i licznika. Takie ustawianie parametrów może odbywać się bez załączania silnika, na przykład przed końcowym montażem maszyny. Alternatywnie można stosować laptop wyposażony w system z kluczem NFC.

Fot. 4. Silnik Smart Motor z Lenze to stale działająca funkcja "eco"

Ponieważ silniki Lenze Smart Motor nie zostały zaprojektowane do pracy przy stałej częstotliwości 50 Hz, nie obejmują ich międzynarodowe dyrektywy dotyczące energii jak np. dyrektywa europejska ErP. Oznacza to, że nie ma ograniczeń dla miejsc, gdzie można wykorzystywać Smart Motor. Jednak nie oznacza to, że silnik ten jest nieefektywny - w rzeczywistości Smart Motor zapewnia poziom efektywności porównywalny z IE3. Ponadto silnik ten jest wyposażony na stałe w opcję "eco" dla aplikacji wykorzystujących pracę z częściowym obciążeniem; można wówczas zaoszczędzić co najmniej dodatkowo 10% energii.

Na pierwszy rzut oka silnik Lenze Smart Motor sprawia wrażenie dużego urządzenia, z powodu konieczności zabudowania elektroniki. Jednak jeśli wziąć pod uwagę, że skorzystamy z możliwości zastosowania mniejszego silnika, który zapewni nam 400% rozruchowy moment obrotowy, to Smart Motor może być mniejszy. Przy porównaniu silnika Smart Motor typu 80 i silnika standardowego typu 90 widzimy, że mają one takie same wysokości, natomiast długość jest mniejsza.

Fot. 5. Silnik Smart Motor z przekładnią walcowo-płaską G500

Podczas pracy silnik Lenze Smart Motor może zastąpić proste aplikacje z przemiennikiem częstotliwości w sytuacji, gdzie prędkość jest zmieniana niezbyt często. Silnik wyposażony jest w 3 wejścia cyfrowe i 1 wyjście cyfrowe, co umożliwia programowanie prędkości, na przykład praca normalna i z prędkościami pełzającymi plus informacje o statusie pracy.

Obudowa jest w wersji IP55 lub IP65 oraz przewidziana jest rezerwa dla układu sterowania hamulcem silnikowym. Możliwe jest uzyskanie dodatkowych oszczędności - na okablowaniu silników, które mogą być zasilane oddzielnie lub w pętli do kilku silników.

Silniki Lenze Smart Motor wyznaczają nowe standardy dla aplikacji wykorzystujących niewielkie motoreduktory, szczególnie w przenośnikach lub systemach transportu materiałów. Silniki te zapewniają producentom maszyn zalety w postaci ograniczenia liczby wariantów oraz eliminacji układów łagodnych rozruchów/zatrzymań i styczników.

Dla końcowego użytkownika maszyny pojawia się korzyść w postaci łatwej regulacji oraz energooszczędnej pracy urządzeń. Obie te korzyści możliwe są dzięki - jak dotąd - niespotykanemu 400% rozruchowemu momentowi obrotowemu oraz zabudowanej w silniku inteligencji.

Tobiasz Witor
Prezes Zarządu
Lenze Polska

www.lenze.pl