Maty bezpieczeństwa

| Automaticon 2018 Bezpieczeństwo

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi, maszyn i urządzeń jest dzisiaj jednym z podstawowych wymogów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaś obowiązujące uwarunkowania formalnoprawne wymuszają na przedsiębiorcach zarówno stworzenie, jak i obowiązek utrzymania go na określonym poziomie. Na rynku dostępna jest cała paleta coraz nowszych, lepszych i efektywniejszych w działaniu środków pozwalających na zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa, począwszy od prostych wygrodzeń po systemy oparte na technicznie zaawansowanych urządzeniach.

Maty bezpieczeństwa

W wielu przypadkach mamy jednak do czynienia z warunkami pracy, które uniemożliwiają zastosowanie niektórych elementów np. z powodu zapylenia, konieczności dostępu do urządzenia lub innych uwarunkowań wynikających ze specyfiki procesu technologicznego. Rozwiązaniem tego problemu dla tego segmentu przedsiębiorstw są elementy czułe na nacisk.

JAK DZIAŁAJĄ MATY BEZPIECZEŃSTWA?

Rys. 1.
1 - strefa niebezpieczna
2 - strefa detekcji
3 - kierunek zbliżania
4 - osłona stała
5 - początek strefy detekcji
H - wysokość strefy detekcji w płaszczyźnie odniesienia
S - odległość minimalna

Zasada działania takiego elementu jest bardzo prosta - po odkształceniu go z odpowiednią siłą następuje zwarcie elementów stykowych, które inicjuje np. proces wyłączenia napędu. Do grupy tych produktów zaliczamy maty oraz listwy czułe na nacisk.

Maty bezpieczeństwa są elementami pozwalającymi na wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół maszyn i urządzeń. Szerokość tej strefy wynosi przeważnie około 700 mm, czyli długość ramienia dorosłego człowieka. Ich zadaniem jest przekazywanie do modułu bezpieczeństwa sygnału w przypadku wejścia człowieka na matę lub wystąpienia nacisku powyżej 35 kg na powierzchnię czynną o średnicy 80 mm.

Najczęściej oznacza to awaryjne wyłączenie urządzenia lub całego ciągu technologicznego. Maksymalny nacisk na ww. jednostkową powierzchnię czynną wynosi 200 kg. Standardowo maty wykonane są z czarnego PCV o stopniu ochrony IP65, odpornego na działanie różnego rodzaju substancji ropopochodnych.

Ich powierzchnia może być w celach ochronnych pokryta aluminiową blachą ryflowaną, co skutecznie zwiększa bezpieczeństwo jej eksploatacji oraz pozwala na dorywcze wjeżdżanie na nie wózkiem widłowym np. w celu zdjęcia elementów po zakończonej obróbce, palety itp.

Maty bezpieczeństwa znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przedsiębiorstwach związanych z obróbką drewna, skutecznie kompensując brak możliwości zastosowana barier optycznych - w ich przypadku duża ilość wiórów lub odpadających kawałków drewna wpadająca w strefę działania kurtyny powoduje przecięcie wiązki światła a w konsekwencji wyłączenie maszyny.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU

Rys. 2. Przykładowe zabezpieczenie stref dostępu za pomocą mat naciskowych

Firma GammaSystem ma w swojej ofercie dwa rodzaje mat bezpieczeństwa. Pierwsza obejmuje maty modułowe o standardowych formatach: długość 1000, 1400 i 1600 mm i szerokości 500, 750 i 1000 mm. Można z takich modułów, po ich odpowiednim połączeniu, wykonać strefę ochronną wokół obiektu z uwzględnieniem specyfiki jego konstrukcji lub procesu technologicznego.

Brzegi maty chronione są odpowiednimi profilami, które pozwalają na właściwe przymocowanie maty do podłoża, uniemożliwiają przedostawanie się pod nią różnego rodzaju zanieczyszczeń mogących w konsekwencji uszkodzić matę oraz spełniają funkcję ochronną dla przewodów łączących poszczególne moduły maty. Najczęściej wybieranymi profilami są te o kształcie pozwalającym na bezpieczne wjeżdżanie na matę wózkiem.

Są one również bezpieczniejsze dla obsługi, gdyż znacznie ograniczają możliwość potknięcia się. Podłączenie mat odbywa się za pomocą dwóch przewodów, z których jeden doprowadzany jest do modułu bezpieczeństwa, zaś drugi łączony jest z kolejnym modułem maty lub zamykany złączką o rezystancji 8,2 kΩ.

Drugą grupą mat oferowanych przez firmę GammaSystemmaty standardowe. W odróżnieniu od mat modułowych mogą one być przygotowane na wskazany przez użytkownika wymiar oraz mieć wydzielone dwie strefy kontrolowane przez dwa niezależne obwody.

MATY PVC Z DWOMA STREFAMI

Rys. 3.

Maksymalny wymiar na jaki są produkowane, wynosi 3000×1500 mm. Mają wyprowadzony jeden czterożyłowy przewód, ponieważ z uwagi że nie są łączone z innymi matami mają fabrycznie zamknięty obwód kontrolny rezystancją 8,2 kΩ. Na podobnej zasadzie jak maty działają listwy bezpieczeństwa. Wykonane są z elastycznego, odpornego na zabrudzenia tworzywa EPDM.

Listwy można montować na łukach o niewielkich promieniach w dwóch płaszczyznach. Oferta firmy GammaSystem obejmuje dwie grupy listew. Pierwszą stanowią listwy produkowane na indywidualne zamówienie. Są one fabrycznie zabezpieczone i dostarczane wraz z przyporządkowanymi do nich aluminiowymi profilami. Wykonane są w technologii czterożyłowej. Drugą grupę stanowią listwy, które można docinać we własnym zakresie na dowolny wymiar.

Jak widać na przekroju poprzecznym listwy, wewnątrz pustej, zabezpieczanej z obu końców przestrzeni znajdują się naprzeciw siebie dwa przewody. Po naciśnięciu na listwę w dowolnym miejscu z określoną siłą następuje zwarcie obwodu, co powoduje zadziałanie modułu bezpieczeństwa.

W przypadku listew drugiej grupy ich montaż polega na wciśnięciu jej w uprzednio ułożony aluminiowy profil, zamknięciu jednego końca złączką o rezystancji 8,2 kΩ po uprzednim nałożeniu na jej brzegi warstwy elastycznego kleju, który uniemożliwia zarówno wypadnięcie złączki, jak i przedostawanie się do wewnątrz listwy zanieczyszczeń.

Drugi koniec listwy zamykany jest złączką wyposażoną w przewód, za pomocą którego łączymy listwę z modułem bezpieczeństwa. W przypadku konieczności zabezpieczenia krawędzi o złożonym kształcie należy instalację wykonywać fragmentarycznie, łącząc ze sobą poszczególne odcinki listew za pomocą odpowiednich złączek. Listwy bezpieczeństwa znajdują szerokie zastosowanie w aplikacjach związanych z zabezpieczeniem krawędzi, śluz, drzwi lub bram, do których polecane są listwy wykonane ze specjalnymi fartuchami.

Całość oferty uzupełniają niezbędne akcesoria oraz moduły bezpieczeństwa do współpracy z elementami czułymi na nacisk.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zaprezentowane powyżej grupy produktów są przykładem możliwości, jakie posiadamy, aby zbudować proste, tanie i skuteczne w działaniu systemy zapewnienia bezpieczeństwa i stanowią jedynie część szerokiej oferty firmy INSTOM sp. z o.o., która od wielu lat jest przedstawicielem w Polsce firmy GammaSytem. Systemy budowane w oparciu o opisane grupy produktów mogą być dodatkowo rozbudowywane o urządzenia komputerowe np. sterowniki programowalne firmy ReeR lub Pizzato, co w efekcie pozwala na tworzenie złożonych systemów bezpieczeństwa pracy.

Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INSTOM sp. z o.o. uzyskają Państwo, wysyłając zapytanie na adres: handlowy@instom.com.pl

Nie zapomnij o kodzie rabatowym! Na hasło "APA" otrzymasz dodatkowy rabat.

INSTOM sp. z o.o.
www.instom.com.pl