zenon Energy Edition - zaufany partner w zakresie rozwiązań energetycznych i infrastrukturalnych

| Energetab 2019 PLC, HMI, Oprogramowanie

Działania w branży wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii wymagają wysokiego stopnia monitorowania, sterowania, analiz i zabezpieczeń. Oprogramowanie zenon Energy Edition, którego producentem jest COPA-DATA, pomaga w realizacji projektów w takich dziedzinach, jak: lokalne systemy automatyki stacji energetycznych dowolnych poziomów napięcia, centra sterowania systemów średniego napięcia, zarządzanie energią ze źródeł odnawialnych, magazynowanie energii.

zenon Energy Edition - zaufany partner w zakresie rozwiązań energetycznych i infrastrukturalnych

W PEŁNI ZINTEGROWANA PLATFORMA – OD HMI/SCADA AŻ PO RAPORTOWANIE

Platforma programowa zenon oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyki, spełniając w pełni potrzeby klienta, począwszy od elastycznej i bezpiecznej komunikacji, wizualizacji i sterowania aż po zindywidualizowane raportowanie, co pozwala na znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów projektów. W branży energetycznej zenon automatyzuje procesy sterowania, wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Opracowane przez COPA-DATA sterowniki obsługują najważniejsze standardowe protokoły przemysłowe, takie jak IEC 61850, IEC 61400- 25, IEC 60870 i DNP3. Zintegrowana z silnikiem logicznym, bazującym na IEC 61131-3, platforma zenon pomaga w osiągnięciu bezproblemowej interoperacyjności od pola do sieci.

AUTOMATYKA PODSTACJI, DMS, ENERGIA ODNAWIALNA, MAGAZYNOWANIE ENERGII

Rozwiązanie SCADA oferowane w zenon Energy Edition może służyć jako system sterowania podstacji, platforma wizualizacji procesów w dyspozytorni lub proces Gateway do systemów wyższego poziomu. Dodatkowymi zaletami są: szybka konfiguracja projektów, łatwa obsługa i bezproblemowa współpraca.

Pakiet systemu zarządzania dystrybucją – DMS – pozwala na monitorowanie i optymalizację sieci elektrycznych. Od momentu konfigurowania projektu, przez wizualizację procesu, po raportowanie i archiwizację oferuje szeroki zakres funkcji zwiększających bezpieczeństwo i wydajność.

Zintegrowane środowisko służy do zarządzania urządzeniami rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i dystrybucji energii elektrycznej w środowisku podstacji. Zapewnia pełny wgląd w informacje o eksploatacji ze szczegółowymi informacjami na temat zdarzeń, alarmów i wartości, a także możliwości wyszukiwania danych.

Dzięki połączeniu systemów magazynowania energii z siecią platforma oprogramowania wizualizuje dane w czasie rzeczywistym i służy jako narzędzie do raportowania, umożliwiające ocenę zarchiwizowanych danych pomiarowych. Obejmuje to wszystkie najważniejsze funkcje.

BEZPIECZEŃSTWO JEST KLUCZOWE

zenon definiuje prawa dostępu i dba o to, aby krytyczne operacje były wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. W połączeniu z zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa, w pełni chroni wszystkie projekty przed utratą danych. Nie jest wymagana baza danych środowiska Runtime, dlatego manipulowanie przy plikach zenon staje się praktycznie niemożliwe. Aby w pełni zapewnić cyberbezpieczeństwo, zenon spełnia wymogi normy IEC 62351 i udostępnia informacje dla NERC/CIP, gdy jest to wymagane przez integratora systemu. Zgodnie z S1 PICS dla profilu ISO 9506, sterownik klienta IEC 61850 obsługuje standard ACSE Authentication (uwierzytelnianie 8650-1).

Przyjrzyjmy się teraz najbardziej przydatnym funkcjom technicznym.

KONTROLA TOPOLOGII

Zintegrowany moduł zabezpiecza przetwarzanie poleceń, zezwalając na komendy dwustopniowe i dwuręczne, łącznie z uwzględnieniem funkcji specyficznych dla protokołu, np. "wybierz i wykonaj" lub "wybór przed rozpoczęciem działania". Aby zapobiec niepoprawnym operacjom, zenon umożliwia zdefiniowanie blokad dla każdej komendy. Moduł Command Processing oferuje dodatkowe funkcje, np. wykrywanie zadziałania wyłącznika, blokowanie przełączników i zarządzanie znacznikami.

COMMAND SEQUENCER

W celu zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego powtarzalne zadania przełączania mogą być wykonywane automatycznie przez moduł Command Sequencer. Użytkownik może łatwo edytować, testować i wdrażać sekwencje komend. Złożone sekwencje, obejmujące równoległe wykonywanie operacji lub działania warunkowe, skonfigurujemy przy użyciu prostej funkcji "kliknij i przeciągnij".

TOPOLOGIA SIECI

Przy użyciu automatycznego kolorowania linii można błyskawicznie sprawdzić status ich zasilania. Aby uzyskać informacje zwrotne z transformatora, wystarczy zdefiniować kolory dla linii zasilanych, niezasilanych i uziemionych, na każdym poziomie napięcia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zenon wyświetla zdefiniowane lub wadliwe przełączniki w różnych kolorach. Stworzony model topologiczny można wykorzystać również do blokowania sterowań, a topologię – rozwijać w środowisku inżynieryjnym zenon Editor przez tworzenie wykresu jednoliniowego.

SYMULACJA

zenon może wyświetlać wszystkie zmienne i symulować ich wartości na ekranie, nawet zanim zostaną rzeczywiście połączone z procesem. Pozwala to na samodzielne rozpoczęcie operacji testowej, bez konieczności konfigurowania wszystkich części wyposażenia w komponentach automatyzacji i sterowania. Dodatkowo, za pomocą języka programowania zgodnego z IEC 61131-3, inżynier może zaprojektować symulator szkoleniowy na stacji roboczej przez zdefiniowanie zachowania procesu. Podczas testowania sekwencji poleceń w trybie symulacji łatwo skonfigurować polecenia przełączania na wykresie jednoliniowym i zarejestrować sekwencję. Po jej przetestowaniu da się ją w dowolnym momencie łatwo włączyć do aktywnego użytkowania.

PROCES RECORDER

Oprogramowanie zenon rejestruje cały proces operacyjny. Połączenie z listą alarmów (AML) i chronologiczną listą zdarzeń (CEL) znacznie zwiększa widoczność użytkowników i skraca czas reakcji na błędy.

LOAD FLOW CALCULATION I STATE ESTIMATOR

W mniejszych sieciach możliwe jest wykorzystanie modułu Load Flow Calculation do analizy i dystrybucji mocy elektrycznej w sieci. Dzięki obliczeniu wstępnego przełączania operator pozyskuje informacje o możliwych przeciążeniach. Funkcja obliczania dla stanów (N–1) stale sprawdza, czy sprzęt pracuje bez zakłóceń. Jeśli nie ma wystarczającej liczby mierzonych danych dla kalkulatora przepływu obciążenia, estymator stanu może pomóc w oszacowaniu brakujących informacji.

Spotkajmy się na targach Energetab 2019: hala A, stoisko 29

Podczas targów ENERGETAB zaprezentujemy, jak zenon Software Platform ułatwia życie klientom z branży energetycznej – a w związku z niedawną premierą najnowszych wersji zenon 8.10 oraz zenon Analyzer 3.30 na naszym stoisku znajdą Państwo również zbiór informacji i materiałów dotyczących nowości i możliwości, jakie oba programy oferują. Zachęcamy do rezerwacji spotkań, meilowo (sales.pl@copadata.com) lub telefonicznie (12 290 10 54).


COPA-DATA
Josepha Conrada 51, Kraków 31-357
tel. 12 290 10 54, www.copadata.com, sales.pl@copadata.com