Zobacz wszystkie

Kategorie

Pakiet Service Pack 1 dla środowiska TIA Portal V14

Siemens rozbudował środowisko projektowe TIA Portal, wprowadzając szereg funkcji skracających czas prac inżynieryjnych. Pakiet Service Pack 1 for TIA Portal V14 zapewnia możliwość łatwej wymiany danych z innymi systemami projektowymi. Dzięki użyciu AutomationML (Automation Markup Language) możliwa jest zestandaryzowana, dwukierunkowa wymianę danych z takim oprogramowaniem jak Eplan, TIA Selection Tool oraz innymi systemami CAE (Computer Aided Engineering).

Nowa funkcjonalność interfejsu oprogramowania TIA Portal Openness umożliwia zautomatyzowaną obsługę konfiguracji sprzętowych, w tym obiektów z funkcją fail-safe. Pakiet TIA Portal V14 SP1 wprowadza również rozszerzenie TIA Portal Openness, co oznacza, że można łatwiej zapewnić kompletne, cyfrowe wsparcie procesów.

Przykładowo wirtualny sterownik (virtual controller) Simatic S7-PLCSIM Advanced może być wykorzystywany do testowania funkcji sterownika na wczesnym etapie projektowania i przesłania ich do symulowanych modeli maszyn celem wirtualnego uruchomienia.

Środowisko projektowe TIA Portal, poczynając od wprowadzenia pakietów V14 SP1 i V13 SP2, współpracuje także z systemem Windows 10. Aby umożliwić proste i scentralizowane zarządzanie hasłami zabezpieczającymi dostęp do projektów czy uprawnień do zapisywania i kopiowania danych, użytkownicy mogą korzystać z nowego, dostępnego w TIA Portal V14 SP1 interfejsu API do obsługi haseł.

Z kolei Simatic ProDiag, opcjonalne oprogramowanie do diagnostyki maszyn i urządzeń produkcyjnych, zostało rozbudowane o funkcję analizy kryteriów pozwalających na zawężenie procesu usuwania usterek (focused troubleshooting).

Pozwala ona na zastosowanie narzędzia HMI PLC Code Viewer do retrospektywnej wizualizacji stanów w jakich wystąpiły uszkodzenia oraz pozwala na bardziej efektywną identyfikację ich głównej przyczyny.

Korzystając z narzędzia Step 7 producenci maszyn mogą teraz skorzystać z nowatorskiej funkcji porównywania jednego bloku kodu służącej do szybszej edycji, pozwalającej, na przykład, na szczegółowe porównanie poszczególnych bloków kodu bezpośrednio z obszaru nawigacji projektu.