Zobacz wszystkie

Kategorie

Oprogramowanie do nadzoru procesów i jednoczesnego uruchamiania dwóch systemów operacyjnych

B&R wprowadził do swojego systemu automatyzacji oprogramowanie do nadzoru procesów (hipervisor). Pozwala ono na równoległą pracę Windowsa lub Linuksa z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego B&R, tak że działają one niezależnie i nie wpływają na siebie. Dzięki temu można np. łączyć aplikacje sterowania i HMI na jednym urządzeniu lub wykorzystywać komputer przemysłowy zarówno jako sterownik czasu rzeczywistego oraz IPC, który wysyła przetworzone dane do systemów wyższego rzędu i do chmury poprzez OPC UA.

 

Działające w obydwu systemach aplikacje mogą wymieniać dane pomiędzy systemami operacyjnymi, tak jak dzieje się to w przypadku interfejsu ethernetowego i standardowych protokołów sieciowych.

Użytkownik konfiguruje oprogramowanie hipervisor i przypisuje mu zasoby sprzętowe w środowisku programistycznym Automation Studio.

Podczas gdy poprzednie równoległe rozwiązanie było tworzone pod konkretną wersję systemu Windows, hipervisor jest zupełnie niezależny od wykorzystywanego systemu operacyjnego.