Zobacz wszystkie
Kategorie

Nowe funkcje bezpieczeństwa

B&R wprowadza serię nowych funkcji mapp w programie SafeDesigner, które ułatwiają tworzenie aplikacji. Takimi są: tabela przeglądowa, która umożliwia łatwe konwersje, a także tabela dwuwymiarowa, która może służyć do implementacji funkcji macierzy podczas programowania. Funkcja Data-to-SafeData określa bezpieczną prędkość i pozycję na podstawie danych ze standardowej aplikacji.

Odbywa się to poprzez porównywanie ze sobą danych o prędkości i pozycji z dwóch standardowych (niezwiązanych z bezpieczeństwem) modułów wejścia / wyjścia X20DC1196. Za pomocą dostępnych funkcji dane mogą być wykorzystane jako dane dotyczące bezpiecznej prędkości dla aplikacji do PL d oraz dane dotyczące bezpiecznej pozycji dla aplikacji do PL c.

Innym przykładem zastosowania jest bezpieczna analiza sygnałów z czujników tensometrycznych. W przypadku zastosowania dwóch modułów X67AI2744 z jednym czujnikiem tensometrycznym, możliwe jest generowanie bezpiecznych informacji o odkształceniu na potrzeby aplikacji do PL d.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji matematycznych B&R ułatwia wykonywanie skomplikowanych obliczeń w aplikacji. Wszystkie dane są obliczane jako liczby stałoprzecinkowe.

Użytkownik nie musi korzystać z wewnętrznych obliczeń zmiennoprzecinkowych i nie musi przejmować się błędami zaokrąglania, rozdzielczości lub przepełnienia bufora.