Zobacz wszystkie

Kategorie

Bezobsługowe czujniki CO2 o bardzo dużej stabilności długoterminowej

Murata wprowadza na rynek serię czujników IMG-CB o ultra-wysokiej stabilności i dokładności, przeznaczonych do pomiaru stężenia CO2 w najpopularniejszej ostatnio technologii NDIR (non-dispersive infrared). Czujniki te są polecane do zastosowań w rolnictwie i systemach zarządzania energią w budynkach (BEMS).

Są mało wrażliwe na długoterminowe zmiany parametrów źródła promieniowania IR, toru optycznego lub czujnika IR, zapewniając wieloletnią bezobsługową pracę. Dla wielu użytkowników ważne jest zapewnienie początkowej dokładności czujnika CO2 w długim okresie czasu, co w konsekwencji zapewnia oszczędność energii w systemach HVAC w budynkach i eliminuje koszty corocznej, manualnej kalibracji.

Inne metody pomiary stężenia CO2 nie zapewniają wymaganej dla tego typu zastosowań dokładności i stabilności. Głównym zastosowaniem czujników serii IMG-CB są wspomniane systemy BEMS, w których kontrola wentylacji jest często wykorzystywana do utrzymywania stężenia CO2 poniżej ustalonego poziomu, a także szklarnie, gdzie właściwy poziom fotosyntezy jest utrzymywany dzięki kontroli stężenia CO2.

Zasada działania czujników NDIR polega na wygenerowaniu promieniowania IR padającego na detektor, przechodzącego przez mieszaninę gazów, w tym CO2. Po przejściu światła przez optyczny filtr pasmowy, czujnik mierzy poziom składowej IR odpowiadający stężeniu CO2 w ścieżce optycznej.

Czujniki serii IMG-CB są dostępne w różnych wariantach: jako nieobudowane moduły o wymiarach 92 x 67 x 20 mm (IMG-CA0011-01 na zakres 0...2000 ppm i IMG-CA0012-01 na zakres 0...3000 ppm) oraz w obudowach 125 x 80 x 32 mm do zastosowań w rolnictwie (ozn. IMG-CAxx) i w aplikacjach BEMS (ozn. IMG-CBxx).

Wszystkie wersje zawierają wyjście analogowe 0...5 V. Oferują zakres pomiarowy 0...3000 ppm i dokładność wynoszącą typowo ±30 ppm + 2,5% odczytu. Pracują z napięciem zasilania 12 lub 24 VDC, pobierając średnio 0,5 W mocy (maks. 2 W). Interwał pomiarowy wynosi 5 s.