Zobacz wszystkie

Kategorie

Asix.Evo 11 - nowe wcielenie platformy SCADA Asix

W ramach nieustającego (już od 28 lat!) rozwoju platformy SCADA Asix, z dniem 2021-04-12 udostępniona zostaje jej najnowsza wersja: Asix.Evo 11...

W ramach nieustającego (już od 28 lat!) rozwoju platformy SCADA Asix, z dniem 2021-04-12 udostępniona zostaje jej najnowsza wersja: Asix.Evo 11. Wprowadza ona zmiany zwiększające ergonomię i bezpieczeństwo pracy z oprogramowaniem. A to dzięki większemu zintegrowaniu oferowanej funkcjonalności w jednym środowisku projektowym głównego modułu Asix.Evo oraz dzięki gwarancji najnowszych poprawek i zmian dotyczących bezpieczeństwa aplikacji. Nowe możliwości komunikacji otwiera przed użytkownikami drajwer IEC60870 oparty na protokole IEC 60870-5, znajdujący zastosowanie w elektroenergetyce.

- Wybrane funkcje dostępne do tej pory w oddzielnych programach zintegrowane zostały teraz w jednym środowisku projektowym głównego modułu Asix.Evo. Zmiany te dotyczą programu AsAlert do zdalnego powiadamiania o zdarzeniach oraz w określonym zakresie programu AsBase do obsługi receptur i archiwizacji zdarzeniowej:

 • Funkcjonalność AsAlerta zintegrowana została całkowicie z głównym modułem Asix.Evo (choć dla zachowania kompatybilności ze starszymi wersjami oprogramowania Asix, wciąż pozostaje dostępny niezależny program AsAlert). Zintegrowana wersja Alertera służy do wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości email lub SMS. Powiadomienia mogą być wysyłane automatycznie przez system alarmów, jeżeli dla określonych alarmów Asix.Evo zostaną zdefiniowani adresaci alertów. Możliwe jest także wysyłanie alertów za pomocą skryptów Asix.Evo. Odbiorcami powiadomień zintegrowanego Alertera mogą być bezpośrednio użytkownicy zdefiniowani w systemie zabezpieczeń oraz grupy użytkowników określone za pomocą ról systemu zabezpieczeń. Możliwe jest także wysyłanie powiadomień za pośrednictwem harmonogramów Alertera. Harmonogramy pozwalają rozsyłać powiadomienia do różnych użytkowników lub grup, w zależności od daty lub pory dnia.
  Co ważne, pełna konfiguracja zintegrowanej wersji Alertera odbywa się w całości w środowisku projektowym Konstruktora Asix.Evo.

 • Od wersji Asix.Evo 11 możliwa jest realizacja funkcjonalności modułu AsBase bez uruchamiania niezależnego programu AsBase, ponieważ główny moduł Asix.Evo jest w stanie samodzielnie realizować warunki rejestracji. W takiej sytuacji program AsBase pełni jedynie rolę narzędzia do zmiany ustawień AsBase i zapisywania ich do pliku konfiguracyjnego, z którego korzysta Asix.Evo, oraz może także służyć do niezależnego przeglądania zestawów archiwizacji i receptur oraz ręcznej edycji danych. 

- Poszerzenie zabezpieczeń w zakresie systemu uprawnień Asix.Evo obejmuje:

 • Wprowadzenie mechanizmu zgłaszania do zewnętrznego serwera Syslog wybranych powiadomień dotyczących zdarzeń systemu zabezpieczeń. Mogą to być:
  a. Zdarzenia logowania/wylogowania użytkowników na stanowiskach.
  b. Zdarzenia związane ze zmianą i zapisem konfiguracji systemu zabezpieczeń.

 • Ustalenie indywidualnej kontroli uprawnień odczytu i zapisu zmiennych. W tym zakresie możliwe są 2 warianty:
  a. Role posiadające uprawnienia zapisu/odczytu do zmiennej zdefiniowane są w bazie definicji zmiennych dla wybranych zmiennych.
  b. Role posiadające uprawnienia zapisu/odczytu do zmiennej zdefiniowane są w systemie zabezpieczeń dla wybranych zmiennych.

 • Umożliwienie nadawania poszczególnym źródłom danych AsBase indywidualnej ochrony zapisu/odczytu za pomocą odpowiednich ról.

- Asix jest przygotowany do spełnienia przez aplikacje SCADA na nim oparte warunków jednej z najważniejszych norm dotyczących cyberbezpieczeństwa IEC 62443-3-3 poziom 2.

- Nowy drajwer IEC60870 realizuje protokół komunikacyjny, będący standardem w elektroenergetyce. Dzięki temu umożliwia wdrażanie systemów automatyki i sterowania stacji elektroenergetycznych w oparciu o normy: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 i IEC 60870-5-104.

- Zmiany w kierunku sukcesywnej implementacji technologii HTML5 do środowiska platformy Asix.Evo objęły w wersji 11 nowy obiekt Przeglądarka HTML5. Jest to uniwersalny obiekt służący do wyświetlania na diagramie synoptycznym aplikacji zawartości wskazanej strony WWW lub dowolnych dokumentów i plików obsługiwanych przez przeglądarkę Edge (Chromium), np. PDF, filmy. Jednym z zastosowań tego obiektu może być wyświetlanie obrazu z kamer internetowych lub przemysłowych, jeżeli źródło takiego obrazu jest udostępnione w postaci serwisu lub strony HTML.

Ponadto, wszyscy użytkownicy Asix.Evo 11 mogą się spodziewać w najbliższych miesiącach nowych funkcji udostępnianych w ramach bezpłatnych aktualizacji:

- Kolejny krok w kierunku technologii HTML5: nowe wydanie programu do graficznej analizy i prezentacji danych AsTrend, planowane na połowę 2021 r. AsTrend HTML5 zwiększy możliwości mobilnego dostępu do ważnych danych i informacji procesowych ze znanego użytkownikowi środowiska dowolnej przeglądarki WWW obsługującej HTML5, w tym na smartfonie lub tablecie, podczas gdy projektant aplikacji będzie mógł pozostać przy znanym i sprawdzonym środowisku projektowania aplikacji Asix.Evo.

- Kolejne zmiany w kierunku cyberbezpieczeństwa: w II kwartale 2021 w systemie uprawnień zostanie wprowadzona możliwość autoryzacji wieloskładnikowej zwiększającej poziom bezpieczeństwa w zakresie kontroli dostępu.

Asix.Evo 11 to również nieustający rozwój Asixa jako platformy do rozwiązań dedykowanych związanych m.in. z:

- zarządzaniem energią (specjalizowany pakiet programowy Asix Energy),

- zarządzaniem efektywnością maszyn i linii produkcyjnych (specjalizowany pakiet programowy Asix OEE).

Nowości wprowadzone w wersji 11 stają się automatycznie częścią powyższych pakietów dedykowanych.

***

Jednocześnie informujemy Państwa, że nowe licencje na Asix.Evo 10 nabyte po terminie 2021-03-01 uprawniają do bezpłatnego upgrade’u do wersji 11 w terminie do 2021-06-30. W przypadku upgradów wersji zakupionych w podanym okresie, prosimy o kontakt z asix_zamowienia@askom.pl  w celu uzyskania informacji dotyczących preferencyjnych warunków podniesienia tych licencji do wersji 11. 

***

Zapraszamy do przetestowania oprogramowania Asix.Evo w wersji 11, instalując jego 90-dniową darmową wersję: pobierz >> (https://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/pakiet_probny/) .

Zapytania ofertowe
Asix.Evo 11 - nowe wcielenie platformy SCADA Asix
Zapytaj o produkt