wersja mobilna
Online: 408 Niedziela, 2018.01.21

Raporty

Duży rynek, różnorodne technologie – czujniki parametrów środowiskowych

wtorek, 11 grudnia 2007 13:49

W raporcie wydzielono dwie części – jedną dotyczącą rynku oraz drugą omawiającą technologię omawianych czujników. Ponieważ w przemyśle największe zastosowanie ma pomiar temperatury, ciśnienia oraz przepływu, skupiono się na opisie trzech grup odpowiadających tym zagadnieniom czujników oraz ich dostawców. Pominięte zostały przy tym rejestratory, termostaty czy presostaty, które stanowią oddzielną grupę i opisane zostaną w kolejnych raportach w APA.

Spis treści » Część I: Rynek
» Część II: Technologia
» Trudny dobór przepływomierza
» Pokaż wszystko
CZĘŚĆ 1: RYNEK

Dostawcy czujników pomiarowych omawianych w listopadowym raporcie stanowią rozległą i zróżnicowaną grupę firm. Są one zazwyczaj w mniejszym lub większym stopniu związane z branżą automatyki, pomiarów i metrologii, przy czym licznie reprezentowani są wśród nich producenci krajowi. Choć tworzony przez nich rynek jest stosunkowo duży, ze względu na charakter produktów jest on silnie zdywersyfikowany, a w niektórych przypadkach wręcz rozdrobniony.

Rozwój rynku

Pomimo mnogości aplikacji czujników parametrów środowiskowych, wspólnym mianownikiem dla tej branży jest przemysł, który jest również głównym odbiorcą tego typu produktów. Oprócz zakładów produkcyjnych odbiorcami czujników są również klienci z sektora wodno-kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz firmy wykorzystujące je w aplikacjach związanych z kontrolą klimatu i wentylacją.

Dlatego oferta większości dostawców jest zazwyczaj szeroka i obejmuje czujniki kilku a nawet kilkunastu typów wielkości fizycznych. Jedynie część firm specjalizuje się w obsłudze konkretnych sektorów rynku, dostarczając przykładowo czujniki temperatury do pomiarów w hutach (bardzo wysokie temperatury) lub specyficzne podzespoły do zastosowań militarnych.

Spoglądając na rynek czujników parametrów środowiskowych jako na całość, można stwierdzić, że od kilku lat rozwija się on w szybkim tempie, a wzrost w tym sektorze jest większy niż w przypadku aparatury pomiarowej i urządzeń ogólnego przeznaczenia. Dzieje się to pomimo faktu, że omawiana branża należy do stabilnych i dojrzałych sektorów rynku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosty obrotów odnotowała również większość uczestników raportu, których przedstawiciele pytani o zmiany dynamiki sprzedaży deklarowali przyrost na poziomie 23%. Jest to wartość średnia policzona dla firm, które wzięły udział w raporcie i podały informacje o zmianach sprzedaży.

Głównym powodem dobrej kondycji rynku jest z pewnością korzystna koniunktura w gospodarce, która napędza popyt ze strony branży przemysłowej. Czujniki i urządzenia pomiarowe to elementy, które zużywają się, podlegają okresowej wymianie, a w przypadku nowych wdrożeń muszą być często dostarczane w dużych ilościach. Oprócz czujników temperatury czy ciśnienia, które trafiają zazwyczaj do przemysłu, zwiększa się też liczba urządzeń, takich jak przepływomierze, które wykorzystywane są instalacja wodnych i ściekowych. W tym przypadku powodem są zazwyczaj modernizacje istniejących instalacji powodowane wymogami ekologicznymi.

Dużego wzrostu na omawianym rynku nie jest nawet w stanie zakłócić szybkie upowszechnianie się nowych metod pomiarowych, takich jak bezkontaktowy pomiar temperatury. Chociaż w energetyce czy w przypadku utrzymania ruchu odgrywają one bardzo istotną rolę, klasyczne czujniki służące do pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle, są wciąż niezastąpione – m.in. ze względu na cenę.

Najpopularniejsze marki na rynku

Przedstawiciele ankietowanych firm zapytani zostali o najpopularniejsze marki czujników dostępnych na rynku polskim. W przypadku czujników temperatury niekwestionowanym liderem była firma Limatherm Sensor, a kolejną najczęściej wymienianą marką – Czaki Thermo-Product. W przypadku czujników ciśnienia najpopularniejsze na rynku są produkty Aplisens, Emerson, Honeywell, Wika, natomiast najczęściej wybieranymi markami przepływomierzy dla przemysłu są zgodnie z wynikami ankiety czujniki firm Endress+Hauser oraz Siemens.

Po pierwsze producenci

Zjawiskiem wyróżniającym omawiany rynek jest fakt, że działa na nim wielu producentów krajowych. W tabeli 1 wyróżnionych zostało kilkanaście firm tego typu, w tym wiele związanych z produkcją czujników temperatury. Do tej grupy należą Limatherm Sensor, Czaki Thermo-Product, Czah Pomiar, Termo-Precyzja i Alf-Sensor, czyli w większości firmy o długoletniej tradycji, które obsługiwały odbiorców przemysłowych jeszcze w latach 80. zeszłego wieku lub wcześniej. Przykładem takiego producenta jest również Kujawska Fabryka Manometrów, która specjalizuje się w produkcji przyrządów do pomiarów ciśnienia oraz temperatury.

Obecnie kontynuują one dostarczanie czujników dla odbiorców krajowych, choć dla wielu producentów głównym obszarem działalności stała się produkcja na eksport. W tym przypadku wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło wielu firmom pozyskiwanie nowych klientów, zwiększenie aktywności rynkowej, co w przypadku niektórych zaowocowało również rozbudową zaplecza produkcyjnego.

Krajowi producenci czujników skutecznie konkurują również na rynku lokalnym, gdyż w porównaniu z dystrybutorami produktów zagranicznych mają przewagę polegającą na możliwości wykonywania czujników na zlecenie klienta. Specjalizacja producentów krajowych jest w większości przypadków daleko idąca i obejmuje ona projektowanie, konstruowanie i wytwarzanie czujników w małych seriach, a nawet pojedynczych egzemplarzy.

Ponieważ zazwyczaj cechują się również dobrą jakością i trwałością, a przy tym są konkurencyjne cenowo, lokalni producenci mogą skutecznie konkurować z importerami, w tym z firmami dalekowschodnimi. Działają oni również w niszach rynkowych, dzięki czemu mogą osiągnąć względną stabilność biznesową. Nie jest także tajemnicą, że część krajowych firm funkcjonuje jako dostawcy OEM dla dużych, międzynarodowych koncernów obecnych w branży.

Dystrybucja i nie tylko
Branże na rynku polskim i najczęstsze zastosowania trzech typów czujników omawianych w raporcie w ocenie dostawców tych produktów (źródło: ankieta redakcji APA)

Wytyczenie linii podziału na konkretne branże w przypadku dystrybutorów omawianych czujników jest trudniejsze niż dla producentów. Większość firm dystrybucyjnych działających na rynku krajowym oferuje zazwyczaj czujniki służące do pomiarów więcej niż jednej wielkości fizycznej, co widać w zestawieniu uczestników raportu (tabela 1).

Współpraca z danymi producentami zagranicznymi wynika często z sukcesywnego rozszerzania gamy dystrybuowanych produktów o nowe typy i wieloletniej współpracy, czego przykładem tego jest ewolucja oferty firmy Introl.

Szereg dystrybutorów oferuje nie tylko czujniki parametrów środowiskowych, ale często osprzęt, elementy uzupełniające oraz usługi projektowe. Dla części firm omawiane produkty nie stanowią też głównego elementu oferty, choć połączenie ich dystrybucji np. z dostarczaniem sterowników programowalnych czy napędów jest bardzo rzadkie.

Na rynku krajowym działają wreszcie dystrybutorzy, którzy specjalizują się w określonych branżach – tak działa np. Karibu-GMM, który oprócz oferty ogólnej promuje również czujniki ciśnienia do zastosowań w przemyśle morskim i okrętowym. Zróżnicowanie to świadczy o chłonności rynku i jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Najważniejsze dla klientów cechy czujników i przyrządów pomiarowych omawianych w raporcie w ocenie dostawców tych produktów (źródło: ankieta redakcji APA)

W ofercie polskich dystrybutorów znaleźć można zarówno produkty markowe znanych producentów zagranicznych, takich jak Endress+Hauser, Honeywell czy Danfoss, ale także wyroby firmowane nazwami niewielkich producentów z USA czy Chin, choć dotyczy w szczególności przenośnych przyrządów pomiarowych.

W przypadku urządzeń stacjonarnych, które wykorzystywane są w instalacjach przemysłowych, wybiera się zazwyczaj rozwiązania markowe, które są postrzegane jako gwarantujące poprawność pomiarów i niezawodność działania.

W kierunku usług

Ponieważ omawiane czujniki narażone są na pracę w trudnych warunkach otoczenia, możliwość występowania uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatację przez osoby o różnym stopniu kultury technicznej, konieczna jest ich okresowa kontrola, kalibracja i serwisowanie.

W związku z tym w grupie krajowych firm dystrybucyjnych wyróżnić można zarówno te, które zajmują się niemal tylko sprzedażą, zapewniając podstawowe wsparcie techniczne, ale również liczne firmy usługowo-handlowe. Liczba tych ostatnich systematycznie rośnie (patrz tabela 1), gdyż oferowanie wymienionych usług i bliska współpraca z klientami są bardzo dobrym sposobem na zaoferowanie wartości dodanej wykraczającą poza samą sprzedaż.

Usługi dotyczą także wdrażania systemów, a w szczególności dopasowania czujników pomiarowych do wymagań i aplikacji klienta. Z kolei dla odbiorców, szczególnie służb utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych, istotnym kryterium wyboru dostawcy jest w przypadku uszkodzeniu czujnika możliwość dostarczenia zamiennika i gwarancja szybkiego serwisu.

Z powyższych powodów coraz więcej firm zajmuje się kompleksową działalnością w zakresie czujników środowiskowych. Przykładem jest wspomniany Introl, który wytwarza czujniki własne i dystrybuuje te pochodzące od innych producentów, ale również wdraża urządzenia pomiarowe i zapewnia szeroki pakiet usług.

Firma ta, podobnie jak kilku innych dystrybutorów i producentów na rynku, oferuje usługi akredytowanego laboratorium pomiarowego. Informacja ta może być szczególnie istotna w przypadku klientów chcących uzyskać dla swoich produktów świadectwo sprawdzenia lub inne dokumenty potwierdzające ich stan. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA