wersja mobilna
Online: 445 Czwartek, 2017.11.23

Raporty

Komputery przemysłowe znajdują nowe obszary zastosowań

czwartek, 19 stycznia 2017 11:46

Industrial PC to urządzenia o dużej uniwersalności, które od lat wykorzystywane są w przemyśle, transporcie i wielu innych branżach, rynek z nimi związany otrzymuje dzisiaj duży impuls rozwojowy za sprawą popularyzującego się Internetu Rzeczy oraz wzrostu potrzeb związanych z użyciem komputerów w aplikacjach Przemysłu 4_0. Przedstawiamy analizę krajowej branży dystrybucji i integracji IPC wraz z omówieniem kluczowych trendów technologicznych.

Spis treści » O czym w raporcie?
» IIoT zmienia branżę
» IPC wymagają integracji
» Dostawcy i ich oferty
» Rynek w liczbach
» Które IPC są najpopularniejsze?
» Małe i większe zmiany technologiczne
» Nie tylko X86
» Rozmowa z Kamilem Grzeszczakiem z firmy Elmark Automatyka
» Pokaż wszystko
O CZYM W RAPORCIE?

Branża dystrybucji IPC (komputerów przemysłowych) oraz powiązany z nią sektor systemów embedded obejmuje swoim zasięgiem wiele grup produktów - od miniaturowych platform obliczeniowych, które są dostępne również w postaci kodu IP, poprzez komputery kompaktowe wykonywane w różnych standardach, do dużych systemów modułowych - np. do zastosowań związanych z akwizycją danych i testowaniem.

Klasyfikacji komputerów przemysłowych dokonywaliśmy w APA wielokrotnie i informacje te można znaleźć m.in. w poprzednim raporcie rynkowym ze stycznia 2015 roku oraz w temacie głównym wydania z listopada tego samego roku. Zainteresowane osoby odsyłamy do wymienionych artykułów - dostępne są one również na stronie www.automatykaB2B.pl.

Zanim przejdziemy do opisu rynku, należy uściślić tematykę bieżącego raportu. Jego zakres obejmuje przede wszystkim kompaktowe komputery w obudowach (Box PC), w mniejszym stopniu płyty główne i urządzenia do szaf rack 19", zaś dopiero w dalszej kolejności rozwiązania embedded i małe komputery jednopłytkowe. Nie zajmujemy się wersjami modułowymi, choć pojawiają się one w tabelach raportowych w celu kompleksowego przedstawienia rynku.

Powodem powyższej specjalizacji jest fakt, że urządzenia kompaktowe są niezmiennie najpopularniejszymi komputerami przemysłowymi na polskim rynku. Są to praktycznie gotowe do użycia systemy wykonywane w postaci niewielkich, wytrzymałych mechanicznie urządzeń, które mogą być stosowane do różnorodnych aplikacji obliczeniowych, a przy tym zapewniają wysoką niezawodność i stopień ochrony.

Przemysł korzysta też z pełnowymiarowych komputerów, które mogą bazować na popularnych płytach głównych - również w wykonaniach przemysłowych. To ostatnie odróżnia zresztą urządzenia do zastosowań profesjonalnych od typowych pecetów, sprawiając, że omawiany rynek i oferta firm na nim działających jest również specjalistyczna.

IIOT ZMIENIA BRANŻĘ

Rys. 1. Najczęstsze zastosowania komputerów przemysłowych - opinia krajowych dystrybutorów

Omawiane produkty należą do urządzeń wysoce uniwersalnych, które od lat trafiają do wielu odbiorców końcowych. Nie ma również sygnałów, aby kiedykolwiek miało się to zmienić, choć strumień sprzedaży nie jest w każdym z przypadków jednakowy.

Na czoło zestawienia wysuwa się tradycyjnie przemysł, co obejmuje całą gamę zastosowań w maszynach, zautomatyzowanych systemach, układach pomiarowych i testujących oraz tych służących do nadzoru pracy urządzeń i kontroli procesów.

Pod względem stosowanego sprzętu może to dotyczyć zarówno jednostek samodzielnych (takich jak komputery kompaktowe), urządzeń modułowych (najczęściej stosowane są w akwizycji danych i testowaniu), a także systemów embedded (aplikacje w maszynach i urządzeniach). Popularne są też komputery występujące w wersjach panelowych, a więc zintegrowane z ekranami dotykowymi, czasami też sterownikami programowalnymi.

Zastosowania IPC właściwie zawsze wykraczały poza przemysł i tak jest nadal. Widać to doskonale w statystyce przedstawionej na rys. 1. Wysoką pozycję zajmują dzisiaj również: energetyka (w tym aplikacje związane z pomiarami i kontrolą działania sieci), transport (przede wszystkim kołowy, szynowy oraz zastosowania w logistyce) oraz aplikacje związane z komunikacją i nadzorem (np. akwizycja i przetwarzanie sygnałów wideo), a także systemami POS/POI.

Dalsze wskazania dotyczyły m.in. aparatury medycznej, aplikacji wojskowych i specjalnych oraz rozrywki (automaty do gier, itp.). Jednocześnie, jak widać z zestawienia wyników trzech raportów, stan ten jest dosyć stały, a zmiany wskazań poszczególnych kategorii nie przekraczają kilku procent.

Rys. 2. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami komputerów przemysłowych

W przyszłości najbardziej perspektywicznymi sektorami rynku powinny być dla dostawców IPC te związane z przemysłem i automatyką oraz transportem. Szczególnie na ostatnią z branż patrzy się jako na przyszłościową - i to pomimo nie najlepszej obecnie koniunktury w tym sektorze. Do innych ważnych rynków zaliczono energetykę, motoryzację oraz sektor spożywczy (patrz rys. 2). Tym razem pojawiło się mało wskazań dotyczących aplikacji Digital Signage, POI/POS oraz zastosowań medycznych.

Wschodzącą gwiazdą jest natomiast IIoT, czyli przemysłowy Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things). Hasło to dzisiaj rozgrzewa umysły dostawców komputerów przemysłowych, zaś agencje badawcze regularnie przedstawiają optymistyczne prognozy rozwoju rynku, podając wielocyfrowe oszacowania jego przyszłej wartości.

IIoT jest częścią większego tematycznie obszaru, którym jest Internet rzeczy. Obejmuje on rozwiązania stosowane w logistyce (monitoring floty, automatyzacja magazynów), transporcie publicznym, aplikacje w inteligentnych budynkach czy nowe technologie sprzęcie powszechnego użytku. Cechą wspólną jest tutaj wykorzystanie urządzeń komunikujących się bez udziału człowieka, które jednocześnie udostępniają dane w ramach większych systemów.

W przypadku wersji Industrial IoT mamy do czynienia z przeniesieniem powyższej koncepcji na grunt przemysłowy, a więc autonomicznej komunikacji, wymiany danych i wykonywania obliczeń wraz z zapewnieniem wysokiej odporności środowiskowej urządzeń i możliwości ich pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Potrzeby takie dotyczą nie tylko przemysłu, ale też wielu aplikacji np. w transporcie czy zastosowań semi-profesjonalnych, co tworzy duży i atrakcyjny obszar dla dostawców urządzeń komunikacyjnych, modułów akwizycji danych, układów M2M oraz komputerów przemysłowych.

W ostatnim z przypadków szczególnie perspektywiczna jest grupa mniejszych komputerów, takich jak te bazujące na układach SoC z wydajnymi procesorami ARM i wbudowaną komunikacją bezprzewodową.

Po stronie przemysłu na dobre zadomowiła się też koncepcja Industry 4.0, w ramach której następuje integracja sfery produkcyjnej z obszarem IT. W tym przypadku IPC stanowią wraz warstwą komunikacyjną element łączący całość i pozwalający na tworzenie "inteligentnych" systemów, autonomiczną wymianę danych pomiędzy maszynami, a także bardziej optymalne zarządzanie pracą zakładów.

Oferta dostawców komputerów przemysłowych

Czy IIoT rzeczywiście zmieni branżę? Już się to dzieje, aczkolwiek należy mieć świadomość, że w wielu przypadkach mówimy tutaj o istniejących urządzeniach i technologiach komunikacyjnych. Stąd dla dostawców owa rewolucyjna zmiana okazuje się być często jedynie przyspieszeniem ewolucji ich ofert i wprowadza modyfikacje w zakresie marketingu.

Nadal istnieje też sporo wątpliwości - związanych choćby ze standardami urządzeń czy kwestiami bezpieczeństwa nowych systemów. Pomimo tego większość respondentów jest przekonanych, że o nowy rynek warto walczyć i wiąże z nim duże nadzieje na przyszłość.

Mamy tu dzisiaj do czynienia z redefinicją sposobów tworzenia systemów obliczeniowych oraz komunikowania ze sobą urządzeń i ludzi, czego efektem powinny być procesy synergii. Te ostatnie mogą zaś skutkować nowymi, atrakcyjnymi otwarciami w branży.

Zbigniew Piątek

Beckhoff Automation

  • Jak wygląda rynek komputerów przemysłowych? Jakie obszary się rozwijają?

Rynek komputerów przemysłowych rozszerza się stale o nowe obszary zastosowań. Ciągłą migracja automatyki w kierunku IT oraz rosnące wymagania klientów sprawiają, że w aplikacjach do tej pory zarezerwowanych dla klasycznych PLC firmy sięgają po rozwiązania z obszaru IPC.

Odpowiedzią na takie oczekiwania są urządzenia embedded i właśnie przed nimi widzę największe pole ewolucji w najbliższych latach. Przyzwyczajenie do montażu na szynie DIN, a jednocześnie nieograniczona elastyczność rozbudowy oraz moc obliczeniowa są coraz bardziej doceniane.

Innym motorem rozwoju rynku są również nowości przenikające z branży PC czy popularnych ostatnio urządzeń mobilnych. Warto tu przytoczyć chociażby procesory Intel Atom, ARM czy najnowsze Core i3/i5/i7. Typowa inercja obserwowana w minionych latach we wdrożeniach najnowszych architektur dostępnych na rynku w rozwiązaniach przemysłowych to już przeszłość. Dzisiaj wiodący dostawcy automatyki wprowadzają te rozwiązania praktycznie równolegle do ich premier rynkowych.

  • Z jakich urządzeń korzystają polscy klienci?

Najczęściej wybierane są komputery przemysłowe wbudowane, tj. embedded, które stanowią swoisty pomost pomiędzy rozwiązaniami komputerowych systemów automatyki a klasycznymi układami PLC. Kolejna grupa to urządzenia typu Box PC. Stale zwiększa się też udział komputerów panelowych. Rosnące zaufanie klientów do komputerów przemysłowych sprawia, że oddzielanie warstwy HMI od sterującej traci rację bytu, a optymalizacja kosztów czynnikiem bardzo ważnym.

Dziś nie ma już obiekcji dotyczących tego, czy PC jako alternatywa do PLC to właściwy wybór. Pole zastosowań jest więc w zasadzie nieograniczone, a szczególnie wzrosty notują rozwiązania łączące komputery z panelem operatorskim. Dziś nikt nie chce już programować oddzielnie jednostki sterującej i HMI. Ważna jest wspólna baza oraz spójne, zintegrowane środowisko programowe. Takie urządzenia są jednocześnie idealną platformą dla nowoczesnych systemów sterowania PC Based.

  • Jakiego poziomu specjalizacji wymaga działanie w branży dystrybucji IPC?

Obserwując branżę automatyki z dość szeroką grupą producentów zauważamy natychmiast, iż możliwość dostarczenia samego hardware-u nie jest już problemem. Dostępnych jest sporo rozwiązań OEM dostarczanych pod różnymi markami, pochodzącymi często z jednego źródła.

Klient oczekuje jednak dostawy spójnego i kompletnego rozwiązania od jednego dostawcy. Serce dzisiejszych układów PC based to pracujący bezproblemowo tandem sprzęt plus oprogramowanie. Mówię tu zarówno o systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, zapewniającym pełen determinizm systemu sterowania, jak również samym oprogramowaniu sterującym, które pełni funkcje klasycznego sterownika PLC/NC/CNC.

Oczywiście w warstwie nadrzędnej wymagana jest pełna integracja z systemem SCADA zainstalowanym na tej samej platformie, co układ sterujący. Przy takich wymaganiach liczba dostawców oferujących spójny system z jednego źródła zamiast piramidy komponentów jest już znacznie mniejsza. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Sprzęgła do pracy w strefach Ex i bardzo niskich temperaturach

2017-11-23   | SIEMENS Sp. z o.o.
Sprzęgła do pracy w strefach Ex i bardzo niskich temperaturach

Siemens zaprezentował nową serię wykonanych ze stali sprzęgieł tarczowych N-ARPEX. Zoptymalizowany układ tarcz oraz nowa konstrukcja pozwalają na przenoszenie większych momentów obrotowych i pracę z większymi prędkościami niż w przypadku poprzednich wersji, w szczególności w aplikacjach z przesunięciem wału.
czytaj więcej

Tablet przemysłowy z wyświetlaczem Full HD 11,6" odporny na udary i wibracje

2017-11-23   | AAEON TECHNOLOGY B. V.
Tablet przemysłowy z wyświetlaczem Full HD 11,6

Najnowszy tablet przemysłowy firmy Aaeon, oznaczony symbolem RTC-1200SK jest w stanie pracować w różnych warunkach środowiskowych jako przenośny terminal HMI. Zawiera wyświetlacz 11,6" o rozdzielczości Full HD wyposażony w pojemnościowy ekran wielodotykowy z możliwością obsługi również w deszczu i w rękawiczkach.
czytaj więcej

Nowy numer APA