wersja mobilna
Online: 273 Środa, 2018.01.17

Raporty

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - atrakcyjny rynek o długich tradycjach

poniedziałek, 25 września 2017 11:00

Przyciski i przełączniki tablicowe, kasety sterownicze, klawiatury - wszystkie są produktami o wieloletniej historii obecności rynkowej i jednocześnie niemalejącej popularności. A zawdzięczają ją dużej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz niezawodności działania, przez co cały czas stanowią nieodzowne elementy maszyn i urządzeń. Działalność na tym rynku wymaga od dostawców oferowania wyrobów jakościowych i jednocześnie atrakcyjnych cenowo, zaś sam sektor oceniany jest jako wysoce konkurencyjny.

Spis treści » Branża w liczbach
» Maszyny, rozdzielnice i przemysł produkcyjny
» Jakość i koszty zakupu
» LED to standard, trendem jest zwiększenie odporności
» Konkurencyjny rynek i jego liderzy
» Znacznie więcej przedsiębiorstw
» Co może wpływać na rynek?
» Pokaż wszystko

Raporty dotyczące osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego publikujemy w APA regularnie - poprzednie dwa opracowania pojawiły się w latach 2013 oraz 2015 i są również dostępne w dziale "raporty" na stronie automatykaB2B.pl. Bieżącą analizę traktujemy jako aktualizację poprzednio publikowanych informacji, skupiając się na wskazaniu procesów zachodzących na rynku oraz najważniejszych zmian w branży, a jednocześnie pomijając opis budowy i działania tytułowych komponentów. Wykaz tych ostatnich można znaleźć w głównej tabeli raportowej.

BRANŻA W LICZBACH

Zacznijmy od omówienia sytuacji na krajowym rynku dystrybucji osprzętu tablicowego, która jest dzisiaj oceniana jako dobra. W przypadku bieżącego badania ankietowego aż 81% osób udzieliło odpowiedzi "dobra", a 14% "bardzo dobra" - są to praktycznie najlepsze wyniki od lat (patrz rys. 1). Tak jest kiedy porówna się je z 2014 rokiem, gdy można było obserwować dekoniunkturę w tym sektorze. Jeżeli zaś chodzi o dynamikę zmian, to jest ona również korzystna - jedynie 10% osób stwierdziło, że sytuacja się pogarsza (patrz rys. 2).

Rys. 1. Zmiany koniunktury na krajowym rynku związanym z produkcją i dystrybucją osprzętu

Rys. 2. Kierunek zmian koniunktury w omawianej branży (po lewej) oraz ocena konkurencji na tym rynku w Polsce (prawa strona)

Branża związana z produkcją i dystrybucją przełączników, przycisków, lampek oraz kaset i klawiatur przemysłowych to rynek o wartości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Liczby podawane przez respondentów poproszonych o oszacowanie wartości krajowego sektora wynosiły od 45 do 80 mln zł, przy czym średnia to około 65 milionów złotych. Dwa lata temu były to wartości od 40 do 50 mln zł. Można stwierdzić, że mamy do czynienia ze wzrostami, aczkolwiek jednocześnie czyniąc zastrzeżenie, że w każdym z przypadków mówimy o wartościach szacunkowych.

MASZYNY, ROZDZIELNICE I PRZEMYSŁ PRODUKCYJNY

Największym odbiorcą przełączników, przycisków oraz klawiatur zawsze był i nadal pozostaje szeroko rozumiany przemysł. Na rysunku 3 przedstawiono chmurę z najpopularniejszymi aplikacjami omawianego osprzętu. Jak widać, dominuje tutaj branża produkcyjna, do której zaliczyć można zastosowania związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem surowców oraz produkcją towarów, a także sektor maszynowy (OEM). Z omawianych produktów korzystają prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych, w zestawieniu znalazło się też m.in. wojsko, energetyka oraz motoryzacja.

Rys. 3. Najważniejsze grupy odbiorców i sektory rynku będące odbiorcami osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Rys. 4. Najważniejsze aplikacje omawianych w raporcie produktów

Wielkość popytu jest pochodną koniunktury w sektorach produkcji maszyn, w szczególności wind i podnośników, urządzeń oraz generalnie sytuacji w przemyśle.

Na rysunku 4 przedstawiono drugą ze statystyk dotyczącą zastosowań, tym razem z podziałem na grupy produktów. W przypadku dwóch pierwszych kategorii (lampki sygnalizacyjne oraz przyciski i przełączniki) mamy praktycznie do czynienia z identycznym rozkładem wyników, jeżeli zaś chodzi o kasety sterownicze, to wyróżniają się tu zastosowania w suwnicach, podnośnikach i podobnych maszynach.

Odrębnym obszarem rynku jest ten związany z klawiaturami, bowiem produkty te występują w kilku rodzajach. Mogą być to zarówno wersje samodzielne (np. do podłączania do komputerów przemysłowych), standardowe do montażu pulpitowego i integracji w maszynach, jak też przeznaczone do stosowania w różnorodnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych czy konsumenckich. W takich przypadkach najczęściej są produkowane (personalizowane) na zamówienie.

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - oferta dostawców

Jeżeli porównać powyższe wyniki z publikowanymi w poprzednich raportach, to okazują się one bardzo zbliżone. Można podsumować to stwierdzeniem, że w omawianym zakresie w branży mało co się zmienia - i tak powinno pozostać w przyszłości.

JAKOŚĆ I KOSZTY ZAKUPU

Rys. 5. Najważniejsze dla klientów cechy produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych; zestawiono odpowiedzi dla wszystkich rodzajów osprzętu omawianego w raporcie

Wymienione w poprzednim rozdziale zastosowania to w większości aplikacje o charakterze profesjonalnym, a w przypadku takich stosowane produkty powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe, jakością, zapewniać bezpieczeństwo dla osób obsługi i mieć odpowiednie atesty. Wszystkie te czynniki są dla klientów istotne, aczkolwiek dwa zostały wytypowane jako kluczowe - są nimi: jak najlepsza jakość wykonania i dostępność za jak najniższą cenę (patrz rys. 5).

Do innych ważnych cech osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego zaliczone zostały: marka producenta, certyfikaty (są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w aplikacjach kolejowych, specjalnych oraz ATEX), a także kompletność asortymentu - czyli to, w jakim stopniu klient może dobrać u jednego dostawcy komplet komponentów do swojej aplikacji. To ostatnie liczy się szczególnie dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, którzy często korzystają z większego pakietu elementów służących do sygnalizacji i sterowania.

LED TO STANDARD, TRENDEM JEST ZWIĘKSZANIE ODPORNOŚCI

Rys. 6. Odpowiedzi na pytanie o stopień popularyzacji diod LED w osprzęcie sterowniczo-sygnalizacyjnym

Chociaż omawiane produkty z wyglądu przypominać mogą odpowiedniki sprzed kilkunastu-, kilkudziesięciu lat, pod względem technologicznym często znacznie się różnią. Najważniejszą zmianą ostatnich lat, podobnie jak w przypadku ogółu urządzeń sygnalizacyjnych w przemyśle (lampy, wieże sygnalizacyjne i podobne), było wprowadzenie jako źródeł światła diod LED. W tym roku po raz drugi zapytaliśmy respondentów o to, jaka jest rola tych ostatnich w omawianym osprzęcie.

O ile dwa lata temu w zdecydowanej większości uznali oni, że produkty te popularyzują się lub już się spopularyzowały, o tyle dzisiaj, w 2017 roku, ani jeden z respondentów nie miał wątpliwości co do tego, że LED stanowią standard i nie ma dla nich alternatywy (rys. 6). Można uznać, że ten rewolucyjny etap zmian branża ma już za sobą.

Jeżeli chodzi o pytanie o nowości, to wśród odpowiedzi dominowało jedno stwierdzenie: wysoki stopień ochrony, ewentualnie wyrażony skrótem IP69K. Wymieniana była również większa wytrzymałość, wandaloodporność, co w połączeniu z poprzednią cechą generalnie określić można jako "duża odporność środowiskowa i mechaniczna".

Dodatkowo pojawiła się też odporność na środki chemiczne, a także wydłużony czas pracy - w tym przypadku stosowane mogą być wersje przycisków i przełączników bez ruchomych styków.

Respondenci wytypowali również trendy takie jak: miniaturyzacja osprzętu, zmniejszanie wysokości przycisków i przełączników (elementy o krótkim skoku, do płytkiej zabudowy), a także dostępność panelowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

Warto również wskazać na rozwój grupy podzespołów bezprzewodowych - na przykład przycisków, kaset sterowniczych i pilotów, które wymieniają dane z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych. Takie produkty oferuje m.in. steute Polska.

W przypadku klawiatur trendami obecnymi już od lat są: wzrost estetyki, co wynika z wymogów klientów w zakresie wzornictwa, rozwój oferty druku cyfrowego frontów, a także produkcja klawiatur z dodatkowymi warstwami. Te ostatnie służą np. do ekranowania elektromagnetycznego czy podgrzewania klawiatury.

Przyciski sterownicze - przykładowe produkty 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej niż 0,0009°C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej niż 0,0009°C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą niż 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA