wersja mobilna
Online: 371 Niedziela, 2018.01.21

Raporty

Polski rynek robotyki

środa, 09 kwietnia 2008 15:38

Robotyka to dziedzina, której wykorzystanie sięga bardzo wielu różnorodnych aplikacji. Roboty wykorzystywane są na świecie w wielu sektorach produkcyjnych, co sprawia, że ich rynek rozwija się obecnie bardzo szybko. Postęp nie omija również Polski, dla której przemysłu robotyzacja może być jednym z kluczowych czynników decydujących o dalszym wzroście.

Spis treści » A co w Polsce?
» Drugie życie robota
» Kim są klienci?
» Pokaż wszystko

Analiza bieżących statystyk i prognoz na przyszłość pozwala sądzić, że tempo rozwoju robotyki na świecie pozostanie w kolejnych latach na bardzo duże. O ile wartość całego rynku w roku 2005 szacowana była na około 5,4 mld dolarów, ocenia się że w roku 2010 osiągnie ona poziom 17,1 mld dolarów, czyli będzie ponad trzykrotnie większą.

Według danych organizacji UNEC (United Nations Economic Comission) i IFR (International Federation of Robotics) wartość rynku robotyki w roku 2025 powinna przekroczyć aż 51,7 mld dolarów. Warto zaznaczyć, że szacunki te nie uwzględniają sprzedaży robotów militarnych, których sprzedaż, wg niektórych badań, przekracza wartość obrotów w zakresie zwykłych robotów przemysłowych.

A co w Polsce?
Rys. 1. Procent robotów sprzedanych przez poszczególnych polskich dostawców, w latach 2003÷2006 w porównaniu do roku 2007. Kolejność firm losowa. (źródło: ankieta redakcji APA)

Badania rynku przeprowadzone przez redakcję magazynu APA wśród polskich dystrybutorów i producentów robotów pokazują, że zanotowali oni średni wzrost sprzedaży swoich maszyn w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego aż o 45%.

W zestawieniu znaleźli się też tacy, którzy dopiero weszli na omawiany rynek i których z naturalnych powodów nie można było ująć w tej statystyce. Żaden z dostawców nie zadeklarował spadku obrotów, a nieliczni poinformowali o utrzymaniu sprzedaży na poziomie z poprzedniego roku.

Trend wzrostowy w branży robotów nie jest nowością, co potwierdzają odpowiedzi dostawców na pytanie o liczbę robotów sprzedanych w ciągu ostatnich 5 lat. Przedstawiciele ośmiu z ankietowanych firm zadeklarowali, że od 2003 roku łącznie sprzedali lub wdrożyli do produkcji 1358 robotów i stanowisk zrobotyzowanych, z czego aż 673 zainstalowano w roku ubiegłym.

Niemal 400 z nich to samodzielne roboty, w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednocześnie można zauważyć, że największym wzrostem sprzedaży w stosunku do wcześniejszych 4 lat pochwalić się mogli dostawcy, którzy wdrażają najwięcej robotów. W poszczególnych firmach liczba zainstalowanych w ubiegłym roku robotów wynosiła średnio 36% wszystkich wdrożonych przez ostatnie 5 lat.

Rys. 2. Liczba firm i wzrost wartości sprzedaży, jaki uzyskali polscy dostawcy robotów przemysłowych w roku 2007 w stosunku do roku 2006 (źródło: ankieta redakcji APA)

Wśród producentów największą popularnością w Polsce cieszą się znani światowi wytwórcy tego typu maszyn. Są to głównie ABB, Fanuc Robotics i Kuka Robotics. Wszystkie pozostałe marki odpowiadają za dosyć dużą część rynku ale wśród nich trudno wyróżnić istotnych faworytów.

Niemniej na polskim rynku robotyki zachodzą ostatnio zmiany. Firma Astor, która dotąd koncentrowała się na intensywnej promocji robotów firmy Fanuc Robotics, prowadzą liczne szkolenia i konferencje związane z maszynami tej firmy, podpisała umowę dystrybucyjną z Kawasaki Robotics.

Producent ten nie był dotychczas dobrze znany w Europie, ani w Polsce. Przedstawiciele Kawasaki tłumaczą to faktem, że koncentrowali się dotąd na rynku amerykańskim oraz swoim rodzimym – czyli japońskim. Nie oznacza to, ze Astor zupełnie przestał oferować roboty firmy Fanuc Robotics, ale z całą pewnością sprzedaż produktów tej marki w Polsce została ograniczona.

Tymczasem rynkowym liderem wydaje się być firma ABB, która także aktywnie uczestniczy nie tylko w polskim przemyśle, ale i na uczelniach wyższych. W ten sposób stara się przekonać studentów – przyszłych inżynierów – o zaletach swoich produktów oraz przyzwyczaić do ich programowania i obsługi.

Anna Nikodym - Specjalista ds. Marketingu Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP

Jakie są obecne trendy rynkowe w dziedzinie robotów do zastosowań militarnych?

W zakresie robotyki do zastosowań wojskowych celem producentów jest zastąpienie części z żołnierzy nowoczesną technologią. Aby to osiągnąć rządy USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Włoch przeznaczają ogromne sumy pieniędzy. Najbardziej znany projekt to amerykański Future Combat System, który ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu szybkiego reagowania o jak najmniejszej wadze, tak aby można go było bardzo szybko przetransportować w każdy punkt globu. W skład tego systemu mają wchodzić nie tylko roboty, ale również wozy bojowe oraz inne niezbędne na polu walki urządzenia.

Obecnie roboty są już w standardowym wyposażeniu różnego rodzaju służb specjalnych. Praktycznie wszystkie z tych maszyn są zdalnie sterowane, a głównym kierunkiem ich rozwoju jest zwiększenie stopnia autonomii robotów.

Najpopularniejsze dzisiaj zastosowania robotów w służbach specjalnych to rozpoznanie, inspekcja, transportowanie materiałów niebezpiecznych oraz ich neutralizacja. W przyszłości roboty znajdą zastosowanie jako strażnicy granic i w postaci tzw. „wzmacniaczy siły”. Mogą one służyć np. do wyciągania silników z samolotów podczas remontu, do naprawy pasów startowych, zautomatyzowanego tankowania paliwa, wspomagania gaszenia pożarów czy nawet transportu rannych z pola walki.

Czy polscy producenci robotów mają szansę by konkurować z zagranicznymi wytwórcami?

Polscy producenci robotów znani są za granicą jako solidni wytwórcy sprzętu wysokiej jakości, co przekłada się na dobre wyniki sprzedaży oraz liczny udział w przetargach, do których dopuszczani są jedynie doświadczeni dostawcy. Jesteśmy także w czołówce światowej robotyki w zakresie maszyn mobilnych przeznaczonych do celów antyterrorystycznych. Nasze roboty zdobyły już wiele nagród, a informacje o nich publikowane były w wielu zagranicznych serwisach internetowych – w tym na stronach NASA. Ponadto roboty mobilne produkowane przez PIAP brały udział w wielu pokazach międzynarodowych i testach organizowanych przez jednostki specjalne, w których uzyskiwały bardzo dobre opinie.

Dlaczego rozwój?
Rys. 3. Ranking najbardziej popularnych producentów robotów przemysłowych w Polsce (źródło: ankieta redakcji APA)

Co sprawia, że polscy przedsiębiorcy są tak bardzo zainteresowani robotami przemysłowymi, a jednocześnie, w stosunku do firm zachodnich – np. niemieckich, sprzedaż robotów na rynku krajowym jest znikoma. Polska z pewnością nie ma aż tak rozwiniętego przemysłu jak kraje Europy Zachodniej, a w dziedzinach, w których produkcja rodzima była konkurencyjna wobec zachodniej, zazwyczaj polegało się na niskich kosztach pracy.

Obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwia bazowanie na wymienionych cechach. Odpływ wykwalifikowanych pracowników i ogólna emigracja Polaków do innych krajów Unii Europejskiej sprawił, że na rynku zaczęło brakować przysłowiowych „rąk do pracy”.

Wraz ze spadkiem podaży siły roboczej znacząco rosną oczekiwania płacowe, co postawiło wiele rodzimych zakładów przed koniecznością zweryfikowania opłacalności produkcji. Często stosuje się przelicznik, że jeden robot wykonuje pracę trzech ludzi pracujących w tym samym czasie.

W przypadku, gdy proces produkcyjny przebiega bez przerwy – tj. 24 godziny na dobę, łatwo wyliczyć, że wymaga on pracy w trybie trój- lub nawet czterozmianowym. Dlatego też coraz większa liczba pracodawców rozważa zakup maszyn, które zastąpiłyby ludzi – choćby w prostych, podstawowych czynnościach.

Okazuje się bowiem, że tego typu inwestycja, choć na początku kosztowna, może się zwrócić w przeciągu dwóch do trzech lat, o ile tylko zostanie w pełni wykorzystana. Tymczasem czas życia zakupionego i zainstalowanego robota wynosi około 10 lat lub więcej. Wcześniej może oczywiście nastąpić konieczność dokonania istotnych zmian w sposobie jego działania, aby mógł wykonywać nowe zadania.

Jeśli maszyna wycofywana jest ze stanowiska z powodu wzrostu złożoności procesu produkcyjnego, który obsługiwała, a nie w związku z jej zbytnim zużyciem, może zostać odsprzedana do innego zakładu przemysłowego.

Michał Lewandowski - Dyrektor Działu Nowoczesne Technologie BIAP

Do jakich zastosowań najczęściej są kupowane roboty przemysłowe w Polsce?

W naszym kraju najbardziej popularne aplikacje, w których wykorzystuje się roboty to spawanie, paletyzacja i manipulacja materiałem, czyli wszelkiego typu przenoszenie pomiędzy maszynami, i aktywna współpraca z nimi. Aplikacje te mają wspólną cechę – roboty zastępują człowieka w ciężkiej fizycznej pracy. Jeden robot może zastąpić często kilka osób. Atrakcyjne są m.in. aplikacje spawalnicze, ze względu na brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych spawaczy oraz z powodu wysokiej wydajności produkcji, jaką można dzięki nim uzyskać.

Co jest głównym czynnikiem przekonującym klientów do inwestycji w roboty przemysłowe?

Roboty były zawsze kojarzone z dużymi liniami produkcyjnymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz wysokimi kosztami ich zakupu i eksploatacji. Tymczasem coraz więcej firm małych i średnich analizując koszty produkcji, a w szczególności rosnące koszty pracy i malejący dostęp do wykwalifikowanego personelu stwierdza, że inwestycja w zrobotyzowane stanowiska jest opłacalna. Zwrot z inwestycji trwa średnio 3 lata.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem robotów są rosnące wymagania odbiorców, szczególnie dotyczące jakości i powtarzalności produkcji. Roboty doskonale uzupełniają proces technologiczny, a dzięki ich wydajności i elastyczności aplikacyjnej wręcz umożliwiają rozszerzenie możliwości produkcyjnych.

Do tej pory firmy inwestowały głównie w linie wytwórcze. Tymczasem okazuje się, że na początku tych linii i na ich końcu pojawiają się tzw. wąskie gardła i aby w pełni wykorzystać możliwości produkcji trzeba zatrudniać dodatkowych pracowników ładujących i rozładowujących linie. Rosnące zapotrzebowanie na rynku sprawia, że produkcja musi być prowadzona na 2 lub 3 zmiany. W takich warunkach instalacja robota jest bardzo korzystna. Dlatego roboty pakujące, paletyzujące, czy manipulujące detalami cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Rozwój robotów i ich szeroka dostępność sprawiają, że firmy zamiast kupować specjalistyczne maszyny, takie jak np. pakowaczki czy paletyzatory, wolą tworzyć stanowiska z wykorzystaniem robotów. Trend ten nasila się szczególnie, gdyż nowe roboty wyposażone są w oprogramowanie, które bez większych problemów umożliwia dostosowanie urządzenia do nowych lub zmieniających się warunków produkcji. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA