wersja mobilna
Online: 347 Środa, 2018.01.24

Raporty

Rosnący, ale konkurencyjny – krajowy rynek integracji systemów automatyki

środa, 18 czerwca 2008 13:58

Firmy wdrażające urządzenia i instalacje przemysłowe, biura inżynierskie oraz integratorzy systemów to duża grupa przedsiębiorstw działających na polskim rynku automatyki. Stanowią oni często ogniwo pośrednie pomiędzy dostawcami podzespołów a klientami końcowymi i oferują usługi tworzenia oraz uruchamiania różnorodnych systemów automatyki. Znając specyfikę wielu branż, specjalizując się w aplikacjach określonego typu oraz oferując wartość dodaną do produktów w postaci projektów, wykonawstwa i wdrożeń, firmy te od lat z powodzeniem działają na naszym rynku. W raporcie przedstawiono branżę integracji systemów – zarówno od strony firm w niej uczestniczących, ich klientów oraz dostawców komponentów współpracujących z integratorami.

Spis treści » Rynek rosnący, ale konkurencyjny
» Zróżnicowanie wielkości
» Pokaż wszystko
Rynek rosnący, ale konkurencyjny
Rys. 1. branże Branże, w których integratorzy otrzymują w kraju najwięcej zleceń (źródło: ankieta redakcji APA)

Liczba firm zajmujących się w Polsce wdrożeniami w różnych dziedzinach przemysłu oraz integratorów systemów automatyki w ostatnich latach wzrasta. Zmiany te i związana z nim rosnącą popularność tego typu usług wynika z faktu, że klienci, którymi są zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne czy inne spółki, coraz chętniej przekazują zadania związane z wdrażaniem nowych instalacji firmom zewnętrznym.

Sądząc po odpowiedziach przedstawicieli firm biorących udział w raporcie, wdrożenia w przemyśle są obecnie częściej zlecane na zewnątrz, niż wykonywane przez wewnętrzne zespoły w zakładach. Pozwala to na zmniejszenie kosztów, choćby związanych z przygotowaniem personelu, ale ma też gwarantować fachowe wykonanie wdrożenia w postaci nowego systemu czy też modernizacji istniejącej instalacji.

Jednocześnie przyśpiesza to zazwyczaj czas wdrożenia, co wiąże się pośrednio z kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo. Drugą tendencją, na którą wskazuje zmiana liczby firm integratorskich, jest ogólny wzrost na rynku automatyki w Polsce.

Rozwój gospodarczy to czynnik, który zachęca producentów do rozbudowy zakładów przemysłowych, co z kolei powoduje znaczące zwiększenie popytu na usługi firm mogących wdrażać nowe maszyny i systemy produkcyjne. Z danych redakcji wynika, że aż 10 z ankietowanych firm integratorskich powstało w ostatnich dwóch latach, a największa z nich – AB Industry, zatrudnia już 25 osób zajmujących się pracami technicznymi.

Bazując na opiniach przedstawicieli kilkudziesięciu firm, które wzięły udział w raporcie – zarówno integratorskich, jak też dostawców komponentów automatyki, można również stwierdzić, że choć wartość omawianego rynku rośnie, branża ta jest dla jej uczestników wymagająca i w przypadku wielu sektorów rynku, bardzo konkurencyjna.

Firmy te, podobnie jak krajowi dostawcy systemów automatyki, działają w sektorze, w którym z powodzeniem operują także spółki zagraniczne. W przypadku integratorów systemów otworzenie rynku krajowego stworzyło możliwości rozwoju, ale też spowodowało wzrost konkurencji. W Polsce działają przykładowo duże firmy integratorskie z Niemiec.

W praktyce są to często wielkie przedsiębiorstwa zajmujące się nie tylko integracją systemów, ale budową całych zakładów przemysłowych – tak jest np. w branży motoryzacyjnej. Dostęp do tego typu zleceń jest w przypadku firm polskich bardzo trudny, ale za to liczba mniejszych kontraktów, takich jak np. związane z branżą wod-kan, pozwala tym ostatnim z powodzeniem prosperować na rynku. Według informacji udzielonych przez ankietowane firmy średni wzrost ich obrotów uzyskany w 2007 roku wyniósł aż 35%.

Bartłomiej Juszczyk -Programista-automatyk elPLC sp. z o.o.

Jakie korzyści przynosi status autoryzowanego partnera producentów i dostawców urządzeń automatyki przemysłowej?

Jeśli patrzymy na rozwój małych przedsiębiorstw, to z pewnością korzyści uzyskania statusu autoryzowanego partnera znanego producenta lub dostawcy urządzeń automatyki koncentrują się głównie na promocji przedsiębiorstwa na rynku. Pozwala to dać do zrozumienia klientom, że integrator stosuje dane urządzenia lub systemy i potrafi je skutecznie wdrażać.

Status partnera ułatwia w znaczącym stopniu współpracę z producentami w dziedzinie promocji i wymiany handlowej, co może się przyczyniać do obniżenia kosztów zastosowania danych urządzeń i rozwiązań. Korzyści są obopólne, zwłaszcza w przypadku partnerów zagranicznych, którzy nie zaznaczyli jeszcze swojej obecności na polskim rynku.

Na jakiej zasadzie wybierają Państwo firmy, których starają się Państwo zostać autoryzowanymi partnerami?

W przypadku dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, takiego jak nasza firma, istotne jest wkraczanie na nowe obszary rynku automatyki i zwiększanie kompleksowości oferowanych usług i urządzeń. Najczęściej budowa jakiegoś urządzenia obejmuje wiele zagadnień z różnych dziedzin automatyki.

Poszukujemy więc możliwości partnerstwa z firmami, które dostarczają rozwiązania przydatne w oferowanych przez nas maszynach i wdrożeniach. Innymi kryteriami na pewno są: renoma danej firmy, jej pozycja na rynku, oferta, a także wymagania, jakie stawiane są naszemu przedsiębiorstwu jako przyszłemu autoryzowanemu partnerowi.

Ważnym kryterium jest również innowacyjność rozwiązań proponowanych przez daną firmę, bądź chęć wprowadzenia na polski rynek nowych produktów lub technologii. W ten sposób nawiązaliśmy współpracę z tajwańską firmą Boser Technology, dostarczającą rozwiązań m. in. w dziedzinie komputerów panelowych.

Gdzie działają integratorzy?
Rys. 2. integratorzy Najważniejsze dla klientów cechy współpracy z integratorami (źródło: ankieta redakcji APA)

Prawdopodobnie najlepszą metodą usystematyzowania polskiego rynku integratorów systemów jest klasyfikacja tych firm poprzez określenie ich specjalizacji branżowej. Specjalizują się one często w kilku sektorach rynku, mając w nich największe doświadczenia.

O tego typu najpopularniejsze na polskim rynku i cechujące się największą liczbą wdrożeń dziedziny zapytaliśmy przedstawicieli integratorów oraz dostawców komponentów automatyki. Wymienili oni przede wszystkim sektory OEM i produkcji maszyn, branżę energetyki i elektroenergetyki oraz motoryzacyjną. Wiele wdrożeń obejmuje również sektor spożywczy oraz ciepłownictwo (patrz wykres 1).

Szereg integratorów działa też w branży wodno-kanalizacyjnej i związanej z ochroną środowiska, która w ostatnich latach przeżywa dynamiczny wzrost. Dotyczy to w dużym stopniu modernizacji istniejących obiektów, takich jak oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, przepompownie, ale też ogólnie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Należy zaznaczyć, że są to także niewielkie oczyszczalnie przyfabryczne, które dostosowywane są do nowych uregulowań prawnych UE. Zakres aplikacji obejmuje często zagadnienia związane ze sterowaniem, pomiarami i transmisją ich wyników. Inwestycje w tej branży zlecane są w ostatnich latach bardzo często, czego istotnym powodem jest możliwość uzyskania dotacji unijnych w tym obszarze. Pozostałymi sektorami, które stanowią ważne dla integratorów branże, są sektor chemiczny, farmaceutyczny oraz wreszcie gazowniczy.

Wielu z integratorów, którzy przedstawieni zostali w raporcie, działa w różnych branżach, ale są też takie firmy, które specjalizują się w bardzo wąskim obszarze zastosowań automatyki. Przykładem są Uniwex-Bio, AJL-System i Roboty Przemysłowe Krzysztof Sulikowski, z których pierwsza prowadzi wdrożenia głównie w ciepłownictwie i w branży wod-kan, kolejna w motoryzacji i budownictwie, natomiast ostatnia wymieniona w motoryzacji i produkcji maszyn.

Dosyć wąską specjalizację deklaruje również Integrator RHC, która obsługuje sektor spożywczy, maszynowy i motoryzacyjny, a także SimTec, która m.in. prowadzi wdrożenia w zakresie gazownictwa i budownictwa. Wymienione firmy to w większości nowe, jeszcze nieduże przedsiębiorstwa, które są w trakcie rozwijania swojej działalności.

Na rynku bywa również tak, że integrator znajduje swoją niszę rynkową, w której specjalizuje się i działa od wielu lat. Za przykład takiej strategii działania podać można firmę Aska, która funkcjonuje od 1990 roku i zajmuje się przemysłem spożywczym i motoryzacyjnym oraz maszynowym. Drugą firmą tego typu z równie długim doświadczeniem jest Automatic System Engineering, która działa w sektorze chemicznym, farmaceutycznym i paliwowym. Pozostałe gałęzie przemysłu, w których silnie specjalizują się niektórzy z integratorów, to przemysł metalowy, budownictwo, a nawet cukiernictwo.

Od projektów do szkoleń
Rys. 3. dostawcy Najważniejsze cechy dostawców komponentów automatyki według przedstawicieli integratorów systemów (źródło: ankieta redakcji APA)

Większość firm zajmujących się wdrożeniami wykonuje szerokie spektrum aplikacji, choć widać pewną naturalną zależność pomiędzy mnogością obsługiwanych branż, a liczbą typów instalacji. Przykładowo Transition Technologies wdraża głównie systemy komunikacji i oprogramowanie, a Uniwex-Bio taśmociągi, panele operatorskie i komputery oraz sterowniki, a także armaturę przemysłową i kotły na biomasę.

Maszyny produkcyjne i urządzenia transportu bliskiego, to aplikacje, których wykonaniem pochwalić się może największa liczba ankietowanych firm. Wiele spółek wdraża także komputery przemysłowe, sterowniki, systemy komunikacji, panele operatorskie i linie montażowe.

Zdarzają się też instalacje, w których wykorzystuje się urządzenia wcześniej używane w innych zakładach. Tego typu wdrożenia są jednak dosyć rzadkie i dotyczą niemalże jedynie dużych zespołów maszynowych, lub robotów przemysłowych i specjalistycznych maszyn do spawania. Praktycznie tylko w takich przypadkach właściciele firm decydują się na zaoszczędzenie kosztów poprzez zastosowanie sprzętu używanego.

Działalność integratorów polega nie tylko na wykonywaniu projektów i ich wdrażaniu. Integratorzy mogą także zajmować się obsługą posprzedażną i serwisowaniem utworzonych instalacji. Wiele z nich prowadzi ponadto szkolenia związane z zainstalowanymi urządzeniami, co umożliwia szybkie nauczenie obsługi maszyn całego zespołu operatorskiego w zakładzie, w którym wdrażano nowy system.

Dosyć popularną częścią zlecenia jest też kompletacja towarów, a niekiedy nawet ich prefabrykacja. Część z integratorów prowadzi również sprzedaż komponentów oraz gotowych urządzeń – w przypadku firm biorących udział w raporcie około połowa zajmuje się taką działalności. Pozostali nie chcą konkurować z dostawcami, a za to często podpisują oni umowy partnerskie z odpowiednimi dystrybutorami lub producentami, co wiązać się może z szeregiem dodatkowych korzyści.

Najbardziej znani na rynku

Tworząc raport redakcja poprosiła przedstawicieli ankietowanych firm o określenie najbardziej znanych na polskim rynku firm zajmujących się wdrożeniami w automatyce. Wśród kilkudziesięciu firm, najczęściej wymieniane były Abis, Aiut, Ascom, Intec, Introl, Mawos oraz Siemens. Popularnymi integratorami są również Control Process, Elektrobudowa oraz Pro-Control. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Małogabarytowe, łatwe w instalacji czujniki prądowe na zakres pomiarowy 5500 A

2018-01-24   | HARTING Polska Sp. z o.o.
Małogabarytowe, łatwe w instalacji czujniki prądowe na zakres pomiarowy 5500 A

Czujniki prądowe nowej serii HCME z oferty firmy HARTING charakteryzują się małymi gabarytami i łatwą instalacją. Mogą być one montowane bezpośrednio na szynach zbiorczych. Pomimo małych gabarytów (szerokość 14 cm, wysokość 6 cm) umożliwiają pomiar prądów o natężeniu do 5500 A z dużą precyzją. Pracują w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40 do +85°C.
czytaj więcej

Nowatorski system transportu liniowego

2018-01-24   | B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Nowatorski system transportu liniowego

Podczas odbywającej się w Norymberdze wystawy SPS IPC Drives 2017 firma B&R zaprezentowała nowy, inteligentny system transportowy ACOPOStrak. Pozwala on na masową personalizację produkcji, tj. wytwarzanie wyrobów jednostkowych przy zachowaniu ekonomii produkcji masowej. System transportu liniowego może być bardzo elastycznie konfigurowany. ACOPOStrak może być przekształcony w dowolny otwarty lub zamknięty układ poprzez dowolność ustawienia poszczególnych segmentów.
czytaj więcej

Nowy numer APA