wersja mobilna
Online: 528 Niedziela, 2018.01.21

Raporty

Polski rynek pomp i armatury przemysłowej

środa, 23 lipca 2008 11:50

W Polsce działa bardzo wiele firm zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pomp i armatury przemysłowej. Rynek ten jest jednocześnie bardzo silnie podzielony pomiędzy wielu graczy, których oferta w dużej mierze pokrywa się ze sobą, a kluczowe jego cechy to specjalizacja branżowa i duża różnorodność oferowanych produktów.

Spis treści » Co w ofercie?
» Klasyczne pompowanie
» Pokaż wszystko

W kraju działa łącznie kilkaset firm, które zajmują się sprzedażą pomp i armatury. W ich ofercie znajdują się produkty praktycznie wszystkich wiodących światowych wytwórców. Popularne są m.in. wyroby niemieckie i włoskie, ale rodzimi producenci także mają istotny udział w rynku. Ponadto pojawiają się urządzenia sprowadzane z Chin, chociaż produkty te są tutaj w mniejszości.

Najbardziej znane okazują się być w Polsce wyroby firm Hydro-Vacuum, która ma swoje bezpośrednie przedstawicielstwo w naszym kraju, oraz pompy Grundfos. Dosyć dużą popularnością cieszą się także wyroby Leszczyńskiej Fabryki Pomp, Kieleckiej Fabryki Pomp „Białogon” oraz zagranicznego producenta, jakim jest KSB. Innymi znanymi markami często wymienianymi przez ankietowanych dystrybutorów, były PWP, Flygt, Tofama, Wilo, Lovara i Ebara.

Co w ofercie?
Rys. 1. Główne branże przemysłu, w których wykorzystuje się pompy (źródło: ankieta redakcji APA)

Przeglądając oferty dystrybutorów, może się wydawać, że zakup dowolnego typu pompy nie powinien budzić żadnych problemów – w sprzedaży dostępne są praktycznie wszystkie możliwe kategorie tych urządzeń, w tym o różnej budowie i przeznaczeniu.

W rzeczywistości jednak znalezienie odpowiedniego urządzenia, które spełniałoby precyzyjne wymagania odbiorcy może zająć dosyć dużo czasu. Większość dostawców koncentruje się na kilku specyficznych sektorach rynku i nie przywiązuje uwagi do pozostałych.

Najłatwiej znaleźć można pompy przeznaczone do pracy w instalacjach wod-kan, co wynika z dużego popytu na tego typu wyroby. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że rynek instalacji sanitarnych i wodociągowych rozwija się w bardzo szybkim tempie, co wynika z dużego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Istniejące w Polsce sieci kanalizacyjne w dużej mierze wciąż nie spełniają wymagań stawianych przez UE, w wyniku czego ich modernizacje są konieczne w celu uniknięcia kar finansowych. Znacznie mniej firm zajmuje się sprzedażą pomp do precyzyjnych procesów przemysłowych – np. urządzeń do instalacji dozujących.

Zapotrzebowanie na tego typu systemy jest wielokrotnie mniejsze niż w branży wod-kan. Niektórzy z dostawców mają w swojej ofercie także pompy specjalistyczne, np. dedykowane do pożarnictwa, są także firmy specjalizujące się w rynku paliw i produktów ropopochodnych. W związku z powyższym, okres oczekiwania na realizację zamówienia zależy znacząco od wybranego produktu i waha się od 1 do 140 dni.

Polscy dystrybutorzy oferują oprócz pomp także inne elementy instalacji przemysłowych – począwszy od zaworów, przez węże, a kończąc na takich podzespołach jak przepływomierze, osadniki, filtry, termometry, obejmy i inne. Wynika to poniekąd z faktu, że większość dostawców stara się oprócz sprzedaży prowadzić także wdrożenia, a nawet usługi serwisowe i szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji instalacji. W tym celu gromadzą oni różnego rodzaju elementy mechaniczne, które są konieczne w instalacjach wykorzystywanych w obsługiwanym sektorze przemysłu.

Adam Kaczmarek - Product Manager Bibus Menos

Jakiego rodzaju pompy są popularne na rynku polskim ?

Grupa pomp obejmuje wiele urządzeń o bardzo różnych zastosowaniach – od pomp powietrza, ścieków, poprzez pompy do cieczy agresywnych chemicznie, na pompach hydraulicznych kończąc. Patrząc przez pryzmat obszarów naszej działalności największe zapotrzebowanie występuje w chwili obecnej na pompy do powietrza oraz cieczy chemicznie agresywnych.

Pierwsze służą przykładowo do napowietrzania w małych oczyszczalniach ścieków, są one zasilane silnikiem elektromagnetycznym, co oznacza zminimalizowaną obsługę i, co ważniejsze, bardzo niewielkie zużycie energii elektrycznej. Drugi z rodzajów wymienionych pomp to urządzenia bardzo odporne chemicznie i zasilane sprężonym powietrzem.

Duża liczba możliwości kombinacji materiałów membrana/korpus sprawia, że klienci mogą dobrać do każdego niemal medium idealną kombinację. Dodatkowo, ze względu na rodzaj zasilania, mają one certyfikat ATEX.

Jakie są trendy rozwojowe na tym rynku ?

Rozwój omawianych urządzeń idzie w kierunku zwiększania ich niezawodności oraz efektywności działania. Użytkowników interesuje już nie tylko cena zakupu – liczą oni całkowity koszt eksploatacji, czas pracy urządzenia i inne parametry. Z tych powodów zmiany w technologii idą w kierunku zwiększania wydajności pomp przy tej samej ilości pobieranej energii (pompy powietrza) czy wydłużania żywotności membran (pompy do cieczy agresywnych chemicznie).

Dla użytkownika przemysłowego przestój maszyny związanej z konserwacją pompy, nie mówiąc już o awarii, oznacza wymierne straty materialne, stąd coraz większe znaczenie ma właśnie niezawodność, żywotność i łatwość obsługi.

Co interesuje klientów?
Rys. 2. Udział sprzedaży poszczególnych wielkości pomp w obrotach na polskim rynku - bardzo małe - o wydajności do 10l/min; małe - o wydajności od 10l/min do 60l/min; średnie i duże - o wydajności od 60l/min do 300l/min; duże i bardzo duże - o wydajności pow. 300l/min (źródło: ankieta redakcji APA)

Wyniki przeprowadzonej przez redakcję ankiety pozwalają stwierdzić, że obszar, w którym specjalizuje się większość dystrybutorów, pokrywa się z obszarem największego zapotrzebowania ze strony klientów. Na drugim miejscu, po branży wod-kan, ankietowani przedstawiciele firm wskazali ciepłownictwo, a następnie ochronę środowiska.

Wszystkie te trzy sektory gospodarki są do siebie zbliżone i wykorzystują podobnego typu pompy. W efekcie ponad połowa sprzedawanych w Polsce pomp to urządzenia duże i bardzo duże, czyli takie, których wydajność przekracza 300 l/min.

Na kolejnych miejscach w rankingu największych odbiorców armatury przemysłowej są firmy z branży chemicznej i petrochemicznej, z sektora spożywczego i FMCG oraz z metalurgii. Dosyć duże znaczenie odgrywają także zamówienia z kopalń i od firm gazowniczych, jak również z branży energetycznej.

Przekłada się to na niemal 25-procentowy udział w zamówieniach pomp średnich rozmiarów, tj. takich, których wydajność wynosi od 60 do 300 l/min. Pompy małe (od 10 do 60 l/min) stanowią niemal 20% rynku, a pozostałe 5% odpowiada pompom o wydajności poniżej 10 l/min.

Klienci podczas wyboru pomp zwracają uwagę przede wszystkim na ich parametry techniczne, a następnie na cenę. W dalszej kolejności wskazywana jest jakość, a następnie marka. Taki rozkład priorytetów wynika po części z faktu, że zakup pompy to inwestycja wieloletnia – szacowany czas pracy większości tego typu systemów wynosi 10 lat.

W tym czasie koszt zakupu pompy droższej, ale energetycznie bardziej efektywnej zwróci się nawet kilkukrotnie, co zachęca nabywców do szukania rozwiązań o dobrych parametrach technicznych.

Nastroje rynkowe wśród dostawców są ogólnie pozytywne. Wszyscy ankietowani zadeklarowali wzrost obrotów w zeszłym roku i przewidują jego kontynuację w roku bieżącym. O ile średni wzrost rynku wg informacji zdobytych od dostawców wyniósł 23% w 2007 roku, szacunki na ten rok są niewiele mniejsze i wynoszą 21%. Wzrosty te uzasadniane są stale rosnącym zapotrzebowaniem na instalacje w branży wod-kan.

Dobór pompy

Proces budowy instalacji przemysłowej, z wykorzystaniem pomp nie jest wcale prosty. Projektowanie wymaga uwzględnienia szeregu czynników, począwszy od stanu skupienia przesyłanego medium, przez jego lepkość i ścierność, a kończąc na temperaturze otoczenia i sposobie obsługi instalacji. W niektórych gałęziach przemysłu, takich jak np. farmaceutyczny, ceniony jest łagodny przepływ medium w rurach oraz znikomy wpływ mechanizmu pompy na strukturę tłoczonej substancji.

Tymczasem w przypadku wielu pomp wodnych istotna jest duża zdolność do samozasysania, czyli podciągania pompowanej substancji, zanim dotrze ona do mechanizmu pompy. Nie wszystkie urządzenia pozwalają na takie użytkowanie – niektóre mogą ulec uszkodzeniu w przypadku zbyt długiej pracy na sucho. Tymczasem w przemyśle spożywczym najbardziej istotne jest zachowanie odpowiedniego stopnia czystości, co osiąga się poprzez takie wykonania instalacji, które nie ulegają zabrudzeniom lub są łatwe w czyszczeniu.

W celu ułatwienia podejmowania decyzji w zakresie doboru pomp do instalacji, w ostatnich latach powstały odpowiednie programy komputerowe, które w sposób przejrzysty i dosyć prosty wspomagają użytkownika w wyborze odpowiedniego rozwiązania. Ich wykorzystanie zostało wskazane przez ankietowanych przez redakcję jako jeden z silniejszych trendów na rynku pomp przemysłowych.

Z membranami lub sprzężone magnetycznie
Rys. 3. Najważniejsze cechy brane pod uwagę przez klientów zainteresowanych nabyciem pomp (źródło: ankieta redakcji APA)

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnego rodzaju pomp, które różnią się konstrukcją, a przez to także i zastosowaniami. Do tłoczenia materiałów agresywnych chemicznie, ściernych oraz o dużej gęstości, dobrze nadają się pompy membranowe, które zasila się sprężonym powietrzem. Gdy jedna z membran wykonuje posuw tłoczenia, ciągnie za pomocą wspólnej osi drugą, która zasysa medium. W drugim etapie cyklu role membran są odwrócone.

Pompy membranowe charakteryzują się prostą budową i są mało awaryjne. Dostępne są w wykonaniach z metalu, tj. z aluminium, z żeliwa lub stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, PVDF i teflon. Można je produkować zgodnie z wymaganiami przemysłu spożywczego lub z certyfikatami ATEX, dzięki temu, że są zasilane sprężonym powietrzem, które nie powoduje zagrożenia zwarcia elektrycznego.

Pompy te cechują się samozasysaniem i mogą pracować na sucho ale także w całkowitym zanurzeniu. Ich wydajność regulowana jest przez zawór doprowadzający powietrze. Bardzo istotne jest także, że pozwalają na delikatne tłoczenie medium, a jednocześnie nie mają uszczelnień. Pompy membranowe bardzo dobrze tłoczą ciecze o różnej lepkości i gęstości.

Wyposaża się je w liczniki cykli pracy, co umożliwia proste odmierzanie lub dozowanie – szczególnie gdy uzupełni się je o zdalnie sterowany zawór elektryczny, który służy do odcinania dopływu powietrza zasilającego układ napędowy pompy. Urządzenia tego typu dostarczane są zarówno przez dystrybutorów firm zagranicznych jak i krajowych wytwórców.

Ciekawym rodzajem urządzeń pompujących są pompy magnetyczne, w których napęd przenoszony jest z silnika za pomocą sprzęgła magnetycznego, tj. z wykorzystaniem przeciwnie spolaryzowanych magnesów, z których jeden jest podłączony do wału napędowego, a drugi osadzony na wirniku pompy.

Dzięki temu nie ma potrzeby tworzyć jakiegokolwiek połączenia mechanicznego ani związanych z nim uszczelnień, pomiędzy silnikiem i mechanizmem pompującym. Rozwiązanie to pozwala uzyskać bezpieczne i tanie w obsłudze urządzenia, gdyż to właśnie problemy z uszczelnieniem są najczęstszą przyczyną usterek. Pompy magnetyczne stosuje się do przenoszenia cieczy które mogą zmieniać swoją strukturę w momencie zetknięcia z powietrzem.

Całkowicie hermetyczna budowa tych pomp pozwala na zasysanie niebezpiecznych płynów. Pompy magnetyczne odporne na suchy bieg to także jedna z najważniejszych nowości rynkowych, na jakie wskazywali ankietowani dystrybutorzy. Jednakże są dosyć trudno dostępne – tylko jedna z ankietowanych firm ma je w ofercie. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA