wersja mobilna
Online: 278 Środa, 2018.01.24

Raporty

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe – technologia i polski rynek dystrybucji

czwartek, 14 sierpnia 2008 02:00

Sygnalizatory są nieodzownymi elementami współczesnych urządzeń produkcyjnych, maszyn i linii technologicznych. Pozwalają one na informowanie o ich działaniu, sygnalizowanie awarii i innych stanów wymagających interwencji obsługi. Ich wykorzystanie jest szczególnie istotne w miejscach niebezpiecznych dla osób, co dotyczy wielu innych dziedzin poza samym przemysłem. Wymóg stosowania sygnalizatorów wynika z norm i innych przepisów Unii Europejskich, które są od kilku lat głównymi czynnikami rozwoju omawianej branży.

Spis treści » Część: I - Rynek
» Część II - Technologia
» Pokaż wszystko

Rynek tego typu urządzeń obejmuje kilka dużych grup produktów – przede wszystkim wież świetlnych, lamp sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorów dźwiękowych. W dostarczaniu tych urządzeń wyspecjalizowało się w ostatnich latach szereg firm z branży automatyki, dla których sygnalizatory stanowią obecnie dobrze sprzedające się produkty i ważny filar oferty. Wraz ze wzrostem liczby dystrybutorów i oferowanego przez nich asortymentu, regularnie rośnie również wartość omawianego w raporcie rynku.

CZEŚĆ 1: RYNEK
Rys. 1 Najczęstsze obszary zastosowań urządzeń sygnalizacyjnych świetlnych i dźwiękowych(źródło: badanie ankietowe APA)

Wartość rynku sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej rośnie, a czynnikami rosnącego popytu na tego typu urządzenia są przede wszystkim wspomniane wymogi prawne w zakresie użycia sygnalizatorów. W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, obowiązują dyrektywy związane z sygnalizacją dźwiękową i wizualną. W przypadku naszego kraju przepisy te wyrażone są w postaci przede wszystkim trzech norm:

  • PN-EN 981:2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych.
  • PN-EN 842:2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wizualne sygnały niebezpieczeństwa. Ogólne wymagania, projektowanie i badanie.
  • PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.

Wraz z tzw. dyrektywą maszynową obligują one producentów i użytkowników maszyn oraz urządzeń do używania elementów sygnalizacyjnych, które mają informować o stanie ich pracy i ewentualnych niebezpieczeństwach. Wymienione normy dotyczą nie tylko przemysłu, ale generalnie maszyn i urządzeń.

Ponieważ sygnalizatory trafiają również do bardzo wielu innych zastosowań – np. w pojazdach, sklepach, budynkach i miejscach użyteczności publicznej, rynek odbiorców jest bardzo szeroki, a urządzenia tego typu znaleźć można o ofercie wielu dostawców działających w polskiej branży automatyki.

Marek Łozowski Dacpol

Jak zmienia się krajowy rynek urządzeń sygnalizacyjnych?

Rynek sygnalizacji w naszym kraju z roku na rok rośnie, co związane jest głównie z europejskimi normami bezpieczeństwa, które zaczęły obowiązywać razem z wejściem Polski do UE. Dotyczy to norm EN 457 i EN 842 oraz dyrektywy maszynowej 89/392, które obligują producentów i użytkowników wszelkiego rodzaju maszyn oraz urządzeń do stosowania elementów sygnalizacyjnych w celu informowania o stanie urządzenia.

Wiadomo, że rosnący potencjał rynku stwarza miejsce dla nowych dostawców. Jeszcze 3-4 lata temu swoje produkty oferowało około pięć firm – dzisiaj elementy sygnalizacyjne dostępne są w ofercie co najmniej 10 firm dystrybucyjnych, co daje klientowi komfort bardzo szerokiego wyboru. Choć sytuacja na polskim rynku wykazuje tendencję zwyżkową, wciąż jednak daleko nam do rynków Europy Zachodniej – np. niemieckiego, włoskiego czy francuskiego, głównie ze względu na ogromną liczbę tamtejszych producentów urządzeń dla przemysłu.

Kto jest odbiorcą urządzeń sygnalizacyjnych?

Klientów takich można podzielić zasadniczo na trzy grupy. Pierwszą stanowią odbiorcy detaliczni, w przypadku których np. nastąpiło uszkodzenie zainstalowanej wcześniej sygnalizacji i potrzebna jest wymiana elementu na nowy. Innym rodzajem klientów są firmy, które modernizują istniejący w zakładzie park maszynowy.

Dotyczy to wymiany starych, bardzo awaryjnych urządzeń sygnalizacyjnych na nowe, przy czym w takich przypadkach zapotrzebowanie wynosi od kilku sztuk do ponad 100 sztuk. Do odbiorców zaliczyć można wreszcie producentów urządzeń (OEM) i serwisantów, którzy są stałymi odbiorcami urządzeń sygnalizacyjnych w liczbie kilku, kilkunastu, nawet ponad stu sztuk na rok.

Co zmienia się w technologii urządzeń sygnalizacyjnych?

Trendem, który zaobserwować można od 2-3 lat, jest w przypadku sygnalizatorów świetlnych wypieranie standardowych żarówek przez diody LED. Kilka lat temu priorytetem w podejmowaniu przez użytkownika decyzji o kupnie sygnalizatora była cena – wtedy sygnalizatory z LED były trudne w sprzedaży. Obecnie technologia ta jest bardzo popularna, dzięki czemu i ceny sygnalizatorów tego typu stały się o wiele bardziej konkurencyjne. Klienci dostrzegają zalety diod LED i ich funkcjonalność jako źródła światła.

W przypadku sygnalizatorów dźwiękowych najnowszym trendem jest możliwość tworzenia własnych komunikatów lub dźwięków ostrzegawczych i wgrywaniu ich do urządzeń sygnalizacyjnych w formacie mp3.

Przede wszystkim przemysł
Rys. 2 Najbardziej znane na rynku firmy i marki w ocenie dostawców biorących udział w raporcie (źródło:badanie ankietowe APA)

Klientami większości firm biorących udział w raporcie są odbiorcy przemysłowi – wśród czterech wybranych obszarów rynku (patrz wykres 1) klienci tego typu to 48% obsługiwanych firm. Kolejnymi typami odbiorców i jednocześnie obszarami użycia sygnalizatorów są zastosowania komercyjne, związane z pojazdami oraz specjalne.

W przypadku firm wywodzących się z przemysłu polscy dostawcy sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych obsługują kilka typów klientów. Dużą grupę stanowią firmy modernizujące istniejący w zakładzie park maszynowy – w tym przypadku urządzenia sygnalizacyjne wymieniane są na nowe oraz dodawane nowe sygnalizatory tam, gdzie maszyny nie miały takiej funkcjonalności. Wolumeny tego typu zamówień wynoszą typowo kilkadziesiąt sztuk.

Innego rodzaju grupę odbiorców stanowią klienci detaliczni, np. służby utrzymania ruchu czy obsługa maszyn, którzy kupują pojedyncze sygnalizatory – np. celem wymiany elementu, który uległ uszkodzeniu. Tutaj sygnalizatory takie jak lampy czy urządzenia dźwiękowe kupowane mogą być również przez odbiorców spoza przemysłu – przykładowo sklepy czy producenci wózków widłowych.

Dla dostawców sygnalizatorów stałą grupę klientów stanowią również producenci urządzeń i maszyn (branża OEM) – choćby wytwórcy maszyn do pakowania, oraz firmy serwisowe. Średni wzrost w zakresie omawianych elementów sygnalizacyjnych, który odnotowali uczestnicy raportu, wyniósł w 2007 roku aż 33%.

Takiej wartości pozazdrościć może niejedna firma działająca w innych branżach automatyki przemysłowej, nie dziwi więc fakt, że liczba firm działających na omawianym rynku również rośnie. Aż 80% ankietowanych przedstawicieli dostawców sygnalizatorów było zdania, że w ostatnich kilku latach wzrosła liczba krajowych dostawców omawianych produktów.

Rzeczywiście, o ile jeszcze przed 2004 rokiem elementy sygnalizacyjne dostępne były w ofercie kilku firm, obecnie znaleźć można je przynajmniej w kilkunastu, co dotyczy tylko dostawców, dla których produkty te stanowią jeden z głównych elementów oferty. Na rynku działają też firmy, które dołączają do asortymentu wybrane elementy, takie jak lampy sygnalizacyjne czy urządzenia dźwiękowe, przy czym nie muszą to być dostawcy działający na rynku automatyki lub związani z przemysłem.

Chociaż pod względem wolumenów sprzedaży i możliwych marż sygnalizatory są, w ofercie ich dostawców, dobrymi produktami, a sektor ten cechuje trend wzrostowy, ich rynek krajowy jest, w porównaniu do analogicznych sektorów na rynkach Europy Zachodniej, wciąż niewielki. Głównym tego powodem jest wciąż relatywnie niewielka ostatnia z wymienionych branż, a więc sektor OEM. Tymczasem właśnie producenci maszyn są jednymi z głównych odbiorców sygnalizatorów w Niemczech czy we Włoszech.

Czego szukają klienci?
Rys. 3 Najważniejsze dla klientów parametry urządzeń sygnalizacyjnych świetlnych i dźwiękowych (źródło: badanie ankietowe APA)

Tworząc raport zapytaliśmy przedstawicieli ankietowanych firm o najpopularniejsze na polskim rynku marki sygnalizatorów. Zdecydowanie na początek rankingu wysuwa się Werma, którą wymieniła większość respondentów (patrz wykres 2).

Kolejne miejsca zajmują firmy J.Auer, Moeller Electric, Siemens oraz Schneider Electric. Należy zaznaczyć, że ranking ten uwzględnia subiektywne opinie dostawców sygnalizatorów, a nie jest odzwierciedleniem udziałów konkretnych firm w rynku lub wielkości sprzedaży.

Biorąc pod uwagę cechy elementów sygnalizacyjnych, na które zwracają uwagę klienci, wciąż bardzo istotnym parametrem jest cena – była ona najczęściej wymieniana w przypadku każdej z grup produktów omawianych w raporcie.

Praktycznie równie często wymieniane były parametry techniczne samych urządzeń (patrz wykres 3). Co ciekawe klienci nie zwracają tak dużej uwagi na markę produktów, co odróżnia ten rynek choćby od sektorów sterowników PLC czy napędów, w przypadku których można często mówić o przywiązaniu klientów do jednego lub kilku wybranych producentów.

Ponieważ w przypadku sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych głównymi priorytetami przy zakupie są cena, parametry techniczne i jakość urządzeń, dyskusja o marce lub źródle pochodzenia (dostawcy) staje drugoplanowa. Produkty te nie wymagają również tak dużego wsparcia technicznego, jak choćby przy wspomnianych napędach, przez co właśnie wymienione wcześniej cechy wysuwają się na początek listy preferencji ich odbiorców.

Jaka powinna być głośność sygnalizatora?

Przy doborze głośności i charakteru dźwięku generowanego przez sygnalizator dźwiękowy należy brać pod uwagę szereg czynników. Oprócz odległości należą do nich głośność otoczenia, możliwość występowania wiatru, opadów deszczu czy zwiększona wilgotność, które również wpływają na słyszalność sygnałów.

W przypadku zastosowań przemysłowych szczególnie istotny jest poziom hałasu generowanego przez maszyny produkcyjne, który może być szczególnie wysoki. Używany w takim przypadku sygnalizator musi wytwarzać wystarczająco głośny sygnał dźwiękowy – przyjmuje się, że w praktyce powinien on być przynajmniej o 15dB głośniejszy niż hałas otoczenia, ale też nie mniejszy niż 65dB. Dobrym pomysłem jest skorzystanie w takim przypadku z sygnalizatorów o ręcznie lub automatycznie regulowanej głośności. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Moduły akwizycji danych z obsługą protokołu Modbus TCP/IP

2018-01-23   |
Moduły akwizycji danych z obsługą protokołu Modbus TCP/IP

Ethernetowe moduły akwizycji danych serii D7000 są adresowane do systemów kontroli procesów, gdzie umożliwiają rejestrację sygnałów napięciowych, prądowych, dyskretnych i z termopar oraz umożliwiają generowanie sygnałów napięciowych i prądowych do sterowania m.in. sygnalizatorami i zaworami.
czytaj więcej

Sześcioosiowy robot współpracujący o udźwigu 10 kg i zasięgu 1,2 m

2018-01-23   | YASKAWA Polska Sp. z o.o.
Sześcioosiowy robot współpracujący o udźwigu 10 kg i zasięgu 1,2 m

Nowy 6-osiowy robot współpracujący HC10 firmy Yaskawa Motoman charakteryzuje się udźwigiem 10 kg i zasięgiem 1,2 m. Jest bezpiecznie zatrzymywany po kontakcie z operatorem, dzięki czemu nie wymaga ustanawiania stref ochronnych. Zawiera podwójne czujniki momentu obrotowego w każdym z połączeń, stale monitorujące siłę dla zapewnienia szybkiej reakcji na kontakt.
czytaj więcej

Nowy numer APA