wersja mobilna
Online: 480 Wtorek, 2018.03.20

Raporty

Przemysłowe sieci komunikacyjne – raport techniczno-rynkowy (druga edycja) - Strona 3

piątek, 13 marca 2009 01:00

Szybko rosnąca w ostatnich latach konieczność wymiany coraz większych ilości danych w układach automatyki i sterowania powodowała, że zwiększała się również rola przemysłowych sieci komunikacyjnych. Obecnie stanowią one równie istotną część instalacji przemysłowych, jak układy sterowania, napędy czy systemy pomiarowe.Spis treści » Wymogi rozwiązań przemysłowych
» Zdaniem dostawców rozwiązań sieciowych...
» Ethernet - przyszły standard
» Pokaż wszystko
ETHERNET – PRZYSZŁY STANDARD

Oprócz wzrostu ogółu liczby rozwiązań sieciowych wykorzystywanych w przemyśle, najszybciej rośnie odsetek tych, które bazują na sieciach Ethernet. Według prognozy VDC Research z grudnia 2008 roku do 2012 roku globalna sprzedaż komponentów sieciowych dla przemysłu wyniesie około 5,6 mld dolarów, przy czym tych do sieci bazujących na Ethernecie – aż 4,5 mld dolarów.

Zainteresowanie dostawców rozwiązań sieciowych dla przemysłu tego typu technologiami nie powinno więc dziwić. O ile jeszcze 10 lat temu większość zakładów przemysłowych bazowała na transmisji wykorzystującej różne sieci fieldbus, o tyle obecnie szybko rośnie odsetek transmisji realizowanej z wykorzystaniem standardów bazujących na Ethernecie. Dotyczy to w szczególności poziomu zarządzania siecią oraz komunikacji pomiędzy sterownikami, komputerami przemysłowymi, HMI oraz napędami. W szczególności te ostatnie i związane z nimi wymogi związane m.in. z odpowiednią synchronizacją transmisji i czasami przesyłania danych spowodowały w ostatnich latach szybki rozwój sieci komunikacyjnych przeznaczonych do pracy w czasie rzeczywistym.

Obecnie istnieje szereg takich standardów, w tym kilka najpopularniejszych (patrz ramka), które związane są z różnymi grupami producentów na rynku. Należy zaznaczyć, że motywacją do stosowania Ethernetu w automatyce przemysłowej są relatywnie niskie koszty infrastruktury, a więc okablowania, urządzeń sieciowych, a także możliwość tworzenia sieci o dużym poziomie skalowalności i różnych topologiach.

Producenci oferują również konwertery różnych standardów do sieci Ethernet, dzięki czemu można niewielkim kosztem zintegrować z nią istniejące systemy automatyki. Popularność omawianego standardu sprawia również, że bardzo dobrze rozwinięte są narzędzia i technologie związane z diagnostyką, funkcjami dodatkowymi i innymi, które zostały opracowane często pierwotnie na potrzeby biznesowe.

Przykładem są różne protokoły (FTP, VNC, SNMP), funkcje związane zarządzaniem jakością transmisji (QoS), zestawianiem portów (stacking), możliwością tworzenia sieci wirtualnych czy wsparciem dla protokołów bezpieczeństwa oraz zasilaniem przez sieć (Power-over-Ethernet). Należy także wspomnieć o poprawie samych parametrów sieci Ethernet. O ile podczas tworzenia pierwszej edycji raportu standardem były interfejsy 10/100Mb/s, obecnie do standardu przemysłowego należą też wersje pozwalające na transmisję z przepustowością 1Gb/s, a coraz częściej mówi się o rozwoju rozwiązania o rząd wielkości wydajniejszego (10G). Ważna dla klientów przemysłowych jest także popularyzacja redundanych rozwiązań sieciowych.

Ethernet daje wreszcie możliwość łatwej integracji z systemami informatycznymi całej firmy. Zapewnia to możliwość jego wykorzystania zarówno do wymiany danych np. z oprogramowaniem MES czy innymi systemami IT, jak i jednoczesnym zachowaniu funkcji pracy deterministycznej – np. w celu sterowania w czasie rzeczywistym układami napędowymi oraz I/O.

Rozwiązanie takie bardzo ułatwia również zarządzanie i konfigurację urządzeń włączonych w sieć, gdyż gniazdko do sieci Ethernet staje się standardem w przypadku szeregu sterowników PLC czy urządzeń HMI. Naturalną konsekwencją jest też oczywiście możliwość łatwej wymiany danych przez Internet i zdalnego nadzoru instalacji, co daje zupełnie nowe, niedostępne jeszcze kilka, kilkanaście lat temu możliwości rozwoju systemów przemysłowych.

Warto dodać, że fakt unifikacji sieci przemysłowych potwierdzili również uczestnicy raportu (patrz wykres 4). Według blisko 60% z nich wskazać można trend rosnącej konwergencji sieci i dążenia ich użytkowników do stosowania jak najbardziej uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie.

Jednocześnie większość respondentów wymieniło Ethernet (i bazujące na nim standardy) jako najpopularniejszy standard komunikacji przemysłowej. Dopiero w drugiej kolejności wymieniane były Profibus, CAN, DeviceNet, sieci szeregowe i inne. Należy mieć jednak świadomość, że sieci własnościowe czy sieci dedykowane do danych aplikacji (np. DeviceNet do systemów czujnikowych czy AS-I do systemów bezpieczeństwa) będą wykorzystywane jeszcze przez długi czas, choćby ze względu na już istniejące wdrożenia, a także same cechy tych standardów.

Mariusz Jabłoński

Simlogic

 • Jakie są nowe trendy technologiczne związane z technologiami komunikacyjnymi?

Wymienić można rozwój m.in. systemów do precyzyjnego sterowania sprzętem przemysłowym na bazie komunikacji bezprzewodowej i standardu WLAN, dzięki którym możliwe jest sterowanie sprzętem i maszynami w fabrykach za pomocą sygnałów radiowych czy też bezprzewodowy odczyt liczników energii elektrycznej.

Warto też zwrócić uwagę na rozwiązania umożliwiające realizację funkcji bezpieczeństwa sieciowego systemów w sposób programowy oraz wymianę danych procesowych wieloosiowych systemów sieciowych z mechatronicznymi algorytmami regulacji, optymalizacji struktury i diagnostyki.

 • Kto jest największym, a kto najbardziej perspektywicznym odbiorcą Państwa produktów?

Są to firmy rozwijające się, innowacyjne, implementujące nowe rozwiązania, budujące nowe maszyny przemysłowe i mające bogate zaplecze elektromechaniczne. Wynika to z pewnej dojrzałości technicznej w zakresie umiejętności zastosowania profesjonalnych rozwiązań i postrzegania układów napędowych oraz systemów sterowania w sposób technologiczny, zdecentralizowany i zapewniający realizację rozwiązań bezpieczeństwa.

Najbardziej perspektywicznym odbiorcą wydają się być natomiast przemysłowe zakłady produkcyjne, które stosują rozwiązania oparte na różnych technikach sieciowych, napędowych i systemach sterowania. Należą do nich głównie firmy nowe, zlokalizowane często w specjalnych strefach ekonomicznych, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie automatyki procesowej, technik napędowych i sieci przemysłowych.

 • Jak przedstawiają się perspektywy rozwoju rynku, na którym działa Państwa firma?

Rynek automatyki procesowej, technologii napędowych i sieci przemysłowych to olbrzymie spektrum zaawansowanych technologicznie produktów z dużą możliwością realizacji różnych rozwiązań. Z uwagi na rozwój dziedziny układów mikroprocesorowych oraz oprogramowania, postęp w zakresie produktowym jest zauważalny nawet w skali miesięcznej (nowy sprzęt, nowy firmware, aktualizacje).

WNIOSKI W PIGUŁCE

– Rozwój sieci automatyki przemysłowej wyraźnie kieruje się w stronę sieci bazujących na Ethernecie, które rozwijane są w stronę rozwiązań czasu rzeczywistego – najpopularniejsze sieci to Ethernet/IP, Ethernet Powerlink, EtherCAT, Profinet, Sercos III oraz Modbus/TCP.

– Powyższe trendy nie oznaczają rezygnacji dostawców z rozwiązań tradycyjnych i sieci własnościowych – w tym przypadku najpowszechniej wykorzystywane są wciąż Profi- bus, Device Net, CAN oraz sieci szeregowe.

– Najbardziej rozpowszechnione produkty to switche i routery przemysłowe, natomiast najlepsze, czyli takie, które sprzedają się najlepiej i gwarantują relatywnie wysokie marże – moduły we/wy.

– Firmy biorące udział w raporcie odnotowały w 2008 roku średni wzrost sprzedaży komponentów sieciowych na poziomie 19,6%, przy czym odchylenie poszczególnych wyników od tej wartości było niewielkie. Sektor ten należy do stabilnych obszarów rynku.

– Decyzja klienta o wyborze konkretnej technologii sieciowej nie zależy tylko od jej popularności na rynku bądź wymogów aplikacji, ale również wsparcia oferowanego przez dostawcę, a także kompletności oferty i niezawodności dostarczanych urządzeń; priorytetową cechą przy zakupie pojedynczych urządzeń sieciowych pozostaje ich cena.

Witold Latocha

Key Account Manager – Factory Automation, Turck

 • Co nowego dzieje się w sieciach przemysłowych?

Nowym trendami w sieciach przemysłowych są z pewnością rozwiązania oparte na Ethernecie. Mnogość urządzeń działających w tym standardzie sprawia, że klienci dążą do unifikacji medium komunikacyjnego. Stosowanie Ethernetu ułatwia wykorzystanie technik radiowych, co znacznie upraszcza budowanie rozległych sieci.

 • Do jakiej branży trafia najwięcej produkowanych przez Państwa urządzeń?

Obecnie naszymi największymi odbiorcami są klienci z przemysłu samochodowego. Wynika to przede wszystkim z dużego nacisku na niezawodność oraz powtarzalność produkcji tych firm. Branża ta najczęściej sięga po najnowsze, najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązania. Perspektywicznie przewidujemy również duży rozwój innych branż, takich jak przemysł spożywczy.

 • Jak przedstawiają się perspektywy rozwoju rynku?

Pomimo bardzo energicznego wzrostu w ciągu ostatnich lat przewidujemy dalszy rozwój gałęzi przemysłu, którym dostarczamy nasze komponenty. Na rynku polskim obserwujemy duży wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, co w dłuższej perspektywie powinno doprowadzić do większej automatyzacji. Fakt ten niewątpliwie zwiększy zapotrzebowanie na komponenty automatyki przemysłowej.

 • Na co zwracają największą uwagę klienci?

Oczywiście dla klientów ważne są techniczne parametry rozwiązań, takie jak prędkość działania, łatwość konfiguracji, możliwości diagnostyki, odporność mechaniczne, itp. Klienci oczekują jednak przede wszystkim rozwiązań niezawodnych. W dłuższej perspektywie tylko one mogą przynieść wymierne korzyści.

Tabele:

 • TABELA 1. Podzespoły do sieci przemysłowych – oferta firm na rynku polskim • TABELA 2. Konwerter sieciowy – przykładowe produkty • TABELA 3. Karta komunikacyjna – przykładowe produkty • TABELA 4. Przemysłowy switch ethernetowy – przykładowe produkty • TABELA 5. Rodzina modułów zdalnych we/wy – przykładowe produkty • TABELA 6. Dane teleadresowe do firm uczestniczących w raporcie • TABELA 7. Tematy raportów w kolejnych numerach APA w 2009 roku

Zbigniew Piątek 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Kamery o rekordowej szybkości rejestracji obrazu do 3500 fps

2018-03-20   |
Kamery o rekordowej szybkości rejestracji obrazu do 3500 fps

Najnowsze kamery xiB-64 z oferty firmy Ximea pozwalają osiągnąć rekordową szybkość rejestracji obrazu do 3500 fps. Dzięki szybkiemu interfejsowi PCIe realizują strumieniową transmisję danych z szybkością do 64 Gbps na odległość do 300 m bez potrzeby stosowania drogich kart akwizycji danych ani specjalistycznego oprogramowania. Ich zakres zastosowań obejmuje testy zderzeniowe pojazdów, testowanie poduszek powietrznych, rejestrowanie eksplozji, wizualizację przepływu, biomechanikę, sport itp.
czytaj więcej

Mocny siłownik liniowy o stopniu ochrony do IP69K

2018-03-20   |
Mocny siłownik liniowy o stopniu ochrony do IP69K

Firma Thomson Industries wprowadziła na rynek siłownik liniowy nowej generacji Electrak HD przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach. Występuje on w 6 wersjach o maksymalnym obciążeniu dynamicznym od 1,7 do 16 kN, obciążeniu statycznym 18 kN i maksymalnej prędkości od 9 do 71 mm/s bez obciążenia (5...58 mm/s przy pełnym obciążeniu).
czytaj więcej

Nowy numer APA