wersja mobilna
Online: 381 Wtorek, 2018.01.23

Raporty

Złącza przemysłowe – raport z rynku polskiego

środa, 04 listopada 2009 16:17

Złącza przemysłowe należą do towarów specyficznych. Są one z jednej strony elementami elektryczno-mechanicznymi, a takie bardzo często kojarzone są z prostą budową i dużą konkurencją cenową na rynku, z drugiej zaś strony złącza te tworzą grupę nowoczesnych i w praktyce często zaawansowanych technicznie podzespołów, znajdując zastosowanie w bardzo różnych branżach. Przedstawiana w raporcie grupa produktów obejmuje złącza silnoprądowe, sygnałowe, optyczne, hybrydowe i inne, które używane są w maszynach i urządzeniach, na liniach technologicznych, ale także poza przemysłem – w transporcie czy zastosowaniach specjalnych.

Spis treści » Kto dostarcza złącza?
» Rynek ma najgorsze już za sobą
» Klienci poszukują...
» Pokaż wszystko

Skutkiem tej różnorodności, a także kilku lat intensywnego rozwoju przemysłu, w Polsce działa wielu dostawców złączy przemysłowych, oferujących kompletne portfolio tych produktów. W raporcie przedstawiamy tytułowy rynek, omawiając wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor złączy oraz możliwe, zdaniem polskich dostawców branżowych, kierunki jego rozwoju.

KTO DOSTARCZA ZŁĄCZA?

Rys. 1. Najpopularniejsze w Polsce marki złączy przemysłowych (najpopularniejsze zdaniem dostawców produkty na rynku) – zestawienie nie odzwierciedla wielkości sprzedaży lub udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest informacją o popularności danych produktów w kraju na bazie zestawienia odpowiedzi ankietowych (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Pobieżne spojrzenie na tabele prezentowanew raporcie, w których przedstawiana jest oferta kilkudziesięciu firm, sugeruje, że omawiany w tym miesiącu sektor rynku należy do relatywnie dużych. Rzeczywiście tak jest, a w Polsce działa szereg firm dostarczających złącza przemysłowe i pokrewne im produkty oraz świadczących usługi.

Wśród najważniejszych dostawców wyróżnić można przede wszystkim oddziały krajowe producentów zagranicznych – głównie z Europy Zachodniej – m.in. Amphenol, Harting, Molex, Phoenix Contact, Tyco, Wieland Electric, oraz firmy dystrybucyjne.

O ile obecność tych ostatnich w poprzednich latach zmieniała się (następował wzrost liczby oferentów złączy na rynku), lista obejmująca producentów zagranicznych jest praktycznie stała. Złącza przemysłowe są dla większości ich dostawców jednym z wielu elementów oferty – jedynie w przypadku wybranych firm, zazwyczaj przedstawicieli producentów zagranicznych, stanowią one produkty bazowe.

Jednocześnie oferowanie specjalizowanych złączy przemysłowych praktycznie zawsze wiąże się z większym zaangażowaniem się dostawcy, niż ma to miejsce na rynku popularnych złączy konsumenckich. Rekompensowane jest to możliwością uzyskiwania relatywnie dużych marż, nawet przy niewielkich woluminach sprzedaży.

Dotyczy to szczególnie złączy silnoprądowych, cechujących się parametrami takimi jak wysoki stopień ochrony czy obciążalność, a także rozwiązaniami hybrydowymi i modułowymi (o produktach tych więcej w dalszej części raportu). Czy w kontekście dużej dywersyfikacji branży wyróżnić można na omawianym rynku liderów?

Rys. 2. Obszary najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych przez polskich klientów (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Okazuje się, że tak. Chociaż ranking popularności marek przedstawiany w raportach w magazynie APA zawsze budzi wiele kontrowersji, należy po raz kolejny zaznaczyć, że zestawienie to nie odzwierciedla wartości sprzedaży lub udziałów w rynku każdego z dostawców, a jest jedynie przedstawieniem popularności i znajomości przez dostawców danych wyrobów. Jak się jednak okazuje, jest ono zazwyczaj zbieżne ze stanem panującym w omawianym sektorze rynku.

I tak, biorąc pod uwagę ogół złączy przemysłowych, w Polsce najbardziej popularną okazała się być firma Harting – niemiecki producent, który ma swoje regionalne przedstawicielstwo we Wrocławiu. Na kolejnych miejscach znalazły się Amphenol, Phoenix Contact, Tyco Electronics, Wieland Electric oraz Souriau (patrz rys. 1).

Sumarycznie firm oferujących złącza z przeznaczeniem dla przemysłu, transportu, wojska i innych zastosowań specjalnych jest jednak znacznie więcej – część z nich znalazła się na dalszych miejscach wykresu.

Tab. 1cd. Złącza przemysłowe – oferta dostawców krajowych

Tab. 1cd. Złącza przemysłowe – oferta dostawców krajowych

Tab. 1. Złącza przemysłowe – oferta dostawców krajowych

Tab. 1cd. Złącza przemysłowe – oferta dostawców krajowych

Zdaniem ekspertów

Hanna Patalas
Program Market Development Manager Harting

  • Kto dostarcza w Polsce złącza przemysłowe? Jaka jest konkurencja na tym rynku i co zmienia się, jeżeli chodzi o wymagania stawiane dostawcom?

Dostawcy złączy przemysłowych to w istocie dwie grupy firm – producenci i dystrybutorzy. Wśród producentów oferujących złącza na rynku polskim wymienić można z kolei firmy krajowe i zagraniczne, przy czym te ostatnie zdecydowanie zdominowały branżę. Mają one w kraju swoje biura sprzedaży, są aktywne na rynku i oferują złącza klientom końcowym i firmom pośredniczącym w sprzedaży.

Podobnie jak producenci złączy, również dystrybutorzy dzielą się na rodzimych i zagranicznych, choć tu tendencja jest odwrotna – obserwujemy większą aktywność firm rodzimych niż zagranicznych. Proporcjonalna do szerokiego udziału różnych podmiotów w rynku złączy jest konkurencyjność w branży. Interesujący jest też fakt, że w polskim rynku złączy przemysłowych udział dostawców dalekowschodnich jest niewielki, a główną grupę firm stanowią jednak dostawcy produktów markowych, głównie z Europy Zachodniej.

W poprzednich latach obserwowaliśmy silniejszą niż obecnie zależność wielkości sprzedaży od ceny produktu. Teraz zmienia się to, co jednak nie oznacza, że polscy odbiorcy nie liczą się z kosztami. Większą rolę zaczynają jednak odgrywać inne cechy złączy, takie jak jakość, serwis oferowany przez dostawcę, szybkość dostawy, dostępność wsparcia technicznego. Doceniana jest też coraz bardziej myśl techniczna i wkład konstrukcyjny w przypadku złączy wysokiej klasy, za które klienci gotowi są zapłacić wyższą cenę.

Nie sądzę jednak, że jest to specyfika rynku jedynie polskiego, lecz wszystkich rynków szybko rosnących. O silnej pozycji polskiej branży złączy świadczy również fakt, że klienci coraz częściej powierzają producentowi także usługę polegającą na wykonaniu całej wiązki kablowej. O ile jeszcze kilka lat temu normalne było wykonywanie okablowania we własnym zakresie, szybki rozwój przedsiębiorstw będących odbiorcami złączy przekłada się na omawiany wzrost popularności outsourcingu.

  • Jaki charakter ma krajowy rynek odbiorców złączy przemysłowych? Jakie są charakterystyczne cechy różnych sektorów, do których dostarczane są złącza ?

Rynek odbiorców złączy jest bardzo zróżnicowany, a jednocześnie związany jest on praktycznie z każdą gałęzią przemysłu. Klasyczna segmentacja tej branży obejmuje: rynek maszynowy, automatykę, energetykę oraz kolejnictwo. Każdy z wymienionych sektorów ma swoją specyfikę i wymusza konieczność stosowania złączy o innych parametrach. W przemyśle maszynowym najważniejsza wydaje się budowa modułowa, rynek kolejowy wymaga zaś odporności na wibracje oraz bardzo wysokiej obciążalności prądowej. Z kolei automatycy potrzebują złączy umożliwiających sprawną komunikację.

Do tego dochodzi rynek telekomunikacyjny, który w przypadku urządzeń outdoorowych wymaga stosowania złączy w solidnych obudowach, a jednocześnie pozwalających na łączenie światłowodów, a także dostarczania złączy hybrydowych światłowodowo-sygnałowych. Oprócz tego istnieje cały szereg rynków niszowych, gdzie chętnie stosowane są złącza przemysłowe, głównie ze względu na obudowy o podwyższonym stopniu ochrony.

Jednocześnie zawirowania ekonomiczne ostatniego roku spowodowały przeniesienie punktu ciężkości sprzedaży z tradycyjnego już przemysłu maszynowego na pozostałe rynki. Obecnie widać jednak już pierwsze oznaki wskazujące na zwrot w rozkładzie sił.

KTO KUPUJE ZŁĄCZA?

Fot. 1. Gesis IP68 z WielandElectric to złącze o dużym stopniu ochrony, zapewniające szybki montaż i kodowanie mechaniczne (w ofercie Ambit AMC)

Omawiane w raporcie złącza trafiają najczęściej do różnych branż związanych z szeroko rozumianym przemysłem. Porównując statystyki tegoroczne z analogicznymi wynikami prezentowanymi w pierwszej edycji raportu dotyczącego rynku złączy (publikacja w styczniu 2008 roku), trudno dopatrzeć się zmian, szczególnie na pierwszych miejscach listy. I tak najpopularniejszymi odbiorcami złączy pozostają przemysł maszynowy, branża energetyczna oraz elektroniczna. Wzrosło tymczasem znaczenie branży górniczej oraz związanej z automatyką budynkową (patrz rys. 2).

Na kolejnych miejscach listy znalazły się, tak jak poprzednio, transport, sektor chemiczny, urządzenia spawalnicze i zastosowania specjalne. Na rynku istnieje też wiele nisz, gdzie wymagane są złącza o specyficznych parametrach czy cechach budowy. Jednocześnie bardzo często dostawcy złączy mają w ofercie produkty mogące być stosowanymi w wielu wymienionych sektorach. Ze względu na różnorodność branż wykorzystujących złącza, istnieje też wiele kanałów sprzedaży tych produktów (patrz rys. 3).

Najważniejszymi odbiorcami, z punktu widzenia krajowych oferentów złączy, są klienci końcowi (zakłady przemysłowe) oraz producenci OEM, czyli wytwórcy maszyn. Do tego typu odbiorców trafia około 50% wszystkich złączy przemysłowych. Druga połowa omawianych produktów sprzedawana jest pośrednio, czyli przez integratorów systemów oraz dystrybutorów (po około 20%). Jeżeli chodzi o odbiorców niezwiązanych z przemysłem, stanowią oni kilku-, kilkunastoprocentową grupę klientów. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

2018-01-22   | LINAK Polska
Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

Linak wprowadził do oferty pięć siłowników elektrycznych ze zintegrowanym interfejsem CAN w standardzie SAE J1939. Tego typu magistrala to sprawdzony protokół wykorzystywany m.in. w ciężkich maszynach budowlanych, rolniczych, itp.
czytaj więcej

Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

2018-01-22   |
Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

Firma Southco rozszerzyła ofertę elektronicznych systemów kontroli dostępu o nowy kontroler EA-P3 ułatwiający integrowanie systemów dostępu bezkluczowego na poziomie sprzętowym. EA-P3 ułatwia elektroniczne zarządzanie poświadczeniami za pomocą bezkontaktowych kart inteligentnych MIFARE 13,56 MHz, bez konieczności zapewnienia dostępu do sieci czy też instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA