wersja mobilna
Online: 299 Środa, 2018.01.17

Raporty

Przemysłowe pomiary wielkości nieelektrycznych

poniedziałek, 22 lutego 2010 15:46

Temperatura to prawdopodobnie najczęściej mierzona w przemyśle wielkość nieelektryczna. Urządzenia do jej pomiarów, wraz z czujnikami ciśnienia, wilgotności, przepływomierzami i miernikami różnych czynników środowiskowych, stanowią także jeden z ważniejszych elementów oferty wielu firm branżowych. Ich wykorzystanie obejmuje nie tylko przemysł, ale też ochronę środowiska, automatykę budynkową i inne zastosowania.

Spis treści » Rynek krajowy
» Dystrybucja i usługi
» Przepływomierze - nie tylko przemysł
» Pokaż wszystko

Tab.1. Producenci czujników i przyrządów do pomiarów czynnikówśrodowiskowych oraz ich krajowi dostawcy

Duża liczba zastosowań sprawia, że krajowy rynek dystrybucji omawianych podzespołów jest stosunkowo duży i działa na nim szereg dostawców – zarówno importerów, jak i polskich producentów czujników. Przedstawiamy raport z tego sektora, omawiając najważniejsze grupy stacjonarnych czujników i urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych, a także wskazując na zachodzące w branży zmiany oraz możliwe kierunki jej przyszłego rozwoju.

 

RYNEK KRAJOWY

Pomiary wielkości nieelektrycznych to szeroka dziedzina metrologii – podobnie jest z branżami korzystającymi z omawianych w raporcie czujników i urządzeń pomiarowych. Produkty te stosowane mogą być w zakładach przemysłowych do kontroli stanu różnego rodzaju mediów i materiałów, podczas przetwarzania surowców, produkcji towarów i do kontroli stanu maszyn.

Rys. 1. Najważniejsze branże będące odbiorcami czujników i urządzeń do pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływomierzy (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Ich szczególnie istotnymi odbiorcami są branże: spożywcza, chemiczna i petrochemiczna, sektor ochrony środowiska (m.in. przepompownie, oczyszczalnie ścieków, itp.) oraz firmy używające ich w zastosowaniach związanych z wentylacją i kontrolą klimatu (patrz wykres 1).

Czujniki pomiarowe to elementy, które zużywają się, przez co podlegają okresowej wymianie, generując stałe zapotrzebowanie ze strony odbiorców. Z powyższych powodów oferta w zakresie dostępnych na rynku urządzeń jest bardzo obszerna. Część dostarczających je firm specjalizuje się w obsłudze konkretnych sektorów rynku, np. dostarczając przepływomierze dla branży wod-kan czy czujniki do przemysłowych pomiarów temperatury.

 

Dataloggery

Przykładowy wynik działania programu

Dataloggery, czyli urządzenia służące do rejestracji danych, to coraz popularniejsze produkty sprzedawane na rynku pomiarowym. Są one często integrowane z czujnikami – np. temperatury, stanowiąc w tej postaci autonomiczne, kompaktowe urządzenia do pomiarów czynników środowiskowych.

Przykładem takich produktów są miniaturowe dataloggery o wielkości pamięci USB, które sprawdzają się w aplikacjach kontroli klimatu i warunków przechowywania – np. w przemyśle spożywczym, w chłodniach i magazynach oraz transporcie. Na zdjęciach: EL-USB-2-LCD+ firmy Lascar i przykładowy wynik jego pracy.

Tab.1 cd. Producenci czujników i przyrządów do pomiarów czynnikówśrodowiskowych oraz ich krajowi dostawcy

Jednocześnie istnieją w branży dostawcy oferujący bardzo szeroką gamę urządzeń pomiarowych do różnych zastosowań przemysłowych (np. katowicki Introl). Działają oni na relatywnie stabilnym i, patrząc na ostatnie dziesięciolecie, rozwijającym się rynku. Kondycja tego ostatniego jest jednocześnie ściśle związana z koniunkturą w gospodarce i sytuacją w przemyśle. W ostatnich latach, gdy gospodarka polska rozwijała się w szybkim tempie, wzrosty na omawianym rynku przekraczały średnią krajową, będąc dwucyfrowymi.

Sytuacja zmieniła się na przełomie lat 2008/2009, czego skutkiem ostatnie kilkanaście miesięcy wiązało się dla wielu firm ze znaczącymi spadkami obrotów. Obecnie widać oznaki powrotu na ścieżkę rozwoju, o czym więcej pod koniec raportu. Próbując określić omawiany rynek pod względem liczbowym, powołać się można m.in. na informacje podawane przez firmę Aplisens.

Zdaniem jej przedstawicieli, którzy z kolei cytują na raport opracowany w 2008 roku na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, wielkość polskiego rynku aparatury pomiarowej (przy czym dotyczy to rynku produktów wytwarzanych przez firmę, a więc czujników i urządzeń do pomiarów ciśnienia, temperatury, sond poziomu i podobnych) wyniosła w 2007 roku około 95 mln zł.

Jednocześnie przewidywane wtedy średnie roczne tempo wzrostu (CAGR) na lata 2007‒2013 określono dla rynku polskiego na 6,7%, a prognozowaną wartość na koniec tego okresu, tj. w 2013 roku – na 138 mln zł. Powyższe wartości znajdują potwierdzenie w wypowiedziach przedstawicieli innych firm branżowych. Proszone o zgrubne oszacowanie wartości krajowego rynku czujników i urządzeń do pomiarów wielkości nieelektryczych, ankietowane osoby podawały liczby od kilkunastu do około 100‒150 mln złotych.

Zdaniem ekspertów

Katarzyna Gowin
Kimo / aereco wentylacja

  • Jaki charakter ma polski rynek czujników i urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych?

Krajowy rynek urządzeń pomiarowych czynników środowiskowych, czyli temperatury, ciśnienia, prędkości przepływu czy stężenia gazów, odnotowuje dynamiczny wzrost dzięki rozwojowi infrastruktury przemysłowej. Wpływ na tę sytuację mają również inwestycje w optymalizację procesów produkcyjnych i zmniejszanie ilości odpadów.

Również rozwój energetyki, petrochemii, hutnictwa, górnictwa, przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego rodzi potrzebę tworzenia nowych układów AKPiA. Stosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej umożliwia kontrolę pracy większości urządzeń przemysłowych, wpływając na wzrost wydajności oraz ograniczenie zużycia energii.

Istniejące już systemy wymagają z kolei wymiany zużywających się okresowo elementów oraz modernizacji przestarzałych układów. Na wzrost sprzedaży omawianych produktów wpływają wreszcie zwiększone wymogi prawne związane z ekologią.

  • Jakiego rodzaju produkty dostarczacie?

Kimo specjalizuję się głównie w dostawach systemu akwizycji stworzonego do analizy ryzyka i kontroli punktów krytycznych, który ma na celu pomoc w zapewnieniu czystości produktów spożywczych, farmaceutycznych, itp. Montujemy nasze układy w miejscach takich jak magazyny, chłodnie, zamrażalnie, dojrzewalnie, archiwa i pomieszczenia clean-room.

Dla odbiorców ważne jest, aby system pozwalał na konfigurację, zapisywanie, wyświetlanie wartości w czasie rzeczywistym oraz śledzenie wszystkich wyników uzyskanych za pośrednictwem przetworników i czujników pomiarowych. Dodatkowo możemy także rozbudować szafę wentylacja/ klimatyzacja i pobierać dane meteorologiczne wokół zakładu produkcyjnego.

  • Czy w omawianym zakresie sprzedawane są same czujniki czy raczej kompletne systemy pomiarowe?

Jeżeli klient tworzy nowy układ kontrolno-pomiarowy, poszukuje on rozwiązań całościowych, czyli obejmujących czujniki, układy komunikacyjne i oprogramowanie, a także wymaga zazwyczaj ich montażu i dokonania pierwszego rozruchu. Natomiast gdy tylko chce zmodernizować lub rozbudować istniejący system, musi wybierać takie elementy, które będą współpracowały z już istniejącymi urządzeniami.

Wielu producentów systemów pomiarowych zabezpiecza się przed „stratą klienta”, blokując układ tylko na swoje produkty. O ile w innych dziedzinach pozwolić sobie jednak można na eksperymentowanie z „tańszymi zamiennikami”, o tyle w układach kontrolno-pomiarowych takie kroki mogą skutkować, moim zdaniem, zbyt dużymi kosztami.

TERAZ POLSKA

Rys.2. Najpopularniejsze w Polsce marki omawianych urządzeń (najpopularniejsze zdaniem dostawcówprodukty na rynku) – zestawienie nie odzwierciedla wielkości sprzedaży lub udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest informacją o popularności danych produktów w kraju na bazie zestawienia odpowiedzi ankietowych (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Sektor produkcji i dystrybucji czujników czynników środowiskowych jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o charakter obecnych na nim firm oraz ich profil działalności. Wśród tych podmiotów wyróżnić można grupę dostawców stanowiących trzon rynku, którymi są polscy i zagraniczni producenci. Szczególnie ci pierwsi zasługują na uwagę, gdyż ich wyroby są często bardzo chętnie kupowane przez rodzimych odbiorców i dobrze znane polskim automatykom.

Tab.2. Oferta krajowych dostawców przemysłowych czujników temperatury

Do takich firm należą w zakresie czujników temperatury: Limatherm Sensor, Czaki Th ermo-Product, Alf-Sensor, Termo-Precyzja, Apator oraz Czah Pomiar, a w przypadku czujników ciśnienia – Aplisens.

W większości są to firmy o długoletniej tradycji (czasami nawet ponad 50 lat), które przetrwały zmiany ustrojowe i z powodzeniem rozwijają nadal swoje produkty, dostarczając je do klientów zagranicznych oraz odbiorców polskich. Firmą, który należy tutaj również wymienić, jest dawna Kujawska Fabryka Manometrów, która specjalizuje się w produkcji przyrządów do pomiarów ciśnienia oraz temperatury.

Tab.2 cd. Oferta krajowych dostawców przemysłowych czujników temperatury

W 2000 roku połączyła się ona z koncernem WIKA, w 2007 roku zmieniając nazwę na WIKA Polska S.A. Sukcesu krajowych producentów dopatrywać się można w kilku czynnikach. Jednym z nich jest kwestia cenowa – wyroby polskich firm są zazwyczaj tańsze niż te zachodnie, a jednocześnie na tyle dobre jakościowo, że znajdują odbiorców również za granicą. Część z rodzimych producentów działa tutaj wręcz jako poddostawcy OEM dla dużych koncernów zagranicznych. Jednocześnie wspomniana wysoka jakość wyrobów sprawia, że polskie firmy produkcyjne skutecznie mogą konkurować z dostawcami dalekowschodnimi, których udział w omawianym rynku jest mały (porównując z innymi sektorami rynku automatyki, jest wręcz symboliczny).

Przewagą polskich producentów w stosunku do firm dystrybucyjnych jest z kolei możliwość szybkiego wykonania czujników na zlecenie klienta. Typowe jest – np. dla producentów czujników temperatury – że katalog podstawowych wyrobów tych firm obejmuje nawet kilkaset różnych typów czujników, których parametry podlegają dalszemu precyzowaniu przy składaniu zamówień przez klientów. Zazwyczaj oprócz partii standardowych wyrobów gotowych dysponują one też magazynem półfabrykatów, co pozwala na szybką realizację nawet specyficznych zamówień i to w niewielkich seriach produkcyjnych. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą od 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA