wersja mobilna
Online: 353 Środa, 2018.01.17

Raporty

Polscy dystrybutorzy paneli operatorskich - raport techniczno-rynkowy

poniedziałek, 08 listopada 2010 07:46

Panele operatorskie to grupa popularnych urządzeń stosowanych w maszynach, na liniach technologicznych i w różnych przemysłowych systemach automatyki i sterowania. Poza ich podstawową funkcją - wyświetlania informacji tekstowych i graficznych - pozwalają one użytkownikowi na sterowanie urządzeniami, a także przetwarzanie danych i komunikację z pozostałymi elementami systemu.

Spis treści » Część 1 -Rynek paneli operatorskich
» Branża się rozwija
» Produkty dla wszystkich
» HMI popularne jak PLC
» Preferencje zakupowe klientów
» Część 2 - Trendy technologiczne
» Panel, czyli ekran
» Co kryje się pod maską?
» Oprogramowanie i integracja z systemem
» Komunikacja z otoczeniem
» Mechanika równie ważna
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Ocena aktualnej (jesień 2010 roku) sytuacji na rynku paneli operatorskich w Polsce

To ostatnie dotyczy szczególnie komputerów panelowych, które cechując się zazwyczaj dużą liczbą interfejsów, stanowią uniwersalne i kompaktowe urządzenia do sterowania, przetwarzania danych i ich wizualizacji. Cechy takie jak wymienione wraz z malejącymi cenami samych paneli spowodowały, że zastosowania tytułowych urządzeń już dawno wykroczyły poza pierwotny dla nich obszar aplikacji przemysłowych.

Są one obecnie używane w systemach mobilnych, komercyjnych - np. jako punkty sprzedażowe i informacyjne, a także w medycynie czy zastosowaniach wojskowych. Wskutek tego również wielu dostawców automatyki coraz szerzej włącza je do swojej oferty, traktując panele jako komponenty równie istotne, jak PLC czy komputery przemysłowe. W APA tytułowemu rynkowi przyglądamy się już po raz trzeci.

Mimo tego faktu bieżąca edycja raportu przynosi obserwację ciekawych zmian w technologiach HMI oraz trendów na rynku, który w zeszłym roku doświadczył spowolnienia spowodowanego dekoniunkturą w gospodarce. Zagadnienia te omawiamy w dwuczęściowym raporcie, przedstawiając zarówno niewielkie, ekonomiczne rozwiązania HMI, jak też zaawansowane i wydajne obliczeniowo komputery panelowe.

CZĘŚĆ 1 - RYNEK PANELI OPERATORSKICH

BRANŻA SIĘ ROZWIJA

Sektor HMI (Human-Machine Interface) należał w okresie 2005-2008 do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów rynku automatyki. Ponieważ jego rozwój jest w dużym stopniu pochodną koniunktury na rynku maszynowym i generalnie w przemyśle, w 2009 roku doświadczył on znacznego zahamowania, a wręcz spadków. Po tym słabym okresie, jak można sądzić po opiniach przedstawicieli firm krajowych, na rynek wróciła dobra koniunktura.

Ponad 70% respondentów redakcyjnej ankiety przyznało, że sytuacja w branży paneli operatorskich jest teraz, czyli jesienią 2010 roku, dobra lub wręcz bardzo dobra (patrz wykres 1). Cytując jednego z uczestników raportu - "w zasadzie nie można obecnie określić branż, które mają problemy - obserwujemy ogólne, znaczne ożywienie na rynku - nawet branża samochodowa wyszła z kryzysu". Przeciwnego zdania, określając sytuację w tym sektorze jako słabą, było niecałe 30% respondentów redakcyjnej ankiety.

Najbardziej perspektywicznym obszarem rynku, jeżeli chodzi o najbliższe lata, jest zdaniem dostawców HMI branża maszynowa (patrz wykres 2). Pomimo znacznego spowolnienia, które miało miejsce w tym sektorze w ostatnich kilkunastu miesiącach, powrót koniunktury przyniósł analogicznie duże wzrosty (tak jest szczególnie w Niemczech, o czym piszemy w bieżącym numerze APA). Spodziewać się można również dalszego wzrostu popytu ze strony producentów maszyn, urządzeń i systemów do nich.

TABELA 1. Oferta krajowych producentów i dystrybutorów paneli operatorskich i komputerów panelowych

TABELA 1. cd. Oferta krajowych producentów i dystrybutorów paneli operatorskich i komputerów panelowych

Kolejnymi obszarami rynku, którymi powinni zainteresować się dostawcy paneli operatorskich, są te związane z automatyką budynkową, aplikacjami wodno-kanalizacyjnymi, a także sektorem spożywczym i transportowym. Szczególną branżą jest sektor komercyjny, gdzie panele trafiają do punktów sprzedaży, informacyjnych, a także wykorzystywane są w tzw. aplikacjach Digital Signage. Chociaż branża ta nie jest tak widoczna w wynikach ankiety redakcyjnej, można ją uznać globalnie za jeden z motorów napędowych rynku HMI - szczególnie dużych, zaawansowanych graficznie paneli.

Jakie są z kolei rynki, które odnotowały największe problemy w ostatnich kilkunastu miesiącach? Oprócz sektora OEM zaliczyć można tutaj z pewnością sektor motoryzacyjny, który zmniejszył swoje wydatki na panele bardzo znacząco. Okres ten był nie za dobry również dla dostawców HMI i komputerów panelowych specjalizujących się w produktach militarnych oraz automatyce budynkowej. W dalszej kolejności do kurczących się sektorów należały branże wchodzące w skład przemysłu ciężkiego.

Małe spadki (lub ich brak) odnotowali z kolei dostawcy specjalizujący się w obsłudze branży spożywczej, medycznej czy energetycznej. Tworząc raport, poprosiliśmy również respondentów o oszacowanie wartości polskiego rynku paneli operatorskich i komputerów panelowych. Standardowo w takich zestawieniach odpowiedzi są dosyć rozbieżne - tak również było dla rynku HMI i komputerów panelowych. Podawane przez respondentów liczby wynosiły od 3 mln zł, poprzez 10 i kilkadziesiąt mln zł, do ponad 120 mln zł. Jako najczęściej podawane wartości przyjąć można te w okolicy 20-25 mln zł.

PRODUKTY DLA WSZYSTKICH

Rys. 2. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami paneli operatorskich (góra wykresu) oraz branże, które przeżywają w ostatnich kilkunastu miesiącach największe kłopoty (dół wykresu)

Struktura rynku, jeżeli chodzi o branże będące odbiorcami tytułowych produktów, w ostatnich latach praktycznie nie zmieniła się i możnaby w tym miejscu zacytować wyniki analizy rynku sprzed dwóch lat. Najważniejszych odbiorców paneli operatorskich w Polsce przedstawiono na wykresie 3. Około 65% tytułowych produktów trafia do zastosowań przemysłowych i pokrewnych - albo bezpośrednio do klientów z zakładów przemysłowych, albo poprzez integratorów systemów, a także przez producentów maszyn (branżę OEM).

Zakupy paneli wiążą się z tworzeniem nowych aplikacji, wymianą serwisową, ale też coraz częściej modernizacją istniejących systemów. To ostatnie dotyczy nie tylko zakładów przemysłowych - jedną z popularniejszych obecnie dziedzin jest modernizacja maszyn sprowadzanych z zagranicy, które dostosowywane są do wymogów bezpieczeństwa, ale też - niejako przy okazji - często modernizowane w zakresie systemów sterowania. Dalsze zastosowania HMI obejmują transport (głównie kołowy), aplikacje komercyjne, a także medyczne i wojskowe.

O ile panele przemysłowe mogą być do siebie podobne pod względem technicznym, każdy z wymieniony sektorów nakłada na urządzenia te zróżnicowane wymagania - np. w zakresie dużej wydajności (np. wojsko, kolejnictwo), jakości obrazu (zastosowania medyczne), odporności mechanicznej i środowiskowej (wojsko), higieny (sektor spożywczy), itd. HMI popularyzują się w ostatnim czasie, jak już wspomniano, w szczególności w aplikacjach Digital Signage oraz POI/KIOSK i automatyce budynkowej (biurowce, hotele, sklepy, domy). Dla tego typu użytkowników końcowych istotna jest z kolei przejrzysta prezentacja danych, a także możliwość intuicyjnej obsługi urządzeń.

HMI POPULARNE JAK PLC

Chociaż wielu automatyków mogłoby nie zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby panele operatorskie były produktami równie popularnymi w branży, jak sterowniki programowalne, obraz rynku wyłaniający się z analizy ankiet wypełnionych przez dostawców paneli taką opinię potwierdza. Panele stanowią dla wielu firm jeden z podstawowych elementów oferty, a przynajmniej są jej niezbędnym uzupełnieniem - szczególnie w przypadku gdy dostawca specjalizuje się w komponentach i systemach sterowania oraz wizualizacji.

W zeszłym raporcie pojawiły się 34 firmy - obecnie jest ich prawie dwa razy więcej, a obraz rynku przedstawiony w raporcie uznać można za w miarę kompletny. Dokonując podziału branży HMI, wyróżnić można dwie zasadnicze grupy firm. Do pierwszej należą krajowe oddziały zagranicznych producentów takich urządzeń - są nimi m.in. (alfabetycznie) Beckhoff Polska, B&R Automatyka, Eaton Moeller, Kontron East Europe, Mitsubishi Electric, Omron Electronics, Panasonic Electric Works, Pro-Face, Schneider Electric oraz Siemens.

TABELA 2. Przykładowe produkty należące do grupy paneli operatorskich

TABELA 2. cd. Przykładowe produkty należące do grupy paneli operatorskich

Oferują one różnego rodzaju panele, w ich portfolio znajdziemy również w większości przypadków inne podzespoły automatyki i sterowania, takie jak PLC, napędy, komputery przemysłowe czy czujniki. Produkty części tych firm są również dostarczane na rynek przez dystrybutorów, co pokazane zostało w tabeli 3. Drugą, większą pod względem liczby firm, grupę stanowią dystrybutorzy paneli operatorskich i komputerów panelowych. Są oni związani umowami dystrybucyjnymi z producentami zagranicznymi, przy czym w części są to umowy na wyłączność.

Do tego typu dostawców należą przykładowo ASTOR, Automatic System CompArt Automation, CSI, Elmark Automatyka, Guru Control Systems czy Sabur. W znaczącej części dostarczanie HMI stanowi dla nich zazwyczaj jeden z kilku filarów oferty, niezbędny, gdy dostawca chce oferować komponenty pozwalające na tworzenie kompletnych systemów automatyki i sterowania. Uzupełnieniem dostępnych na rynku paneli jest oferta dostawców katalogowych (np. ELFA Elektronika, Farnell, TME).

Andrzej Okoniewski

Pro-face Europe B.V.

W ciągu ostatnich lat polski rynek HMI zmienił się. Po pierwsze, zdecydowanie zwiększyła się ilość rozwiązań wyposażonych w panele z ekranami dotykowymi. Technologia dotykowa dzięki dużej intuicyjności obsługi oraz coraz powszechniejszemu zastosowaniu również w życiu codziennym (np. telefony z ekranami dotykowymi) spowodowała rozwój rynku paneli dotykowych w przemyśle.

Po drugie, na rynku można zaobserwować podział na tanie, proste panele operatorskie oraz profesjonalne rozbudowane systemy HMI. W ostatnich latach na rynku pojawiła się szeroka oferta prostych, tanich rozwiązań do niewymagających aplikacji. Ze względu na niską cenę znalazły one zastosowanie w maszynach, gdzie dotychczas były stosowane klasyczne rozwiązania - przyciski, lampki, proste wyświetlacze LCD.

Praktycznie wszyscy główni producenci paneli HMI wprowadzili do swojej oferty serie tanich paneli operatorskich. Jednocześnie rozwinął się rynek nowoczesnych systemów HMI. Profesjonalne panele operatorskie HMI integrują w sobie m.in. funkcje sterownika PLC, profesjonalną rejestrację danych, zdalny dostęp przez WWW oraz umożliwiają komunikację z wieloma dodatkowymi urządzeniami - np. z drukarkami, napędami itp.

Zastosowanie jednego kompaktowego rozwiązania w wykonaniu przemysłowym w efekcie obniża koszty i zwiększa niezawodność. Profesjonalne panele operatorskie HMI o dużej niezawodności oraz integrujące funkcje PLC stają się coraz bardziej popularne. Klienci zwracają przy tym uwagę nie tylko na funkcjonalność i niezawodność samego systemu HMI, ale również na prostotę i elastyczność oraz, co bardzo ważne, na jakość oprogramowania do jego konfiguracji.

Poziom technologiczny takich systemów jest aktualnie bardzo wysoki, a klienci coraz większą wagę przywiązują do funkcjonalności oprogramowania oraz jakości wsparcia technicznego. Rynek rozwiązań zintegrowanych (HMI+PLC) rozwija się bardzo dynamicznie i w przyszłości z pewnością można się spodziewać dalszego jego wzrostu.

Warto dodać, że w kraju mamy również producentów paneli operatorskich - przykładem jest Lumel, który wytwarza HMI o niewielkich przekątnych ekranu - np. do systemów sterowania, kontroli i pomiarowych. Od czasu opracowania ostatniego raportu poświęconego tematyce HMI (początek 2009 roku) zmiany zachodzące na omawianym rynku były niewielkie. Obecnie w kraju działa polski oddział Mitsubishi Electric powstały na bazie MPL Technology, lecz nie zmieniło to dostępności produktów tej firmy i oferty w zakresie HMI.

W branży pojawiła się również nowa marka, którą jest Astraada. Jest to w istocie gama urządzeń oferowanych przez firmę ASTOR, której jednym z elementów są panele operatorskie. ASTOR dostarcza również HMI innych marek, a Astraada ma stanowić rozwinięcie oferty w segmencie tańszych, aczkolwiek względnie uniwersalnych rozwiązań. Czy wśród dużej grupy omawianych w raporcie produktów wyróżnić można wiodących producentów?

TABELA 2. cd. Przykładowe produkty należące do grupy paneli operatorskich

TABELA 2. cd. Przykładowe produkty należące do grupy paneli operatorskich

Spośród 66 dostawców HMI przedstawionych w tabelach raportowych duża część firm to dystrybutorzy różnych marek omawianych produktów, przez co ogólna liczba dostępnych na polskim rynku rodzajów HMI, jeżeli chodzi o ich producentów, jest duża. Można oszacować, że około 20-30 marek stanowi w tym zestawieniu grupę najistotniejszą. Na jej czele znalazły się firmy takie jak Siemens, Pro-Face, Eaton Moeller, Schneider Electric, Weintek, Advantech, GE Intelligent Platforms, Omron Electronics, Mitsubishi Electric, a także Aaeon, B&R, Beckhoff Technology i IEI Technology (patrz wykres 4).

Trzeba przy tym kategorycznie zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku każdego tego typu zestawienia publikowanego w APA, statystyka ta przedstawia jedynie najpopularniejsze, najbardziej rozpoznawalne na naszym rynku produkty, które wytypowali ankietowani przez nas dostawcy. Nie jest to jednak ścisła informacja o wielkości sprzedaży danych marek lub ich udziale w rynku. Warto zauważyć, że w stosunku do poprzedniego raportu z początku 2009 roku, zaszły tutaj pewne zmiany.

Nieco dalej znalazły się firmy Advantech oraz GE, z kolei awansowały: Pro-Face, Eaton (dawniej Moeller) oraz Schneider Electric. Niezmiennie wysoką pozycję, około dwukrotnie wyprzedzającą inne firmy, zajmuje w zestawieniu Siemens. Nie zmieniła się też znacząco dalsza część zestawienia (oprócz oczywiście pewnych roszad, jeżeli chodzi o miejsca). Należy przy tym zaznaczyć, że w poprzednim raporcie wzięło udział mniej firm, przez co obecne zestawienie traktować można jako bardziej miarodajne. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą od 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA