wersja mobilna
Online: 743 Niedziela, 2017.12.17

Raporty

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - rynek polski i oferowane produkty

wtorek, 30 listopada 2010 13:52

Przełączniki i przyciski tablicowe, lampki sygnalizacyjne, kasety sterownicze i klawiatury przemysłowe - pomimo popularyzacji nowoczesnych paneli operatorskich rola osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego nie maleje. Wykorzystywany jest on w maszynach, szafach sterowniczych i systemach automatyki, w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych, windach, dźwigach i różnorodnych aplikacjach konsumenckich.

Spis treści » Przemysł i branża maszynowa
» Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, czyli
» Kto i czego szuka?
» Stała grupa dostawców
» Rynek wrócił do wzrostów
» Kierunek rozwoju technologicznego
» Pokaż wszystko

Od strony dostawców rynek ten również charakteryzuje duże zróżnicowanie - w kraju działają przedstawicielstwa producentów zagranicznych, dystrybutorzy oraz wytwórcy lokalni, którzy z powodzeniem produkują również na eksport. W raporcie dokonujemy analizy omawianego sektora rynku, przyglądając się trendom go zmieniającym oraz wykorzystaniu tytułowych elementów w przemyśle i aplikacjach OEM.


PRZEMYSŁ I BRANŻA MASZYNOWA

Rys. 1. Najważniejsze sektory rynku będące odbiorcami osprzętu sterowniczo- sygnalizacyjnego w kraju oraz najistotniejsze aplikacje omawianych produktów; do kategorii "inne" zaliczono m.in.: handel, hutnictwo, logistykę, wojsko, spawalnictwo, suwnice

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny wykorzystywany jest przez odbiorców z różnych branż, przy czym dwiema najistotniejszymi są te związane z przemysłem oraz produkcją maszyn. Pierwsza obejmuje wykorzystanie tego typu produktów w nowych systemach automatyki, w tym dostarczanych przez integratorów systemów, oraz zastosowania na potrzeby utrzymania ruchu.

Z kolei do producentów z sektora OEM zaliczyć można dostawców różnego rodzaju maszyn, a także urządzeń elektrycznych (w tym elektronarzędzi) i elektronicznych oraz firmy zajmujące się wytwarzaniem i prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych.

Omawiany osprzęt trafia także do aplikacji w motoryzacji (i generalnie transporcie - np. szynowym) oraz wykorzystywany jest przez producentów wind, dźwigów, suwnic, podnośników i podobnych urządzeń. Pozostałe, mniej znaczące przykłady jego aplikacji wskazano na wykresie 1.

Norbert Borek

Lovato Electric

Mimo ciągłego rozwoju technologicznego, który obserwujemy w całej branży automatyki przemysłowej, aparatura sterująca i sygnalizacyjna towarzyszy nam już dłuższy czas i nic nie zapowiada, iż znajdzie się ona w odwrocie. Technologia produkcji podzespołów tego typu jest na dzień dzisiejszy w dużym stopniu zautomatyzowana, niemniej w sam proces montażu zaangażowana musi być też praca ludzkich rąk.

Materiały wykorzystywane do produkcji (tworzywa sztuczne/metale) mają coraz lepsze parametry mechaniczne, elektryczne czy związane z palnością, co pozwala na tworzenie nie tylko coraz bardziej ergonomicznych rozwiązań, ale również coraz bardziej estetycznych produktów. Nasza oferta jest jedną z niewielu tak szerokich ofert na rynku i jest sukcesywnie rozszerzana o nowe typu urządzeń.

Śmiało można powiedzieć, że jest to oferta systemowa, w tym znaczeniu, że klient znajdzie u nas praktycznie wszystkie typu elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych - na przykład przyciski, przełączniki, lampki (standardowe i w technologii LED), kolumny sygnalizacyjne, sygnalizatory optyczno-dźwiękowe. Dużą popularnością cieszą się wyłączniki bezpieczeństwa, lampki jednoczęściowe LED oraz wszystkiego typu przyciski z nadrukiem.

Przyglądając się bardziej szczegółowo konkretnym grupom asortymentowym i wykorzystaniu produktów, widzimy, że polscy dostawcy dostarczają każde z omawianych podzespołów praktycznie do tych samych aplikacji (patrz wykres 2). W przypadku przycisków, przełączników oraz lampek sygnalizacyjnych podział na zastosowania był dla udzielonych odpowiedzi ankietowych praktycznie taki sam, przez co zostały one na wykresie zgrupowane - jedynie aplikacje kaset okazały się nieco inne, stąd wydzielenie tej grupy wyrobów.

TABELA 1. Oferta w zakresie osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Zgodnie z opiniami krajowych dostawców tablicowy osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stosowany jest przede wszystkim w aplikacjach takich jak tablice rozdzielcze i sterownicze, różnego rodzaju urządzenia elektryczne, maszyny, a także dźwigi, windy, suwnice. Cześć z tych elementów trafia również do aplikacji komercyjnych. Zanim dokonamy dalszej analizy rynku, patrząc od strony dostawców oraz ich klientów, przyjrzyjmy się asortymentowi dostępnych w sprzedaży wyrobów.


OSPRZĘT STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNY, CZYLI…

Rys. 2. Najważniejsze zastosowania omawianych produktów

…obszerna grupa podzespołów i urządzeń służących do przełączania sygnałów elektrycznych - często o większych wartościach napięć i prądów, oraz sygnalizowania pracy maszyn i różnego typu systemów. Tego typu komponenty występują zazwyczaj w postaci znormalizowanej, jeżeli chodzi o wielkość otworów montażowych (typowo jest to 16, 22 oraz 30mm) i charakteryzują się często budową modułową. Przykładowo przyciski składają się z kilku kluczowych elementów - korpusu, który montowany jest w tablicy, panelu czy kasecie, napędu wykonującego ruchy i przełączającego sygnały, a także frontu i dodatkowych elementów łączeniowych.

Podobnie wytwarzane są przełączniki oraz lampki, przy czym klient może często samodzielnie dobierać odpowiednie komponenty podczas zamawiania wyrobów. Na zróżnicowanie oferty dostawców tych elementów składają się też wymiary zewnętrzne podzespołów, ich wzornictwo i inne parametry - np. wykonanie w wersji o wysokim stopniu ochrony lub przeznaczonej do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Jeżeli chodzi o dostępne rodzaje przycisków, do najpopularniejszych zaliczyć można wersje z guzikiem wystającym, płaskim, przyciski osłonięte oraz z guzikiem ryglowanym kluczem.

W każdym z przypadków położenie guzika może być sygnalizowane świetlnie. W przypadku przełączników typowe rodzaje to wersje dźwigniowe, obrotowe, przyciskowe oraz suwakowe. Szczególnie te pierwsze, czyli dźwigniowe, są najpopularniejsze. W grupie przełączników można wyróżnić szereg elementów różniących się sposobami przełączania, liczbą styków, parametrami elektrycznymi i innymi.

TABELA 2. Przyciski sterownicze - przykładowe produkty

Biorąc pod uwagę stosowane materiały, styki wykonywane mogą być m.in. z miedzi pokrywanej srebrem lub złotem i innych materiałów, zależnie od wartości przełączanych prądów, natomiast do obudów stosuje się różne tworzywa (oraz metale) zależnie od wymogów w zakresie temperatury pracy, izolacyjności, szczelności, itd. Podobnie jak omawiane powyżej produkty, również lampki sygnalizacyjne oferowane są zazwyczaj w typoszeregach o znormalizowanych średnicach montażowych.

Jako źródła światła wykorzystuje się tutaj diody LED, neonówki i żarówki świecące światłem ciągłym lub migającym. Na rynku dostępny jest duży asortyment takich wyrobów o różnych kolorach i frontach, co pozwala na dobór do praktycznie dowolnej aplikacji. Ofertę osprzętu uzupełniają różnego rodzaju joysticki, łączniki, mikrowyłączniki i inne, bardziej specjalizowane podzespoły. Specyficznym rodzajem produktów na omawianym rynku są kasety sterownicze, które zaklasyfikować można jako proste pulpity sterownicze.

Rys. 3. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów, które decydują o ich zakupach

Są one łączone z systemem z wykorzystaniem elastycznego połączenia kablowego, co umożliwia ich przemieszczanie i w ten sposób sterowanie np. dźwigami, suwnicami i różnymi innymi maszynami. Kasety zawierają zazwyczaj kilka przycisków (w tym często awaryjnego zatrzymania), przełączników, ewentualnie lampki sygnalizacyjne, przy czym występować mogą w wersji standaryzowanej lub tworzonej pod aplikację klienta.

Ostatni z przypadków jest dosyć rozpowszechniony, a wielu dostawców przedstawionych w raporcie (np. Schneider Electric, Eaton, Lovato Electric, Encon) oferuje komponenty do składania tego typu kaset (lub ich produkcję na zamówienie). Obejmują one korpusy, przepusty kablowe, uchwyty i naturalnie przyciski, przełączniki czy podzespoły sygnalizacyjne. Należy dodać, że kasety mogą służyć do sterowania bezpośredniego lub pośredniego, czyli takiego, gdzie pracuje się z niskim napięciem i niewielkimi prądami, sterując pracą łączników elektromagnetycznych.

Występują one też w wersjach modułowych, pozwalających na szeregowe zestawianie w większe bloki zależnie od potrzeb. Do ważnych cech tych wyrobów zaliczyć należy wytrzymałość mechaniczną (odporność na uderzenia, wstrząsy, wibracje) i stopień ochrony (typowo IP65 lub więcej), a także zakres temperatur pracy (zazwyczaj od wartości ujemnych do średnich dodatnich).KTO I CZEGO SZUKA?

Rys. 4. Popularne marki (producenci) osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego na rynku polskim - zestawienie nie odzwierciedla wielkości sprzedaży lub udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest informacją o popularności danych produktów w kraju na bazie odpowiedzi ankietowych; na wykresie podano liczbę głosów na każdą z kategorii; do "inne" zaliczono m.in. firmy: Allen-Bradley, Autonics, C&K, Elma, GE, Mafelec, Microprecision, New Elfi n, Omron Electronics, Schurter, Werma Signaltechnik

Wymogi odbiorców osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego, jeżeli chodzi o cechy tych produktów, są zasadniczo niezmienne. Cały czas główną rolę ogrywają tutaj przede wszystkim cena oraz jakość wykonania (odpowiednio 25% i 23% w rankingu bazującym na odpowiedziach ankietowanych przedstawicieli firm - patrz wykres 3). Wyniki te są analogiczne do rezultatów badania rynku przedstawionych w pierwszej edycji raportu (publikacja w styczniu 2009 roku).

Do kolejnych, równie ważnych cech klienci zaliczają kompletność asortymentu (w tym możliwość kompletowania całego zestawu od jednego dostawcy), markę producenta oraz, w części przypadków, certyfikaty i atesty produktów. Przypatrzmy się powyższym warunkom nieco dokładniej. Wymogi stawiane konkretnym produktom związane są zazwyczaj z cechami aplikacji, w której mają być wykorzystywane.

Przykładowo dla firm produkującej windy kluczowa będzie odporność mechaniczna, niezawodność i wzornictwo, z kolei producenci maszyn poszukiwali będą najczęściej podzespołów mogących pracować w warunkach niekorzystnych środowiskowo oraz pozwalających na pracę z dużymi wartościami prądów i napięć. Klamrą łączącą te wszystkie wymogi wydaje się szeroko rozumiana jakość. Przyciski i przełączniki to elementy elektromechaniczne, które są - w odróżnieniu od podzespołów elektronicznych - znacznie bardziej narażone na uszkodzenia spowodowane złymi warunkami pracy i wynikające ze zużywania się.

W tym przypadku jakość wprost przekłada się na niezawodność i czas ich pracy. Inwestycjom w wyroby o dobrej jakości sprzyja też coraz większe otwieranie się krajowej gospodarki na rynki unijne, gdzie firmy rodzime - np. producenci maszyn - działają jako dostawcy lub poddostawcy produktów dla klientów, którzy zazwyczaj wymagają gwarancji odpowiedniej niezawodności urządzeń. W parze z tym idzie też często spełnianie określonych norm oraz posiadanie przez produkty atestów i certyfikatów.

Tomasz Szewczyk

Sitaniec Technology

  • Jakie są trendy w technologiczne w osprzęcie sterowniczo-sygnalizacyjnym? Jakie są typowe aplikacje tego typu komponentów i na co zwracają uwagę klienci?

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny od wielu lat ewoluuje. Nie są to zmiany rewolucyjne, jednak można je zauważyć. Dotyczy to przede wszystkim materiałów - stosuje się coraz więcej tworzyw sztucznych. Wykonania metalowe przeznacza się tylko do zastosowań specjalnych. Jako źródła światła w miejscu tradycyjnych żarówek powszechne są diody LED. Ponadto na rynku został praktyczne jeden standard - do otworu 22mm.

Wydaje mi się, że coraz większą rolę będzie odgrywał wygląd, design osprzętu, jak również rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnych odbiorców - customizowane. Najwięcej aplikacji tradycyjnie znaleźć można w różnych gałęziach przemysłu. Poziom skomplikowania współczesnych maszyn wymaga interakcji z użytkownikiem w wielu przypadkach.

Co prawda systemy HMI - np. panele operatorskie, przejmują dużą część wspomnianych funkcji, ale proste przyciski są niezastąpione w wielu miejscach - np. do obsługi w rękawicach. Nowi klienci zwracają uwagę na łatwość montażu, trwałość, odporność mechaniczną, liczbę dostępnych w systemie elementów, jak również i na wygląd. Jednakże w wielu przypadkach decydującym argumentem jest cena.

  • Jaki charakter ma krajowy rynek produkcji i dystrybucji omawianych produktów? Co zmieniło się po kryzysie?

Krajowy rynek tradycyjnie podzielony jest pomiędzy kilku znanych dostawców. Możemy znaleźć na nim znane i cenione marki, jak również producentów dla których najistotniejszym parametrem jest cena produktu. Sądzę że rynek osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego jest rynkiem stabilnym. Wynika to między innymi z przyzwyczajeń klientów, którzy niechętnie zmieniają dostawcę z uwagi na mnogość elementów wchodzących w skład stosowanych systemów rozwiązań.

Moim zdaniem chwilowe załamanie rynku związane ze zmniejszeniem ilości produkowanych maszyn mamy już za nami. Zmniejszony popyt przyczynił się do zwiększenia konkurencji na rynku. Klienci, którzy w okresie dekoniunktury zdecydowali się na zmianę dostawcy, w wielu przypadkach mogli liczyć na lepsze warunki handlowe.

Jak producenci zapewniają odpowiednią jakość? Tablicowe elementy sterownicze są zazwyczaj poddawane testom, w których sprawdza się parametry takie jak napięcie izolacji, maksymalne przewodzone prądy, a także odporność na wibracje, zmiany temperatury i wpływ różnych czynników środowiskowych. W przypadku przycisków i przełączników szczególnie istotna jest trwałość mechaniczną (liczba możliwych cykli przedstawieniowych), która wynosi typowo od kilkuset tysięcy do kilku milionów.

Fot. 1 Labeditor - edytor etykiet udostępniany przez firmę Eaton (Moeller), który umożliwia użytkownikowi samodzielne zaprojektowanie wyglądu przycisków i innych elementów

Należy jednak zaznaczyć, że jej określanie nie zawsze odbywa się na podstawie testów, a do tego na rzeczywisty czas pracy danych elementów wpływa wiele czynników - m.in. środowisko ich użytkowania i wielkości przewodzonych prądów. Warto też dodać, że nie wszyscy klienci będą zainteresowani produktami spełniającymi rygorystyczny warunek kilku milionów cykli przełączeniowych.

Przykładowo gdy przełączniki stosowane są w urządzeniach, gdzie użyte mogą być jedynie kilkakrotnie w ciągu całego czasu ich życia, postawienie na produkt o wytrzymałości kilku milionów cykli nie ma raczej większego uzasadnienia. Sądzić jednak można, że w ogóle aplikacji przemysłowych tego typu przypadki stanowią mniejszość. Oprócz omawianych cech jeszcze jedna, jak już wspomniano, jest dla części klientów bardzo istotna - jest nią możliwość zakupu u jednego producenta (dystrybutora) kompletu przycisków, przełączników i innych podzespołów pozwalających na stworzenie jednolitego panelu lub tablicy do kontroli pracy maszyny.

Na takie zapotrzebowanie odpowiada wielu dostawców, oferując standaryzowane rodziny (systemy) osprzętu. Przykładowo Spamel dostarcza produkty z serii ST-22, w Eaton (Moeller) znajdziemy popularną rodzinę RMQ-Titan, a Schneider Electric proponuje klientom kilka rodzin produktów Harmony. Z pewnością na tego typu dostawców stawia wielu klientów chcących mieć możliwość elastycznego dopasowania konfiguracji do tworzonego projektu, a także możliwość jego bezproblemowej modyfikacji w przyszłości.STAŁA GRUPA DOSTAWCÓW

Patrząc na omawiany rynek pod kątem najbardziej popularnych w naszym kraju produktów, wyróżnić można zasadniczo trzy grupy firm (marek). Respondenci redakcyjnej ankiety wymieniali jako najbardziej rozpoznawalne u Polsce najczęściej produkty Eaton (Moeller) oraz Schneider Electric. To dwie zagraniczne firmy z Niemiec i Francji, które mają w kraju swoje oddziały, a osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stanowi dla nich jedynie część znacznie szerszej oferty.

Ta ostatnia w obydwu przypadkach obejmuje m.in. portfolio rozwiązań od aparatury niskiego napięcia, urządzeń elektromechanicznych, poprzez rozwiązania zasilania, do zaawansowanych produktów takich jak np. napędy czy sterowniki. Drugą grupę popularnych dostawców tworzą firmy rodzime, w szczególności Promet, Spamel oraz Pokój. Są to trzy przedsiębiorstwa, które mają status zakładów pracy chronionej i długie tradycje działania na naszym rynku.

Spółdzielnia Elektrotechniczna Pokój specjalizuje się w wytwarzaniu aparatury niskiego napięcia, łączników i innego osprzętu, natomiast Spółdzielnia Niewidomych Promet oferuje obecnie m.in. przyciski sterownicze, elementy sygnalizacyjne oraz kasety sterujące. Trzecim z zakładów jest Spółdzielnia Inwalidów Spamel, w ofercie której znajdziemy szeroką gamę podzespołów niskiego napięcia oraz osprzętu - m.in. przycisków i łączników, kaset, rozdzielnic, itd.

Przemysław Kołodziej

Astat

  • Jakie są cechy charakterystyczne osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego? Gdzie stosowane są tego typu podzespoły?

Cechami charakterystycznymi podzespołów sterowniczo-sygnalizacyjnych są przede wszystkim: wielkość otworu montażowego, szczelność (stopień ochrony), kształt i wygląd. Ważne są też: jakość materiałów z jakich wykonane są te podzespoły - a ona jest coraz wyższa, dzięki czemu produkty są bardziej wytrzymałe i estetyczne, a także ergonomia, co przekłada się na łatwość montażu i obsługi.

Oferowanie rozwiązań systemowych jest sprawą konieczną - wszyscy znani mi producenci oferują tego typu produkty, co poprawia estetykę gotowych urządzeń i logistykę (łatwo jest dokonywać zamiany i rozbudowy). Omawiane produkty wykorzystuje się przede wszystkim w różnych maszynach - np. do obróbki drewna i metalu, prasach, do produkcji żywności i tam, gdzie niezbędnym elementem jest sterowanie dokonywane przez człowieka. Są one niezbędnym wyposażeniem urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Ciekawą branżą są wszelkiego typu urządzenia transportu bliskiego (podnośniki, windy i suwnice).

  • Jak wygląda sektor osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego z punktu widzenia dostawcy tego typu produktów?

Rynek krajowy osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego jest rozwinięty i dobrze funkcjonuje, jednak moim zdaniem produkty te odbiegają jakościowo od produktów firm zachodnich, jeśli chodzi o materiały z jakich są wykonane oraz estetykę. Klienci wybierający zazwyczaj produkty krajowe decydują się na nie ze względu na tzw. lokalny patriotyzm, a także na dużą dostępność oraz niechęć do zmian. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na jakość produktów i jej stosunek do ceny.

Branża jest raczej stabilna i moim zdaniem nie ma wielkich szans na znaczny rozwój ze względu na wchodzące na rynek pulpity i ekrany sterowane dotykowo, zastępujące zwykłe przyciski i przełączniki. Jedyną gałęzią, która będzie się coraz mocniej rozwijała, jest ta związana z elementami bezpieczeństwa (przyciski grzybkowe bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa, itp.).

  • Jaki jest charakter omawianej branży po okresie dekoniunktury?

Według moich obserwacji rynek wraca znowu na wysokie obroty, jednak klienci jeszcze bardziej zwracają uwagę na ceny produktów i nie kupują na zapas. Branża OEM jak najbardziej wróciła już na ścieżkę rozwoju i jest na poziomie nawet wyższym niż przed kryzysem, ale o szczegóły najlepiej byłoby zapytać samych producentów OEM.

Rys. 5. Zmiany na omawianym rynku - przedstawiono branże będące najbardziej perspektywicznymi odbiorcami omawianych produktów (na górze) oraz te, które doświadczyły w ostatnich dwóch latach największych problemów; do kategorii "inne" zaliczono m.in. górnictwo, hutnictwo, wojsko, medycynę, spawalnictwo

Do ważnych na omawianym rynku firm zaliczyć można również m.in. (podano alfabetycznie): Baco, EAO, Giovenzanna, Lovato Electric, Siemens oraz pozostałe wymienione w kategorii "inne" na wykresie 4. Należy tutaj zaznaczyć, że zestawienie nie jest tworzone na podstawie wyników sprzedaży lub udziałów w rynku, gdyż takie dane nie są publicznie dostępne. Wykres ten powstał natomiast na bazie odpowiedzi uczestników raportu i należy go traktować jako przybliżoną informację o rozpoznawalności danych marek w kraju.

O ile firmy z dwóch pierwszych grup oferują swoje produkty bezpośrednio na rynku krajowym, osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny znajdziemy także u lokalnie działających dystrybutorów. W tej grupie dostawców znaleźć można firmy stawiające w omawianym zakresie na jedną markę - np. RAControls dystrybuuje produkty Rockwell Automation (Allen-Bradley), a CompArt Automation - Idec, ale też dystrybutorów, którzy oferują produkty od kilku dostawców.

Do tych ostatnich należą m.in. Nowimex (Schlegel, Texelco i inni) czy ELFA Elektronika (Baco, EAO, Siemens, Schneider Electric, Eaton i inni). Ich klientami są odbiorcy końcowi, integratorzy systemów oraz firmy kompletujące zamówienia. Pewnym kanałem sprzedaży są też hurtownie elektrotechniczne, a część produktów może być wręcz sprzedawana w sklepach i hipermarketach.RYNEK WRÓCIŁ DO WZROSTÓW

Tworząc poprzednią edycję raportu, pytaliśmy dostawców na rynku o odnotowywane przez nich wyniki sprzedaży - w szczególności dynamikę wzrostów. Zapytani o 2008 rok na rynku osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego przedstawiciele firm wskazywali na wzrosty sprzedaży wynoszące od kilku do ponad 50%. Średnia policzona dla kilkunastu udzielonych wtedy odpowiedzi wyniosła około 20%. Dwa ostatnie lata wiązały się ze spadkami sprzedaży w omawianej branży.

TABELA 3. Kasety sterownicze - przykładowe produkty

Wprawdzie odbiorcami tablicowego osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego są firmy z bardzo różnych sektorów rynku, a więc pula klientów jest zdywersyfikowana, jak się jednak okazało większość z nich znacząco odczuła wpływ dekoniunktury gospodarczej. Takimi branżami były m.in. motoryzacja, sektor produkcji maszyn, transport, a także ogólnie przemysł. To właśnie te rynki zaliczyli dostawcy osprzętu do branż, które doświadczyły w ostatnich dwóch latach największych problemów (patrz wykres 5).

Klawiatury przemysłowe

Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji raportu, również bieżące opracowanie uzupełniamy o krótki opis polskiego rynku klawiatur przemysłowych. Wyróżnić tutaj można dwie grupy produktów - wersje gotowe do zastosowania oraz klawiatury produkowane na zamówienie. Te pierwsze są najbliższe popularnym klawiaturom do pecetów, gdyż występować mogą jako samodzielne urządzenia podłączane bezpośrednio np. do komputerów przemysłowych, ale też integrowane z maszynami.

Takie wyroby znaleźć można u dystrybutorów katalogowych (np. ELFA Elektronika, Farnell, TME) oraz u dostawców komputerów przemysłowych (JM Elektronik, Guru Control Systems i innych). W przypadku typów przeznaczonych do integracji jednymi z najczęstszych aplikacji są zastosowania w windach oraz domofonach. Klawiatury do nich przeznaczone charakteryzować się muszą zarówno odpornością na niekorzystne czynniki środowiskowe, jak też wytrzymałością mechaniczną (odpornością na dewastację).

Drugim z obszarów rynku, w którym od lat działają również polscy producenci, jest sektor klawiatur produkowanych na zamówienie. Mogą być to w wersji ekonomicznej klawiatury foliowe (membranowe), natomiast w wersji o większej trwałości i lepszych parametrach użytkowych - silikonowe. Pewną odmianą klawiatur są te zawierające mikroprzełączniki oraz płytki drukowane, które spełniają funkcję kontaktów.

W każdym z przypadków istnieje możliwość daleko idącej personalizacji wyrobów - zewnętrzna folia dekoracyjna może być drukowana cyfrowo, przez co klawiatury mogą być w pełni dostosowane do wymogów klienta i zapewniać wysoką jakość wzornictwa. Wyroby takie znajdziemy m.in. w firmach LC Elektronik i Qwerty. Trafiają one do polskich i zagranicznych producentów OEM - wytwórców urządzeń elektronicznych, automatyki, aparatury medycznej, a także produktów konsumenckich.

TABELA 4. Klawiatury przemysłowe - przykładowe produkty

Do nowości w przypadku klawiatur zalicza się wspomniany druk cyfrowy (w tym obwodów elektrycznych) oraz wersje o wysokiej odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe. Zmiany wewnętrzne obejmują zaś m.in. stosowania nowych warstw (np. w celu ekranowania elektromagnetycznego i podgrzewania klawiatury) oraz materiałów o dużej odporności środowiskowej. Do podświetlania klawiatur używa się często diody LED, coraz większe zastosowanie mają też klawiatury dotykowe, bez ruchomych części mechanicznych.

Koniunktura na rynku osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego w Polsce jest obecnie zdaniem dostawców dobra. Stwierdziło tak aż 80% respondentów redakcyjnej ankiety, zaś przeciwnego zdania było jedynie około 12% osób (patrz wykres 6). Pozwala to sformułować jednoznaczny wniosek - w omawianej branży zdecydowanie nie ma śladu po niedawnym kryzysie. Ten ostatni nie zmienił też znacząco profilu odbiorców omawianych produktów.

TABELA 5. Dane teleadresowe firm przestawionych w raporcie

Patrząc w przyszłość, jako najbardziej perspektywiczny typowany jest sektor produkcji maszyn (patrz wykres 5). Kolejnymi kluczowymi sektorami powinny być te związane z wytwarzaniem i prefabrykacją tablic oraz szaf sterowniczych, branża produkcyjna (w tym zakupy na potrzeby utrzymania ruchu) oraz sektor dźwigowo-windowy. Patrząc jednocześnie na całość omawianego rynku, jego wartość w kraju szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych rocznie - to jedyne przybliżenie, które można podać na bazie udzielonych odpowiedzi ankietowych.


KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO

Rys. 6. Ocena aktualnej (jesień/ zima 2010) sytuacji na rynku osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego w Polsce

Czy w przypadku teoretycznie nieskomplikowanych technicznie podzespołów, jakimi są przyciski oraz lampki sygnalizacyjne, można mówić o nowościach technologicznych i zmianach? Zdecydowanie tak! Trendem od kilku lat będącym zdaniem ponad 1/3 respondentów kluczowym dla tej branży jest popularyzacja nowych źródeł światła. Standardem staje się zastosowanie diod LED zamiast tradycyjnych żarówek bądź neonówek.

Diody elektroluminescencyjne są energooszczędne, charakteryzują się długim czasem pracy, dostępne są też w wersjach o wysokiej jasności, a przy tym wszystkim oferowane są w coraz niższych cenach. Cechy te sprawiają, że są one idealne do stosowania jako podświetlenia przycisków czy do montażu w oprawkach lampek sygnalizacyjnych. Obecnie następuje dalsza miniaturyzacja omawianych komponentów, a także polepsza się ich jakość oraz żywotność.

Na rynku oferowane są podzespoły o niskim profilu, o dużych średnicach (dłoniowe) i dużym stopniu ochrony (wodo- i pyłoszczelne). Klienci szukają również, jak już wspomniano, produktów mogących być dopasowanymi do ich urządzeń i aplikacji pod względem funkcjonalnym oraz wzorniczym, a sami producenci oferują szeroką gamę wyrobów, zwracając uwagę na estetykę elementów. Jednocześnie produkty tego typu muszą charakteryzować się też wytrzymałością mechaniczną, dlatego jedną z nowości są przyciski bez części mechanicznych (bezstykowe) - np. wykorzystujące efekt Halla.

Ostatnim z ważniejszych trendów, na który wskazywali dostawcy już przy okazji pierwszej edycji raportu, jest wyposażanie przycisków, przełączników i różnych elementów sygnalizacyjnych w interfejsy do sieci komunikacyjnych. Tymi ostatnimi są przede wszystkim AS-I (dwuprzewodowa magistrala pozwalająca na podłączenie do 62 elementów), a także mniej popularne w tych zastosowaniach CANopen czy Profibus. Nowością są też interfejsy do sieci bezprzewodowych.

Zbigniew Piątek

Nie przeocz!

TABELA 6. Tematy raportów w kolejnych numerach APA w 2011 roku

 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Nowa aparatura modułowa do zastosowań przemysłowych

2017-12-15   | RS Components Sp. z o.o.
Nowa aparatura modułowa do zastosowań przemysłowych

RS Components oferuje nową generację aparatury modułowej Sirius firmy Siemens. Obejmuje ona aparaty o rozmiarach S00, S0, S2 i S3 i mocach do 55 kW. Nowy system modułowy obejmuje pełen asortyment produktów panelowych - od prostych zasilaczy po jednostki, które odpowiadają za przełączanie, ochronę, rozruch i kontrolę silników o mocach do 250 kW.
czytaj więcej

Wielowyjściowe zasilacze z ekranami LCD

2017-12-15   | Farnell element 14
Wielowyjściowe zasilacze z ekranami LCD

Firma Farnell element14 dodała do oferty 3-wyjściowe zasilacze Keysight z serii E36300. Są to urządzenia laboratoryjne ogólnego przeznaczenia, które cechują się niskim poziomem tętnień na wyjściu i licznymi funkcjami. Ich centralnymi elementami są panele przednie LCD 4,3", które wyświetlają m.in. wartości prądów i napięć.
czytaj więcej

Nowy numer APA