Czwartek, 24 marzec 2011

Komputery przemysłowe - polski rynek i trendy technologiczne

Komputery przemysłowe (IPC), pomimo nazwy wskazującej na przeznaczenie do użycia w aplikacjach przemysłowych, to w rzeczywistości bardzo uniwersalne i stosowane w różnych branżach urządzenia. Ich cechy funkcjonalne i możliwość pracy w trudnych warunkach środowiskowych sprawiły, że szybko trafiły one do zastosowań w transporcie, energetyce, wojsku, a nawet medycynie. Mnogość tych zastosowań spowodowała, że z czasem powstało też wiele różnych rodzajów tytułowych urządzeń.

Komputery przemysłowe - polski rynek i trendy technologiczne

Dokonując podziału pod względem samych standardów mechanicznych, wyróżnić można kilkadziesiąt typów stosowanych obecnie rozwiązań. Powyższa specyfika sprawia, że do działania w branży komputerów przemysłowych wymagane jest nie tylko zaoferowanie szerokiej gamy produktów, ale też wielu wartości dodanych w postaci wsparcia technicznego, integracji sprzętowej i dostarczania gotowych, przetestowanych systemów.

Tak również swój biznes rozwija wielu lokalnych dystrybutorów IPC, którzy dobrze radzą sobie, konkurując z dużymi producentami obecnymi w tym sektorze. W raporcie przedstawiamy analizę tytułowego rynku oraz, w drugiej części opracowania, wskazujemy na najważniejsze trendy technologiczne w obszarze komputerów przemysłowych.

CZĘŚĆ I - RYNEK POLSKI

DLA KOGO IPC?

Rys. 1. Najczęstsze zastosowania komputerów przemysłowych

Komputery przemysłowe to grupa produktów wykorzystywanych w wielu, nieraz bardzo różniących się od siebie branżach - w przemyśle procesowym i maszynowym, w transporcie i logistyce, medycynie, energetyce, a także w wojsku. Na zróżnicowanie to nakłada się mnogość standardów tych urządzeń i duża grupa dostępnych na rynku produktów. Pod hasłem IPC kryją się małe systemy wbudowane (embedded), płyty główne i karty procesorowe, komputery określane mianem Box PC oraz rozwiązania modułowe o dużej wydajności obliczeniowej.

Dokładniejszy podział w tym zakresie przedstawiono na początku drugiej części raportu, natomiast w bieżącym rozdziale przyglądamy się rynkom i aplikacjom, do których trafiają w kraju tytułowe urządzenia. Komputery przemysłowe, w ocenie działających u nas dostawców, wykorzystywane są najczęściej w systemach kontroli procesów oraz różnorodnych układach automatyki i pomiarowych. Obejmuje to ich zastosowania w przemyśle, energetyce, ale też transporcie (np. szynowym) oraz aplikacjach infrastrukturalnych.

Kolejnymi popularnymi aplikacjami IPC są systemy komunikacyjne i sieciowe oraz użycie w punktach informacyjnych i sprzedażowych (tzw. POI oraz POS). Komputery stosowane są w kraju także we wspomnianej logistyce, w wojsku, aplikacjach związanych z medycyną oraz systemach multimedialnych i rozrywce - m.in. w automatach do gier wideo (patrz rys. 1). Lista najczęstszych zastosowań jest bardzo podobna do analogicznego zestawienia, które publikowane było w APA dwa lata temu (w numerze 9/2009).

Wartą odnotowania zmianą jest tutaj wzrost popularności zastosowań IPC w systemach informacji i reklamy multimedialnej, o czym więcej pod koniec pierwszej części raportu. Dokonując dalszego podziału rynku i biorąc pod uwagę rodzaje firm kupujących komputery przemysłowe, wyróżnić można ponownie kilka ważniejszych grup. Najczęstszymi odbiorcami IPC są integratorzy systemów oraz klienci końcowi (patrz rys. 2).

Do tych ostatnich zaliczają się przede wszystkim zakłady przemysłowe, natomiast integratorzy systemów to różnego rodzaju firmy, które zajmują się projektowaniem, wdrażaniem i uruchamianiem instalacji zawierających omawiane komputery. Chociaż integracja systemów kojarzona jest głównie z branżą przemysłową, w tym przypadku traktować można ją szerzej, gdyż klientami tego typu firm są również odbiorcy z innych sektorów rynku - np. właściciele magazynów, firmy produkujące pojazdy oraz przykładowo sektor energetyczny.

TABELA 1. Komputery przemysłowe i systemy wbudowane - oferta ogólna firm na rynku

Trzecią z istotnych grup odbiorców stanowią firmy OEM, w szczególności producenci maszyn, a kolejną dystrybutorzy (resellerzy). Przedstawione wyniki są w dużym stopniu zbieżne ze stanem sprzed dwóch lat - warto przy tym odnotować wzrost udziału firm zajmujących się integracją systemów, co interpretować można jako skutek poprawy koniunktury gospodarczej w 2010 roku i wzrost zamówień na nowe systemy komputerowe.

Omawiając zastosowania IPC warto również spojrzeć nieco szerzej na rynek i spróbować oszacować jego wartość. Pytanie o wielkość branży zadaliśmy ankietowanym przedstawicielom firm dostarczających komputery przemysłowe. Otrzymane odpowiedzi były różne, aczkolwiek najczęściej pojawiającymi się kwotami były te z zakresu od 20 do 40 mln złotych.

Zdecydowana większość uczestników oceniła jednocześnie sytuację w branży pozytywnie. Aż 75% respondentów stwierdziło, że jest dobra, a niektórzy, że jest wręcz bardzo dobra. Przeciwnego zdania była co piąta osoba (patrz rys. 3). Wyniki te są jednymi z najlepszych, biorąc pod uwagę ogół podobnych statystyk publikowanych w APA w ostatnich dwóch latach.

2010 rok na rynku komputerów przemysłowych

Zbigniew Piątek, Beckhoff Automation

2010 rok to zupełnie przeciwieństwo roku 2009. Chyba żaden z producentów nie spodziewał się aż takiego wzrostu koniunktury. Tradycyjnie motorami dla sektora IPC były przemysł maszynowy oraz linie technologiczne. Życzmy sobie wszyscy, aby bieżący rok był równie intensywny od strony inwestycyjnej. Pierwszy kwartał jest niezwykle obiecujący.

Piotr Żukowski, Encon

Od początku tego roku wyraźnie widać poprawę koniunktury, szczególnie w zakresie branży samochodowej. Zamrożone inwestycje zaczynają być realizowane, pojawiają się plany rozwojowe na przyszłość. Dodatkowo w wielu branżach konieczne jest stosowanie zaawansowanych rozwiązań. Nie wystarczają już sterownik PLC i prosty panel tekstowy - klienci wymagają archiwizacji danych, raportów, zestawień produkcyjnych, itd. - a do tego niezbędne są rozwiązania z zakresu IPC.

Aleksander Bil, Quantum

Rok 2010 był złym okresem nie tylko dla komputerów przemysłowych - wszystkie branże przemysłowe miały do czynienia ze złą koniunkturą. Jedynie tzw. projekty specjalne nie były po wpływem negatywnych trendów. W przyszłość patrzeć można jednak optymistycznie, aczkolwiek ogólnoświatowe prognozy budzą mieszane uczucia.

Cezary Morawski, Kontron

W 2010 roku rynek IPC ponownie nabierał tempa. Motorami napędowymi dla sektora komputerów były takie branże jak energetyczna, medyczna oraz motoryzacyjna. Ta ostatnia miała chyba najwięcej do nadrobienia po słabych kilku ostatnich latach. Wydaje się, że kolejne lata też powinny być wzrostowe, szczególnie dla branży telekomunikacyjnej, wojskowej oraz transportowej.

Andrzej Jamrozik, CSI

W 2010 obserwowaliśmy wzrost zainteresowania komputerami panelowymi do aplikacji HMI oraz komputerami kompaktowymi, które w coraz większej ilości aplikacji zastępują tradycyjne jednostki 19". Spodziewamy się wzrostu sprzedaży również w 2011 roku. Przyczyni się do tego dobra koniunktura panująca w gospodarce, w tym inwestycje związane z Euro2012. Z pewnością klienci będą oczekiwać w coraz większym stopniu dostarczenia kompletnych, zintegrowanych systemów komputerowych.

PRZEDE WSZYSTKIM ADVANTECH

Rys. 2. Grupy klientów będących najczęstszymi odbiorcami komputerów przemysłowych

Przyglądając się rynkowi od strony działających na nim dostawców, rozpocznijmy tym razem od określenia najpopularniejszych w kraju marek komputerów przemysłowych. Sytuacja w branży jest w tym zakresie od kilku lat praktycznie niezmienna, podobnie jak grupa firm reprezentujących u nas producentów zagranicznych. Wyniki redakcyjnej ankiety przedstawiono na rysunku 4, przy czym obejmują one wszystkie urządzenia, które formalnie zaliczyć można do komputerów przemysłowych, a więc niewielkie systemy wbudowane, płyty główne, komputery Box PC oraz urządzenia modułowe i platformy serwerowe.

Cztery czołowe miejsca zajmują Advantech, Kontron, Siemens oraz IEI Technology, przy czym pierwsza z firm - tajwański Advantech - ma wyraźną przewagę nad resztą stawki. Sądzić można, że jest to wynik wieloletniej obecności tej firmy na rynku polskim poprzez jej dystrybutorów - CSI oraz Elmark Automatyka, którzy prowadzą aktywną działalność promocyjną marki. Advantech jest nie tylko producentem IPC, ale też komputerów panelowych i wielu innych produktów, w tym przeznaczonych dla branż takich jak Digital Signage oraz medyczna.

Kolejne miejsce zajęły ex aequo Kontron oraz Siemens - niemieccy dostawcy różnorodnych rozwiązań komputerowych, teleinformatycznych i serwerowych (Kontron) oraz szerokiej gamy urządzeń automatyki przemysłowej (Siemens). Firmy te obecne są w kraju bezpośrednio poprzez oddziały lokalne. Z kolei IEI Technology to, podobnie jak Advantech, producent z siedzibą na Tajwanie i również marka silnie obecna u nas dzięki aktywności dwóch jej lokalnych dystrybutorów, którymi są JM elektronik oraz Guru Control Systems.

W ofercie IEI znajdziemy oprócz IPC także szereg innych produktów - m.in. paneli operatorskich i komputerów panelowych, platform komputerowych i wiele rozwiązań embedded dla różnorodnych branż. Drugą grupę firm na omawianym wykresie stanowi, podobnie jak w przypadku początku stawki, również kilkoro producentów dalekowschodnich oraz zachodnioeuropejskich. Do tych pierwszych zaliczają się Aaeon i Axiomtek, którzy specjalizują się w rozwiązaniach embedded i technice komputerowej, natomiast do kolejnych - Beckhoff Technology oraz B&R.

Ostatnie firmy to dostawcy szerszej gamy urządzeń automatyki, rozwiązań do wizualizacji i sieciowych, napędów oraz oprogramowania. Na rysunku 4 wymieniono także kategorię "inne", do której zaklasyfikowane zostały marki takie jak m.in. Evoc, GE, Lauer, Moxa, Phoenix Contact, Pro-face, Rockwell Automation, Wonderware oraz Schneider Electric. Dla większości tych firm komputery przemysłowe są elementem szerszej oferty i zdecydowanie nie tak kluczowe, jak choćby w przypadku Advantecha czy IEI Technology.

Omawiana statystyka jest bardzo podobna do wyników ankiety redakcyjnej sprzed dwóch lat - nieco wyżej znalazły się tylko Kontron i Siemens, a nieznacznie niżej IEI Technology. Różnice są jednak na tyle niewielkie, że nie można ich uznać za świadczące o jakichkolwiek zmianach na rynku, a każda z trzech wymienionych firm w zakresie omawianych urządzeń jest cały czas równie popularna. Należy też wyraźnie zaznaczyć, że publikowana statystyka nie jest odzwierciedleniem udziałów przedstawionych firm w rynku, ale jedynie przybliżoną informacją o popularności różnych marek IPC w kraju.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty