wersja mobilna
Online: 299 Środa, 2018.01.17

Raporty

Jakie sterowniki programowalne wybierają polscy automatycy?

wtorek, 25 października 2011 09:54

Sterowniki programowalne stanowią od ponad czterdziestu lat jedne z najważniejszych elementów systemów automatyki i sterowania. W tym czasie przeszły one wiele zmian funkcjonalnych, dzięki czemu są obecnie wielofunkcyjnymi urządzeniami, które oprócz sterowania pozwalają na gromadzenie danych, ich udostępnianie oraz zdalną diagnostykę.

Spis treści » Znacznie więcej niż przemysł maszynowy
» Co sprzedaje się w Polsce?
» Przywiązanie do marki - pomaga i jednocześnie przeszkadza
» Sześciu producentów rozdaje karty
» PLC obroniły się, ale istnieją zagrożenia
» Spojrzenie w przyszłość
» Pokaż wszystko

Rozwinął się również rynek z nimi związany - początkowo stosowane w maszynach i na liniach produkcyjnych, obecnie sterowniki są powszechne w instalacjach w energetyce, systemach automatyki budynkowej, pojazdach szynowych oraz w obiektach związanych z ochroną środowiska. Jakie produkty sprzedają się w kraju najczęściej?

Co jest ważne dla polskich automatyków i w jaki sposób kształtują ofertę lokalnie działające firmy? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w nowej edycji raportu poświęconego sterownikom PLC i kontrolerom PAC. Przyglądamy się również sektorom rynku, które dla ich dostawców są najważniejsze i prognozujemy, jak będzie wyglądało to w przyszłości, a wraz z tym jakie zmiany technologiczne będą zachodziły w kolejnych latach.

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Rys. 1. Najważniejsze obszary wykorzystania PLC i PAC w Polsce

Rynek związany z dystrybucją PLC i PAC należy do tradycyjnych obszarów branży automatyki. Urządzenia te trafiają jednocześnie do wielu sektorów rynku i stosowane są w różnych, często bardzo odmiennych aplikacjach.

Sterowniki programowalne wykorzystywane są w systemach kontroli pracy maszyn i urządzeń, w systemach kontroli pracy linii technologicznych oraz poza przemysłem. Tworzy to szeroki rynek dla ich dostawców, a jednocześnie wymaga oferowania produktów dopasowanych do konkretnych użytkowników, gdyż każda z branż ma nieco inne wymagania względem charakteru używanych systemów sterowania i kontroli.

Przykładowo w przemyśle liczy się zazwyczaj duża liczba we/wy i odpowiednia moc obliczeniowa PLC, w automatyce budynkowej - możliwości komunikacji sieciowej i zdalnej kontroli, a w transporcie - odporność środowiskowa i kompaktowość urządzeń. Sektorem w naturalny sposób związanym z rynkiem sterowników programowalnych, który od lat stanowi główny rynek zbytu omawianych w raporcie produktów, jest cały czas branża maszynowa.

Tak jest również w Polsce - zdaniem większości respondentów redakcyjnej ankiety są tam właśnie klienci najczęściej kupujący PLC, PAC i podobne produkty (patrz rys. 1).

Rys. 2. Bieżąca koniunktura na polskim rynku sterowników programowalnych

Kolejnym ważnym obszarem rynku jest sektor przemysłowy (zakłady produkcyjne), szczególnie te związane z produkcją spożywczą oraz chemiczną. W tym przypadku sterowniki trafiają do nowych instalacji oraz kupowane są na potrzeby modernizacji istniejących oraz utrzymania ruchu.

Ważną branżą jest też energetyka, gdzie PLC wykorzystywane są w elektrowniach, podstacjach energetycznych oraz różnych instalacjach do zarządzania przesyłem i dystrybucją prądu elektrycznego. Polski rynek PLC to także zastosowania w automatyce budynkowej (obiekty komercyjne, budynki użyteczności publicznej i podobne) oraz w transporcie (głównie pojazdy szynowe i infrastruktura).

Zdaniem polskich dostawców koniunktura na rynku jest obecnie dobra lub wręcz bardzo dobra (patrz rys. 2). Praktycznie nie ma śladu po niedawnym kryzysie, choć z opinii przedstawicieli firm branżowych - wyrażanych choćby podczas wrześniowych targów Energetab - wnioskować można, że wielu z nich zaniepokojonych jest obecną sytuacją makroekonomiczną, co przekłada się na brak pewności co do przyszłego rozwoju rynku.

Podczas tworzenia raportu tradycyjnie poprosiliśmy respondentów o oszacowanie wielkości sektora związanego z dystrybucją PLC i PAC. W grupie kilkunastu odpowiedzi pojawiły się wartości od około 50 mln rocznie do ponad miliarda złotych. Odrzucając skrajne liczby i dokonując uśrednienia pozostałych, stwierdzić można, że omawiany rynek ma w kraju wartość około 250 mln zł rocznie.

Wojciech Znojek

Dyrektor Generalny Sabur

Trendy w rozwoju sterowników PLC to kontynuacja tendencji obserwowanych tym rynku w ostatnich latach. Pierwszym z nich jest znaczne uproszczenie tworzenia i obsługi systemów automatyki będące efektem zbliżenia światów automatyki oraz IT.

Użytkownik, często niebędący inżynierem, może w intuicyjny sposób, taki jaki zna z komputerów i różnych na co dzień używanych urządzeń, pobierać, analizować i przetwarzać zebrane informacje oraz je wizualizować, wykorzystując standardową przeglądarkę internetową.

Sterowniki mają możliwość wysyłania wiadomości e-mail, pracują jako serwery FTP i WWW, komunikują się z wykorzystaniem GPRS i Bluetooth, a także pozwalają na przechowywania danych na karcie pamięci Flash w systemach plików. Standardem stało się również wbudowanie w urządzenia interfejsów USB oraz do sieci Ethernet, co umożliwia łatwe wykorzystanie PLC w aplikacjach, gdzie zagregowane dane muszą być przesyłane do i ze sterownika.

Dzięki wzrastającej otwartości komunikacyjnej coraz łatwiejsza staje się integracja i wymiana informacji z innymi urządzeniami. Sterowniki już dawno przestały bowiem funkcjonować samodzielnie, stając się integralną częścią większych, rozproszonych systemów sterowania.

Normy związane z ochroną środowiska, szczególnie w zakresie emisji CO2 oraz zużycia energii na metr kwadratowy, a także rosnące wymagania samych klientów powodują, że konieczne staje się stosowanie coraz bardziej zaawansowanych, ale jednocześnie coraz prostszych w serwisowaniu systemów automatyki. Ważne jest także, aby systemy te przyczyniały się do minimalizacji zużycia mediów. Warto zauważyć, że w przypadku tych ostatnich również stają się coraz popularniejsze sterowniki programowalne.

CO SPRZEDAJE SIĘ W POLSCE?

Rys. 3. Najczęściej kupowane przez polskich klientów rodzaje PLC i podobnych produktów

W branży automatyki największe ilościowo użycie sterowników dotyczy urządzeń kompaktowych, czyli tych o kilkudziesięciu we/wy - tak jest również w Polsce. PLC tego typu integrują CPU, interfejsy I/O i inne elementy tworzące sumarycznie autonomiczny układ sterowania.

Nieco mniejszy odsetek sprzedaży stanowią sterowniki duże, modułowe, gdzie wykorzystuje się ponad 100 we/wy oraz nanosterowniki, które przeznaczone są do aplikacji najmniejszych. Te pierwsze to urządzenia, w przypadku których użytkownik dobierać może moduły we/wy (dostępne są podzespoły cyfrowe, analogowe, komunikacyjne oraz różne specjalizowane - np. do sterowania napędami czy bezpieczeństwa).

Popularność pozostałych wersji PLC oraz innych rozwiązań (sterowników PC Based, czyli softwarowych, systemów embedded i innych) pokazano na rysunku 3. Należy zaznaczyć, ze stan ten jest niezmienny praktycznie od lat i znajduje on odzwierciedlenie w ofertach firm działających w branży.

Większość przedsiębiorstw bazuje na oferowaniu urządzeń kompaktowych i modułowych, które są mikrosterownikami i sterownikami średniej wielkości. Ankietowani przez nas dostawcy wskazywali również na rosnącą popularność urządzeń integrujących sterowniki z innymi podzespołami.

Przykładem są PLC połączone z HMI oraz PLC z kontrolerami ruchu (szczególnie przeznaczonymi do pracy w układach serwonapędowych). Zdaniem respondentów również coraz więcej krajowych odbiorców zwraca uwagę na możliwość zdalnej diagnostyki sterowników i ich teleserwisu. W tym miejscu warto spojrzeć na rozwój technologii i rynku kontrolerów PAC (Programmable Automation Controllers).

Urządzenia ta wywodzą się ze sterowników programowalnych, ale mają znacznie większe możliwości w zakresie wydajności obliczeniowej, przechowywania danych, komunikacji oraz programowania (mogą być zazwyczaj programowane w językach wysokiego poziomu). PAC bazują również na wykorzystaniu systemu operacyjnego, dzięki czemu są wielofunkcyjnymi platformami sterowania i kontroli.

Tabela 1. Oferta firm dostarczających sterowniki PLC i kontrolery PAC

Na rynku dostępne są nowe produkty tego typu, jak również coraz więcej klientów wybiera PAC ze względu na ich możliwości w miejsce systemów, które składały się dotychczas z kilku różnych podzespołów (np. PLC i komputerów przemysłowych). PLC i podobne urządzenia są cały czas produktami, na bazie których można budować ofertę firmy - tak stwierdziła ponad połowa ankietowanych przez nas osób (patrz rys. 4).

Wprawdzie wymogi klientów rosną i odbiorcy wraz z zakupami sterowników chcą często skompletować większy system - obejmujący przykładowo panele operatorskie, napędy i sieci komunikacyjne, lecz PLC wydają się dobrym pomysłem na stworzenie bazy oferty i jej solidnym fundamentem. Jest tak tym bardziej, że większość sterowników sprzedaje się w kompletacjach (patrz również rys. 4). 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą od 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA