wersja mobilna
Online: 434 Czwartek, 2018.02.22

Raporty

Od złączek listwowych do aparatury modułowej, od maszyn do budownictwa - polski rynek podzespołów i urządzeń niskiego napięcia

wtorek, 06 grudnia 2011 08:20

Sektory aparatury elektrycznej oraz osprzętu elektroinstalacyjnego należą do jednych z największych rynków branżowych. Chcąc porównać je z którymś z obszarów automatyki, należałoby wskazać prawdopodobnie ten dotyczący sterowników lub napędów elektrycznych, choć i tutaj różnicą byłaby zdecydowanie większa grupa odbiorców.

Spis treści » Od złączek listwowych
» Do aparatury niskiego napięcia
» Kto jest kim na rynku
» Rozszerzanie oferty
» System rozdziału energii i maszyny
» Cena, parametry i jakość
» Rozpoznawalność marek w branży
» To był dobry rok
» Pokaż wszystko

Tytułowe komponenty i urządzenia wykorzystywane są w różnych aplikacjach w przemyśle, w tym również przez producentów maszyn, w zastosowaniach infrastrukturalnych oraz w budownictwie i transporcie. Tworzy to znaczący pod względem wartości rynek, na którym działa wiele firm zachodnioeuropejskich, polscy producenci i liczni dystrybutorzy lokalni.

Jaki był dla nich 2011 rok i które sektory rynku rodzimi dostawcy typują jako najbardziej perspektywiczne w kolejnych latach? Jakie są wymogi stawiane przez ich klientów i dlaczego w omawianej branży, pomimo dużej konkurencji, jest cały czas miejsce dla nowych firm? Na te pytania i wiele innych odpowiadamy w nowej edycji raportu rynkowego.

OD ZŁĄCZEK LISTWOWYCH...

Rys. 1. Najważniejsze obszary wykorzystania omawianych w raporcie produktów

Tytułowe złączki to elementy powszechnie wykorzystywane w zastosowaniach elektroinstalacyjnych w przemyśle i budownictwie oraz różnego rodzaju maszynach i urządzeniach. Pozwalają one na łączenie dużej liczby sygnałów silnoprądowych oraz sterujących, zapewniając - oprócz samego kontaktu elektrycznego - również mechaniczne mocowanie przewodów.

Złączki charakteryzują się dużą gęstością upakowania pól stykowych i mogą być zestawiane w pakiety o różnej wielkości i obciążalności - zależnie od potrzeb aplikacji. Przy pierwszym przyjrzeniu się omawiane produkty wydawać się mogą względnie prostymi komponentami - porównując je choćby z urządzeniami automatyki.

Wymogi co do ich wysokiej jakości, niezawodności pracy i liczby dostępnych typów sprawiają jednak, że są to często zaawansowane technicznie wyroby, które wymagają od producentów stworzenia odpowiednio obszernego asortymentu.

Podstawowym elementem złączek są zaciski połączeniowe, które występują w różnych wielkościach i typach, w tym opatentowanych przez konkretnych wytwórców. Jednym z najpopularniejszych rodzajów są wersje samozaciskowe (klatkowe, sprężynowe), które zapewniają łatwą instalację i jednocześnie dobry mechanicznie oraz elektrycznie kontakt z przewodem.

Innymi rodzajami są elementy śrubowe oraz tzw. nożowe, które umożliwiają montaż przewodów bez zdejmowania izolacji. Nie bez znaczenia są też obudowy (korpusy) złączek, których materiał i wykonanie determinuje parametry mechaniczne tych elementów, ich odporność na różne warunki środowiskowe, stopień izolacji i, zasadniczo, niezawodność.

TABELA 1. Oferta firm dostarczających złączki

Podobnie jak materiał samych kontaktów, tak i technologia wykonania oraz materiał obudów odróżniają wyroby markowe od tych najtańszych. Choć więc na pierwszy rzut oka dostępne na rynku złączki są do siebie podobne, w rzeczywistości różnie przebiegać może proces ich długotrwałej eksploatacji, na co często zwracają uwagę dostawcy działający w tej branży.

Złączki występują też w wykonaniach zawierających proste układy elektroniczne - sygnalizujące przepływ prądu czy też zapewniające ochronę przeciwprzepięciową. Oferta w ich zakresie uzupełniana jest osprzętem - np. elementami zwierających, osłonami, zabezpieczeniami i innymi komponentami.

Jeżeli do tego weźmie się pod uwagę różne kształty i typy złączek oraz ich wykonania specjalne - np. gazoszczelne, wielopiętrowe, itd., otrzymuje się zróżnicowaną i obszerną gamę produktów. Takiej oferty i dużej kompatybilności ze sobą omawianych wyrobów wymagają często jednak od dostawców ich klienci.

...DO APARATURY NISKIEGO NAPIĘCIA

Rys. 2. Główni odbiorcy produktów omawianych w raporcie

Drugą z tytułowych grup produktów, które znaleźć można również u wielu dostawców złączek, jest aparatura niskiego napięcia. Dokonać tutaj można umownie podziału na mniejsze moduły elektroniczne montowane na szynie DIN oraz na większe urządzenia, które występować mogą również w postaci samodzielnej.

Przykładem tych pierwszych są elementy służące do ochrony przeciwprzepięciowej, których zadaniem jest zabezpieczanie urządzeń elektrycznych, oraz optoizolatory - wykorzystywane np. do separacji galwanicznej układów i sieci komunikacyjnych.

Niewielkimi modułami elektronicznymi są też te służące do kondycjonowania sygnałów i różnego rodzaju konwertery. Jeżeli chodzi o typową aparaturę niskiego napięcia, to ofertę dostawców krajowych w tym zakresie przedstawiono w tabeli 2.

Obejmuje kilka obszernych grup produktów związanych z rozdziałem energii elektrycznej i sterowaniem pracą urządzeń. Wyróżnić tutaj można m.in. wyłączniki kompaktowe oraz powietrzne, w tym wersje o różnych mocach i przeznaczone do specyficznych zastosowań - np. silników.

Szczególnie często używane są wyłączniki różnicowoprądowe oraz nadprądowe, które służą do zapewniania ochrony i stanowią zabezpieczenie urządzeń przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć powstających również wewnątrz instalacji.

Innymi komponentami służącymi do włączania i przełączania napięcia są styczniki, łączniki i rozłączniki (wykaz typów podano w tabeli). Do omawianej aparatury zaliczyć można też komponenty takie jak bezpieczniki z osprzętem, w tym szybkie wersje półprzewodnikowe, oraz przekaźniki.

Uzupełnienie stanowią bardziej złożone układy - m.in. służące do kompensacji mocy biernej oraz układy samoczynnego załączania rezerwy. Cechą wspólną omawianych elementów i urządzeń jest ich zastosowanie w instalacjach niskonapięciowych, przy czym często przepływające przez nie prądy mogą mieć znaczne wartości.

Produkty takie wykorzystywane są przez firmy zajmujące się prefabrykacją rozdzielnic i szaf elektrycznych, producentów maszyn i urządzeń oraz elektryków i elektroinstalatorów.

W większości aparatura taka jest modułowa i montowana na szynie DIN w szafach i skrzynkach rozdzielczych, ale też występuje w postaci standalone i jako taka stosowana jest w maszynach. Nieliczni dostawcy z wymienionych w raporcie wraz z produktami oferują też usługi - np. w zakresie prefabrykacji rozdzielnic.

KTO JEST KIM NA RYNKU

Rys. 3. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Sektory aparatury elektrycznej oraz osprzętu elektroinstalacyjnego należą do jednych z największych, a jednocześnie dobrze spenetrowanych przez dostawców rynków branżowych. Chcąc porównać je z którymś z obszarów automatyki, należałoby wskazać prawdopodobnie te dotyczące sterowników oraz napędów elektrycznych.

W każdym z nich działają duże firmy wywodzące się często z Niemiec i innych krajów zachodnioeuropejskich oraz mające długą historię obecności rynkowej. Dokonując klasyfikacji dostawców działających w Polsce, wyróżnić można dwa najważniejsze rodzaje podmiotów - producentów (lokalnych i przedstawicielstwa zagranicznych) oraz dystrybutorów.

Tego typu firmy stanowią większość firm również w zestawieniach tabelarycznych w raporcie. W przypadku tych pierwszych rynek zdominowany jest przez dostawców z Niemiec oraz Francji.

Obecne są u nas zarówno lokalne oddziały przedsiębiorstw specjalizujących się w technice łączeniowej i transmisji sygnałów oraz aparaturze niskiego napięcia - np. Eaton, ETI, Jean Müller, Legrand, Lovato Electric, Phoenix Contact, Weidmüller, WAGO, Wieland Electric, jak też dostawcy zajmujący się ogólnie automatyką i energetyką, dla których omawiane produkty stanowią często ważny element oferty - np. ABB, Schneider Electric, Siemens.

Firmy te oferują szeroką gamę wymienionych wcześniej urządzeń, w tym aparaturę modułową, złączki, złącza oraz często obszerną gamę urządzeń automatyki. Z polskich producentów warto wskazać na Apatora, Pokój, Promet, Relpol oraz firmę Spamel.

Każdy z nich ma nieco inny profil działalności i często specjalizuje się w określonych produktach - np. Spamel dostarcza rozdzielnice i, podobnie jak Promet i Pokój - osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, natomiast Apator to producent m.in. różnego rodzaju aparatury łącznikowej, zaś Relpol - przekaźników elektromagnetycznych.

TABELA 2. Oferta firm dostarczających aparaturę niskiego napięcia

W tabelach raportowych znaleźć można również dystrybutorów oraz integratorów systemów automatyki. W przypadku tych pierwszych działa u nas wiele firm, które z oferowania omawianych produktów uczyniły ważny element swojej działalności. Takie są przykładowo poznański Astat, wrocławski Eltron, czy też przedsiębiorstwa z Warszawy i okolic: AB-Micro, Dacpol, Impol-1, OEM Automatic.

Wiele z omawianych podzespołów i urządzeń dostępnych jest u dystrybutorów katalogowych - takich ELFA Elektronika, Farnell, RS Components oraz TME. W raporcie nie przedstawiamy natomiast hurtowni elektrotechnicznych, jednak należy zaznaczyć, że podmioty te stanowią również istotny kanał dystrybucji tytułowych wyrobów.

Struktura branży sprawia, że mamy do czynienia z dużym pokryciem rynku przez wielu dostawców. O ile bowiem przedsiębiorstwa produkcyjne i ich oddziały lokalne skupiają się zazwyczaj na obsłudze kluczowych klientów oraz współpracy z dystrybutorami, o tyle ci ostatni docierają do szerszej grupy klientów, którzy często robią zakupy w mniejszych wolumenach.

Pozwala to też na równoległe funkcjonowanie w omawianych sektorach firm z każdej z wymienionych grup przy jednoczesnej dostępności dużej liczby konkurencyjnych do siebie produktów. Sądzić można również, że na rynku jest nadal miejsce dla nowych firm, które chciałyby uczynić omawiane wyroby osią swojej oferty.

Robert Soliński

Astat

Aparatura niskiego napięcia wykorzystywana jest w Polsce w wielu obszarach - aplikacje z nią obejmują szeroko pojęty przemysł, branżę stoczniową, wydobywczą, kolejnictwo, produkcję maszyn, sprzętu AGD, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz przykładowo wentylację i klimatyzację.

Trudno przy tym jednoznacznie wyznaczyć linię rozdzielającą odbiorców indywidualnych od komercyjnych, a nawet zastosowania przemysłowe od tych dotyczących użytku domowego. Obszarem wspólnym są tutaj przykładowo systemy budynkowe - m.in. BMS oraz inteligentnych budynków.

Sektor aparatury niskiego napięcia, choć jest trudno mierzalny pod względem wartości, jest cały czas rynkiem rozwijającym się. Wiąże się to z rozwojem naszego kraju, w tym wchodzeniem na rynek firm produkcyjnych z UE oraz rozbudową infrastruktury drogowej i kolejowej.

Omawiany rynek jest jednocześnie podzielony pomiędzy integratorów mających obszerną ofertę aparatury niskiego napięcia oraz wyspecjalizowanych producentów i dostawców trafiających do wymagających klientów, którzy oczekują asortymentu o wysokiej jakości. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Przemysłowa kamera CMOS o rekordowej rozdzielczości 86 megapikseli

2018-02-21   |
Przemysłowa kamera CMOS o rekordowej rozdzielczości 86 megapikseli

Teledyne Dalsa wprowadza na rynek przemysłową kamerę CMOS do systemów widzenia maszynowego, charakteryzującą się rekordową rozdzielczością wynoszącą 86 megapikseli (10720 x 8064). Model Falcon4 86M jest dostępny w wersji z czujnikiem CMOS typu global shutter w wersji kolorowej i monochromatycznej.
czytaj więcej

Przepływomierz do pomiarów szybkości przepływu gazów składowiskowych

2018-02-21   |
Przepływomierz do pomiarów szybkości przepływu gazów składowiskowych

FCI wprowadza do oferty przepływomierz ST51 nadający się idealnie do pomiarów szybkości przepływu gazów składowiskowych w rurociągach. Zawiera on sprawdzony czujnik o małej dyspersji termicznej, który może być montowany w rurach o średnicy od 2,5 do 24 cali (63...610 mm). Został zaprojektowany specjalnie do pomiaru przepływu gazów bazujących na metanie, takich jak gazy biologiczne, gnilne, składowiskowe i gaz ziemny, a także nadaje się do pomiarów przepływu powietrza, skompresowanego powietrza i azotu.
czytaj więcej

Nowy numer APA