wersja mobilna
Online: 337 Środa, 2018.02.21

Raporty

HMI - Polski rynek paneli operatorskich i komputerów panelowych

piątek, 06 kwietnia 2012 12:25

Sektor dystrybucji paneli operatorskich to jeden z ciekawszych rynków przemysłowych. Z jednej strony ma on cechy branży dojrzałej, gdzie od lat działa wielu dostawców i teoretycznie niewiele nowego może się wydarzyć. Z drugiej zaś w tym obszarze rynku pojawiają się ciągle nowe firmy, a dotychczasowi gracze z powodzeniem rozwijają sprzedaż paneli - zarówno dostarczanych jako elementy większych kompletacji, jak też jako samodzielne produkty.

Spis treści » Jakie HMI kupują polacy?
» Kto kupuje panele i jakie urządzenia wybiera?
» Dwie grupy dostawców
» Bardzo dobra komunikacja w branży
» Ciągły rozwój technologiczny
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Najpopularniejsze rodzaje paneli operatorskich sprzedawanych na rynku krajowym

Magia HMI kryje się poniekąd w samych urządzeniach. Ich technologia podlega ciągłym zmianom, rosną też oczekiwania użytkowników, którzy na co dzień korzystają z coraz większej liczby urządzeń cyfrowych i chcą podobnego poziomu interakcji z maszynami.

Panele przejmują coraz częściej również funkcje, które zarezerwowane były wcześniej dla innych urządzeń - przykładowo są integrowane ze sterownikami programowalnymi i zawierają interfejsy do sieci bezprzewodowych. W nowej edycji raportu przyglądamy się tej ewolucji oraz aktualnemu stanowi krajowej branży dystrybucji paneli operatorskich i komputerów panelowych.

Wyświetlacze to obecnie powszechne elementy wielu maszyn i urządzeń. Pozwalają one na kontrolowanie ich pracy, zapewniają wizualizację przebiegu procesów produkcyjnych, umożliwiają wprowadzanie danych. Zakres zastosowań tych urządzeń wykracza jednak daleko poza przemysł.

HMI mogą służyć do komunikacji przykładowo z osobami kupującymi bilety na przejazd komunikacją miejską, stosowane są w sprzęcie medycznym i trafiają do zastosowań związanych z reklamą audiowizualną.

Tworzy to dla dostawców szeroki rynek i jednocześnie nakłada na nich wymóg zapewniania szerokiego ich asortymentu paneli, w tym wersji z różnymi ekranami, interfejsami oraz mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych.

JAKIE HMI KUPUJĄ POLACY?

Rys. 2. Najważniejsze dla polskich klientów cechy HMI i komputerów panelowych

Najpopularniejsze na rynku są niezmiennie panele operatorskie z ekranami kolorowymi o przekątnych rzędu kilku cali. Tego typu wersje instalowane są m.in. w maszynach, urządzeniach, pojazdach oraz jako końcówki systemu sterowania wykorzystywane do relatywnie nieskomplikowanych zadań wizualizacji i komunikacji z operatorem.

W drugiej kolejności najczęściej sprzedawane są HMI z większymi wyświetlaczami - o przekątnych kilkunasto- lub kilkudziesięciocalowych. Komputery panelowe stanowią zaś, zdaniem ankietowanych przez nas dostawców, około co piąty sprzedawany produkt z omawianego zakresu.

Urządzenia te, będąc w uproszczeniu połączeniem komputera przemysłowego z wyświetlaczem, cechują się dużymi możliwościami obliczeniowymi i stosowane są w bardziej wymagających aplikacjach w przemyśle, energetyce czy transporcie (patrz rys. 1). Podobną popularnością jak komputery panelowe cieszą się niewielkie panele z wyświetlaczami monochromatycznymi.

TABELA 1. Oferta firm dostarczających panele operatorskie i komputery panelowe

Ich domenami są zastosowania w maszynach oraz aplikacjach OEM, w tym niezwiązanych z przemysłem. Struktura sprzedaży, jeżeli chodzi o typy dostarczanych do polskich odbiorców produktów, jest od lat praktycznie stała. Wyniki uzyskane podczas poprzedniego badania ankietowego były zbieżne z dokładnością co do 1-2 procent z obecnymi.

Również wielu dostawców utrzymuje cały czas w swojej ofercie szeroki asortyment paneli operatorskich i komputerów panelowych. Z kolei firmy, dla których HMI są jedynie uzupełnieniem asortymentu, stawiają zazwyczaj na wersje najpopularniejsze, a więc z ekranami kilkucalowymi.

Ten ostatni wyróżnik nie oznacza jednak, że są to urządzenia o małych możliwościach. Nieraz już w kompaktowych panelach znajdziemy dosyć wydajne układy obliczeniowe oraz gamę interfejsów komunikacyjnych, przez co tworzenie ich rdzeniem oferty jest tym bardziej zasadne. Polscy odbiorcy poszukują odpowiednich pod względem parametrów, dobrych jakościowo i przede wszystkim tanich wyświetlaczy (patrz rys. 2).

Duża podaż paneli na rynku sprawia, że właśnie czynnik cenowy - szczególnie w przypadku mniejszych paneli i mniej wymagających zastosowań, stawiany jest na pierwszym miejscu.

Na czwartym miejscu listy znalazła się marka producenta. Różnice procentowe pomiędzy większością wymienionych kategorii są niewielkie, lecz należy zaznaczyć, że wyniki są jedynie uśrednieniem, natomiast zależnie od potrzeb klienta i typu aplikacji kluczowe mogą być różne parametry urządzeń.

Rys. 3. Sektory rynku, z którymi związani są najczęściej kupujący panele operatorskie i komputery panelowe

Przykładowo są to specyficzne certyfikaty (ważne w przypadku przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i medycznego oraz sektora wojskowego), możliwość pracy przy dużych wibracjach i w skrajnych temperaturach (zastosowania w pojazdach) czy duże możliwości graficzne (Digital Signage, medycyna).

Decyzje zakupowe warunkuje często jeszcze jedno - pochodzenie od dostawcy innych urządzeń automatyki i sterowania. Nieprzypadkowo wiele z popularnych na polskim rynku paneli operatorskich to urządzenia producentów, którzy specjalizują się w dostarczaniu komponentów do tworzenia kompletnych systemów automatyki - takich jak np. firmy Siemens, B&R czy Schneider Electric.

Kompletacja komponentów od jednego producenta z pewnością ułatwia tworzenie systemu i jego uruchomienie oraz serwisowanie. Świadomi są tego również dostawcy, dlatego ofertę paneli operatorskich znajdziemy nie tylko w firmach specjalizujących się w nich, ale też u dostawców sterowników, napędów, a nawet urządzeń pomiarowych.

Krzysztof Piasek

Senga

  • Jakie są nowości w dziedzinie HMI?

Zmiany zachodzące w branży są pochodną rozwoju techniki komputerowej. W panelach wykorzystywane są coraz szybsze procesory, większe pamięci, wprowadzane dyski SSD. Większość producentów przywiązuje też wagę do dopracowywania oprogramowania użytkowego oraz zaoferowania możliwości obsługi możliwie szerokiej gamy protokołów komunikacyjnych.

Na rynku od dłuższego czasu widać, że systemy zamknięte nie mają racji bytu, dostawcy sprzętu i oprogramowania muszą dbać o elastyczność urządzeń i możliwość bezproblemowej wymiany danych z urządzeniami firm trzecich.

  • Co może zmieniać się na rynku paneli operatorskich?

Możliwości omawianych urządzeń są coraz większe, a ich stosowanie daje ogromne możliwości tworzenia wydajnych oraz bezpiecznych - ograniczających możliwości popełnienia pomyłki - interfejsów użytkownika. W połączeniu z coraz niższymi cenami urządzeń sprawia to, że liczba klientów sięgająca po panele rośnie.

Wydaje się, że popyt ze strony tradycyjnych dla tej grupy towaru odbiorców - firm przemysłowych, producentów maszyn, itp. - osiągnął stabilny poziom. Sądzę, że można spodziewać się zwiększenia sprzedaży w obszarze małych i średnich paneli, które coraz szerzej będą wykorzystywane przez mniejsze firmy związane z przemysłem. W tej sytuacji bezpośrednimi dostawcami sprzętu powinni być w dużej mierze integratorzy systemów.

KTO KUPUJE PANELE I JAKIE URZĄDZENIA WYBIERA?

Rys. 4. Najpopularniejsze w kraju marki paneli operatorskich - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku

Nabywcy paneli operatorskich są związani głównie z szeroko rozumianym przemysłem. Wśród nich najbardziej licznymi grupami są: przemysłowi klienci końcowi, integratorzy systemów oraz firmy produkujące maszyny i inni wytwórcy OEM (patrz rys. 3).

HMI trafiają więc w praktyce najczęściej do urządzeń, instalowane są na liniach technologicznych, w szafach sterujących, rozdzielnicach, itp. Dotyczy to zazwyczaj nowych aplikacji oraz modernizowanych maszyn i systemów, rzadziej natomiast wymiany serwisowej uszkodzonych podzespołów.

Do ważnych odbiorców HMI należą też firmy działające w branży transportowej (pojazdy i infrastruktura szynowa oraz motoryzacja), sektorze komercyjnym, branży medycznej oraz, w mniejszym stopniu, wojsku. Porównując prezentowane wyniki z analogicznym badaniem ankietowym sprzed dwóch lat, zmian praktycznie nie widać. Możemy również sięgnąć do wcześniejszych edycji raportów w APA.

TABELA 2. Panele operatorskie - przykładowe produkty dostępne u polskich dostawców

Z porównania z danymi tam publikowanymi wynika jeden wniosek - struktura rynku, jeżeli chodzi o branże będące odbiorcami tytułowych produktów, właściwie się nie zmienia. Duża podaż paneli na rynku sprawia, że klienci mogą dobierać do swoich potrzeb urządzenia różnych marek.

Na rynku dostępnych jest ich kilkadziesiąt, z czego kilkanaście uznać można za najpopularniejsze - przedstawiono je na rysunku 4 (panele operatorskie) oraz rysunku 5 (komputery panelowe). W każdej z wymienionych grup, dokonując dalszego zawężenia wyników, wskazać można liderów rynkowych. Zdaniem respondentów redakcyjnej ankiety są nimi w pierwszym z przypadków Siemens, Weintek oraz Pro-Face.

Do istotnych dostawców paneli zalicza się też m.in. firmy Schneider Electric, Beijer, Mitsubishi Electric, Eaton Electric, Beckhoff, Panasonic, Delta Electronics, Unitronics oraz B&R. Z kolei najbardziej rozpoznawalnymi dostawcami komputerów panelowych są: Advantech oraz Siemens, a następnie IEI Technology, potem Pro-Face, Kontron, Aaeon, Beckhoff, Panasonic, Omron Electronics oraz Schneider Electric.

Należy zaznaczyć, że wyniki dotyczą popularności marek w kraju na bazie odpowiedzi ankietowanych przez nas dostawców, natomiast nie świadczą o udziale wymienionych firm w rynku.

DWIE GRUPY DOSTAWCÓW

Rys. 5. Najpopularniejsze w kraju marki komputerów panelowych - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku

Dla wielu polskich dostawców panele operatorskie były zawsze produktami ważnymi, traktowanymi często na równi ze sterownikami czy komputerami przemysłowymi. HMI stanowią niezbędny element wielu systemów, przez co posiadaniem ich w ofercie zainteresowanych jest wiele firm.

Ważną ich grupę w naturalny sposób stanowią producenci HMI, którzy działają na naszym rynku poprzez swoje lokalne oddziały. W zestawieniu tabelarycznym takich dostawców pojawiło się całkiem sporo - są nimi m.in. (alfabetycznie): B&R, Beckhoff, Bosch Rexroth, Eaton Electric, Kontron, Lenze Polska, Mitsubishi Electric, National Instruments, Omron Electronics, Panasonic Electric Works, Phoenix Contact, Pro-face, Schneider Electric oraz Siemens.

W portfolio tych firm, które są liderami rynku automatyki również w Polsce, znajdziemy obok paneli całą gamę podzespołów automatyki i sterowania, napędów, urządzeń pomiarowych, systemów dystrybucji energii i innych. Panele są również chętnie włączane do oferty handlowej przez wielu dystrybutorów.

Dla tego typu firm stanowić mogą zarówno uzupełnienie gamy oferowanych produktów, ale też - co jest częstym przypadkiem - ważny element oferty handlowej. Nieraz są one wręcz jej niezbędnym rozszerzeniem, gdyż pozwalają dostawcom oferować komponenty umożliwiające tworzenie kompletnych systemów automatyki i sterowania.

HMI sprzedawane są na bazie umów dystrybucyjnych z wyłącznością lub w modelu jeden producent - wielu dostawców krajowych. Niezależnie od formuły działania, dystrybutorzy to często specjaliści w omawianym zakresie, zapewniający odpowiednie wsparcie techniczne i pomoc w tworzeniu aplikacji.

W kraju działają też producenci paneli - przykładem jest Lumel, który wytwarza HMI o niewielkich przekątnych ekranu - np. do systemów pomiarowych. Są wreszcie firmy, które brandują produkty, oferując je pod własną marką. Tak jest przykładowo z firmą ASTOR, która oferuje panele Astraada.

Maciej Sakowicz

Multiprojekt

Możliwości urządzeń przemysłowych są obecnie olbrzymie. Ich rozwój skupia się na zwiększaniu szybkości działania i elastyczności komunikacyjnej. Przed zakupem HMI warto sprawdzić, czy panel wspiera odpowiedni protokół do komunikacji z tworzonym systemem.

Istnieją wersje przeznaczone do pracy tylko z jednym urządzeniem, ale można też znaleźć takie, które zapewniają sterowniki komunikacyjne do setek urządzeń - w tym jednocześnie do wielu od różnych producentów. Niektóre panele mają wbudowane serwery VNC i EasyAccess służące do dostępu zdalnego z dowolnego miejsca na świecie.

Kryterium ceny jest ciągle dla wielu automatyków priorytetowe, ale podejście takie często prowadzi do zwiększenia kosztów inwestycji w długim terminie i większego nakładu pracy. Przy zakupie należy więc wziąć pod uwagę możliwe trudności związane z koniecznością stosowania dodatkowych konwerterów i przejściówek dla interfejsów.

Duże znaczenie ma też tradycja firmy prowadzącej dystrybucję. Dla wielu klientów czas istnienia produktu na rynku jest także bardzo znaczącym czynnikiem decydującym o zakupie. 

Powiązane artykuły

Komputery przemysłowe

Komputery panelowe PPC-F - nowe możliwości i estetyka

Rynek HMI przekroczy w 2018 roku 3 mld dolarów

HMI - panele operatorskie i komputery panelowe

HMI - przenośnie i bezprzewodowo. W smartfonie i tablecie

Komputery przemysłowe

Wiosna na rynku oprogramowania przemysłowego. Raport z polskiej branży SCADA/HMI

Wafer-CV - przemysłowy komputer jednopłytkowy 3,5" z procesorem Atom drugiej generacji

Komputery przemysłowe - różne potrzeby, różne rozwiązania

Senga – od paneli operatorskich do kompleksowej integracji systemów

TANK - komputery do zadań specjalnych

Elo TouchSystems - ekrany do wymagających aplikacji przemysłowych

PC-5152-D525 - pierwszy przedstawiciel nowej serii bezwentylatorowych panelowych komputerów przemysłowych PPC

IMS Research o rynku PLC zintegrowanych z HMI

Rozwiązania HMI ESA - wydajność, elastyczność i europejska jakość

Panele wizualizacyjne Dräger z serii RVP

Nowe, profesjonalne panele operatorskie Pro-face

Bezwentylatorowy komputer panelowy o dużej odporności na czynniki środowiskowe

Nowa generacja komputerów serii AFL

Panele Weintek - nowoczesne, uniwersalne i konkurencyjne cenowo

Panele operatorskie w systemach pomiarowych i wykonawczych

Eround - przyciski i lampki tablicowe we włoskim stylu - nowe produkty firmy Pizzato w ofercie firmy Ins-Tom

TIA Portal V11 - zintegrowane środowisko projektowe

Nowe panele operatorskie w ofercie firmy Beckhoff

Panele dotykowe TFT o przekątnych od 8,4" do 65"

Kontroler HMI z funkcją sterownika PLC

HMI w kopalni soli Wieliczka

Tanie graficzne panele dotykowe HMI o przekątnej 3 i 6cala

zobacz wszystkie Nowe produkty

Profile przemysłowe z tworzyw sztucznych

2018-02-20   | igus Sp. z o.o.
Profile przemysłowe z tworzyw sztucznych

Firma igus poszerzyła swoją ofertę w zakresie półfabrykatów. Umożliwia to składanie zamówień względem indywidualnych profili, z uwzględnieniem poszczególnych specyfikacji, które wykonywane są z przetestowanych materiałów iglidur. Dzięki możliwości wytłoczenia ostatecznej formy, użytkownik oszczędza zarówno koszty obróbki, jak i samego materiału. Przykładami dostępnych geometrii są profile w kształcie litery U oraz kwadratu, jak również półpanewki i rury wykonane z iglidur.
czytaj więcej

Serwomotory MS2N z wbudowanym enkoderem SafeMotion SIL3 PLe

2018-02-20   | Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Serwomotory MS2N z wbudowanym enkoderem SafeMotion SIL3 PLe

Serwomotory nowej serii MS2N zawierają wbudowany enkoder SafeMotion o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 PLe, eliminujący konieczność umieszczania w systemie dodatkowych elementów bezpieczeństwa. Są napędami o dużej dynamice i precyzji oraz o łatwej konfiguracji, podłączanymi za pomocą pojedynczego kabla o maksymalnej długości 75 m.
czytaj więcej

Nowy numer APA