Wtorek, 19 lipiec 2016

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

Sektor produkcji i dystrybucji urządzeń sygnalizacyjnych należy do specyficznych obszarów rynku branżowego. Z jednej strony jest on niszowy i właściwie od lat działają tutaj te same przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony zastosowania sygnalizatorów znacznie wykraczają poza typowy przemysł. Obejmują one m.in. aplikacje infrastrukturalne i budynkowe, zastosowania w transporcie oraz wykorzystanie w obszarze handlu i logistyki, co tworzy szeroki front dla dostawców tych produktów.

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

Rynek dystrybucji sygnalizatorów przedstawialiśmy w APA już kilkukrotnie, każdorazowo omawiając parametry techniczne tych urządzeń. Z tego powodu tym razem ograniczamy się jedynie do ich ogólnej klasyfikacji na wstępie.

Główną grupą produktów są lampy sygnalizacyjne - występujące w różnych wersjach pod względem źródeł światła, budowy, materiałów obudów i generalnie zastosowań.

Szczególnymi ich wersjami są produkty do aplikacji specjalnych - np. do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz aplikacjach w branży lotniczej i morskiej. Do omawianej grupy można też zaliczyć oświetlenie przeszkodowe, a więc lampy instalowane m.in. na wysokich obiektach, takich jak budynki czy kominy.

Szczególną grupą sygnalizatorów wieże świetlne, które składają się z dwóch lub więcej elementów świecących i służą do informowania o pracy maszyn i urządzeń czy przekazywania obsłudze różnych komunikatów.

Są one również dostępne w dużej różnorodności - na rynku znajdziemy wersje w kilku typoszeregach pod względem średnic, materiałów wykonania czy sposobów montażu. W szczególności popularne są wykonania modułowe, które pozwalają na praktycznie dowolną konfigurację zespołu wieży przez użytkownika.

Sygnalizatory świetlne są dostępne w wersjach ze zintegrowanymi elementami dźwiękowymi. Najczęściej jednak te ostatnie występują samodzielnie jako syreny czy buczki, które służą do informowania osób znajdujących się w ich pobliżu o sytuacjach nietypowych lub niebezpiecznych.

Tutaj również mamy do czynienia z wieloma wykonaniami pod względem wielkości (od wersji kompaktowych do dużych syren tubowych) oraz funkcjonalności. Ta ostatnia obejmuje m.in. możliwość regulacji głośności czy też coraz popularniejszą ostatnio możliwość nagrywania własnych komunikatów.

PRZEMYSŁ DOMINUJE

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

Polska nie różni się specjalnie pod kątem zastosowań sygnalizatorów od krajów zachodnioeuropejskich i wskazać tu można wiele rynków końcowych, ze szczególnym wyróżnieniem przemysłu. Większość respondentów odpowiadających na ankiety redakcyjne związane jest z ostatnim z sektorów, stąd też jego dominacja w każdej z kategorii na wykresie na rysunku 1.

Nie jest to jednak jedyny powód, bowiem sygnalizatory są wykorzystywane w przemyśle bardzo ekstensywnie. Są one używane w maszynach i ciągach technologicznych, gdzie służą do wskazywania stanu pracy, informowania i ostrzegania obsługi, stanowią też nieodzowne elementy podnośników, automatycznych bram przemysłowych, urządzeń mobilnych i wielu aplikacji zewnętrznych. W tym przypadku ich odbiorcami są zarówno klienci końcowi (zakłady przemysłowe), jak też producenci maszyn (OEM) i integratorzy systemów.

Wieże i lampy sygnalizacyjne oraz sygnalizatory dźwiękowe - oferta dostawców krajowych

Dosyć wysoko w zestawieniu znalazły się zastosowania infrastrukturalne - szczególnie w przypadku lamp sygnalizacyjnych, co dotyczy to zarówno oświetlenia przeszkodowego, sygnalizacji w budynkach (w tym w systemach ostrzegania p.poż), a także zastosowań drogowych i kolejowych. Widać natomiast pewien regres w przypadku branży handlowej. Retail, szczególnie w przypadku inwestycji w sklepy wielkopowierzchniowe, już od lat przeżywa w Polsce problemy i znajduje to również odbicie w omawianych wynikach.

Do mniej istotnych sektorów rynku należą te związane z wojskowymi i specjalnymi. Mało kto wymieniał też górnictwo czy zastosowania wymagające certyfikatu ATEX, ale można uznać, że zawierają się one w poprzednio omawianych kategoriach.

SYGNALIZATORY TO PRODUKTY UTYLITARNE

Rys. 2. Najważniejsze powody przekonujące klientów do zakupu omawianych urządzeń

Szukając sygnalizatorów polscy klienci zainteresowani są przede wszystkim zakupami urządzeń o optymalnym stosunku ceny do parametrów technicznych i jakości. Ta pierwsza, jak widać po wynikach zaprezentowanych na rysunku 2, zdominowała każdą z kategorii wyrobów.

Z drugiej strony na decyzje zakupowe wpływają też liczne cechy dodatkowe urządzeń i oferty samego dostawcy - w tym szerokość tej ostatniej, potrzeby związane z aplikacją czy też możliwość integracji sygnalizatorów w większym systemie.

Ciekawym rezultatem badania była relatywnie niska pozycja marki w prezentowanym zestawieniu, co pozwala stwierdzić, że odbiorcy traktują omawiane produkty bardzo utylitarnie. Mają one charakteryzować się odpowiednim kompromisem pomiędzy ceną, jakością a parametrami, a w jeszcze większym skrócie - po prostu działać.

W zestawieniu pojawiło się też wskazanie dotyczące zastosowania diod LED jako źródeł światła, aczkolwiek te ostatnie nie są już jakąś nowością, a raczej czymś standardowym (o tym w kolejnym rozdziale). Dalszymi na liście istotności cechami omawianych produktów były m.in. design, trwałość (szczególnie w kontekście narażeń środowiskowych), uniwersalność i kompaktowa budowa. Respondenci wskazywali również na zakres wsparcia klientów oraz referencje, choć zajęły one biegunowo odległe pozycje od tych prezentowanych na rysunku 2.

LED - TO JUŻ BYŁO

Marki produktów dostarczanych przez firmy branżowe

Chociaż część osób zapytanych o nowości w technologiach sygnalizatorów wskazywała ponownie zastosowanie diod LED, można stwierdzić, że technologia ta nie jest w branży już niczym nowym. Również spojrzenie na publikowaną w raporcie tabelę z przykładowymi wieżami świetlnymi potwierdza, że diody są dzisiaj w wielu przypadkach podstawowymi źródłami światła.

Swoją popularność zawdzięczają jasności świecenia, energooszczędności i, przede wszystkim, dużej trwałości. Jeżeli już zachodzą w tym obszarze zmiany, to związane są one przede wszystkim ze stosowaniem wersji o dużej jasności, ew. też rozbudową ofert firm w stronę systemów z LED do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Można uznać, że pewnym rodzajem innowacji jest wykorzystanie diod RGB, które pozwalają na tworzenie sygnalizatorów o programowanym kolorze świecenia. W przeciwieństwie do wież świetlnych składanych z modułów o różnych kolorach, użycie elementów wielobarwnych zapewnia, zdaniem ich dostawców, większą elastyczność aplikacyjną i możliwość łatwych zmian zależnie od bieżących potrzeb.

Z drugiej strony przeważającą część ofert kluczowych na rynku dostawców stanowią ciągle wersje tradycyjne (wielokolorowe modułowe) i mało prawdopodobne jest, aby były one zastąpione przez te RGB. Można raczej spodziewać się ustalenia jakiegoś punktu równowagi na rynku pomiędzy omawianymi grupami.

Drugim z obszarów zmian jest ten związany z możliwościami komunikacji sieciowej i zdalnego sterowania pracą urządzeń. Tutaj wymieniane były przede wszystkim interfejsy do sieci IO-Link, w drugiej kolejności do ASI. Pojawiło się też kilka wskazań komunikacji bezprzewodowej, która wykorzystywana jest do zdalnego sterowania przede wszystkim kolumnami sygnalizacyjnymi oraz kontroli ich pracy w większych systemach.

Praktycznie żaden z respondentów nie wskazał natomiast takich aspektów omawianych urządzeń jak zwiększona odporność mechaniczna, nowości pod względem nietypowych kształtów czy sposobów montażu, a także nowych materiałów wykonania sygnalizatorów. Po latach rozwoju rynku trudno tutaj, jak się wydaje, o coś wybitnie innowacyjnego.

W zakresie sygnalizatorów dźwiękowych jako zmiany wymieniane były przede wszystkim te związane ze stosowaniem syren elektronicznych oraz możliwościami wgrywania własnych komunikatów przez użytkowników, a także pojawianiem się wersji o dużej głośności i z regulacją. Te zmiany również nie należą do przełomowych - można je zaliczyć co najwyżej do tych o charakterze ewolucyjnym.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty