Środa, 13 grudzień 2017

Dobra koniunktura na rynku złączy przemysłowych

Złącza przemysłowe stanowią nieodzowną część nowoczesnych maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, systemów wykorzystywanych w energetyce, transporcie i wielu innych dziedzinach. Na rynku dostępna jest obszerna grupa tych produktów, o zróżnicowanej funkcjonalności i parametrach. Jako że te najbardziej zaawansowane, przykładowo wersje modułowe o wysokim stopniu ochrony, cechują się też niezłą marżowością, od lat są one obiektem zainteresowania wielu firm branżowych. W efekcie tworzy to konkurencyjny, ale też szeroki i rozwojowy rynek. Zapraszamy do lektury nowego raportu poświęconego tytułowym produktom.

Dobra koniunktura na rynku złączy przemysłowych

ZŁĄCZE ZŁĄCZU NIERÓWNE

W obszarze złączy przemysłowych wyróżnić można wiele grup produktów, których podstawowy sposób kategoryzacji związany jest z maksymalną wartością przesyłanych prądów. Obejmuje on wydzielenie elementów silnoprądowych, sygnałowych oraz, jako osobnego obszaru, złączy do transmisji danych.

Tego typu podzespoły występują w wersjach kabel-obudowa, kabel-kabel i, w przypadku zastosowań w urządzeniach - szczególnie elektronicznych, wersjach kabel-płytka. Obszar tematyczny bieżącego raportu związany jest przede wszystkim z dwoma pierwszymi grupami.

Kolejny z podziałów związany jest z liczbą możliwych połączeń oraz ich rodzajami. Złącza mogą mieć od jednego do kilkudziesięciu torów, przy czym mogą one być takiego samego rodzaju lub też obejmować zróżnicowany zestaw pozwalający na transmisję sygnałów analogowych i cyfrowych, zasilania, a nawet sygnałów pneumatycznych. W tym przypadku można mówić o złączach modułowych / hybrydowych, o których już kilkukrotnie pisaliśmy w raportach w APA.

Złącza przemysłowe - oferta dostawców

Odrębną grupę stanowią elementy do komunikacji sieciowej. Jako że przemysł korzysta z różnych standardów - zarówno sieci typu fieldbus, jak też przemysłowego Ethernetu, konieczne jest zaoferowanie wielu typów złączy.

W tym przypadku wybierać można zarówno spośród wykonań standardowych, jak też cechujących się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.

Oczywiście do podziału można również dodać: kształt obudów złączy (okrągłe, prostokątne, itd.), materiał ich wykonania (aluminium, tworzywo sztuczne), stopień ochrony, izolacji elektromagnetycznej i wiele innych cech.

Złącza silnoprądowe - przykładowe produkty

W ten sposób z produktu pozornie prostego i jednolitego, otrzymuje się bardzo szeroką gamę wyrobów pod względem rodzajów i wykorzystywanych technologii.

Respondenci zapytani o to, jakimi złączami najbardziej zainteresowani są odbiorcy krajowi, w pierwszej kolejności wymieniali wersje silnoprądowe oraz modułowe / hybrydowe. Te ostatnie, o ile jeszcze kilka lat temu mogły być pewną nowością, obecnie są popularnymi w branży produktami, zaś ich sukces wynika w dużej mierze z aktywności promujących je przedsiębiorstw.

Tutaj na czoło wysuwa się lider branży, HARTING, który oferuje pełen asortyment tego typu złączy oraz ich elementów składowych. Ofertę w tym zakresie ma też wielu innych dostawców, co przedstawiono w tabelach raportowych.

Kto działa w branży i jaka jest konkurencja na krajowym rynku złączy przemysłowych?

Karol Lenkiewicz, igus
Obecnie igus jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów okrągłych złączy przemysłowych do serwonapędów. O ile na całym rynku jest miejsce dla każdego, o tyle w samym przemyśle prym będą wiodły firmy dostarczające rozwiązania markowe, które są kojarzone z niezawodnością.

Maciej Błach, Conprod
Konkurencja na rynku oczywiście jest bardzo duża, co również napędza innowacyjność producentów. Dlatego swoje miejsce w branży mają tak dostawcy markowi, jak niskokosztowi. To klieci, do których należy podchodzić zawsze z szacunkiem, bo decydują o kształcie rynku.

Jarosław Najduk, Stäubli
Miejsce na rynku jest dla wszystkich, zaś różne typy złączy znajdą zastosowanie w odmiennych aplikacjach. Coraz większe znaczenie mają jednak firmy markowe, które zatrudniają odpowiednio przeszkolonych pracowników służących pomocą już na etapie projektowym.

POLSCY ODBIORCY ZŁĄCZY

Rys. 1. Główne branże będące w kraju odbiorcami złączy przemysłowych

Zróżnicowanie dostępnych na rynku produktów i ich duża podaż jest de facto odpowiedzią na popyt ze strony klientów z wielu branż. Złącza przemysłowe stosowane są m.in. w maszynach, energetyce, elektronice i elektrotechnice, motoryzacji i transporcie szynowym, telekomunikacji, górnictwie i innych zastosowaniach.

Statystykę dotyczącą Polski oraz źródeł popytu na omawiane produkty przedstawiono na rys. 1. Wykres zawiera cztery serie danych dla badań przeprowadzonych przez redakcję w bieżącej dekadzie, przy czym wartości procentowe dotyczą końca 2017 roku.

Najwyżej znalazły się tu: sektor maszynowy (75% wskazań respondentów), transport (62%), energetyka (57%) i górnictwo (50%).

Zdawałoby się, że w wyliczeniu brakuje branży produkcyjnej, aczkolwiek została ona podzielona na kilka sektorów (np. spożywczy, chemiczny) i na wykresie podano wartości procentowe dla każdego z nich. Istotnym odbiorcą złączy jest oczywiście też branża produkcji elektroniki, aczkolwiek korzysta ona typowo ze złączy innych, niż automatyka czy energetyka. Jeżeli chodzi o jej badania, to odsyłamy do raportów publikowanych w magazynie Elektronik.

Omawiane branże często nakładają określone wymogi na wykorzystywane złącza. Przykładowo w sektorze przemysłowym liczy się budowa modułowa, rynek kolejowy wymaga odporności złączy na wibracje i zapewnianie ich wysokiej obciążalności prądowej, zaś w przypadku urządzeń instalowanych na zewnątrz budynków kluczowa staje się solidna i szczelna obudowa.

Rys. 2. Główni krajowi odbiorcy złączy przemysłowych

Dodatkowo istnieje cały szereg rynków niszowych, gdzie stosowane są wersje specjalizowane. Przykładowo w energetyce odnawialnej są to złącza wysokoprądowe, szczelne i szybkie w montażu.

Przedstawiamy jeszcze jedną statystykę, która dotyczy typów klientów w obrębie przemysłu (patrz rys. 2). W Polsce kluczowymi odbiorcami, jak można wnioskować po wynikach bieżącego badania, są: klienci końcowi (zakłady przemysłowe), producenci OEM oraz integratorzy systemów. Kolejność ta jest stała w odniesieniu do kilku publikowanych raportów, również wymienione kategorie są podobnie popularne.

DOBRA SYTUACJA KONIUNKTURALNA

Rys. 3. Zmiany oceny sytuacji na rynku dystrybucji złączy przemysłowych w ostatnich latach

Tegoroczne oceny koniunktury w branży są bardzo dobre. Są one nawet korzystniejsze, niż w przypadku poprzednich, i tak już świetnych rezultatów. Praktycznie co czwarty z respondentów ocenił sytuację pod koniec 2017 roku jako bardzo dobrą, zaś reszta uznała ją za dobrą (patrz rys. 3). Trudno coś tutaj dodać poza stwierdzeniem, że są to jedne z lepszych wyników publikowanych ogólnie w APA - tj. porównując je ze statystykami dla innych sektorów rynku przemysłowego. Również dynamika zmian wydaje się być korzystna. Ponad 70% ankietowanych osób stwierdziło, że zmiany koniunkturalne są in plus, zdaniem tylko kilku procent osób są one niekorzystne.

Omawiany rynek jest dobrze spenetrowany przez czołowych dostawców, złącza oferuje też wielu dystrybutorów o różnej skali działalności. Sprawia to, że jest on wymagający dla działających na nim firm. Zdaniem trzech na czterech respondentów konkurencja w omawianej branży jest silna (patrz rys. 4).

Rys. 4. Opinie respondentów ankiety dotyczące sytuacji w krajowej branży dystrybucji złączy oraz trendów na rynku

Sektor dystrybucji złączy przemysłowych zawsze uznawany był za atrakcyjny, co zawdzięczał m.in. dużej liczbie klientów z wielu rynków. W efekcie jest on również stosunkowo duży pod względem jego wartości, porównując to z innymi obszarami w branży automatyki przemysłowej. Respondenci zapytani o jego wartość, byli w swoich szacunkach dosyć zgodni - ich wskazania wahały się pomiędzy 60 a 120 mln złotych, zaś średnią wskazać tu można w obszarze około 70-80 mln złotych rocznie. Jest to więcej, niż w przypadku ostatniego badania rynku i jednocześnie podobnie, jak dla kwoty podanej w raporcie z 2013 roku.

Jakie cechy złączy silnoprądowych są istotne dla lokalnych klientów - czy jest to niska cena, wysoka odporność, modułowość, itd.?

Marek Juchimiuk, HARTING
Najważniejszą cechą złączy przemysłowych jest ich wytrzymałość, a zatem jakość. Wszak złącze dla użytkowników jest elementem, który pracuje (rozłączanie/wyłączanie, w dużej liczbie przypadków częste), jest narażony na urazy mechaniczne i wpływ środowiska (uderzenia, wilgoć, smary, pył, wahania temperatur, korozja), a także na wpływ zaburzeń pochodzących z zewnątrz - np. elektromagnetycznych, które trzeba niwelować. Ponieważ cena zakupu złącza w porównaniu do całej aplikacji jest niewielka, a potencjalna awaria niesie za sobą duże koszty przestoju i uszkodzeń, użytkownicy sięgają po rozwiązania pewne i sprawdzone.

Karol Lenkiewicz, igus
Wymaganymi cechami są niezmiennie: niezawodność i długa żywotność. Cena oczywiście również musi być konkurencyjna. Obiecującym trendem jest też szybkość montażu na przewodzie oraz szybkość łączenia złączy.

Jarosław Najduk, Stäubli
Niska cena to niewątpliwie kryterium najczęściej brane pod uwagę przy zakupie złączy przemysłowych. Jest ono stosowane szczególnie przez producentów maszyn przemysłowych, dla których liczy się wyłącznie obniżanie kosztów kompletnej maszyny. Kierowanie się wyłącznie tym kryterium jest jednak krótkowzroczne i paradoksalnie niesie ze sobą konieczność poniesienia większych kosztów finansowych w przyszłości przez klienta końcowego. Coraz częściej klienci zwracają uwagę na żywotność złącza i są w stanie zapłacić więcej za produkt, który będzie mógł być wykorzystywany kilkakrotnie dłużej niż tańszy odpowiednik.

W przypadku aplikacji, gdzie szybkość wykonywania połączeń jest bardzo istotna, modułowość złącza jest jego pożądaną cechą. Umożliwia nam ona wykonanie połączenia kontaktów o różnych parametrach elektrycznych podczas jednej operacji łączeniowej. Pozwala to na większą oszczędność czasu i miejsca, niż przy zastosowania kilku złączy. Dodatkowo złącza muszą spełniać odpowiednie normy - np. kolejowe w przypadku użycia w aplikacjach szynowych. Wtedy powinny one być również odporne na drgania i cechować się niepalnością.

Maciej Błach, Conprod
Cechy produktów poszukiwanych przez odbiorców są w zasadzie od lat niezmienne. Złącza modułowe na zawsze wpisały się w aplikacje, bowiem dają one klientom szerokie możliwości zastosowań. W ostatnim czasie obserwuje się również popyt na wersje z materiałów tak samo odpornych mechanicznie jak aluminium, ale będących niewrażliwymi na działanie soli czy uderzenia. Takie warunki stawia np. sektor szynowy. Wymagania te zapewniają złącza w obudowach plastikowych, które dodatkowo charakteryzują się małą wagą oraz prostym i niezawodny montażem. W tym kierunku swoje wyroby rozwija też producent, którego dystrybutorem w Polsce jesteśmy.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty