wersja mobilna
Online: 756 Środa, 2017.11.22

Raporty

Enkodery i silniki skokowe - raport z polskiej branży automatyki

środa, 01 sierpnia 2012 10:37

Tematyka związana z przetwornikami położenia, w szczególności kątowego, pojawia się w artykułach publikowanych w magazynie APA regularnie. Wiąże się to z faktem, że podzespoły te stanowią powszechne elementy wielu maszyn produkcyjnych i urządzeń, integrowane są w pojazdach, windach i podnośnikach, stanowią część serwosilników i wielu innych, większych systemów. Ich dystrybucją zajmuje się też wiele firm działających w naszej branży, które zapewniają często ofertę składającą się nawet z kilkudziesięciu różnych typów przetworników.

Spis treści » Maszyny, automatyka przemysłowa,windy,urządzenia elektroniczne
» Rynek - perspektywa dostawców
» Kompleksowa oferta i dobre produkty
» Zmiany technologiczne
» Podobne do siebie sektory rynku
» Rozmowa z Przemysławem Degórskim z firmy WObit
» Pokaż wszystko

Wiele z tych podmiotów rozbudowuje portfolio również o silniki skokowe - wykorzystywane są one m.in. w maszynach precyzyjnych i różnych urządzeniach, współpracując często z enkoderami. Przedstawiamy dwie tytułowe grupy produktów, omawiając ich zastosowania, działających na rynku polskim dostawców oraz wymogi ich klientów.

MASZYNY, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, WINDY, URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Rys. 1. Najpopularniejsze obszary zastosowań omawianych w raporcie przetworników i silników

Zastosowania przetworników położenia w Polsce i innych krajach są podobne - podzespoły te trafiają przede wszystkim do aplikacji związanych z maszynami i różnorodnymi systemami automatyki. Pełnią one tam rolę elementów pomiarowych, dostarczających informacje o położeniu oraz szybkości przemieszczania się części ruchomych, w szczególności obracających się.

Trzecim z najczęstszych zastosowań enkoderów jest ich użycie w windach i podnośnikach. W tym przypadku służą one do podobnych zadań, przy czym ze względu na specyfikę tego typu aplikacji dostarczane są często jako kompletne systemy obejmujące też m.in. mocowania i cechujące się odpowiednimi certyfikatami.

Do aplikacji enkoderów o mniejszym znaczeniu należą te związane z automatyką budynkową, urządzeniami elektronicznymi i zastosowaniami specjalnymi (patrz rys. 1). Omawiany stan jest podobny jak w przypadku wyników analogicznych badań rynku przeprowadzonych przez redakcję w 2010 i wcześniej, w 2008 roku.

Należy przy tym zaznaczyć, że w okresie dekoniunktury (2008?2009) wartość omawianego rynku spadła wraz ze zmniejszeniem się popytu m.in. ze strony producentów maszyn. Jednocześnie ta grupa odbiorców w ostatnich latach ponownie stała się jednym z ważniejszych odbiorców przetworników położenia i uznawana jest przez ich dostawców również za jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów rynku.

Dostawców enkoderów i przetworników położenia liniowego zaprezentowano w tabeli 1. Na cytowanym powyżej rys. 1 przedstawiono również informacje na temat najpopularniejszych zastosowań silników skokowych. W przypadku dwóch pierwszych kategorii - a więc systemów automatyki i maszyn - wyniki są podobne jak dla enkoderów, natomiast różnice występują na dalszych miejscach zestawienia.

Tytułowe silniki stosowane są bowiem często w sprzęcie biurowym, różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych i podobnych wyrobach. Trafiają one też do niewielkich maszyn - takich, gdzie istnieje potrzeba wykonywania precyzyjnych ruchów, ale wymogi co do wymaganych sił nie są na tyle duże, aby uzasadnione było stosowanie serwonapędów.

Paweł Naglik

Kubler

  • Kto jest w Polsce najczęstszym odbiorcą enkoderów?

Odbiorców enkoderów można podzielić na trzy grupy - producentów maszyn, integratorów automatyki oraz serwisantów z działów utrzymania ruchów, przy czym tych ostatnich jest najwięcej.

Ze względu na specyfikę produktu, enkodery najczęściej występują w bezpośrednim połączeniu z napędem i są integrowane przez samego producenta napędów w obudowie silnika. Coraz częściej służą one również do kontroli prędkości obrotowej lub położenia kątowego w systemach bezpieczeństwa.

  • Co decyduje o wyborze konkretnego rozwiązania przez klienta? Czy sprzedaż enkoderów wiąże się z dostarczaniem również innych produktów?

Jesteśmy chyba jedyną firmą, która w swojej działalności opiera się głównie na sprzedaży enkoderów. Elementem dodatkowym są tutaj jedynie liczniki, które współpracować mogą z enkoderami, tworząc cały system pomiarowy. Dla odbiorców enkoderów cały czas istotnym parametrem jest cena produktu.

Obserwujemy jednak znaczny wzrost liczby klientów, dla których bardzo ważne są jakość i parametry techniczne. Dla sporej grupy odbiorców liczy się też dobra marka produktu, która przez lata została zbudowana na wysokiej jakości, niezawodności działania oraz długiej żywotności podzespołów.

  • Jakie zmiany obserwować można w technologiach enkoderów?

W tym zakresie obserwujemy głównie dwa rodzaje zmian. Pierwsza to miniaturyzacja z zachowaniem wysokiej rozdzielczości enkodera - przykładem mogą być tutaj miniaturowe enkodery absolutne wieloobrotowe.

Druga związana jest z rozwojem wersji w wykonaniach przemysłowych oraz pozwalających na swobodną pracę enkoderów w warunkach zewnętrznych.

Tego typu wyroby cechują się polepszonymi parametrami w zakresie szczelności, temperatur pracy oraz typów zastosowanych materiałów obudów. Jest jeszcze jedna grupa enkoderów, która daje możliwość stosowania ich w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego - są to wersje z certyfikacją SIL/PL.

  • Jak wygląda rynek enkoderów w Polsce po okresie dekoniunktury? Gdzie szukać przyszłych nisz rynkowych?

W ostatnich latach nastąpił bardzo duży wzrost obrotów, natomiast obecnie obserwujemy ich stabilizację z umiarkowanymi wzrostami. Moim zdaniem świadomość klientów w znaczący sposób się zmieniła i coraz bardziej liczą się cechy techniczne enkoderów.

Ze względu na postępującą miniaturyzację tych produktów oraz jednoczesną możliwość zachowania ich dobrych parametrów, nisz rynkowych można w przyszłości szukać w aplikacjach, ruch i obroty były dotychczas kontrolowane tylko na zasadzie pozycji krańcowych.

RYNEK - PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW

Rys. 2. Najpopularniejsze w Polsce marki (dostawcy) enkoderów - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności marek w kraju

Omawiane w bieżącym raporcie produkty znajdziemy u wielu dostawców w Polsce. Blisko 30 takich firm przedstawionych zostało w tabelach raportowych, przy czym są to podmioty o różnej wielkości i obszarach aktywności rynkowej.

Wśród nich wyróżnić można dostawców, dla których przetworniki położenia, silniki skokowe i podobne wyroby stanowią jedne z kluczowych, a przynajmniej ważnych grup produktów - przykładami są m.in. Kubler, WObit, Eldar, Newtech Engineering, Sanyo Denki, Sick, a także Eltron, Semicon, Astat, Multiprojekt, Impol-1, Renishaw, Stoltronic Polska, ifm electronic, OEM Automatic, Term czy Omron.

Niektóre z tych firm to oddziały zagranicznych producentów, pozostałe są dystrybutorami działającymi na rynku polskim, ewentualnie także w innych krajach. Podmioty takie mają często ofertę o wiele szerszą - przykładowo Eldar dostarcza oprócz silników też m.in. czujniki, sterowniki, przemienniki częstotliwości, natomiast Eltron, Astat czy Impol-1 to działający na kilku rynkach branżowych dostawcy produktów z zakresu automatyki, elektrotechniki i pokrewnych.

Do dystrybutorów zaliczyć można również tzw. firmy katalogowe - w bieżącym raporcie przedstawiamy ofertę kilku z nich - m.in. firm Conrad Electronic, Elfa Distrelec, Elhurt, Farnell i RS Components. Polski rynek przetworników położenia liniowego, jeżeli chodzi o działające na nim firmy i popularne marki produktów, cechuje z jednej strony różnorodność, z drugiej zaś duża stabilność.

Liderem tej branży jest niezmiennie Kübler - niemiecki producent enkoderów o ponadpięćdziesięcioletniej tradycji działania, który specjalizuje się w przetwornikach położenia, licznikach i podobnych produktach.

TABELA 1. Przetworniki położenia i silniki skokowe - oferta dostawców krajowych

Jego wyroby znaleźć można u wielu dystrybutorów (m.in. Astat, Impol-1) oraz w działającym od kilku lat lokalnym oddziale zlokalizowanym w Poznaniu. Dwiema kolejnymi najbardziej rozpoznawalnymi w tej branży firmami są Baumer (wyroby dostarczane m.in. przez CASP System, Newtech Engineering, Simex, Term oraz dystrybutorów katalogowych) oraz Sick (oddział w Warszawie, sprzedaż również przez dystrybutorów).

Do kolejnych najbardziej rozpoznawalnych dostawców enkoderów respondenci redakcyjnej ankiety zaliczyli: Heidenhain, Hengstler, Omron, Leinde & Linde oraz Renishaw (patrz rys. 2). Warto przy tym zauważyć, że w zestawieniu tym - porównując je z wynikami ankiety sprzed dwóch lat - nieco wyżej znalazł się Baumer, progres odnotowały również Heidenhain i Renishaw, natomiast nieco dalej sklasyfikowana została firma Omron.

Rys. 3. Najpopularniejsze w Polsce marki (dostawcy) silników skokowych - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności marek w kraju

Różnice nie są jednak na tyle duże, aby można mówić o kluczowych zmianach na rynku. Porównując wyniki również z jeszcze wcześniejszą edycją raportu (2008 rok), widzimy jednak stopniowy wzrost popularności przede wszystkim firmy Baumer, co wiązać można m.in. z aktywnością jej dystrybutorów w zakresie promocji marki.

Należy zaznaczyć, że przedstawione na wykresie zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności producentów w kraju. Jeżeli chodzi o ranking dotyczący silników skokowych, warto zacząć od stwierdzenia, że w Polsce jest dostępnych kilkadziesiąt marek tego typu podzespołów, przy czym kilka z nich wytypować można jako najpopularniejsze (patrz rys. 3).

Zaliczyć można tutaj przede wszystkim Sanyo Denki (firma ma u nas lokalny oddział, jej produkty dostarczane są też przez dystrybutorów), Nanotec, Fulling, Trinamic, Schneider Electric, a w następnej kolejności m.in. Oriental Motor, Crouzet, Saia, Hengstler. Owa statystyka wymaga komentarza, bowiem na jej początkowym miejscu wraz z Sanyo Denki znalazła się firma krajowa, którą jest poznański WObit.

Nie jest ona wprawdzie producentem silników skokowych, a jedynie ich dystrybutorem, jednak działa w tym obszarze od lat, oferując produkty i usługi, przez co z czasem stała się marką samą w sobie.

WObit wytwarza również wiele produktów, które są powiązane z omawianą tematyką - np. indeksery oraz osie liniowe, zajmuje się też dostarczaniem kompletacji podzespołów do tworzenia aplikacji napędowych i czujnikowych, przez co określić go można mianem prawdziwego rodzimego specjalisty w tej branży.

Tomasz Witek

Multiprojekt

  • Gdzie wykorzystywane są silniki skokowe? Co jest ważne dla ich odbiorców i jakie trendy w tej branży można obserwować?

Rynek silników skokowych w Polsce, chociaż nie jest tak duży, jak chociażby rynek serwonapędów, ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę możliwość realizacji aplikacji, w skład których wchodzi wiele urządzeń. Duża różnorodność w zakresie dostępnych modeli silników skokowych daje klientom możliwość szerokiego wyboru tych urządzeń.

Odbiorcy najczęściej decydują się na konkretne wersje z uwagi na ich parametry techniczne, ceny oraz dostępność - są to niejednokrotnie najważniejsze czynniki, jeżeli chodzi o wybór danego modelu. Silniki skokowe wymagają stosowania urządzenia do ich sterowania, zatem z punktu widzenia klienta ważne jest, aby otrzymać kompletny zestaw zawierający silnik i jego sterownik.

Istotną kwestią dla części kupujących jest również zapewnienie im innych komponentów do stworzenia całego systemu sterowania lub jego części. Zatem niemałe znaczenie w sprzedaży silników mają też podzespoły takie jak: zasilacze, sterowniki (np. PLC), sprzęgła, itd.

Niejednokrotnie klienci wybierają również modele silników skokowych, które już wcześniej wykorzystywali - szczególnie w przypadku produkcji wieloseryjnej czy przeznaczonej na eksport. Sądzę, że nie mniej ważne są dla odbiorców nowe trendy w branży silników skokowych.

Producenci wprowadzają do oferty coraz nowsze rozwiązania - np. silniki skokowe ze zintegrowanym sterownikiem oraz kontrolerem prędkości i położenia czy przykładowo silniki o zwiększonym momencie obrotowym.

Również powszechne wykorzystywanie magistrali sieciowych w automatyce daje duże pole do popisu dla producentów układów skokowych z interfejsami komunikacyjnymi, które mogą być sterowane z użyciem sieci komunikacyjnej. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Złącza z montażem push-in i dużymi możliwościami doboru kolorów

2017-11-22   | Elhurt Sp. z o.o.
Złącza z montażem push-in i dużymi możliwościami doboru kolorów

Złącza AK4200 oraz AK4210 firmy PTR Messtechnik zapewniają krótki czas montażu oraz niewielką zajętość przestrzeni. Wykorzystano w nich montaż push-in (łączenie wtykowe przewodów bez użycia dodatkowych narzędzi), zaś szerokie spektrum dostępnych kolorów umożliwia dostosowanie złącza do indywidualnego kodowania danego projektu.
czytaj więcej

Komputer przemysłowy z płytą główną Mini-ITX i mikroprocesorem Intel Core 6. generacji

2017-11-22   |
Komputer przemysłowy z płytą główną Mini-ITX i mikroprocesorem Intel Core 6. generacji

MSC Technologies powiększa rodzinę komputerów przemysłowych BookSize o nowy model B1-H110 wyposażony w płytę główną formatu Mini-ITX z mikroprocesorem Intel Core 6 generacji (Skylake) i chipset Intel H110. Stanowi on ekonomiczną alternatywę dla wprowadzonego wcześniej do sprzedaży modelu BookSize B1-Q170 oferującego dodatkowo funkcje RAID i Intel Active Management Technology.
czytaj więcej

Nowy numer APA