wersja mobilna
Online: 288 Środa, 2018.01.24

Raporty

Enkodery i silniki skokowe - raport z polskiej branży automatyki

środa, 01 sierpnia 2012 10:37

Tematyka związana z przetwornikami położenia, w szczególności kątowego, pojawia się w artykułach publikowanych w magazynie APA regularnie. Wiąże się to z faktem, że podzespoły te stanowią powszechne elementy wielu maszyn produkcyjnych i urządzeń, integrowane są w pojazdach, windach i podnośnikach, stanowią część serwosilników i wielu innych, większych systemów. Ich dystrybucją zajmuje się też wiele firm działających w naszej branży, które zapewniają często ofertę składającą się nawet z kilkudziesięciu różnych typów przetworników.

Spis treści » Maszyny, automatyka przemysłowa,windy,urządzenia elektroniczne
» Rynek - perspektywa dostawców
» Kompleksowa oferta i dobre produkty
» Zmiany technologiczne
» Podobne do siebie sektory rynku
» Rozmowa z Przemysławem Degórskim z firmy WObit
» Pokaż wszystko

Wiele z tych podmiotów rozbudowuje portfolio również o silniki skokowe - wykorzystywane są one m.in. w maszynach precyzyjnych i różnych urządzeniach, współpracując często z enkoderami. Przedstawiamy dwie tytułowe grupy produktów, omawiając ich zastosowania, działających na rynku polskim dostawców oraz wymogi ich klientów.

MASZYNY, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, WINDY, URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Rys. 1. Najpopularniejsze obszary zastosowań omawianych w raporcie przetworników i silników

Zastosowania przetworników położenia w Polsce i innych krajach są podobne - podzespoły te trafiają przede wszystkim do aplikacji związanych z maszynami i różnorodnymi systemami automatyki. Pełnią one tam rolę elementów pomiarowych, dostarczających informacje o położeniu oraz szybkości przemieszczania się części ruchomych, w szczególności obracających się.

Trzecim z najczęstszych zastosowań enkoderów jest ich użycie w windach i podnośnikach. W tym przypadku służą one do podobnych zadań, przy czym ze względu na specyfikę tego typu aplikacji dostarczane są często jako kompletne systemy obejmujące też m.in. mocowania i cechujące się odpowiednimi certyfikatami.

Do aplikacji enkoderów o mniejszym znaczeniu należą te związane z automatyką budynkową, urządzeniami elektronicznymi i zastosowaniami specjalnymi (patrz rys. 1). Omawiany stan jest podobny jak w przypadku wyników analogicznych badań rynku przeprowadzonych przez redakcję w 2010 i wcześniej, w 2008 roku.

Należy przy tym zaznaczyć, że w okresie dekoniunktury (2008?2009) wartość omawianego rynku spadła wraz ze zmniejszeniem się popytu m.in. ze strony producentów maszyn. Jednocześnie ta grupa odbiorców w ostatnich latach ponownie stała się jednym z ważniejszych odbiorców przetworników położenia i uznawana jest przez ich dostawców również za jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów rynku.

Dostawców enkoderów i przetworników położenia liniowego zaprezentowano w tabeli 1. Na cytowanym powyżej rys. 1 przedstawiono również informacje na temat najpopularniejszych zastosowań silników skokowych. W przypadku dwóch pierwszych kategorii - a więc systemów automatyki i maszyn - wyniki są podobne jak dla enkoderów, natomiast różnice występują na dalszych miejscach zestawienia.

Tytułowe silniki stosowane są bowiem często w sprzęcie biurowym, różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych i podobnych wyrobach. Trafiają one też do niewielkich maszyn - takich, gdzie istnieje potrzeba wykonywania precyzyjnych ruchów, ale wymogi co do wymaganych sił nie są na tyle duże, aby uzasadnione było stosowanie serwonapędów.

Paweł Naglik

Kubler

  • Kto jest w Polsce najczęstszym odbiorcą enkoderów?

Odbiorców enkoderów można podzielić na trzy grupy - producentów maszyn, integratorów automatyki oraz serwisantów z działów utrzymania ruchów, przy czym tych ostatnich jest najwięcej.

Ze względu na specyfikę produktu, enkodery najczęściej występują w bezpośrednim połączeniu z napędem i są integrowane przez samego producenta napędów w obudowie silnika. Coraz częściej służą one również do kontroli prędkości obrotowej lub położenia kątowego w systemach bezpieczeństwa.

  • Co decyduje o wyborze konkretnego rozwiązania przez klienta? Czy sprzedaż enkoderów wiąże się z dostarczaniem również innych produktów?

Jesteśmy chyba jedyną firmą, która w swojej działalności opiera się głównie na sprzedaży enkoderów. Elementem dodatkowym są tutaj jedynie liczniki, które współpracować mogą z enkoderami, tworząc cały system pomiarowy. Dla odbiorców enkoderów cały czas istotnym parametrem jest cena produktu.

Obserwujemy jednak znaczny wzrost liczby klientów, dla których bardzo ważne są jakość i parametry techniczne. Dla sporej grupy odbiorców liczy się też dobra marka produktu, która przez lata została zbudowana na wysokiej jakości, niezawodności działania oraz długiej żywotności podzespołów.

  • Jakie zmiany obserwować można w technologiach enkoderów?

W tym zakresie obserwujemy głównie dwa rodzaje zmian. Pierwsza to miniaturyzacja z zachowaniem wysokiej rozdzielczości enkodera - przykładem mogą być tutaj miniaturowe enkodery absolutne wieloobrotowe.

Druga związana jest z rozwojem wersji w wykonaniach przemysłowych oraz pozwalających na swobodną pracę enkoderów w warunkach zewnętrznych.

Tego typu wyroby cechują się polepszonymi parametrami w zakresie szczelności, temperatur pracy oraz typów zastosowanych materiałów obudów. Jest jeszcze jedna grupa enkoderów, która daje możliwość stosowania ich w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego - są to wersje z certyfikacją SIL/PL.

  • Jak wygląda rynek enkoderów w Polsce po okresie dekoniunktury? Gdzie szukać przyszłych nisz rynkowych?

W ostatnich latach nastąpił bardzo duży wzrost obrotów, natomiast obecnie obserwujemy ich stabilizację z umiarkowanymi wzrostami. Moim zdaniem świadomość klientów w znaczący sposób się zmieniła i coraz bardziej liczą się cechy techniczne enkoderów.

Ze względu na postępującą miniaturyzację tych produktów oraz jednoczesną możliwość zachowania ich dobrych parametrów, nisz rynkowych można w przyszłości szukać w aplikacjach, ruch i obroty były dotychczas kontrolowane tylko na zasadzie pozycji krańcowych.

RYNEK - PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW

Rys. 2. Najpopularniejsze w Polsce marki (dostawcy) enkoderów - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności marek w kraju

Omawiane w bieżącym raporcie produkty znajdziemy u wielu dostawców w Polsce. Blisko 30 takich firm przedstawionych zostało w tabelach raportowych, przy czym są to podmioty o różnej wielkości i obszarach aktywności rynkowej.

Wśród nich wyróżnić można dostawców, dla których przetworniki położenia, silniki skokowe i podobne wyroby stanowią jedne z kluczowych, a przynajmniej ważnych grup produktów - przykładami są m.in. Kubler, WObit, Eldar, Newtech Engineering, Sanyo Denki, Sick, a także Eltron, Semicon, Astat, Multiprojekt, Impol-1, Renishaw, Stoltronic Polska, ifm electronic, OEM Automatic, Term czy Omron.

Niektóre z tych firm to oddziały zagranicznych producentów, pozostałe są dystrybutorami działającymi na rynku polskim, ewentualnie także w innych krajach. Podmioty takie mają często ofertę o wiele szerszą - przykładowo Eldar dostarcza oprócz silników też m.in. czujniki, sterowniki, przemienniki częstotliwości, natomiast Eltron, Astat czy Impol-1 to działający na kilku rynkach branżowych dostawcy produktów z zakresu automatyki, elektrotechniki i pokrewnych.

Do dystrybutorów zaliczyć można również tzw. firmy katalogowe - w bieżącym raporcie przedstawiamy ofertę kilku z nich - m.in. firm Conrad Electronic, Elfa Distrelec, Elhurt, Farnell i RS Components. Polski rynek przetworników położenia liniowego, jeżeli chodzi o działające na nim firmy i popularne marki produktów, cechuje z jednej strony różnorodność, z drugiej zaś duża stabilność.

Liderem tej branży jest niezmiennie Kübler - niemiecki producent enkoderów o ponadpięćdziesięcioletniej tradycji działania, który specjalizuje się w przetwornikach położenia, licznikach i podobnych produktach.

TABELA 1. Przetworniki położenia i silniki skokowe - oferta dostawców krajowych

Jego wyroby znaleźć można u wielu dystrybutorów (m.in. Astat, Impol-1) oraz w działającym od kilku lat lokalnym oddziale zlokalizowanym w Poznaniu. Dwiema kolejnymi najbardziej rozpoznawalnymi w tej branży firmami są Baumer (wyroby dostarczane m.in. przez CASP System, Newtech Engineering, Simex, Term oraz dystrybutorów katalogowych) oraz Sick (oddział w Warszawie, sprzedaż również przez dystrybutorów).

Do kolejnych najbardziej rozpoznawalnych dostawców enkoderów respondenci redakcyjnej ankiety zaliczyli: Heidenhain, Hengstler, Omron, Leinde & Linde oraz Renishaw (patrz rys. 2). Warto przy tym zauważyć, że w zestawieniu tym - porównując je z wynikami ankiety sprzed dwóch lat - nieco wyżej znalazł się Baumer, progres odnotowały również Heidenhain i Renishaw, natomiast nieco dalej sklasyfikowana została firma Omron.

Rys. 3. Najpopularniejsze w Polsce marki (dostawcy) silników skokowych - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności marek w kraju

Różnice nie są jednak na tyle duże, aby można mówić o kluczowych zmianach na rynku. Porównując wyniki również z jeszcze wcześniejszą edycją raportu (2008 rok), widzimy jednak stopniowy wzrost popularności przede wszystkim firmy Baumer, co wiązać można m.in. z aktywnością jej dystrybutorów w zakresie promocji marki.

Należy zaznaczyć, że przedstawione na wykresie zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o popularności producentów w kraju. Jeżeli chodzi o ranking dotyczący silników skokowych, warto zacząć od stwierdzenia, że w Polsce jest dostępnych kilkadziesiąt marek tego typu podzespołów, przy czym kilka z nich wytypować można jako najpopularniejsze (patrz rys. 3).

Zaliczyć można tutaj przede wszystkim Sanyo Denki (firma ma u nas lokalny oddział, jej produkty dostarczane są też przez dystrybutorów), Nanotec, Fulling, Trinamic, Schneider Electric, a w następnej kolejności m.in. Oriental Motor, Crouzet, Saia, Hengstler. Owa statystyka wymaga komentarza, bowiem na jej początkowym miejscu wraz z Sanyo Denki znalazła się firma krajowa, którą jest poznański WObit.

Nie jest ona wprawdzie producentem silników skokowych, a jedynie ich dystrybutorem, jednak działa w tym obszarze od lat, oferując produkty i usługi, przez co z czasem stała się marką samą w sobie.

WObit wytwarza również wiele produktów, które są powiązane z omawianą tematyką - np. indeksery oraz osie liniowe, zajmuje się też dostarczaniem kompletacji podzespołów do tworzenia aplikacji napędowych i czujnikowych, przez co określić go można mianem prawdziwego rodzimego specjalisty w tej branży.

Tomasz Witek

Multiprojekt

  • Gdzie wykorzystywane są silniki skokowe? Co jest ważne dla ich odbiorców i jakie trendy w tej branży można obserwować?

Rynek silników skokowych w Polsce, chociaż nie jest tak duży, jak chociażby rynek serwonapędów, ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę możliwość realizacji aplikacji, w skład których wchodzi wiele urządzeń. Duża różnorodność w zakresie dostępnych modeli silników skokowych daje klientom możliwość szerokiego wyboru tych urządzeń.

Odbiorcy najczęściej decydują się na konkretne wersje z uwagi na ich parametry techniczne, ceny oraz dostępność - są to niejednokrotnie najważniejsze czynniki, jeżeli chodzi o wybór danego modelu. Silniki skokowe wymagają stosowania urządzenia do ich sterowania, zatem z punktu widzenia klienta ważne jest, aby otrzymać kompletny zestaw zawierający silnik i jego sterownik.

Istotną kwestią dla części kupujących jest również zapewnienie im innych komponentów do stworzenia całego systemu sterowania lub jego części. Zatem niemałe znaczenie w sprzedaży silników mają też podzespoły takie jak: zasilacze, sterowniki (np. PLC), sprzęgła, itd.

Niejednokrotnie klienci wybierają również modele silników skokowych, które już wcześniej wykorzystywali - szczególnie w przypadku produkcji wieloseryjnej czy przeznaczonej na eksport. Sądzę, że nie mniej ważne są dla odbiorców nowe trendy w branży silników skokowych.

Producenci wprowadzają do oferty coraz nowsze rozwiązania - np. silniki skokowe ze zintegrowanym sterownikiem oraz kontrolerem prędkości i położenia czy przykładowo silniki o zwiększonym momencie obrotowym.

Również powszechne wykorzystywanie magistrali sieciowych w automatyce daje duże pole do popisu dla producentów układów skokowych z interfejsami komunikacyjnymi, które mogą być sterowane z użyciem sieci komunikacyjnej. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Małogabarytowe, łatwe w instalacji czujniki prądowe na zakres pomiarowy 5500 A

2018-01-24   | HARTING Polska Sp. z o.o.
Małogabarytowe, łatwe w instalacji czujniki prądowe na zakres pomiarowy 5500 A

Czujniki prądowe nowej serii HCME z oferty firmy HARTING charakteryzują się małymi gabarytami i łatwą instalacją. Mogą być one montowane bezpośrednio na szynach zbiorczych. Pomimo małych gabarytów (szerokość 14 cm, wysokość 6 cm) umożliwiają pomiar prądów o natężeniu do 5500 A z dużą precyzją. Pracują w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40 do +85°C.
czytaj więcej

Nowatorski system transportu liniowego

2018-01-24   | B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Nowatorski system transportu liniowego

Podczas odbywającej się w Norymberdze wystawy SPS IPC Drives 2017 firma B&R zaprezentowała nowy, inteligentny system transportowy ACOPOStrak. Pozwala on na masową personalizację produkcji, tj. wytwarzanie wyrobów jednostkowych przy zachowaniu ekonomii produkcji masowej. System transportu liniowego może być bardzo elastycznie konfigurowany. ACOPOStrak może być przekształcony w dowolny otwarty lub zamknięty układ poprzez dowolność ustawienia poszczególnych segmentów.
czytaj więcej

Nowy numer APA