NIEZMIENNA PRESJA CENOWA

Rys. 3. Najważniejsze dla polskich klientów cechy omawianych w raporcie urządzeń - zestawienie wyników z trzech raportów, wartości procentowe dotyczą 2018 roku

Cena, cena - to słowo, powtarzane niczym mantra, pojawia się od lat w odpowiedziach respondentów pytanych o kluczowe dla klientów czynniki związane z zakupami aparatury przenośnej. Najważniejszym kryterium decydującym o zakupach są, po uśrednienieniu wszystkich odpowiedzi, niskie koszty zakupu, co widać głównie w przypadku multimetrów i mierników cęgowych.

Dyktat niskiej ceny wynika z kilku przyczyn. Na dostawców presję wywierają odbiorcy, do tego dochodzi ciągle duża podaż urządzeń o podstawowych właściwościach, zwykle dalekowschodnich i tanich, a także spora konkurencja spowodowana rozbudową oferty urządzeń pomiarowych przez największe firmy dystrybucyjne (o tym w kolejnych rozdziałach). Z drugiej strony na skutek powyższego urządzenia przenośne stają się relatywnie coraz tańsze, co dotyczy szczególnie grupy najpopularniejszych produktów.

Kolejne kryteria, które pojawiły się na rysunku 3 dotyczącym najważniejszych dla polskich klientów cech omawianych urządzeń, są nadal na szczęście bardzo ważne. Takimi są: dokładność pomiarów i powiązane parametry techniczne, trwałość miernika oraz cechy związane z obsługą - łatwość pracy z urządzeniem, odczytu wskazań, itd.

Marka i długość gwarancji, choć znalazły się na dalszych miejscach, są dla wielu odbiorców również istotne. Uzyskiwane w analogicznych statystykach odpowiedzi, co widać na omawianym rysunku, były w tej dekadzie bardzo zbliżone do siebie, co potwierdza ich wiarygodność i tezę o stabilności rynku.

Przenośna aparatura pomiarowa dla automatyków

Urządzenia przenośne umożliwiają pomiary wielu wielkości elektrycznych (w tym w obszarze zastosowań w energetyce) oraz parametrów środowiskowych i innych wielkości nieelektrycznych. Przedstawiamy wykaz najpopularniejszych przyrządów wraz z krótkimi opisami.

Przyrządy uniwersalne (multimetry)
Umożliwiają pomiary kilku wielkości fizycznych - prądów, napięć, rezystancji, a także np. częstotliwości, pojemności i innych (w tym nieelektrycznych - np. temperatury).

Nowoczesne multimetry charakteryzują się funkcją automatycznej zmiany zakresu pomiarowego, mają wbudowane liczne zabezpieczenia, pozwalają na pomiary rzeczywistej wartości skutecznej i niektóre też na gromadzenie danych.

Niektóre wersje łączą funkcje oscyloskopów laboratoryjnych. Wykorzystywane mogą być przez techników, służby utrzymania ruchu oraz serwisantów, pozwalając na pomiary szerokiego zakresu parametrów - od urządzeń elektronicznych do energetycznych.

Mierniki cęgowe
Urządzenia te stanowią rozwinięcie grupy multimetrów, pozwalając na pomiary wartości prądów bez konieczności przerywania ciągłości obwodu elektrycznego.

Nowoczesne mierniki cęgowe umożliwiają wykonywanie pomiarów nie tylko prądu mierzonego cęgami, ale też różnych wielkości analogicznie do multimetrów. Wykorzystywane są m.in. przez energetyków, elektroinstalatorów i służby utrzymania ruchu.

Urządzenia dla branży energetycznej i elektroinstalacyjnej
Wyróżnić tu można dwie grupy przyrządów - służące do pomiarów parametrów instalacji oraz do analizy jakości energii. Jeżeli chodzi o aparaturę przenośną, to dominują te pierwsze. W przypadku bardziej rozbudowanych mierników możliwe są również pomiary rezystancji izolacji oraz uziemienia, sprawdzanie impedancji pętli zwarcia, pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych, itp.

Niektóre z tego typu funkcji dostępne są również we wcześniej omawianych multimetrach i miernikach cęgowych (dotyczy wersji przeznaczonych dla elektryków oraz elektroinstalatorów).

Urządzenia do diagnostyki sieci komunikacyjnych
Stanowią one uzupełnienie tradycyjnej aparatury pomiarowej, lecz ze względu na wszechobecność różnych sieci komunikacyjnych w przemyśle szybko popularyzują się na rynku. Do najprostszych należą testery okablowania, w tym w wersjach umożliwiających sprawdzenie cech sieci pod względem propagacji sygnałów.

Dostępne są również przenośne analizatory protokołów, które umożliwiają analizę działania sieci komunikacyjnych na poziomie logicznym. Oferowane są przy tym wersje do określania parametrów pracy sieci tradycyjnych (miedzianych), światłowodowych oraz bezprzewodowych.

Kalibratory
Regularna kalibracja czujników i urządzeń pomiarowych to w zakładach produkcyjnych konieczność - szczególnie takich, gdzie istnieją liczne systemy pomiarowe mierzące różne wielkości nieelektryczne.

Wykorzystywane mogą być do tego przenośne kalibratory, które pozwalają na wzorcowanie wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Ich użycie jest szczególnie ważne w przypadku firm, które zobligowane są do okresowej kalibracji odpowiednimi standardami w zakresie zachowania jakości oraz przepisami.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również