CZYM KIERUJĄ SIĘ ODBIORCY?

Rys. 2. Najważniejsze powody przekonujące klientów do zakupu omawianych urządzeń

Trzy spośród różnych cech omawianych produktów są dla rodzimych odbiorców niezmiennie kluczowe - takimi są: ceny sygnalizatorów, ich parametry techniczne oraz jakość. Szczególnie częste, co widać na rysunku 2, były wskazania dwóch pierwszych i można uznać, że dla absolutnej większości respondentów cechy te są kluczowe niezależnie od typu produktu.

Na kolejnych miejscach statystyki znalazły się m.in.: zastosowanie LED jako źródeł światła, marka produktów oraz ich konstrukcja modułowa. Sytuacja jest podobna do tej odnotowanej w latach poprzednich.

Dodatkowo, co jest pewną charakterystyką omawianego rynku i jednocześnie odróżnia go od wielu innych sektorów związanych z automatyką przemysłową, zauważyć można relatywnie małą istotność marki.

Zaprezentowane na rysunku 2 wyniki stanową uśrednienie odpowiedzi dotyczących każdej z grup produktów. W praktyce jednak wymogi stawiane urządzeniom mogą się różnić w zależności od ich faktycznych zastosowań oraz branż końcowych.

Z tego wynika również różnorodność sygnalizatorów pod względem cech i parametrów - przykładowo w zakresie odporności środowiskowej, mechanicznej, oszczędności energii czy możliwości modułowego zestawiania przez klientów.

Część odbiorców poszukuje również wersji o określonym designie, istnieje także zapotrzebowanie na wersje specjalizowane - mogące przykładowo pracować w strefach zagrożonych wybuchem czy cechujące się bardzo wysokim poziomem widoczności, co dotyczy w szczególności lamp.

Sygnalizatory dźwiękowe - przykładowe produkty

Część ankiety dotyczącej cech sygnalizatorów pogłębiliśmy o dodatkowe pytanie dotyczące najważniejszych dla klientów cech omawianych produktów. Najczęściej pojawiały się tutaj już te omawiane, a więc cena, parametry techniczne i jakość wykonania (oraz powiązana z nią bezawaryjność, długa gwarancja).

Natomiast z odpowiedzi mniej typowych wskazać należy przede wszystkim: dostępność towaru u dostawcy i krótki czas jego dostarczenia (kilka wskazań respondentów), konstrukcja modułowa i elastyczność aplikacyjna, możliwość integracji z urządzeniami innych producentów oraz łatwość wdrożenia. Pojedyncze osoby zwróciły też uwagę na istotność wsparcia techniczno-handlowego udzielanego przez dostawców.

Mateusz Baran

W2

  • Jakie parametry sygnalizatorów i cechy ofert dostawców decydują o wyborze konkretnego rozwiązania przez klienta?

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele urządzeń - m.in. sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne czy zyskujące ostatnio coraz większą popularność sygnalizatory głosowe. Ze względu na mnogość oferowanych wersji, ich konfiguracji oraz sposobów sterowania urządzeniami, klient oczekuje doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego produktu.

Równie ważne jak wsparcie są parametry techniczne. Odbiorcy coraz częściej szukają urządzeń o wysokim stopniu ochrony IP, które mogą pracować w trudnych i wymagających warunkach.

Oprócz tego istotne są parametry takie jak: szeroki zakres napięcia zasilania, niski pobór prądu czy wysokie natężenie generowanego dźwięku. Nieustannie czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe pozostaje atrakcyjna cena.

  • Jak istotne są dla klientów wersje specjalne urządzeń? Czy odbiorcy sami kompletują sygnalizatory, czy raczej wybierają urządzenia gotowe?

Standardowe rozwiązania, które można łatwo zaadaptować do istniejących oraz nowych systemów, są najbardziej poszukiwane. Aczkolwiek nie stanowi to zawsze reguły. Producenci urządzeń sygnalizacyjnych nierzadko otrzymują zapytania o wykonanie produktu dostosowanego do konkretnej aplikacji.

W takim przypadku możliwe jest przerobienie wyrobu, który jest już w sprzedaży, do wytycznych klienta lub zaprojektowanie i wytworzenie zupełnie nowego urządzenia. Odbiorcami tych rozwiązań są z reguły firmy, które są w stanie zapewnić odpowiedni popyt na produkt.

Obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na kompleksową realizację zamówień. W przypadku zakupu urządzeń od jednego producenta klient ma gwarancję kompatybilności produktów.

Jest to istotne, ponieważ czasami zdarzają się sytuacje, w których urządzenia różnych producentów nie współpracują poprawnie ze sobą w systemie. W związku z tym, jeśli tylko istnieje taka możliwość, klienci wybierają wersje gotowe, które nie wymagają dodatkowej konfiguracji na miejscu wdrożenia.

Wyjątkiem mogą być tutaj wieże sygnalizacyjne o konstrukcji modułowej, które umożliwiają zmianę kolejności ułożenia segmentów optycznych. Z reguły jednak konstrukcje te są droższe, a niestandardowe ułożenie segmentów świetlnych można zlecić podczas składania zamówienia na produkt łączony na stałe.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również