PRZEMYSŁ POZOSTANIE NA TOPIE

Tematy przyszłych raportów w APA

Na koniec raportu tradycyjnie podejmujemy próbę "forecastingu" i spojrzenia na rynki, które w przyszłości powinny być głównymi odbiorcami sygnalizatorów.

Dostawcy typowali tutaj najczęściej przemysł produkcyjny, który obejmuje szeroką grupę branż związanych z produkcją dyskretną oraz, w mniejszym stopniu, procesową.

Drugą kluczową grupą odbiorców sygnalizatorów będą (a właściwie - pozostaną) producenci maszyn. Kolejne istotne rynki to sektory wymieniane również we wcześniejszym rozdziale dotyczącym zastosowań urządzeń sygnalizacyjnych.

Zaliczyć do nich można m.in.: motoryzację i transport, sektor budynkowy oraz infrastrukturalny, energetykę oraz logistykę.

Przestawioną na rysunku 9 statystykę można podsumować skrótowym stwierdzeniem: zmieni się niewiele. Można również oczekiwać, że koniunktura na rynku będzie uzależniona ogólnie od sytuacji w gospodarce, bowiem ta warunkuje poziom inwestycji w przemyśle i zapotrzebowanie tej branży na komponenty wykorzystywane w modernizacjach i serwisie.

Piotr Michniowski, starszy specjalista ds. technicznych w firmie INSTOM

Urządzenia sygnalizacyjne pozwalają na zwiększanie bezpieczeństwa pracowników

  • W jakich aplikacjach wykorzystywane są sygnalizatory świetlne i dźwiękowe? Do jakich branż trafiają?

Sygnalizatory są urządzeniami powszechnego użytku, a naszymi klientami są zarówno producenci maszyn i urządzeń, jak i klienci końcowi. W odniesieniu do pierwszej grupy zastosowanie sygnalizatorów wymuszają w dużej części przepisy, zaś klienci z drugiej grupy kupują sygnalizatory na wymianę za uszkodzone lub uzupełnienia np. na skutek wprowadzenia nowych regulacji prawnych czy realizacji zaleceń pokontrolnych.

  • Jak wygląda krajowy rynek dystrybucji urządzeń sygnalizacyjnych?

Aktualnie na rynku panuje bardzo silna konkurencja, która sprawia, że poziom cen w poszczególnych segmentach jakościowych jest do siebie zbliżony. Kluczowymi czynnikami stają się dostępność produktu oraz odpowiednie doradztwo.

Na wzrost poziomu sprzedaży mają wpływ przepisy, poziom świadomości technicznej oraz rozwój gospodarczy. Przepisy wymuszają na konstruktorach i użytkownikach dostosowanie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń do aktualnych standardów. Instalowanie dodatkowych urządzeń nie jest już traktowane jako zło konieczne, lecz jako element poprawy bezpieczeństwa.

  • Jakie są cechy charakterystyczne wymienionych urządzeń? Czy odbiorcy szukają nowości, korzystają z wersji specjalnych, czy raczej wybierają te standardowe?

Oferowane przez nas sygnalizatory marki WERMA charakteryzują się różnorodnością wariantów wykonania. Ponadto dzięki dodatkowym akcesoriom sygnalizatory można zabudowywać w kilku konfiguracjach. Ciekawą opcją są sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz kolumny sygnalizacyjne i sygnalizatory modułowe mogące emitować różnego rodzaju efekty optyczne i akustyczne.

Bardzo szerokie spektrum naszej oferty sprawia, że klient może otrzymać produkt spełniający jego wymogi dotyczące źródła światła, koloru, wariantu zabudowy, wersji zasilania. Zamówienia na wersje specjalne pojawiają się przy realizacji nowych inwestycji oraz okazjonalnie na wymianę w miejsce uszkodzonych.

  • Jak wymogi związane z Przemysłem 4.0 wpływają na ofertę w zakresie sygnalizatorów i powiązanych z nimi systemów?

Są one istotne. Przykładem takiej integracji są systemy komunikacji bezprzewodowej SmartMONITOR oraz AndonSPEED - zintegrowane z kolumną sygnalizacyjną, przekazujące do jednostki centralnej informacje na temat wybranych przez użytkownika parametrów np. czas pracy urządzenia, liczba wyprodukowanych elementów, itp. W ramach systemu dostarczane informacje mogą być przetwarzane - np. w raporty dotyczące wydajności urządzenia, stopnia realizacji zlecenia i tak dalej.

  • A co z diodami jako źródłami światła w sygnalizatorach?

Diody LED skutecznie wypierają z użytkowania zarówno klasyczne żarówki, jak i palniki ksenonowe. Jest to podyktowane ich większą żywotnością, zdecydowanie mniejszym poziomem zużycia energii oraz mniejszymi gabarytami sygnalizatora. Wyjątkami są aplikacje, w których z dokumentacji wprost wynika obowiązek stosowania konkretnego typu sygnalizatora.

  • Gdzie są, podsumowując, nowe nisze w tej branży i jak omawiany sektor może się rozwijać?

Obszarem, gdzie będą zachodziły największe zmiany, jest Przemysł 4.0 gdzie główną rolę odgrywają autonomiczne, bezobsługowe urządzenia oraz systemy nadzorujące ich pracę. Przykładem są systemy optymalizacji produkcji zintegrowane z kolumnami sygnalizacyjnymi wyposażonymi w moduły optyczne i akustyczne w postaci buczka, syreny lub modułu wokalnego, na który w formie pliku MP3 można wgrać dowolne komunikaty głosowe.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród działających w Polsce dostawców sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również