NASTROJE DOSTAWCÓW SĄ POZYTYWNE

Rys. 6. Bieżąca sytuacja w omawianych branżach

Klimat w branży jest korzystny, aczkolwiek respondenci zwracali też uwagę m.in. na dużą konkurencję na rynku, pojawianie się nowych firm i rywalizację cenową (rys. 6). W przypadku obydwu sektorów połowa uczestników badania uznała, że stopień nasilenia walki konkurencyjnej wśród dostawców jest duży, druga połowa stwierdziła, że jest on standardowy (taki jak w innych sektorach rynku) lub po prostu niewielki.

W przypadku przetworników położenia jest to sytuacja podobna do tej sprzed dwóch lat, zaś dla silników krokowych mamy do czynienia ze wzrostem dla odpowiedzi "silna" (w 2016 ponad 3/4 respondentów określiła konkurencję jako standardową). Należy przy tym założyć, że na ten wynik istotny wpływ może mieć niewielka próba badawcza.

Koniunktura w omawianych branżach pozostawała w ostatnich latach na podobnym poziomie. Zdaniem respondentów w przypadku sektora związanego z produkcją i dystrybucją przetworników położenia stan na rynku jest dzisiaj dobry lub wręcz bardzo dobry - nie pojawiła się tu żadna odpowiedź negatywna (rys. 7).

Rys. 7.

Z kolei w przypadku silników krokowych nie wszyscy respondenci byli tak zgodni, choć jednocześnie liczba tych najbardziej zadowolonych wzrosła od czasu ostatniego badania. Porównując bieżące statystyki z tymi z początku tej dekady, można mówić o średnioterminowej poprawie sytuacji koniunkturalnej na obydwu omawianych rynkach.

Wojciech Kordas

STERNET

  • Gdzie wykorzystywane są przetworniki położenia kątowego? Jakie są ich cechy?

Oferowane przez nas enkodery MIG Nova+ mają zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu. Ich główną cechą, a zarazem największą zaletą, jest kompaktowa budowa. Dzięki niewielkim rozmiarom nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a układ napędowy wyposażony w taki enkoder zajmuje mniej miejsca.

Wysoka odporność na wilgoć i agresywne warunki pracy (kwasy, zasady, wysoką temperaturę) powoduje, że są one chętnie stosowane w urządzeniach i linach technologicznych w przemyśle spożywczym, przetwórstwie mięs, ryb i nabiału.

  • Jak istotne jest w oferowaniu enkoderów wsparcie klientów?

Ścisła współpraca z klientem w celu zapewnienia jak najlepszego dla niego rozwiązania odgrywa coraz większą rolę. Dziś wybór dostępnych produktów jest ogromny, co wbrew pozorom nie ułatwia podjęcia dobrej decyzji. Wysokie oczekiwania odbiorców wobec dostawców wymuszają na tych ostatnich spędzanie dłuższego czasu na odkrywaniu realnych potrzeb klienta.

Taki system tworzy bazę do decyzji, w którym kierunku rozwijać produkty. Odbywa się to w stronę ich większej trwałości i niezawodności, wyższej odporności na warunki pracy oraz możliwości łatwego montażu i uruchomienia.

  • Jakie są trendy związane z wykorzystaniem przetworników położenia w nowoczesnych maszynach?

Trendem wynikającym z wymogów Industry 4.0 jest z pewnością poszukiwanie sposobów na zwiększenie możliwości precyzyjnego sterowania i kontroli maszyn oraz systemów. Dlatego wiele układów napędowych, maszyn i urządzeń poddawanych zostaje modernizacjom w tym kierunku, a enkodery mają tu swoje zastosowanie. Jednocześnie klienci poszukują rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, wydajność i niezawodność swoich produktów.

Zdaniem respondentów przyszłość również rysuje się dosyć pozytywnie - większość osób uznała, że koniunktura w branżach pozostanie na poziomie niezmienionym lub polepszy się (rys. 8). Szczególnie w przypadku sektora przetworników położenia bieżąca projekcja jest lepsza, niż ta uzyskana dwa lata temu.

Rys. 8.

O ile dobrą sytuację można przypisać ogólnie niezłej koniunkturze gospodarczej, jak też popytowi ze strony sektora produkcji maszyn i urządzeń, o tyle w omawianych branżach występują też zagrożenia. Takimi są przykładowo te związane z rynkami pokrewnymi, jak wspomniany sektor serwonapędowy.

W bieżącej dekadzie rynek ten rozwijał się w Polsce dynamicznie - zarówno ze względu na wzrost potrzeb odbiorców, jak też dostępność atrakcyjnych cenowo produktów dalekowschodnich, zaś serwonapędy stały się dwa wielu firm rozwiązaniem "pierwszego wyboru".

Raport kończymy spojrzeniem na omawiane rynki pod kątem potencjalnych zmian ich wartości. O oszacowanie rocznej sprzedaży w kraju tradycyjnie poprosiliśmy respondentów ankiety. W przypadku przetworników położenia szacunki zawierały się w zakresie od 3 do 20 mln zł rocznie, co po uśrednieniu dało około 12 mln zł.

Tematy przyszłych raportów w APA

Jest to kwota podobna do tej, jaką podawaliśmy w poprzednio publikowanym badaniu i jednocześnie wyższa, niż w raporcie sprzed czterech lat. W przypadku silników krokowych wszystkie szacunki zawierały się w przedziale od 4 do 8 mln zł rocznie, co po uśrednieniu dało 6 mln zł. Wartość ta jest również większa niż podawana w 2014 roku i nieco mniejsza niż dwa lata temu - jesteśmy w środku przedziału wyznaczonego przez wyniki poprzednio publikowanych statystyk.

Na sam koniec warto podsumować, że dostawcy patrzą na omawiane branże optymistycznie, zaś rynki te - pomimo nasilenia walki konkurencyjnej - pozostaną istotnymi, atrakcyjnymi obszarami do robienia biznesu w Polsce.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w polskich branżach związanych z dystrybucją przemysłowych przetworników położenia oraz silników krokowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również