wersja mobilna
Online: 208 Środa, 2018.01.24

Raporty

Obudowy i szafy przemysłowe

piątek, 09 listopada 2012 13:33

Obudowy należą do powszechnych wyrobów znajdujących się w ofertach działających w Polsce dostawców branżowych. Ich asortyment obejmuje szereg wersji i wykonań - od produktów z tworzyw sztucznych do tych metalowych i od małych obudów dla elektroniki do szaf umożliwiających montaż systemów sterowania i napędowych. Rozszerzeniem tej oferty jest różnorodny osprzęt - wentylatory, klimatyzatory, oświetlacze czy też systemy rozdziału energii. Tym, co łączy wyroby wykorzystywane w zastosowaniach profesjonalnych, są zazwyczaj wymogi co do wysokiej odporności środowiskowej, możliwości łatwego montażu komponentów wewnątrz obudów oraz modułowego zestawiania w większe systemy.

Spis treści » Od wersji z tworzyw sztucznych do produktów metalowych
» I od obudów małogabarytowych do szaf przemysłowych
» Trzy punkty podparcia
» Dobra oferta produktów i usługi
» Stała reprezentacja firm
» Sytuacja na rynku
» Pokaż wszystko

W raporcie skupiamy się na wersjach przeznaczonych dla przemysłu i energetyki, czyli przede wszystkim większych obudowach o dużej wytrzymałości mechanicznej, oraz produktach stosowanych przez instalatorów i producentów OEM. Omawiamy dostępne na rynku wyroby, podmioty je wytwarzające i dystrybuujące oraz aktualne trendy w branży.

OD WERSJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO PRODUKTÓW METALOWYCH...

Rys. 1. Obudowy najczęściej sprzedawane przez dostawców przedstawionych w raporcie

Rynek obudów od wielu lat cechuje swoista polaryzacja. Z jednej strony w branży istnieje duża podaż obudów z tworzyw sztucznych - np. ABS-u, poliwęglanu czy poliestru. O ile dawniej dosyć popularne było stwierdzenie, że "plastik" to raczej nie najlepsza jakość, a same obudowy nadają się do produkcji urządzeń elektronicznych i systemów, gdzie wymagania co do odporności nie są za wysokie, o tyle w ostatnich latach zdecydowanie się to zmieniło.

Wyroby z tworzyw sztucznych dostępne są w wersjach o wysokiej odporności mechanicznej i bogatym wzornictwie, przez co trafiają zarówno do firm OEM, jak też szeroko rozumianego przemysłu, energetyki i zastosowań elektroinstalacyjnych. Tworzywa sztuczne cechują się odpornością na korozję, możliwością stosowania np. w pomieszczeniach czystych, a nawet aplikacjach, gdzie narażone są na kontakt z różnymi substancjami niebezpiecznymi.

Obudowy takie występują również postaci modułowej, zapewniać mogą dosyć wysoki stopień ochrony, a przy tym dostępne są w atrakcyjnych cenach. Pomimo wzrostu popularności wyrobów z tworzyw sztucznych, główny trzon rynku omawianego w raporcie związany jest z dostarczaniem wersji metalowych.

Obudowy takie wykonywane są ze stali, w tym nierdzewnej i kwasoodpornej, oraz, rzadziej, z aluminium. Stosowane mogą być one również do montażu aparatury elektrycznej i elektronicznej, pomiarowej oraz innych podzespołów, przy czym ich użycie obejmuje praktycznie każdą dziedzinę przemysłu, energetyki, aplikacji infrastrukturalnych i teleinformatycznych.

Obudowy metalowe cechują się zazwyczaj wysoką odpornością mechaniczną, termiczną oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem urządzeń przed wpływem zaburzeń elektromagnetycznych. Odporne są one też na różne substancje chemiczne, a w wersjach ze stali nierdzewnej nadają się do stosowania w aplikacjach, gdzie wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością.

Do minusów zaliczyć trzeba stosunkowo trudną obróbkę mechaniczną, wyższą cenę i, w przypadku blachy stalowej, podatność na korozję. Do specjalnych grup obudów metalowych zaliczyć można wersje do montażu systemów komputerowych i pomiarowych oraz szafy, które opisujemy w kolejnym rozdziale.

Maciej Szyper

ZPAS

  • Co zmieniło się w ostatnich latach w branży związanej z produkcją i dystrybucją obudów oraz szaf?

Rynek ten zmienił się bardzo znacząco. Producenci mocno zmodyfikowali swoje produkty pod kątem konkretnych zastosowań i obecnie inną obudowę wykorzystamy do wykonania prostej rozdzielnicy elektrycznej, a inną jako np. szafę automatyki do sterowania napędami. Ma to na celu optymalizację ceny oraz funkcjonalności.

Dodatkowo skraca się czas potrzebny na montaż końcowy, który ostatnio bardzo często odbywa się na obiekcie (w przypadku prostych rozdzielnic). Ważne jest również posiadanie szaf i wyposażenia dodatkowego w magazynie. W obecnych czasach klient zgodzi się poczekać tylko na szafę modyfikowaną, specjalną.

Odbiorcy przywiązują dużą wagę do jakości wykorzystywanych obudów oraz obciążalności, czyli maksymalnej wagi sprzętu, jaki może zostać zainstalowany w szafie. Widoczne jest to w branży telekomunikacyjnej (np. serwery) oraz automatyki (np. przemienniki częstotliwości).

  • Jakie parametry szaf są ważne dla klientów? Jaką ofertę dodatkową zapewniacie?

Ważnym kryterium wyboru obudowy przez klienta jest stopień ochrony przed dostępem i wodą, jaki zapewnia szafa, określany kodem IP. Firma ZPAS produkuje szafy o stopniu ochrony od IP20 do IP65. Duże znaczenie dla wyboru obudowy ma również miejsce instalacji - wewnątrz (pomieszczenia, budynki, hale przemysłowe) lub na zewnątrz, gdzie obudowa narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych.

Szafy wykonane mogą być z różnych materiałów, takich jak blacha ocynkowana, aluminiowa lub różne rodzaje stali nierdzewnej. Rodzaj blachy wpływa na ostateczną cenę takiej obudowy. W przypadku wyboru konkretnego producenta należy zwrócić również szczególną uwagę na akcesoria dodatkowe do szafy, jakie proponuje, ponieważ jest to też ważny element przy późniejszym wyposażaniu obudowy.

Ostatnio obserwujemy dosyć duże zainteresowanie naszych klientów już nie tylko samymi szafami, ale również systemami chłodzenia do nich. Coraz więcej urządzeń montowanych w obudowach generuje dużą ilość energii cieplnej do odprowadzenia na zewnątrz szafy, dlatego mamy w ofercie jednostki chłodzące same obudowy oraz kompletne systemy klimatyzacji do zestawów szaf lub całych pomieszczeń.

Rosną oczekiwania klientów co do terminów realizacji modyfikacji w szafach. Żeby im sprostać, mamy rozbudowany dział techniczny oraz nowoczesny park maszyn, co łącznie pozwala nam maksymalnie skrócić czas dostawy nietypowej obudowy.

...I OD OBUDÓW MAŁOGABARYTOWYCH DO SZAF PRZEMYSŁOWYCH

Rys. 2. Branże będące w kraju najczęstszymi odbiorcami szaf i obudów (po lewej) oraz typy firm będących głównymi klientami w przypadku sektora przemysłowego

Jakie obudowy dostarczają polscy producenci i dystrybutorzy działający w naszym kraju? Z pewnością najwięcej liczbowo sprzedaje się tych najmniejszych i średniej wielkości, a więc różnego rodzaju plastikowych i metalowych obudów małogabarytowych i szafek sterowniczych (patrz rys. 1). Wykorzystywane są one zarówno przez firmy OEM, jak też elektroinstalatorów i integratorów systemów.

Produkty takie dostępne są w szerokim asortymencie, jeżeli chodzi o materiały, cechy techniczne i wzornictwo. Oferowane są one też w wykonaniach specjalnych - np. przeznaczonych do pracy w środowiskach wybuchowych, na statkach i nabrzeżach lub też miejscach, gdzie występują duże zaburzenia elektromagnetyczne.

Trzecim z najpopularniejszych produktów są pełnogabarytowe szafy sterownicze, które wykorzystywane są do montażu urządzeń do rozdziału energii, sterowników, napędów i oczywiście systemów teleinformatycznych. Produkty takie, choć często znajdziemy w ofercie dostawców sprzedających również mniejsze gabarytowo obudowy, różnią się znacząco od tych ostatnich.

Szafy wykonywane są zazwyczaj z blachy stalowej, często fosforanowanej i malowanej. Ich konstrukcja nośna składa się z profili stalowych tworzących szkielet, do których dołączane są podłoga i sufit oraz ściany i drzwi.

Użytkownik może dobierać nie tylko wielkość, ale też sposób łączenia, materiał drzwi, itd., a do tego często różne urządzenia dodatkowe (wentylatory, klimatyzatory, systemy rozdziału energii, panele oświetleniowe) oraz osprzęt (np. mocowania, haki, nogi, itd.).

Zapewnienie takiej oferty to zresztą nie tylko możliwość zwiększenia wielkości sprzedaży - jest to również często wymóg ze strony klientów, którzy chcą realizować zakupy kompletnych systemów z jednej ręki. Do czwartej z popularnych grup produktów polscy dostawcy zaliczyli przemysłowe stanowiska pracy.

Ponieważ badania rynku takie jak publikowane przeprowadzamy regularnie, warto porównać otrzymane wyniki z wcześniejszymi. Okazuje się, że dwa i cztery lata temu można było narysować bardzo podobne wykresy, a popularność danych wyrobów jest stała. Zmienił się jedynie ich udział procentowy - w szczególności sprzedaje się obecnie więcej obudów mniejszych.

TABELA 1. Oferta krajowych dostawców obudów i szaf przemysłowych

Wiązać to można z faktem utrzymywania się w ostatnich latach dobrej koniunktury w branży produkcyjnej (sektorze OEM). Sprzedaż niewielkich obudów jest zresztą pewnym rodzajem wskaźnika makroekonomicznego.

Jeżeli na rynku koniunktura jest dobra i istnieje zapotrzebowanie na różnorodne towary, to w szczególności rośnie popyt na urządzenia elektroniczne i podobne, a do tych z wyprzedzeniem producenci zamawiać muszą obudowy.

Tomasz Tucholski

Pentair Schroff

  • Na rynku obudów i szaf duże znaczenie miały usługi modernizacji wyrobów katalogowych. Jaki jest dzisiaj ich potencjał?

Znaczenie usług modernizacji i indywidualizacji obudów było, jest i zapewne nadal będzie duże. Około 80% naszych klientów, a więc tych, którzy kupują u nas obudowy bezpośrednio w dużych ilościach, korzysta z możliwości dopasowywania wyrobów katalogowych do swoich wymagań.

Zakres wykonywanych zmian jest różny, ale najczęściej modernizacje dotyczą zmiany wymiarów, wycięć i otworowania, modyfikacji wnętrza i elementów mocujących. W przypadku rynku dystrybucji ten udział procentowy elementów modyfikowalnych Rys. 3 Czynniki decydujące o wyborze danej obudowy przez klienta jest nieco mniejszy.

TRZY PUNKTY PODPARCIA

Rys. 3. Czynniki decydujące o wyborze danej obudowy przez klienta

Trzy punkty w przestrzeni pozwalają na wyznaczenie płaszczyzny. Trzy punkty zapewniają również stabilne podparcie. Z tym ostatnim mamy do czynienia w przypadku omawianego w raporcie rynku. Polscy producenci i dystrybutorzy szaf oraz obudów dostarczają bowiem swoje produkty przede wszystkim do klientów z szeroko rozumianego przemysłu, sektora energetycznego i branży teleinformatycznej (patrz rys. 2).

Ich zastosowania obejmują m.in. sterowanie, rozdział energii, przetwarzanie danych oraz pomiary. Ważnym w kraju rynkiem jest też ten związany z infrastrukturą w transporcie szynowym. Należy przy tym zaznaczyć, że dostawcy działają często jednocześnie na kilku wymienionych rynkach, co wynika z faktu uniwersalności samych obudów.

Skupiając się na branży przemysłowej, można wskazać najczęstszych odbiorców obudów pod względem typu firm (również rys. 2). W tym przypadku mamy do czynienia właściwie z czteroma, dosyć równorzędnymi typami klientów.

Do najczęstszych należą producenci OEM (producenci różnego rodzaju urządzeń - od aparatury elektrycznej, do automatyki i od elektroniki konsumenckiej do motoryzacji oraz produktów dla wojska) oraz klienci końcowi, którzy wykorzystują obudowy i szafy w nowych inwestycjach oraz modernizacjach istniejących obiektów przemysłowych, energetycznych i infrastrukturalnych.

Nieco niżej sklasyfikowani zostali natomiast dystrybutorzy oraz integratorzy systemów. Taki podział utrzymuje się na rynku niezmiennie, przy czym w latach 2008-2009 mniejszy udział mieli tutaj producenci i firmy OEM, co wiązać można było z ówczesną sytuacją makroekonomiczną.

TABELA 2. Pełnogabarytowe szafy przemysłowe i większe obudowy – przykładowe produkty

Warto mieć na uwadze, że omawiana statystyka dotyczy szerokiego asortymentu obudów określanych potocznie jako przemysłowe, a więc przede wszystkim szafek, szaf, wersji metalowych, później również z tworzyw sztucznych.

Przedstawiony wykres należałoby znacznie zmodyfikować, jeżeli skupilibyśmy się na wybranym typie obudów - np. niewielkich gabarytowo wersjach wykonanych z tworzyw sztucznych. Takimi produktami zainteresowani są przede wszystkim producenci OEM, w tym głównie branża elektroniczna. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Moduły akwizycji danych z obsługą protokołu Modbus TCP/IP

2018-01-23   |
Moduły akwizycji danych z obsługą protokołu Modbus TCP/IP

Ethernetowe moduły akwizycji danych serii D7000 są adresowane do systemów kontroli procesów, gdzie umożliwiają rejestrację sygnałów napięciowych, prądowych, dyskretnych i z termopar oraz umożliwiają generowanie sygnałów napięciowych i prądowych do sterowania m.in. sygnalizatorami i zaworami.
czytaj więcej

Sześcioosiowy robot współpracujący o udźwigu 10 kg i zasięgu 1,2 m

2018-01-23   | YASKAWA Polska Sp. z o.o.
Sześcioosiowy robot współpracujący o udźwigu 10 kg i zasięgu 1,2 m

Nowy 6-osiowy robot współpracujący HC10 firmy Yaskawa Motoman charakteryzuje się udźwigiem 10 kg i zasięgiem 1,2 m. Jest bezpiecznie zatrzymywany po kontakcie z operatorem, dzięki czemu nie wymaga ustanawiania stref ochronnych. Zawiera podwójne czujniki momentu obrotowego w każdym z połączeń, stale monitorujące siłę dla zapewnienia szybkiej reakcji na kontakt.
czytaj więcej

Nowy numer APA