wersja mobilna
Online: 271 Sobota, 2018.01.20

Raporty

Rynek dystrybucji przełączników, przycisków i klawiatur to sektor ściśle związany z przemysłem

piątek, 11 stycznia 2013 10:58

Tytułowe elementy, które określić można zbiorczo mianem osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego, to produkty o bardzo długiej historii obecności rynkowej. Stanowią one element interfejsu użytkownika o dużej uniwersalności, trafiający do odbiorców z wielu branż. Pomimo istnienia produktów do nich alternatywnych - np. dotykowych paneli operatorskich, przyciski i przełączniki cały czas doskonale sprawdzają się w maszynach, urządzeniach i wszędzie tam, gdzie istnieją wysokie wymogi w zakresie oczekiwanej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz niezawodności działania.

Spis treści » Przemysł najważniejszym odbiorcą
» Zastosowania profesjonalne sprzyjają rozwojowi rynku
» Ale występują też czynniki hamujące
» Rynek dystrybucyjny i sektor produkcyjny
» Klawiatury to produkty specyficzne
» Kierunki rozwoju branży
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Najważniejsze sektory rynku będące odbiorcami osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego w kraju oraz najistotniejsze aplikacje omawianych produktów

Jednocześnie zaistnienie na tym rynku jest niełatwe ze względu na dużą konkurencję wśród dostawców i oczekiwania klientów związane z jakością, marką produktów oraz dostępnym asortymentem. W raporcie analizujemy tytułową branżę, przedstawiając działających w kraju producentów i dystrybutorów oraz perspektywy przyszłego rozwoju.

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny to elementy służące do przełączania sygnałów elektrycznych i sygnalizowania stanu pracy maszyn oraz urządzeń. W raporcie zajmujemy się produktami profesjonalnymi, czyli takimi, które stosowane są w szeroko rozumianym przemyśle oraz energetyce i transporcie.

Obejmuje to obszerną grupę podzespołów różniących się wykonaniem oraz parametrami technicznymi. Przełączniki i przyciski to elementy pozwalające zazwyczaj na przełączanie większych napięć i prądów. Oferowane są one, podobnie jak lampki, najczęściej w typoszeregach znormalizowanych pod względem wielkości otworów montażowych.

Przyciski dostępne są w wersjach o różnym typie elementu naciskanego, w tym z podświetleniem i możliwością ryglowania. Różnią się one też budową wewnętrzną - konstrukcją mechaniczną, materiałem wykonania styków oraz samej obudowy, a także stopniem ochrony i zakresem temperatur pracy.

Podobnie jak przełączniki, przyciski mają często budowę modułową (korpus, napęd i front), co pozwala na stworzenie wersji dopasowanej do wymagań aplikacji. Na zróżnicowanie oferty dostawców składa się też wzornictwo oraz inne parametry produktów - np. wykonania specjalne przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Analogicznie do nich tworzona jest oferta lampek sygnalizacyjnych - te również występują w obudowach o znormalizowanych wielkościach, klienci mogą także dobierać typ źródła światła, charakter świecenia i wzornictwo. Specyficznym typem wyrobów omawianych w raporcie są kasety sterownicze.

TABELA 1. Oferta krajowych dostawców osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Instalowane są one na maszynach lub łączone z nimi za pomocą elastycznego przewodu i zawierają często kilka przycisków, przełączników oraz lampek. Dostawcy oferują też komponenty do składania tego typu kaset, co oprócz samych obudów kaset oraz elementów sterowniczo-sygnalizacyjnych obejmuje przepusty kablowe, uchwyty i podobne podzespoły.

Z racji zastosowań kasety wytwarzane są zazwyczaj w wersjach metalowych oraz ze wzmocnionych tworzyw sztucznych. W raporcie omawiamy również klawiatury i ich dostawców, przy czym ze względu na specyfikę tych produktów tematyce tej poświęcamy odrębny rozdział.

PRZEMYSŁ NAJWAŻNIEJSZYM ODBIORCĄ

Rys. 2. Najważniejsze aplikacje omawianych produktów

Głównym odbiorcą przełączników, przycisków i klawiatur, z którym od lat związana jest najbardziej wartościowa część rynku, jest szeroko rozumiany sektor przemysłowy. Z produktów tych korzystają przede wszystkim firmy wytwarzające maszyny i urządzenia, producenci i tzw. prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych oraz różni inni odbiorcy z tej branży.

Wśród tych ostatnich wyróżnić należy firmy z sektora motoryzacyjnego, elektronicznego oraz spożywczego. Bazując na zsumowanych wynikach ankiet, można uznać, że średnio trzy na cztery sprzedawane produkty z omawianego zakresu trafiają właśnie do przemysłu i stan ten jest od dłuższego czasu niezmienny.

Branżami, które znalazły się na kolejnych miejscach listy, są energetyka oraz sektor dźwigowo-windowy (patrz rys. 1). Chcąc przypatrzeć się zastosowaniom omawianych produktów nieco bliżej, należy dokonać ich rozdziału na trzy grupy wyrobów - tak jak to przedstawiono na rysunku 2.

Podstawowym zastosowaniem lampek i przycisków oraz sterowników są tablice rozdzielcze, różnego rodzaju urządzenia elektryczne i maszyny, w tym obrabiarki i dźwigi oraz suwnice. Do tych ostatnich trafiają też często kasety sterownicze, gdyż zachodzi tam zazwyczaj potrzeba zintegrowania kilku elementów sterujących oraz wskazujących w jednej, trwałej obudowie.

Z kolei domeną klawiatur są różnego rodzaju urządzenia elektryczne, tablice sterujące i zastosowania typu OEM - np. w elektronice konsumenckiej czy medycznej.

Anna Podulka

Eltron

  • Kto kupuje omawiane produkty? Na co klienci zwracają uwagę?

Głównymi odbiorcami osprzętu sygnalizacyjno-sterującego są producenci maszyn, tablic synoptycznych i firmy z przemysłu transportowego. Niezmiennie istotnymi cechami skłaniającymi klientów do zakupu tego typu urządzeń są: duża trwałość mechaniczna, jakość wykonania i łatwość montażu. Odbiorcy zwracają również uwagę na możliwość dostosowania rozwiązania do ich bieżących wymagań.

  • Jakie są najważniejsze cechy technologiczne przycisków i jakie tu można wskazać trendy?

Przyciski i lampki sygnalizacyjne to przede wszystkim uniwersalność, funkcjonalność, trwałość i prosty serwis. Obecny rynek wymaga, aby oferować klientom rozwiązania systemowe obejmujące nie tylko elementy sterujące czy sygnalizacyjne, ale również te związane z komunikacją, wizualizacją procesu oraz elementy konstrukcyjne systemów.

Jeśli chodzi o cechy użytkowe, to zmiany są raczej kosmetyczne - nowocześniejsze wzornictwo, ciekawsze, wielokolorowe, pierścieniowe podświetlenie LED, itp. Coraz częściej pojawiają się też przyciski o zwiększonej odporności na zniszczenie (tzw. wandaloodporne), o wysokim IP oraz wersje, które można stosować w miejscach o małej przestrzeni montażowej.

  • Jaki charakter ma rynek dystrybucji osprzętu?

Rynek został wyraźnie podzielony na rozwiązania zaawansowane technologicznie, jakie oferuje m.in. firma EAO, której jesteśmy oficjalnym dystrybutorem, oraz rozwiązania niskokosztowe, gdzie istotnym parametrem jest cena wybranego przez klienta rozwiązania.

Osprzęt sygnalizacyjno-sterujący najczęściej stosowany jest w nowych urządzeniach, więc dynamika tego rynku ściśle zależy od obecnej koniunktury gospodarczej. Ostatnie dwa lata, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, to okres wzrostu. Fakt ten świadczy o potencjale omawianego rynku.

ZASTOSOWANIA PROFESJONALNE SPRZYJAJĄ ROZWOJOWI RYNKU…

Rys. 3. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów brane pod uwagę przy zakupach

Tym, co łączy omawiane produkty, jest profesjonalny charakter ich aplikacji. W zastosowaniach takich przyciski, przełączniki i podobne podzespoły powinny charakteryzować się odpowiednią jakością wykonania, odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe oraz zapewniać bezpieczeństwo podczas obsługi ze względu na wartości przełączanych sygnałów.

Podzespoły elektromechaniczne - w odróżnieniu od elementów elektronicznych - są też znacznie bardziej narażone na uszkodzenia wynikające z warunków i sposobów ich użytkowania, przez co wspomniane kwestie jakości w bezpośredni sposób rzutują na czas poprawnej pracy. Często liczy się też spełnianie odpowiednich norm, posiadane atesty, a nawet kwestie takie jak specyficzny montaż, sposoby podłączania przewodów, itd.

Suma tych cech sprawia, że produkty profesjonalne, przemysłowe różnią się i technicznie, i cenowo od popularnych przełączników oraz sygnalizatorów stosowanych przykładowo w elektronice konsumenckiej. Ponadto o ile rozwój tej ostatniej idzie w kierunku sprowadzania liczby przycisków w urządzeniu jedynie do włącznika oraz zastąpienia reszty klawiaturami i np. ekranami dotykowymi, o tyle zmian takich raczej nie widać w urządzeniach przemysłowych, elektrycznych, sprzęcie wojskowym czy też medycznym.

TABELA 2. Przyciski sterownicze - przykładowe produkty

Jest to z pewnością też dobry prognostyk dla dostawców branżowych - firm specjalizujących się w omawianym rynku, zapewniających odpowiedni asortyment produktów, w tym wyroby niszowe, jak np. przyciski i klawiatury wandaloodporne. Polscy klienci są niezmienni w swoich poglądach, jeżeli chodzi o najważniejsze cechy omawianych produktów.

Zdaniem dostawców listę preferencji decydujących o zakupach otwiera najczęściej cena zakupu i kwestie związane z jakością wyrobów, zaś na kolejnych miejscach znajdują się m.in. kompletność oferowanego asortymentu, marka oraz certyfikaty (patrz rys. 3). Waga dwóch pierwszych czynników związana jest przede wszystkim z dosyć dużą podażą produktów (dotyczy ceny) oraz koniecznością ich pracy w często trudnych warunkach środowiskowych, a przy tym zagwarantowania długoterminowej niezawodności (dotyczy jakości wykonania).

Rys. 4. Konkurencja w polskiej branży dystrybucji przełączników - ocena dostawców (źródło: magazyn Elektronik)

Warto zwrócić uwagę również na trzeci element listy - kompletność asortymentu. Producenci maszyn czy też prefabrykatorzy rozdzielnic elektrycznych często muszą korzystać z zestawu elementów służących do sygnalizacji i sterowania - zarówno na etapie tworzenia projektu, jak też rozbudowy maszyny bądź instalacji.

W takich przypadkach kluczowa staje się możliwość korzystania z oferty jednego kontrahenta, który zaoferuje szeroki pakiet produktów kompatybilnych ze sobą mechanicznie, elektrycznie i wizualnie. Na potrzeby te odpowiadają dostawcy, proponując rodziny standaryzowanego osprzętu - często rozwiązań otwartych, w których można swobodnie łączyć różne wersje elementów przełączających, ich napędów, frontów, podświetleń i innych podzespołów.

…ALE WYSTĘPUJĄ TEŻ CZYNNIKI HAMUJĄCE

Rys. 5. Popularne w kraju marki osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego (lampki, przyciski, przełączniki, kasety sterownicze); wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności firmy

Ze względu na wielość sektorów, do których trafia osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, trudno jest wskazać trendy dotyczące całej branży. Zauważyć można jednak pewne czynniki, które są dla tego rynku ważne i stopniowo go zmieniają. Jednym z nich - w tym przypadku dotyczącym przede wszystkim klawiatur - jest rozwój nowoczesnych interfejsów użytkownika wbudowywanych w urządzenia elektroniczne.

W sytuacji, gdy używamy coraz więcej smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń z ekranami dotykowymi, nie jest zaskoczeniem, że również użytkownicy sprzętu profesjonalnego coraz częściej oczekują udogodnień w zakresie prezentacji informacji i możliwości sterowania.

Oczywiście w szafach elektrycznych, obrabiarkach czy podnośnikach montowanie panelu z ekranem LCD nie jest konieczne, jednak w przypadku wielu mniejszych produktów, niekoniecznie związanych z samą automatyką, tego typu HMI coraz częściej wypierają standardowe klawiatury. O trendzie tym od kilku lat mówią zresztą przedstawiciele firm dostarczających ostatnie z wyrobów.

TABELA 3. Kasety sterownicze - przykładowe produkty

Dodatkowo sprzyja mu zachodząca popularyzacja ekranów pojemnościowych, wsparcie ze strony dostawców oprogramowania i producentów układów elektronicznych, a także zmniejszanie się cen zakupów samych wyświetlaczy. Należy jednak zdecydowanie podkreślić - zmiany te dotyczą głównie klawiatur i elektroniki sterującej, a nie przycisków i przełączników służących do przełączania sygnałów o dużych wartościach.

Wśród czynników regresywnych znajdują się też te związane z kwestiami ekonomicznymi i samym rynkiem. Patrząc wstecz na zeszłe pięć lat, wskazać można tutaj m.in. zmiany popytu, fluktuacje cen walut i surowców (plastiki, metale) oraz generalnie oszczędności firm w momentach, gdy sytuacja w gospodarce się pogarsza.

Rys. 6. Popularne w kraju marki klawiatur przemysłowych; wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności firmy

W branży wiele mówiło się też o zagrożeniu ze strony tanich produktów dalekowschodnich, co dotyczyło różnego osprzętu, choć w największym stopniu klawiatur. O największej konkurencji można mówić w przypadku ich wersji standardowych, natomiast im bardziej personalizowany musi być wyrób (i występować w mniejszym wolumenie), tym więcej do powiedzenia mają producenci lokalni.

Na powyższy problem warto spojrzeć nieco szerzej, gdyż pomimo istnienia zagrożenia ze strony dostawców tanich produktów oraz dużej presji ze strony klientów na ceny, perspektywy dla dostawców produktów markowych nie są złe. Należy tutaj bowiem spojrzeć nie tylko na podaż, ale raczej skupić się na czynnikach decydujących o popycie.

Omawiany rynek porównać można pod tym względem z sektorem złączy przemysłowych. Tam również obecni są dostawcy markowi, tacy jak HARTING, Phoenix Contact czy Schurter, a wraz z nimi działają dystrybutorzy produktów dalekowschodnich - szczególnie w zakresie produktów dla sektora elektronicznego.

TABELA 4. Klawiatury przemysłowe - przykładowe produkty

Linię podziału tworzą aplikacje samych złączy - im bardziej zastosowanie ma odpowiedzialny charakter (np. złącze służy do podłączenia całej maszyny, używane jest w pojazdach szynowych czy generalnie trudnych warunkach środowiskowych), tym klienci są bardziej skłonni zaakceptować wyższą cenę w zamian za niezawodność, odpowiednie parametry oraz markę i certyfikaty produktu.

W przypadku osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego występuje wiele analogii - często służy on do przełączania większych sygnałów, wymaga się od niego wieloletniej niezawodności i odporności środowiskowej.

Wymogi te w naturalny sposób przekładają się na kwestie jakości, której oczekuje klient, a więc w rezultacie też patrzenie przez pryzmat marki. Jednocześnie im mniej odpowiedzialne zadanie, im znajdujemy się bliżej obszaru elektroniki konsumenckiej, tym większa skłonność do sięgania po produkty o niższych cenach. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA