wersja mobilna
Online: 414 Niedziela, 2018.01.21

Raporty

Przemysł najważniejszym odbiorcą przenośnych kamer termowizyjnych

wtorek, 05 lutego 2013 11:28

Technologie obrazowania w podczerwieni, choć znane są od wielu dekad, w przemyśle wykorzystywane są relatywnie niedługo. Właściwie dopiero ostatnie dziesięciolecie przyniosło ich dużą popularyzację - szczególnie w postaci urządzeń przenośnych, które stanowią obecnie jedne z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w utrzymaniu ruchu i diagnostyce maszyn oraz instalacji technologicznych.

Spis treści » Zastosowania w kraju
» I dopasowana do nich oferta urządzeń
» Liderzy rynku
» Stabilny rozwój
» Z nutą goryczy
» Pozostaną trzy punkty podparcia
» Rozmowa z właścicielem firmy PRIS
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Najczęstsze w kraju zastosowania kamer termowizyjnych

Ich częstymi odbiorcami są również przedsiębiorstwa z branży energetyki, firmy zajmujące się badaniami w budownictwie oraz sektor naukowo-badawczy. W drugiej części raportu przedstawiamy tytułowy rynek, kształtujące go trendy oraz omawiamy dostępne w kraju urządzenia i perspektywy dla ich dostawców.

Z obrazowania w podczerwieni od lat korzystają różne branże, przy czym początki związane były z użyciem przede wszystkim w energetyce, badaniach naukowych oraz aplikacjach wojskowych. Wraz z rozwojem technologii detektorów zmniejszeniu uległy rozmiary kamer i, przede wszystkim, ceny ich zakupu, a termografia zaczęła coraz szerzej popularyzować się jako jedna z metod pomiarowo- diagnostycznych w przemyśle, zastosowaniach elektroinstalacyjnych oraz związanych z nadzorem.

Duża liczba zastosowań kamer idzie w parze z różnorodnością konstrukcyjną tych urządzeń. Występują one w wersjach stacjonarnych oraz przenośnych, mogą bazować na różnego rodzaju detektorach chłodzonych oraz niechłodzonych. Dodatkowe różnice są związane z zakresami widmowymi pracy detektorów oraz ich innymi parametrami (rozdzielczość termiczna, czułość, rozdzielczość matrycy), a także funkcjonalnością samych kamer.

O ile każda z grup produktów ma swój obszar zastosowań, o tyle w przypadku diagnostyki maszyn, utrzymania ruchu w przemyśle czy też pomiarów w energetyce oraz budownictwie najczęściej korzysta się z wersji z detektorami mikrobolometrycznymi (niechłodzonymi). Wraz z kompletnymi układami do przetwarzania sygnałów oraz ich analizy i wizualizacji umieszczane są one w kompaktowych obudowach, stanowiąc funkcjonalną całość.

Tego typu produkty są głównym tematem bieżącego opracowania i ich omówieniu poświęcona jest pozostała część raportu. Warto przy tym zaznaczyć, że w przemyśle używa się też kamer stacjonarnych - służących przykładowo do monitoringu ciągłego procesów czy też detekcji występujących anomalii (np. wycieków gazu).

Urządzenia takie są wykorzystywane też coraz częściej jako kamery obserwacyjne do nadzoru obiektów. Osobom zainteresowanym tym tematem polecamy publikowany w bieżącym wydaniu wywiad z Piotrem Pręgowskim, właścicielem firmy PIRS.

ZASTOSOWANIA W KRAJU...

Rys. 2. Popularne w kraju marki kamer termowizyjnych; wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności firmy

Sektor dystrybucji przenośnych kamer termowizyjnych skupiony jest na obsłudze trzech branż, którymi są przemysł, energetyka i budownictwo. Tak jest również w Polsce - w odpowiedziach rodzimych dostawców na pytanie o najważniejsze dla nich rynki końcowe trzy wymienione sektory pojawiały się najczęściej (patrz rys. 1).

Użytkownikami kamer są przy tym zarówno służby utrzymania ruchu, elektrycy, serwisanci i technicy, jak też różnego rodzaju diagności i osoby odpowiedzialne za zapewnianie poprawnej pracy urządzeń oraz instalacji. Wykorzystują oni badania termowizyjne mające na celu ocenę stanu maszyn i instalacji, diagnostykę urządzeń, określanie stanu budynków, itd.

Do kolejnych grup odbiorców kamer termowizyjnych w Polsce należą: sektor naukowo- badawczy, wojsko oraz branża medyczna. Przestawiona statystyka jest podobna do wyników analogicznych badań przeprowadzonych przez redakcję dwa i cztery lata temu. W tym czasie zmieniał się jedynie udział różnych branż - w szczególności związanej z kamerami dla budownictwa, o czym w dalszej części raportu.

Warto też dodać, że przedstawiona statystyka dotyczy najczęstszych zastosowań kamer termowizyjnych, a więc można ją odnieść do wolumenu sprzedaży. Gdyby spojrzeć na wartość urządzeń dostarczanych do poszczególnych sektorów, miałaby ona prawdopodobnie inną postać i na czoło zestawienia wysunęłyby się rynki korzystające z droższych kamer, a więc przykładowo energetyka.

...I DOPASOWANA DO NICH OFERTA URZĄDZEŃ

TABELA 1. Kamery termowizyjne - oferta dostawców działających w kraju

W zastosowaniach takich jak powyżej wykorzystywane są kamery o różnych parametrach, funkcjach i cenach. Oferta przenośnych urządzeń do obrazowania w podczerwieni jest dosyć obszerna i obejmuje wersje o kosztach zakupu od kilku do ponad stu tysięcy złotych. W tym przypadku podział jest wprost związany z charakterem odbiorców kamer.

Najtańsze wersje tych urządzeń, które służą jako rozszerzone funkcjonalnie zamienniki pirometrów, są wykorzystywane do różnego rodzaju zadań związanych z diagnostyką pracy maszyn, elementów ruchomych, do inspekcji elektrycznych i generalnie utrzymania ruchu w przemyśle. Charakteryzują się niewielkimi rozdzielczościami (około 100 pikseli w przypadku dłuższego boku detektora), obudową typu pistoletowego i są dostępne od około 10 tys. złotych.

W przypadku konieczności bardziej zaawansowanej detekcji stanów anomalnych, wykonywania inspekcji termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych (złącza, szafy elektryczne, transformatory), ciepłowniczych czy też diagnostyki budynków (wykrywanie wycieków, nieszczelności, mostków cieplnych, itd.), wykorzystywane są typowo kamery o średniej wielkości rejestrowanego obrazu (np. 320×240 pikseli) oraz odpowiedniej rozdzielczości termicznej.

Urządzenia takie wyposażone są często w funkcje wspierające pomiary w różnych aplikacjach - np. inne dla elektryków, inne dla osób zajmujących się diagnostyką budynków. Również różne są zakresy pomiarowe - w przypadku pomiarów w budownictwie są one relatywnie niskie (np. 100-200°C), natomiast wersje dla przemysłu zapewniają pomiary temperatur nawet do około 2000°C.

Koszty zakupu kamer takich jak omawiane wynoszą od kilkunastu do około 40-50 tys. złotych. Średniowyższą półkę kamer stanowią urządzenia w cenach od 50-60 do 100 tys. złotych. Przykładem produktów z końca tej skali są urządzenia FLIR Systems z serii T600 - charakteryzują się one czułością poniżej 50 mK, rozdzielczością detektora 640×480 oraz wbudowaną kamerą dzienną.

TABELA 2. Przykładowe kamery termowizyjne w ofercie krajowych dostawców

Urządzenia mają wiele funkcji analitycznych, do tego pozwalają na rejestrację notatek i przesyłanie obrazu wideo. Produkty takie jak wymieniony stosowane są do bardziej wymagających zadań diagnostycznych i pomiarowych - np. w energetyce, przemyśle procesowym czy budownictwie.

Gamę urządzeń zamykają wersje specjalistyczne - np. z detektorami o jeszcze większej liczbie pikseli, o dużej rozdzielczości termicznej oraz pozwalające na wykonywanie pomiarów procesów szybkozmiennych. Wykorzystywane są przykładowo do badania większych struktur (przykładowo samolotów), określania parametrów materiałów (np. kompozytowych, wykorzystując aktywne metody pomiarowe) oraz badań naukowych i pomiarów w energetyce.

Maciej Pudelski

Testo

  • Kto jest odbiorcą kamer termowizyjnych?

W ostatnich latach kamery termowizyjne trafiały głównie do osób związanych z szeroko pojętym przemysłem. Diagnostyka termowizyjna, szybkie i dokładne wykrywanie uszkodzeń, zmniejszanie kosztów i szansa na utrzymanie ciągłości produkcji to główne zastosowanie termowizji, zatem nie dziwi wciąż rosnące zapotrzebowanie na nowe kamery termowizyjne.

Zmiana przepisów prawnych dotyczących odbiorów budynków, sprzedaży i analizy termicznej obiektów zaowocowała nową grupą odbiorców - audytorów energetycznych. W tej dziedzinie przodują kamery o podstawowych rozdzielczościach 160×120 pikseli np. Testo 875-2i. Kamery te pozwalają na szybkie wykrycie mostków cieplnych w izolacji cieplnej budynków, nieszczelności w ogrzewaniach podłogowych i wykrywanie przegrzań w instalacjach elektrycznych.

  • Jakie są zmiany technologiczne związane z urządzeniami do obrazowania w podczerwieni?

Kamery zmieniają się wraz z zapotrzebowaniem rynku, a ich ceny są głównie uzależnione od: rozdzielczości detektora, a także czułości termicznej, częstotliwości odświeżania obrazu, pomiaru wilgotności czy możliwości radiometrycznego pomiaru wideo. Szczególnie ta ostatnia funkcja zyskała uznanie przy badaniach z sektora naukowo-badawczego.

W 2012 roku Testo wprowadziło ją w dwóch najnowszych produktach - testo 885 i testo 890. Co ciekawe, pozwala ona na nagranie filmu poklatkowego do maksymalnie 25 klatek/s. Dzięki temu obserwator jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze zmiany temperatur na badanej powierzchni.

LIDERZY RYNKU

Rys. 3. Bieżąca koniunktura na rynku kamer termowizyjnych

Chociaż w materiałach promocyjnych dostawców automatyki często pojawiają się stwierdzenia "lider rynku" czy też "wiodąca firma", określenie właśnie taką nazwą dwóch dostawców kamer termowizyjnych, którymi są FLIR Systems oraz Fluke, nie powinno być przesadą. Zdecydowanie zdominowały one listę odpowiedzi udzielanych przez respondentów na pytanie o najpopularniejsze w kraju marki kamer termowizyjnych (patrz rys. 2).

Produkty tych firm oferowane są również przez wielu lokalnie działających dystrybutorów i pojawiają się najczęściej także w ostatniej kolumnie tabeli 3. FLIR Systems to amerykański producent detektorów i kamer do praktycznie wszystkich zastosowań związanych z termowizją - od wojskowych, nadzoru i ochrony, poprzez komercyjne i mobilne, do energetyki, przemysłu i badań naukowych.

Z kolei Fluke to działający na rynku od ponad 60 lat producent urządzeń diagnostycznych, pomiarowych i kalibracyjnych. Koncern jest właścicielem marek Ircon oraz Raytek - firmy te dostarczają bardzo obszerną gamę urządzeń i systemów do pomiarów temperatury w aplikacjach przemysłowych.

Trzecią z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku firm jest Testo - niemiecki producent aparatury pomiarowej specjalizujący się m.in. w urządzeniach służących do pomiarów temperatury oraz innych wielkości nieelektrycznych. W kraju działają też rodzimi producenci urządzeń do obrazowania w podczerwieni.

O ile firm oferujących standardowe czujniki temperatury jest bardzo wiele, o tyle z wytwarzania kamer termowizyjnych znane są dwie - VIGO System oraz Sonel. Ta ostatnia to działające w Świdnicy przedsiębiorstwo, które od blisko 20 lat produkuje przede wszystkim urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych, których ofertę z czasem rozszerzyło o pirometry i kamery termowizyjne.

VIGO System to zaś producent detektorów promieniowania podczerwonego, który oprócz nich wytwarza komponenty systemów do obrazowania w podczerwieni oraz kamery termowizyjne. Jeżeli chodzi o ogół polskich dostawców działających na rynku, to największą ich grupę stanowią dystrybutorzy, przy czym mało który z nich specjalizuje się tylko w kamerach termowizyjnych.

Zazwyczaj oferują oni wiele urządzeń pomiarowo- diagnostycznych, wśród których są kamery termowizyjne - typowo z niższej i średniej półki cenowej. Na rynku działa też kilku dostawców specjalizujących się w dostarczaniu urządzeń do pomiarów w podczerwieni - jak np. Paweł Rutkowski, którego ofertę można znaleźć na stronie www.kameryir.com.pl.

W przypadku przedstawicielstw producentów zagranicznych wymienić należy przede wszystkim Fluke i Testo, natomiast producentów polskich - omawiane wcześniej firmy VIGO System oraz Sonel. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA